feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Riskminimering och falsk tillvitelse

Publicerat: 2006-05-31 01:12

Arkiv

Detta är en text från arkivet. Den publicerades ursprungligen i kategorin Lag & Rätt.

Dela

BAKGRUND

Den senaste tiden har det rapporterats från flera håll i media om problemet med oskyldigt dömda som sitter i svenska fängelser och från somliga håll i debatten har skarp kritik riktats mot den nya sexualbrottslagen eftersom den nya lagen enligt vissa källor har minskat rättssäkerheten och underlättat för oskyldiga att dömas för framförallt sexualbrott de inte har begått. Detta är tragiskt. Oavsett hur stort eller litet antalet oskyldigt dömda i svenska fängelser är varje fall en tragedi för den enskilde individen och rättsstaten och är inte på något sätt acceptabelt.

När ett samhällsfenomen av brottslig karaktär uppmärksammas i denna skala är det viktigt att alla drar sitt strå till stacken för att minska riskerna för att detta brott återupprepas. Det kallas riskminimering och brukas sedan gammalt för att stävja annan sorts brottslighet, som t.ex. våldtäkter, m.m. Även om den oskyldigt anmälda parten är totalt oskyldig till det brott denna har utsatts för finns det alltid saker den oskyldige kan bidra med för att minska risken för att utsättas för brott.

Då majoriteten av de fall som har uppmärksammats i media har rört oskyldigt dömda män, män oskyldigt dömda för sexualbrott, så kommer min riskminimeringsanalys utgå från att offrets kön är manligt.


UTSATTHET

Det verkar som om män löper störst risk att drabbas av falsk tillvitelse i samröre med kvinnor eller barn. Män som har valt en yrkesbana där de kommer i kontakt med barn regelbundet, som t.ex. inom barnomsorgen, tillhör en högriskgrupp. Likaså män som lever ihop med - och framför allt är gifta med - kvinnor och har gemensam biologisk avkomma med dessa kvinnor är mycket utsatta. Särskilt vid en separation eller skilsmässa. En annan riskgrupp är de män som har tillfälliga sexuella förbindelser med för dem okända kvinnor.

För att minimera risken att bli utsatt för Falsk tillvitelse kan den oskyldige mannen vidta en hel del åtgärder. Jag skulle vilja dela in riskminimeringen i tre olika grupperingar. I den första kategorin ingår riskerna kring egna och andras barn. I kategori två ingår den egna livskamraten, kvinnan, och de slitningar i en relation som kan leda till att brott begås. Och i den tredje och sista kategorin ingår one night stands och den främmande kvinnans illvillighet. Jag vill gå igenom kategorierna i ordningsföljd.


RISKMINIMERING

Kategori 1 – Handen som gungar vaggan

Barn är fantastiska. Men de kan också användas som en bricka i ett spel mot män och bör betraktas därefter. Om mannen tycker om och vill omge sig med barn bör han tänka både en och två gånger. När mannen väljer karriär bör han i riskminimeringssyfte välja bort barnomsorgen. Män inom denna yrkeskategori är oerhört utsatta för risken för falsk tillvitelse. En smart man håller sig så långt borta från andras barn som han kan.

De egna barnen är svårare att ta avstånd ifrån på det sättet. Dock finns det små saker i vardagen som mannen kan göra för att minska sin utsatthet. De viktigaste punkterna är att låta barnets mor ta hand om saker som badandet av barnen, blöjbyten och nattandet. Mannen bör undvika att förknippas med nakna barn eller barn som sover. En annan bra tumregel är att försöka att aldrig vara ensam med sina barn. Om mannen aldrig är ensam med barnen har han heller aldrig haft möjlighet att utföra de brott han falskeligen anklagas för. En man som misstänker att hans kvinnliga partner är en potentiell falsk tillviterska bör ej heller ta med sina barn på barnkalas eller till lekparker eller simhallar. Ju mindre mannen omger sig med barn desto mindre är risken att utsättas för brott.

Styvbarn är egentligen den lättaste kategorin att riskminimera. Om mannen har klarat sig från falsk tillvitelse vid ett tidigare uppbrott kan han skatta sig lycklig, och han bör definitivt inte utsätta sig för risken igen, och då med någon annans avkomma. I riskminimeringssyfte bör män helt och hållet undvika att skaffa partner som redan har barn med andra fäder. Välj bort dem helt enkelt.

