feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Mäns våld mot kvinnor

Publicerat: 2004-11-03 13:11

De senaste åren har vi i Sverige diskuterat och uppmärksammat mäns våld mot kvinnor. Trots det finns inga tecken på att det minskar.

Arkiv

Detta är en text från arkivet. Den publicerades ursprungligen i kategorin Politik & Samhälle.

Dela

Kan det vara så att vi inte riktigt har förstått vad kvinnorörelsen i alla år har försökt att tala om för oss, nämligen att den farligaste platsen en kvinna kan befinna sig på är i sitt eget hem?

Eller vågar vi inte se verkligheten som den ser ut? Jag menar att vi män har ett kollektivt ansvar att mer aktivt agera mot mäns våld mot kvinnor. Som politiskt parti med solidaritet och mänskliga rättigheter högt på dagordningen måste vi gröna ta vårt ansvar för att se till att hindra de kränkningar, övergrepp och misshandel som finns mot kvinnor.

Det osynliga våldet
Våld mot kvinnor kallades länge för det osynliga brottet. Fortfarande har många uppfattningen att mäns våld mot kvinnor förekommer någon annanstans än där vi själva befinner oss. Det förekommer också myter om att det är en special kategori av män som utövar detta våld. Det stämmer inte med verkligheten.

I dag vet vi att mäns våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsgrupper och yrkesgrupper och att grundproblematiken är en fråga om makt. Den rådande könsmaktsordningen som upprätthåller mäns överordning och kvinnors underordning är ett problem som vi på allvar måste förändra. Det handlar helt enkelt om kvinnors mänskliga rättigheter i Sverige idag.

Mäns våld mot kvinnor är ett avsiktligt, upprepat våld utövat av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett emotionellt förhållande till.

Det synliga våld som polisanmäls och leder till åtal är bara toppen på ett isberg. Ändå anmäldes 2003 mer än 22 000 fall av grov misshandel mot kvinnor. I tre fjärdedelar av dessa begicks brotten av en av kvinnan bekant gärningsman. I en ny Sifoundersökning svarar totalt 18 procent, nästan var femte tjej i åldern 15-24 år, ja på minst en av frågorna om de blivit slagna, hotade eller sexuellt utnyttjade i ett förhållande.

Med ökad fokus på mäns våld mot kvinnor blir isberget under ytan allt synligare, även om mörkertalet fortfarande är mycket stort.

Män är problemet
Män är huvudproblemet när det gäller mäns våld mot kvinnor. Skyddsbehovet av kvinnor och barn ska alltid vara det mest prioriterade. Men för att kunna förebygga och på sikt förändra behöver vi också lägga fokus på männen.

Här behövs insatser på flera olika nivåer. Det gäller allt från att tidigt komma i kontakt med män som misshandlar till ett långsiktigt och strukturellt jämställdhetsarbete. Det får inte råda någon tvekan om att rättssäkerheten för utsatta kvinnor och barn fungerar. Polis, socialtjänst och åklagare över hela landet måste vara konsekventa i att bedöma mäns våld och sexualiserade övergrepp som de kriminella handlingar de är.

Vi måste komma bort från den relativisering av våldet som återspeglas i benämningar som familjevåld och lägenhetsbråk, ord som döljer vad det egentligen handlar om och smetar ut ansvaret för våldet.

Kvinnojourer i kommunerna
Det nationella Rådet för Kvinnofrid gav ut en skrift som heter "Kommunerna som blundar för mäns våld mot kvinnor". Den visar att kommunerna generellt tar allt för lätt på ett av våra största problem. Det praktiska stödet har oftast överlämnats till kvinnojourerna, som har den största kompetensen inom området men som i många fall har otillräckligt ekonomiskt och samhälleligt stöd för att hantera problemen.

Det är viktigt med ett fungerande samarbete mellan kvinnojourerna, kommunen, myndigheter och det civila samhället. Minst lika viktigt är det att få ett engagemang hos allmänhet och näringsliv.

Demonstration i Piteå
Jag fick nyligen tillfälle att vara med på ett viktigt möte i Piteå. Där samlades ett stort antal män för att visa sin avsky efter ett brutalt mord på en kvinna, och för att diskutera vad de skulle kunna göra för att få ett slut på våldet mot kvinnor. Det kändes oerhört hoppfullt. Det är nödvändigt att vi män slutar blunda och äntligen reagerar. Män måste samlas över alla förenings-, företags- och partigränser för att tillsammans ta fram handlingsprogram för förändring.

Min uppmaning är: våga se problemet, skaffa mer kunskap och agera för kvinnors självklara rätt att slippa mäns våld. Det handlar om ett långsiktigt och målmedvetet arbete för demokrati och mänskliga rättigheter.

Ta personlig ställning mot våld och sexualiserade kränkningar mot kvinnor på skolor, arbetsplatser och i föreningar.

Kräv att din kommun agerar och har ett handlingsprogram mot mäns våld mot kvinnor.
Se till att misshandlade kvinnor och barn får det stöd och skydd de behöver. Ta gärna initiativ till manifestationer mot mäns våld mot kvinnor i samarbete med föreningar, din kommun, andra partier och näringslivet. Medverka och hjälp till när män samlas för att motverka våldet.

Peter Eriksson

språkrör för Miljöpartiet de Gröna

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?