feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Varför skulle jämställdheten inte behövas i EU?

Publicerat: 2006-03-20 19:08

De viktigaste jämställdhetsfrågorna för mig som EU-parlamentariker och vice ordförande för S-kvinnorna i Europa är varannan kvinna överallt, kvinnors arbete och liv samt kampen mot våld och sexslavhandel. Hur går det?

Arkiv

Detta är en text från arkivet. Den publicerades ursprungligen i kategorin Politik & Samhälle.

Dela

I förrförra veckan röstade den konservativa gruppen i utskottet för konstitutionella frågor bort jämställdheten som en av de frågor som Europaparlamentet bör diskutera i samtal om Europeiska unionens framtid. Den konservativa gruppen röstade också i plenum i veckan emot det förslag som statsminister Göran Persson och fem andra statsministrar kommer att föreslå Vårtoppmötet i veckan om att anta en Genderpakt samt slutligen röstade också Maria Carlshamre (Fi) emot ett separat Gender- Jämställdhetsinstitut. Betyder det att de konservativa också vill rösta bort jämställdheten som ett mål i en framtida grundlag? Det vore en katastrof för kvinnorna.

Jämställdheten 2006
I framtidsdebatten är kvinnorna mest tveksamma till EU, därför är dialogen och lösningarna för jämställdheten centrala.
Arbete som är EU:s främsta mål i Lissabonstrategin ger en bra bild av hur det går för kvinnorna. Målet är 60 % kvinnor i arbete år 2010. Det har ännu inte uppfyllts. Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Estland har klarat målet medan Grekland, Spanien, Irland, Malta och Polen ligger långt efter. Malta har bara 33 % av kvinnorna i arbete. Genomsnittet för 2004 var 56 % för kvinnor och 71 % för män. I snitt tjänar kvinnor i EU 15 % mindre än männen. Ett annat mål och det är att 50 % av 55 åringarna ska vara i arbete tills år 2010. För kvinnorna är det långt kvar. I Sverige som har flest kvinnor 55+ i arbete är det 67 % medan Malta endast har 12 %.
För S-kvinnor i Sverige har ju alltid frågan om att ändra deltid till heltid varit en viktig fråga. Vi har alltid kämpat emot den ofrivilliga deltiden. I EU arbetar 31 % av kvinnorna arbetar deltid medan 7 % av männen. Framtidshopp är att det i alla EU-länder är flest unga kvinnor som läser vidare på högre utbildning. I Svenska Dagbladet den 19 mars 2006 läste jag att Maud Olofsson (c) vill riva upp rätten till heltid som Socialdemokraterna beslutat om. Det känns så märkligt och en backlash om Sverige tar ett steg tillbaka just när kvinnorna i EU närmar sig oss. Den frågan som vi Socialdemokrater ställt oss i veckan är hur Gudrun Schyman och Maria Carlshamre ska kunna komma överens i (Fi) om Carlshamre röstar emot flertalet av de bra jämställdhetsförslagen i EU. Att ett nytt Genderinstitut placerar i ett av de nya länderna är väl en bra påtryckning på dessa länder och eftersom institutet kommer att bli mycket intressant är väl arbetsmarknaden europeisk numera?

Vad görs nu?
Kvinnors arbete
På Internationella kvinnodagen 8 mars presenterar jämställdhetskommissionär Spidla (s) en ”roadmap” med åtgärder för jämställdheten. Under Vårtoppmötet i mars kommer sex statsministrar med statsminister Göran Persson som initiativtagare att lägga fram en ”genderpakt” med åtgärder. Det viktigaste är att diskussionen blir konkret och ska återkomma årligen på Vårtoppmötena samt att kvinnors arbete får en större tyngd i den årliga rapporteringen om Lissabonstrategin. Men det räcker inte med Lissabon. Det som nu också föreslås är att man måste lösa de politiska problemen som stoppar kvinnor från att arbeta dvs. den nordiska modellen. Det unika med Norden är att vi fortfarande föder flest barn och flest kvinnor arbetar. De sydländska männen har inte hitintills varit så intresserade av att många kvinnor arbetar men väl om nativiteten. Vi S-kvinnor i både Sverige och EU kan visa att om kvinnor ska kunna kombinera familj, barn och arbete måste det både finnas barnomsorg och äldreomsorg. I sydeuropa föds färre barn än i nordeuropa. Barnomsorg hjälper inte om ingen kan ta hand om mor- och farföräldrar när de inte kan bo hemma själva längre. Det som jag drivit är att det också måste göras en genderbudget om fördelning av resurser som i vår statsbudget och det kommer.

Sexslavhandel och prostitution
Sexslavhandeln ökar i världen och i EU. Jag gick till val på att minska sexslavhandeln och övertyga EU:s länder om att det finns inga andra lösningar mot människohandel än att kriminalisera prostitutionen som vi gjort i Sverige.
Jag har fått igenom att EU:s mål ska vara att sexslavhandeln ska halveras på 10 år, att kommissionen ska se över hur handeln påverkar prostitutionen, att EU ska samarbeta med turistindustrin samt att särskilda åtgärder ska sättas in för att stoppa den stora ökningen av handeln med barn till prostitution, porr och pedofili. Kommissionär Frattini har i debatt med mig sagt att han delar min uppfattning om att sexslavhandel och prostitution hör ihop och ska bekämpas. Från den 1 mars och till den 9 maj genomför S-kvinnor och socialdemokrater i hela Europa en namninsamling till protest mot sexslavhandeln under fotbolls-VM i Tyskland. Namnen hitintills 18 000, har överlämnats till kommissionsordförande Barosso där vi krävt åtgärder. Vill du stödja protesten göra det på www.pes.org. Trycket i frågan har varit så stort att vi fortsätter samla in namn till Europadagen den 9 maj. Vi kvinnor i EU behöver din röst.

Varför röstar de konservativa bort jämställdheten i EU?
För mig är det obegripligt varför inte jämställdhet skulle beslutas om i EU där det finns beslutanderätt. Att de konservativa därför röstar emot kan jag bara ge en förklaring till och det är att EPP bara är 25 % kvinnor och därför gett upp om EU eller att kvinnors arbete är mindre viktigt än männens. Eller att ett jämställdhetsinstitut för att samla in uppgifter och trycka på skulle kunna bli för kraftfullt. Obegripligt för mig. Eftersom vänster och höger är mycket tydligare i Europadebatten gör det stor skillnad i jämställdhetspolitiken vem som styr precis som i Sverige. Det har gjort oss till världens mest jämställda land.

Inger Segelström
EU-parlamentariker
Vice ordf. PES-women

Inger Segelström

Eu-parlamentariker (S)

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?