feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

du förtryckare - det vardagliga felslutet som förblöder

Publicerat: 2004-10-07 14:52

Arkiv

Detta är en text från arkivet. Den publicerades ursprungligen i kategorin Jag & Feminism.

Dela

Att kvinnor ska ha samma rätt som män och slippa diskrimineras är numera en självklarhet, åtminstone rent teoretiskt och i partiprogrammen. Rätten att inte förtryckas gäller givetvis även människor med annat etniskt ursprung: Sieg heil-andet och hemmafrun som står och vrider stekjärn i köket och endast läser damtidningar är passé. Vi är trots allt civiliserade och upplysta, och inte kan vi acceptera att så uppenbara felaktigheter får begås. Så kanske det är, men innan vi ger oss själva stående ovationer ska vi göra en liten tankeutflykt.

För att förstå hur pass förtrycksfria vi de facto är bör man utföra en logisk analys av vad förtrycket grundas på. Lyckligtvis är det enklare än vad det låter. Håller man sig för argumentationens skull till det mest utmärkande och centrala diskrimineras det i rasismens fall p.g.a. etnicitet, och i sexismens utgås det istället från någon typ av könstillhörighet. Det både fallen har gemensamt är att det diskrimineras på grundval av ett eller flera icke-rationellt rättfärdigade attribut. Förtryckarens formel är att ställa upp en mängd kriterier som, om de uppfylls, den anser kan berättiga diskrimineringen. Hitler använde som bekant bl.a. religionen och etnicitet, medan arbetsgivarna i Sverige gärna kompletterar det med frånvaron av penis.

Låt oss nu även beakta det från de förtrycktas perspektiv, och försöka oss på en sammanfattning för dem med: Det alla förtryckta har gemensamt är att deras intressen medvetet, och i rasismens/ sexismens fall oberättigat, inte tillvaratas. I förlängningen leder detta till att deras minsta gemensamma etiskt relevanta nämnare är det faktum att de kan lida eller fara illa av diskrimineringen eftersom den resulterar i otillfredsställda preferenser. Detta var ett av skälen till varför slaveriet avskaffades. Och det är just därför kvinnors liv inte ska tillägnas åt underbetalda yrken och åt att serva patriarkatet. Så här långt intet nytt. Ursäkta tristessen, fundamentet är lagt och den förtrycksfria festen kan börja.

Även om medelsvensson vore den aktivaste av alla antirasister och feminister begår hon likväl dagligen samma tankefel som begicks av de värsta nynazisterna. Hon väljer godtycklig en egenskap, och förtrycker sedan på grundval av den. Men vem förtrycks, p.g.a. vilken egenskap och varför?

Svaret är de ickemänskliga djuren. De förtrycks eftersom deras intressen endast tillvaratas i samma utsträckning som t.ex. de svarta slavarnas tillvaratogs, m.a.o. till ett kostnadseffektivt minimum där de precis kan uppnå sin ägares mål, som de dessutom måste förverkliga under tvång.

Den godtyckligt valda egenskapen som vi i den sekulariserade västvärlden fortsatt att se som giltig är kort och gott att de är icke-människor. Minsta gemensamma nämnaren för dessa djur är dessvärre densamma som för oss: De har preferenser och lider, och det gör de för att vi aktivt väljer att diskriminera dem.

Av detta följer att antirasisten och feministen gör sig skyldiga till logiska kontradiktioner varje gång de beställer en tjock med mos, köper en päls, går på cirkus eller dricker mjölk. I samtliga fall diskriminerar man djuren, trots att man är en människa som rationellt motsätter sig förtryck. Smak sätts före liv, mode före lidande, nöje framför frihet och chokladmjölk framför en annan kännande individs monotona liv som är skrämmande likt det som människorna i ”the Matrix” får uppleva.

Vips! Och ner i avloppet försvann rationaliteten tillsammans med middagen, åtminstone om man ska tro på forskningen som säger att djur kan lida och att verkligheten inte är så som den presenteras i smörreklamen.

Det finns olika praktiska former av förtryck, det är helt uppenbart. Det som däremot inte verkar uppenbart för de flesta av oss är att dessa former i regel bygger på en identiskt logisk tankestruktur. Och än viktigare: Om själva strukturen för förtryck är densamma och är etiskt klandervärd, kvittar det vilka värden som sätts i variablerna - strukturen förblir exakt lika felaktig och är därför lika förkastlig i samtliga fall. Är ett av förtrycken fel är alltså alla övriga också det.

Förhållandet mellan förtrycken har flera gånger uppmärksammats av djurrättare, feminister och antirasister. Många är ense om att det som skrivits är självklart och att det begås felslut när man ena stunden demonstrerar för lika hänsyn till lika intressen men nästa ger sina pengar till en industri som direkt och indirekt förtrycker andra. Det är därför av uppenbara skäl svårt att rättfärdiga att man t.ex. är feminist men inte vegan, ty skillnaderna består i det konkreta uttrycket, och inte i teoretiskt relevant innehåll.

Så… nu kvarstår kanske den intressantaste frågan: Vem får lida p.g.a. dig: Kvinnor, invandrare eller djur? Är du en rasist, sexist eller en speciesist?

__________________

Texten kan kommenteras på http://www.chaosrealm.net/subcodes/index.php?p=17 ...där den även finns html-formaterad och som pdf.

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?