feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Mina Jungianska tankar om antifeminism

Publicerat: 2006-03-04 15:20

“Upplysning når man inte genom att föreställa sig ljuset utan genom att utforska mörkret.” -Carl G Jung

Arkiv

Detta är en text från arkivet. Den publicerades ursprungligen i kategorin Övrigt.

Dela

Detta mörker kallade Jung för Skuggan och den bär vi alla inom oss. Den står för dom hemliga och förbjudna känslor och som finns vår undermedvetna och som då och då kommer upp till ytan av vårt medvetna jag där dom väcker dom hemliga och förbjudna tankar som ibland styr våra handlingar. Skuggan innehåller allt det som inte utvecklats i oss.
Genom att lära känna och förstå dom mörka sidorna i vår personlighet, får vi större självinsikt och kan behärska Skuggans negativa känslor och förhindra ett destruktivt beteende hos oss själva.

Jag har utforskat och lärt mig förstå Skuggan inom mig, jag kallar Skuggan inom mig för antifeministen, och därmed behärskar jag dess negativa och destruktiva beteende hos mig själv.
Innan jag blev feminist, tänkte jag på ett egoistiskt individuellt sätt, inte helt olikt individualist libertaner, och mina tanka och handlingar var därefter. Jag ansåg, bland annat, att alla människor är individuellt ansvariga över sina egna omständigheter, trodde på fullt allvar att det inte fanns ett kollektivt ansvar att skydda, lära och försvara andra människor.
Skuggan, antifeministen, med sin primitivt onda personlighet, förvägrade mig att se strukturer, även om dom fanns mitt framför min egen näsa, jag drog allt och alla över en kam, våldet i samhället var en och samma struktur, kunde inte se att inom våldet i samhället fanns olika strukturer baserat på en enda gemensam nämnare för den strukturen, den så kallade "patriarkala makten".

Låt oss ta en titt på Jungs förståelse av Skuggans, antifeministens, könsrollskomplex. Det centrala är att dessa könsrollskomplex finns hos alla människor, oavsett kön eller sexualitet.
Vi kan analysera sådana fall och vi kan se att komplexen är lika utvecklade som övriga komplex, tex. elektra- och oidipuskomplexen. Enligt Jung reducerar detta barndomsupplevelsernas etiologiska betydelse eftersom komplexen är förekommande hos var och en. Konflikten har alltså att göra med ett vidmakthållande av en infantil attityd. Detta är Skuggans, antifeministens, destruktiva sida.
En förståelse och behärskning av sin antifeministiska sida resulterar således i ett behärskning och kontroll av den destruktivt infantila attityden mot feministernas förklaring av könsrollernas betydelse för ojämställdheten i samhället.
Exempel på könsrollskomplex är bland annat antifeministernas övertro på att alla kvinnor kan när som helst ha sex med vem som helst och att alla kvinnliga feminister är antingen bisexuella eller lesbiska vilket naturligvis enligt den antifeminstiska ideologin om sexuell tillgänglighet betyder att den kvinnliga feministens chanser till sex ökar hundrafalt jämfört med mäns chanser till sexuellt umgänge.
Det finns även en antifemistisk teori att feministika män "får" sex oftare än antifeminister eftersom feministiska män rör sig i feministiska kretsar och det är ju alla vet ju att den frigjorda feministiska kvinnan är både nymfomanisk och polyamorös.
Observera citattecken ovan i ordet "får", antifeminister tror på allvar att män "får" sex medans kvinnor "har" sex. Män, enligt antifeministerna, måste antingen tigga eller köpa sex. Detta är grunden för den antifeministiska könsrollskomplexen.

Medvetandet hos en antifeminist, alltså den del som är upptagen med tecken och språk, utgör endast en mycket liten del. Det är här som den antifeministiska filosofin brukar gå vilse. Antifeministerna uppehåller sig nästan uteslutande vid tecknen och arbetar inte med medvetandeöverskridande arketypisk symbolik. Ett exempel på en medfödd arketypisk symbol är penisen, fallos, och hos antifeminister i allmänhet, och antifeministiska män i synnerhet, kommer den till uttryck i många symboliska sammanhang som ett uttryck för totalitet och fullkomlighet. Exempel på detta kan vi se hos många byggnadsarkitekter som hellre bygger vertikalt än horisontellt, ju större erektion i fallossymbolen, desto fullkomligare maktstruktur, det är inte ovanligt att den mäktigaste mannen bor i toppen av fallossymbolen, även känd som falloshuvudet.
Falloshuvudet i sig själv har en symbolik som fullkomligar "manligheten" hos antifeminister, det finns många exempel på så kallad "ollning", dvs män som sätter symboliskt sitt falloshuvuds märke som revirmarkering eller som en symbol att en manlig man har varit här, det används även som maktmedel, där män "ollar" varandra, oftast är det en sovande man som "ollas" och handligen även fotograferas för att understryka den rangordning som finns i den patriarkala maktstrukturen, det är den underlägsna mannen i makthierarkin som "ollas" av en som befinner sig i en högre position i hierarkin.

Förutom komplexen och symboliken så lägger Jung en vikt i projektioner. Vi projicerar egenskaper från vårt egna undermedvetna hos omvärlden. Ett exempel är en nykläckt andunge som börjar följa vad som än befinner sig i dess närhet eftersom det tror att detta objekt, t.ex. en människa, är dess mor. Projektioner är nödvändiga för att vi ska få en anledning att stiga upp ur sängen varje morgon. Den mest destruktiva formen av projektioner och som är ett ständigt gissel för andra människor och mänskligheten i globalt är antifeministprojektioner.

När antifeminismen projiceras på människor i omgivningen så medför det att man förlägger sin egen mörka sida hos andra. Så länge en person med infantil attityd är omedveten om sin egen antifeminist så förblir den destruktiva skuggan projicerad på omgivningen. Det är därför oehört viktigt att vi medvetandegör vår antifeminism. Om vi blir medvetna om den så finns den ju inte längre i den omedvetna sfären och blir därför heller inte projicerad och blir inte till skada för våra medmänniskor.
Denna form av projektionproblematik finns även beskriven i bibeln: (Matt 7:3). "Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?"


--
Källor, förutom min egen fantasi:
http://home.swipnet.se/~w-73784/jungintro.htm
http://paranormal.se/topic/skuggan.html
"Lär känna din skugga" av Connie Zweig och Steve Wolf, http://www.bokrecension.se/9137110039

ps. om ni vill veta vad ironi är citerar jag en av mina favoritbloggare:
http://kungkarin.blogg.se/301105214140_exklus…

"Vad är ironi?
"Det är en livsstil, något som gör det lättare att leva.
Och dessutom själva moderkakan i humorns mecka!"

"Hur ska jag veta när du är ironisk?"
"Det märks på överdrivna uttal och konstiga gester."

Suvi S

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?