feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Likhetsfeminism - vad handlar det om?

Publicerat: 2005-02-15 18:30

Lite funderingar om ett begrepp som brukar missförstås...

Arkiv

Detta är en text från arkivet. Den publicerades ursprungligen i kategorin Politik & Samhälle.

Dela

Att utge sig för att vara likhetsfeminist brukar leda till att man blir idiotförklarad i en del sammanhang. ”Hur kan man vara så korkad att man totalt bortser från de stora skillnader som faktiskt finns mellan män och kvinnor?” ”Varför är det så svårt att inse att både arv och miljö bygger vårt samhälle?” ”Om man nu kommer fram till att det finns en medfödd skillnad mellan män och kvinnor, kan man ju inte vara så tjurskallig att man vägrar, eller t o m motarbetar, ett klart vetenskapligt faktum?” Variationerna är många, men kontentan brukar vara att jag är en enögd, världsfrånvänd teoretiker som skolkade från biologilektionerna.

Det är lite tråkigt att man alltid hamnar i diskussionerna om hjärnors gråa och vita massa, hormonhalter, muskelstyrka och egoism/altruism, med mer eller mindre väl-grundade argument, när det egentligen inte är huvudfrågan. Alls.

Att förneka att det finns skillnader i kön vore enögt, världsfrånvänt och föga praktiskt. Men vad menar vi egentligen med kön? Själv tycker jag att uppdelningen i anting-en/eller är hämmande. Genernas förmåga till olika kombinationer innebär att det alltid kommer att finnas människor som hamnar mellan könsstolarna. De kan ha kvinnliga könsdelar, men en manlig kromosom. De kan ha manliga könsdelar, men ha en hor-monproduktion som motsvarar en kvinnas, en del känner bara att de borde tillhöra det andra könet, osv. Antingen kan vi avfärda dem som freaks, naturens misstag och plumpar i könsprotokollet, eller se dem som representanter för den naturliga mång-falden och definiera om, eller förkasta, hela könsbegreppet istället.
Vi kan gå vidare, och försöka definiera vad som är en kvinna, och vad som är en man. Också här stöter vi på lite filosofiska problem. En kvinna kan bli gravid, brukar den vanligaste definitionen vara. Är då sterila kvinnor, eller kvinnor som ännu inte fått barn, män? Varje enskild definition kan bemötas med undantag, och begreppet kvin-na och man är egentligen bara ett konsensusbeslut, som i större eller mindre grad utgår från samhällsstrukturen.
Jag ska inte gå vidare in på vad det finns för rent fysiska skillnader mellan könen, bara konstatera att de finns, och att jag definitivt inte förnekar dem.
När vi konstaterat detta, kan ju nästa steg vara att fundera på hur stora skillnaderna är. Tja, definiera ”stora”… Det är exempelvis inte så att kvinnor har en extra lever, färre tår eller infraröd syn. Även män har bröstvårtor, fast de inte har nån praktisk nytta. Även vad det gäller hormoner är det nivåerna som skiljer sig, inte själva hor-montypen. Att vara medveten om skillnader mellan könen kan vara mycket viktigt ur en medicinsk synvinkel. Det finns också, medicinskt sett, viktiga skillnader mellan olika folkslag, och för den delen, åldrar.
Just nu är hjärnforskningen i fokus, och där ställs frågan om fysiska skillnader kan kopplas till mentala skillnader på sin spets. Det pratas om grå och vit massa, olika kopplingar mellan hjärnområden, hastigheten på nervsignaler, olika storlek på olika delar, osv. Men vad man, i mina ögon, har bevisat är bara att det existerar skillnader. De mentala skillnaderna mellan individer är större än skillnaderna mellan könen, en brasklapp som sällan brukar nämnas i sammanhanget. Till detta kan vi, som tidigare, lägga skillnader mellan folkslag och åldrar.
Min åsikt om hjärnan är att den kan liknas vid en lerklump. I början är den formbar och kan förändras i olika avseenden, men efterhand stelnar den och blir mer och mer oformbar. Under vår uppväxt uppmanas vi, genom genus, att träna upp vissa delar av hjärnan, och negligera eller undertrycka andra delar.
Att en vuxen kvinnas och en vuxen mans hjärnor skiljer sig åt vore dumt att förneka, min åsikt är att vi har kapaciteten att vara både genuskvinnor och genusmmän när vi föds.
Att fysiska skillnader kan ge utslag i mentala skillnader är inte heller något jag förne-kar. Det kan väl alla som haft, eller känner någon med, kronisk värk bekräfta, liksom att vilda hormonstormar, brist på eller överflöd av ett eller annat kemiskt ämne, eller avsaknad av något organ kan ge utslag i personligheten.
Men världen är full av mentala skillnader mellan individer, grupper, folkslag, skillna-der som dessutom ändrats under historiens gång, som har ändrat och ändrats av vårt samhälle. Jag har svårt att se en konstant som stått oförändrad genom tidens gång och genom alla kulturer.

