feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Feminism för mig

Publicerat: 2005-12-27 11:38

Arkiv

Detta är en text från arkivet. Den publicerades ursprungligen i kategorin Jag & Feminism.

Dela

Feminism definierar jag här som ett personligt försök att tydliggöra (skärpa/gräva i) de – i och för sig – moralfilosofiska problemen och frågorna som uppstår i interaktionen mellan grupper eller individer av (o) lika kön.

Genom mitt medlemsskap och deltagande på feminetik vill jag komma till en seriös tankeövning och en egen analys av alla möjliga synvinklar och perspektiv samt deras konsekvenser i den breda diskussionen omkring kvinnlighet och manlighet. Eller på ett annat sätt sagt blir det här för mig en individuell (och förresten mycket ödmjuk) diskursanalys av fenomenet feminism.

Ett tydligt ställningstagande från min sida skulle säkerligen vara ofullgånget och därför farligt. Jag vill undvika polemik på grund av otydlighet som lätt kan uppstå eftersom jag – för tillfället - känner mig mera som en jungfru eller lärjunge än nåt annat. Jag hoppas få tydligare personliga uppfattningar med tidens förlopp och förhoppningsvis lyckas jag då presentera dem också. Men eftersom jag omöjligtvis kan skriva in mig som feminist utan åtminstone en början av några personliga åsikter skriver jag under de följande prematura och opolerade tankarna. De här ska gärna betraktas så också.

Människan är inte manlig eller kvinnlig men först och främst människa. Begreppen manlig/kvinnlig är sociala konstruktioner (hur det borde rimma med biologiska och biogenetiska uppfattningar får gärna någon annan förklara för mig). Det innebär att deras betydelse är kultur- och tidsbunden och följaktligen skiftande. Jag är av den åsikten att de egentligen är nästan överflödiga, och minst sagt väldigt otydliga föreställningar som skapar oönskade effekter. Inom ett alternativt tankesätt eller människosyn, bort från/utan en stark betoning av åtskillnaden mellan manlig och kvinnlig (förutom då kanske de fysiologiska skillnaderna) ligger enligt mig möjligheterna att undvika eller förhindra förtryck och ojämställdhet baserad på kön. Detta utgående från tanken att när en ändrar sin syn på verkligheten, då ändras också möjligtvis attityder och former av beteende och öppnas möjligheter att skapa andra samlevnadsformer. Det här sättet att resonera anser jag vara inte så mycket mera än ett redskap för att bekämpa förtryck och ojämställdhet.

Diskussionen utspelar sig i ett tydligt tidsperspektiv (och kulturperspektiv). För mig är det viktigt att analysera det förflutna och alla former av förtryck som har funnits. Viktigare är däremot analysen här och nu och skapandet av en dialog. Radikala och rent aggressiva ståndpunkter betraktar jag som icke-konstruktiva på lång sikt. Som kortvariga fenomen (men också då begränsade, jag tänker just nu på olika former av protest) kan de möjligtvis vara funktionella i att de drar en diskussion ur mörkret. Men det är enligt mig ogynnsamt och okonstruktivt att fortsätta skrika i örat som är vänt mot en och är till och med berett att lyssna.

Men som sagt… det här tills jag kommer på ’bättre’, mera utarbetade, kanske mindre moralistiska och fragmentariska tankar.

Hej så länge!

J.K.

Josef Knecht

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?