feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Kvinna eller mus?

Publicerat: 2005-02-18 10:33

Om mänsklighet, porr och feminism.

Arkiv

Detta är en text från arkivet. Den publicerades ursprungligen i kategorin Jag & Feminism.

Dela

Kvinna eller mus?

Nu gäller det att visa var du står
Utsteg, avtryck, avstamp
Utveckling

Dagens samhälle med vår patriarkala struktur och sexfixering gör frågan kvinna eller mus dubbelt aktuell.
Det gäller att stå upp för dig själv och bestämma dig för om du är människa – vidare tänkt, styrande, i kontroll – eller om du är mus - utsatt och svag.
Är du en person som själv bestämmer eller en som följer strömmen? Och det viktigaste – kan du följa strömmarna till dess källor? Kan du upptäcka ditt samhälles egna basala mönster?

Går det att ta sig utanför samhället och se på sig själv och sina medmänniskor med objektiva ögon? Jag hävdar att det inte finns någon objektivitet. Allt vi tar för objektiva sanningar är framvuxna eller namngivna i en kontext. I vår kontext, just i vårt samhälle. Allt du gör är påverkat av allt du upplevt, vi befinner oss ständigt i ett sammanhang och detta sammanhang påverkar oss.

Med detta menar jag inte att det skulle vara omöjligt att bryta mönster men att det är svårare än vi tycks tro. Det finns så många färdiga lösningar i vårt IKEA-samhälle, är du inte nöjd med att vara mainstream?
Det är lugnt, här har vi några färdiga paket att välja mellan. Du köper ett sätt att vara, i
kommersialismens äkta tidsanda, ett sätt du inbillar dig är speciellt och ovanligt.

Men alla dessa alternativa livsstilar har sina koder, uttryck och utsidor. Fast orkar någon att ständigt göra sig fri? Att hoppa mellan stilar, uttryckssätt och upplevelser för att ständigt hitta något nytt, är detta mer sant mot en själv?
Kanske måste du någon gång stanna upp, titta på vad du har och säga – det här är inte helt originellt, nydanande, nytänkande men att det är något jag tycker om. Kanske, jag vet inte vad som är bäst. Men jag är helt övertygad om att man aldrig ska nöja sig, aldrig nöja sig helt.

Tidigare ställde jag upp valet kvinna eller mus, människa eller utsatt. Men utsattheten, är det inte i allra högsta grad mänsklighet?
Vi gör ständigt denna skillnad mellan djuriskt och mänskligt, men det djuriska är en stor del av det mänskliga. Alla sidor av människan som är dåliga benämner vi som djuriska. Här görs uppdelningen mellan kultur- det goda och natur- det onda.
När vi ser delar av oss själva som onda och djuriska, gömmer dem, låter bli att erkänna och diskutera dem, gror de då icke i mörkret?
Förnekar vi att dessa sidor finns blir de en skam. Alla människor går omkring med en skam de inte kan tala om, denna skam-fyllda relation till t.ex. våld och sex skapar många problem.

Porrindustrin är en industri som ibland ger uttryck för båda, den ökar skammen och föder på så sätt sig själv. Om unga människors kontakt med sex blir den genom porr blir det sexuella förknippat med skam och skuld. Alla vet ju att porr är något fult, att människor blir utnyttjade och förnedrade. Så med porrkonsumtionen följer skam, denna skam gör det svårt att förhålla sig till sex på ett avslappnat sätt. Det blir svårt att tala om och personen konsumerar mer porr.

Dels för att i sin njutning straffa sig själv. Personen vet att det är fel och får de skuldkänslor den enligt sig själv förtjänar. Dels för att den inte har något annat sätt att förhålla sig till sin sexualitet.

Den tidigare nämnda uppdelningen mellan kultur och natur görs även mellan könen. Här skapas kvinnan som natur och mannen som kultur. Denna uppdelning och ordning är så grundläggande att själva språket kan visa skillnaden. Svenskans neutrum är man, alla går vi runt som män i skor, den ständigt använda ordningen är han, hon, (titta i texter, det är nästan helt genomgående).
Här skapas kvinnan som natur, mus.
Ett objekt till för att behaga och försköna(s).