Kategori 2 – Hämnden är ljuv

Mer än hälften av heterosexuella äktenskap resulterar i äktenskap och i skilsmässans natur ligger det att parterna inte alltid skils på god fot. Det är ofta i samband med en skilsmässa eller en separation som den kvinnliga parten i relationen tar ut sina sårade känslor och sin bitterhet på sin före detta livskamrat genom att falskeligen anmäla honom för sexuella övergrepp som ska ha utspelat sig under äktenskapet eller sammanboendet. Eftersom det precis som jag tidigare skrev ligger i skilsmässans eller uppbrottets natur att parterna känner stor bitterhet inför varandra kan det vara viktigt i riskminimeringssyfte att mannen försöker hålla sig på så god fot som möjligt med sin kvinnliga partner. Detta gäller under hela äktenskapet och sammanboendetiden. Sådant kallas framförhållning. I riskminimeringen ingår naturligtvis att mannen inte begår otrohet eller försakar sin kvinna på något sätt då allt som kan såra hennes känslor från kvinnans sida sett kan ses som en ren provokation där falsk tillvitelse för henne framstår som den enda hämndaktion kraftfull nog att återställa hennes heder. Mannen bör inte heller vara den som initierar relationens uppbrott då detta kan få kvinnan att uppleva att hon inte duger och därmed söker bevis för sin egen duglighet i rollen som brottsoffer. Om mannen vill minimera risken för att bli falskeligen anmäld bör han således låta kvinnan ta beslutet vad gäller om relationen skall fortgå eller avslutas.

Det kan vara svårt för mannen att på förhand veta om den falska tillvitelsen kommer att beröra sexuella övergrepp eller våldshandlingar av andra slag. Därför kan det vara viktigt att fundera lite på hur mannens karaktär framstår för vänskapskretsen och omgivningen i stort. Om mannen dricker alkohol bör han genast sluta med det. De flesta våldsdåd begås under influens av alkohol och intar mannen ingen alkohol har han genast minimerat risken för att hans karaktär skall sättas i samband med våldsamhet. Offentliga bråk eller argumentationer med sin partner är något som till varje pris bör undvikas. Han bör dessutom vara tydlig i sin ställning till sexualitet och inte visa intresse för sexuella avarter då sådana intressen kan ligga till grund för misstanke om sexualbrott vid senare tillfällen.

Kategori 3 – Lita aldrig på en främling

Föräldrar brukar lära sina barn att aldrig acceptera godis som bjuds av en främmande människa och detta kan även appliceras på män och främmande kvinnor. Allt är inte guld som glimmar och du behöver inte stoppa ner hela näven i godispåsen bara för att det bjuds. Att undvika one night stans är ett mycket bra sätt att riskminimera. Mannen vet inget om kvinnan ifråga och han kan aldrig veta om han kommer att bli anmäld morgonen efter. Om han nu dristar sig till att ha sex med en för honom okänd kvinna bör han definitivt inte dricka alkohol och han bör välja en nykter kvinna. Han bör dessutom välja en kvinna som delar hans värderingar och moral då han annars löper risk att falskanmälas om kvinnan av moraliska eller religiösa skäl ångrar sin sexuella förbindelse dagen efter. För att verkligen försäkra sig om att han får med sig en kvinna hem verkligen vill ha sex och inte bara är ute efter skadeståndsersättning bör han heller inte vara den som tar första steget. Låt kvinnan vara den som tar besluten och om det är möjligt så bör han se till att han har vittnen på detta.


SLUTSATS

Riskminimering kan tolkas som ett sätt att skuldbelägga brottsoffret, men det är inte så jag ser på saken. Min önskan att män riskminimerade springer ur medkänsla för dessa män. Det finns uppenbarligen en hel del saker män kan företa sig för att undvika att drabbas av kvinnlig illvillighet och jag kan inte förstå varför män skulle vilja ta de risker de faktiskt tar. Inte så att det är deras eget fel, men de har ju inte gjort särskilt mycket för att undvika att bli offer för detta horribla brott.
Men som vi kan se är det allra bäst ur riskminimeringssyfte att undvika kvinnor helt och hållet. Om mannen ändå inte kan det bör han inte bryta relationen till kvinnan på några villkor. Han bör definitivt inte skaffa barn med henne. Skulle han ändå göra kvinnan gravid är det i hans intresse att ha så lite med barnet/barnen att göra som bara är möjligt. Om detta skulle visa sig omöjligt bör han ändå inte ha med barnen att göra då barnen sover eller är nakna. Ej heller bör han vara ensam med dem. Skulle mannen komma ur relationen, på kvinnans villkor, och träffa en ny partner bör hon vara barnlös. Mannen borde också i sin karaktär sträva efter att vara så normal han kan, inte dricka, inte tända på sexuella avarter, inte få känsloutbrott och se till att för guds skull behålla sitt jobb, ett jobb som på inga villkor få ha med barnomsorg att göra.


BEGREPPSFÖRKLARING

Jag har efter flera försök att hitta en definition på begreppet riskminimering fått ge upp. Begreppet finns inte på vare sig susning.nu eller wikipedia.org och det gick heller inte att finna i Bonniers Svenska Ordbok. Därför får jag försöka mig på en egen förklaring på det begrepp jag har använt mig av i min text. Med begreppet riskminimering menar jag alltså; De beteenden och handlingar ett potentiellt brottsoffer kan välja eller välja bort för att minimera risken för att utsättas för ett brott (i denna text specifikt brottet Falsk tillvitelse).

Med begreppet Falsk tillvitelse menar jag den brottsliga handling som definieras på detta sätt; ”menedsbrott som innebär att någon uppsåtligen till polis, åklagare eller annan myndighet lämnar osanna uppgifter om en annan person”. Källa: http://www.aklagare.se/nyweb3/Begreppsforklar…

Jeanette Moberg

Förståsigpåare

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?