Men, vad skiljer mig då egentligen från en biologist? Jag går ju med på att det finns fysiska skillnader, och att dessa fysiska skillnader kan ge mentala genomslag. Jag går med på att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor, och till och med att de kan vara medfödda och omöjliga att förändra.
Ge mig en lista på tvåhundra skillnader, stora som små, fysiska som mentala som sociala, mellan dagens män och dagens kvinnor, och jag kommer fortfarande att kal-la mig likhetsfeminist, och inte vackla i min övertygelse.
Hmm, kanske är jag en korkad, enögd teoretiker utan verklighetsuppfattning…
Men vi får väl titta på listan och ställa några frågor:
Ligger skillnaden i kön eller genus? Och även om det verkar vara en rent fysisk skill-nad, kan den i grund och botten vara en genusskillnad? Finns skillnaden över hela världen, i alla kulturer, i alla tider? Är skillnaden mellan män och kvinnor större än mellan individer av samma kön? Är det vetenskapligt bevisat, i vilken undersökning, av vilka forskare, i vilket sammanhang, hur utfördes experimentet? Men framför allt: Spelar det nån roll? Den frågan brukar jag ställa mig först som sist: Spelar det någon roll?

Den frågan är vad som gör likhetsfeminismen politisk. Spelar könsskillnaden någon roll i hur vi bygger ett samhälle och hur vi lever i det?
Hmm, den frågan kan missuppfattas, eftersom det naturligtvis spelar roll i dagens och gårdagens samhälle. Vi omformulerar det till: Borde könsskillnaden spela någon roll i hur vi bygger samhället och hur vi lever i det?
Och där har vi konflikten mellan biologism och likhetsfeminism, där den förre säger ”JA” och den senare ”NEJ”, med samma eftertryck.

Visst, även en ljummen fis-liberal kan ju svara nej på den frågan, med en brasklapp om att det är ett fint sätt att se på saken, men vi måste ju vara lite realistiska också…
Vi kan dra en parallell med folkslag. Det går att konstatera medicinska och anatomis-ka skillnader mellan olika folkslag, och om man lägger manken till går det nog att hit-ta fysiska skillnader som kan ge utslag i mentala skillnader. Men tanken på att värde-ra människor olika utifrån dessa skillnader är det ytterst få människor som ställer upp på, och den förkastas ofta av de som i nästa andetag kan påstå att kvinnor aldrig kommer att kunna uppnå samma samhällspositioner som män för att deras testoste-ronnivå är lägre.

Låt läran om könsskillnader enbart vara en del av läkarutbildningen, och låt istället hela samhället bygga på en individuell grund. Låt barn växa upp och utveckla sin egen personlighet, istället för att klassificeras efter en snabb blick på skinnfliken mel-lan benen.
Kommer samhället att gå under i såna fall? Tja, kanske, men i så fall var det inget bra samhälle, och något bättre får komma istället.

Robert Svensson

Arbetsfri

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?