Det kvinnliga blir det andra. När detta system uppenbaras för en person vill den förmodligen göra något åt det. Alla vill vi väl leva i frihet, jämlikhet, systerskap. Men vänta nu, systerskap, exkluderar inte det alla män?

Det är möjligt men när vi uppmärksammar detta uppmärksammar vi också den manliga normen. Broderskapet har blivit något neutralt. Så fort vi talar om systerskap handlar det om kvinnor medan broderskap är något neutralt som gäller alla.

Feminism har länge varit ett omdiskuterat ord. Vad innebär det egentligen och vem får kalla sig feminist?
Nu verkar det ligga i tiden att kalla sig feminist, i stort sett alla makthavare gör det. Sätt stämpeln på dig och allt är förlåtet, du är god. Feminismen används som ett avlatsbrev.

Och precis som nästan alla politiska korrektheter har den goda tanken hos feminismen avväpnats. Nästan alla tycker såhär, nästan alla känner till missförhållandena. Då är det ju klart att någon kommer att agera. Men alla tänker så och inget görs. Vi känner till problemen. Men vem gör något? Har ni problem med radikala grupper? För ut åsikten till folket, i den stora massan blir den ofarlig, avväpnad, avtrubbad och lite för jobbig att ta tag i. Varje människa har så mycket att göra, så mycket att tänka på, de orkar inte koncentrera sig på något som ändå alla andra redan vet.

Att tala om feminism som en enhetlig rörelse är mycket svårt, det finns så många olika mål och metoder.

Det finns separatist-feminister som inte tycker att män kan vara feminister. Som ser en blodig kamp och ett maktövertagande framöver. Jag tycker att alla som ser den snedvridna maktbalansen i samhället och vill förändra den kan kalla sig feminister oavsett vilket biologiskt kön de har. Att exkludera männen från kampen ger inga fördelar. Det blir ju bara färre som kämpar för samma sak. Det är inte männen som är fienden, det är den patriarkala samhällsordningen.

Det finns ninja-feminister som tycker att kvinnor ska överta mannens härskarroll, att de ska ta till sig den allmänt sett manliga egenskaperna hänsynslöshet och maktlystenhet. Varför vänta på att någon ska ge en något de inte kommer att ge en när man istället kan anpassa sig och ta det själv? Det är en hård värld vi lever i. Genom detta försvinner de allmänt sett kvinnliga egenskaperna: att vara omhändertagande och förstående. Detta måste vara en förlust för samhället. Men det är inte kvinnornas roll att värna om dessa värden. Det är mänsklighetens. Kvinnor har lika stor rätt att vara svin som män har. Män har samma skyldighet att ta hand om andra.

Det finns livmodersfeminister som anser att problemet ligger i värderingarna. Problemet är inte att kvinnorna har speciella uppgifter som att ta hand om barnen och hemmet utan att dessa uppgifter är de som har låg status i samhället. Jag kan hålla med om att de har för låg status i samhället, men absolut inte att kvinnorna är mer lämpade för dessa uppgifter.

Det finns feminister som anser att all skillnad mellan könen utom den rent fysiska är framväxt i och skapad av samhället. För biologisterna bli problemet var gränsen för de fysiska skillnaderna går. Hur mycket påverkar egentligen skillnaderna i t.ex. testosteron-mängden personligheten?

Det genomgående för feminismen är att den vill förändra kvinnans ställning i samhället.
Feminismen är nästan den enda ideologi som kämpar för att utplåna sig själv.
Den använder begreppen kvinna och man i ett samhällssammanhang. Utifrån att en kvinna och en man i dagens samhälle har olika erfarenheter. Erfarenheter som just beror av personens kön. När jämställdhet har uppnåtts behövs inte längre detta. Då kan man inte tala om kvinnor som en grupp och män som en, bara ur ett rent biologiskt och ointressant perspektiv.
Vi kan inte längre tala om feminism i annat än ett historiskt sammanhang eftersom dessa skillnader är undanröjda. Begreppet genus har spelat ut sin verkan.

Men ännu är vi inte där. Och du står ständigt inför valet:

Kvinna eller mus, människa eller objekt.

Isabel Alves

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?