feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Feministisk sexualitet

Publicerat: 2004-08-12 16:49

Feministisk sexualitet kan beskrivas som solidarisk sexualitet. Patriarkal sexualitet, som handlar om erövring, dominans och den egna njutningen, kan däremot närmast beskrivas som nyliberalt kapitalistisk sexualitet.

Arkiv

Detta är en text från arkivet. Den publicerades ursprungligen i kategorin Sexualitet.

Dela

Det personliga är politiskt. Eftersom få saker är så personliga som den egna sexualiteten är också få saker så politiska som den egna sexualiteten. I en tid då sexualiseringen av det offentliga rummet blir allt grövre är det viktigare än någonsin att politisera sexualiteten. I annat fall kommer vår sexuella självbild att allt mer präglas av de kommersiella intressena i allmänhet och porrkapitalets kvinnosyn i synnerhet. Mot den patriarkala sexuella ideologin måste vi feminister ställa en feministisk sexuell ideologi som bygger på insikten att vi alla är jämlika sexuella varelser, en ideologi som hyllar den frihet som följer av jämlikhet.

Låt oss börja där; med frågan om mäns och kvinnors likhet. Det finns s.k. särartsteoretiker som påstår att män och kvinnor är i grunden olika, men att ”kvinnliga” egenskaper (såsom att vara vårdande) av feministiska skäl måste uppvärderas eftersom de är lika mycket värda som de manliga egenskaperna (däribland uppfinningsrikedom.) Detta är naturligtvis dumheter. Tänk om någon påstod att afrikaner är annorlunda än européer (mer musikaliska, exempelvis) men att vi är lika mycket värda (att det är lika fint att vara musikalisk som att vara intelligent.) Särartsteoretiker är helt enkelt inte feminister, de är reaktionära sexister.

Det finns förvisso vissa biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Könsorganen ser delvis olika ut, för att ta den mest uppenbara skillnaden. Frågan är om denna skillnad har någon egentlig sexuell betydelse. Skillnaden har onekligen betydelse för fortplantningen, men vi diskuterar inte fortplantning utan sexualitet. Föreställningen att sexuellt umgänge syftar till barnalstring är uppenbarligen förlegad och förfelad. Människor har sex med varandra av en rad skäl, ett av dessa skäl är fortplantning. Men eftersom fortplantning inte är huvudsyftet känner vi sexuell lust även när fortplantning är utesluten till följd av exempelvis hög ålder eller undermålig spermaproduktion. Sexuellt umgänge syftar till sexuell njutning och/eller till att ge varandra närhet och ömhet. Sexuellt umgänge är helt enkelt en social umgängesform bland andra. Händelsevis är naturen så konstruerad att just denna umgängesform dessutom fyller funktionen att säkerställa fortplantningen.

Det finns forskning på området, Bruce Baghemill har t.ex. i Biological Eccuberance visat att bland alla djurarter, från nyckelpigor till schimpanser, från fladdermöss till blåvalar, är homosexualitet inte bara vanligt utan faktiskt även biologiskt naturligt. Sexualiteten fyller bland annat funktionen bland flockdjur att mäkla fred. Ett exempel är han-schimpanser som visar varandra ömsesidig respekt och tillgivenhet genom sexuellt umgänge i syfte att undvika våldsamma konflikter som skulle hota flockens kollektiva överlevnad. Det som däremot är biologiskt onaturligt är att inskränka sitt sexuella umgänge till vissa individer utifrån godtyckliga premisser såsom hårfärg, hudfärg eller könstillhörighet.

Idén att heterosexualitet skulle vara ”normal” till skillnad från homosexualitet, som visserligen är acceptabelt men dock ”avvikande” är i grunden en utlöpare av föreställningen att kvinnor och män skulle ha olika sorters sexualitet. Endast om man förutsätter en sexuell skillnad mellan kvinnor och män blir det begripligt att prata om ”motsatsernas attraktionskraft” och andra liknande mystifikationer. Föreställningen att män har en viss sorts sexualitet (dominant, utåtagerande) och kvinnor en annan sexualitet (underordnande, inåtvänd) saknar vetenskapliga belägg och är oskiljbar från heterosexualiteten som sexuell norm. Heterosexualitet som sexuell preferens är helt enkelt en patriarkal ideologisk konstruktion som syftar till att skapa och upprätthålla föreställningen att det är skillnad på män och kvinnor.

Med detta sagt är det dags att försöka dra lite politiska slutsatser. Filosofer har, som bekant, i alla tider försökt förklara världen men vad det nu handlar om är att förändra den. På det privatpsykologiska planet måste vi börja med att erkänna för oss själva att vi alla i grund och botten – biologiskt naturligt – är bisexuella. Det innebär inte nödvändigtvis att vi måste omsätta denna insikt i nya sexuella erfarenheter, men vi måste börja tänka på oss själva på det sättet. Vi måste helt enkelt göra upp med våra egna fördomar om oss själva.

På ett samhälleligt plan måste vi aktivt verka för att män och pojkar lär sig att sexuellt umgänge inte handlar om att ”erövra” någon utan om att göra något tillsammans med en annan människa för den gemensamma njutningens skull. På det sättet kan feministisk sexualitet beskrivas som solidarisk sexualitet. Patriarkal sexualitet, som handlar om erövring, dominans och den egna njutningen, kan däremot närmast beskrivas som kapitalistisk sexualitet där var och en endast förväntas bry sig om den egna framgången och den egna njutningen. Precis som i nyliberal ekonomiska sammanhang är detta en inställning som enbart gynnar den starke och redan överordnade.

Det är i den här kontexten vi måste förstå den feministiska kampen mot porren. Porr är ingen ”sidoeffekt” av ett patriarkalt samhälle. Porren är patriarkatets och det sexuella förtryckets propagandamegafon och grundideologi. Något tillspetsat kan man säga att porren är för sexismen vad Mein Kampf är för rasismen. Nå; kan man förbjuda rashets kan man också förbjuda könshets. Om det går att skilja seriös debatt om integrationspolitik från hets mot folkgrupp, går det att på samma sätt skilja jämlik, befriande och sund erotik från en erotisering av sexuell överordning och sexuellt våld.
Befria sexualiteten från porr och kvinnohat.
Leve den jämlika och solidariska sexualiteten – leve den feministiska sexualiteten.

Mikael Åhman

Mikael Åhman

Praktikant/Ombudsman

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?