feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Något måste vara fel

Publicerat: 2004-07-07 21:45

Arkiv

Detta är en text från arkivet. Den publicerades ursprungligen i kategorin Sexualitet.

Dela

Något måste vara fel. Sex borde inte väcka annat än lustfyllda känslor, och stå för något positivt i vår begreppsvärld. I alla fall bland människor som insett att vi är sexuella varelser, och inte längre bär på den religiösa bördan att sex är synd. När människor skildrar sex, borde det inte då väcka lust och njutning för båda könen. Varför har då en rutten bransch inom detta område, en bransch som producerar ruttna skildringar av sex. Hela detta ruttna fenomen, som går under namnet pornografi, får en att ifrågasätta sex som något i grunden ont. Men sexualdriften är inte ond, det är en god kraft för varaktighet och växtlighet. Det är porren som är fel – riktigt fel. Något måste göras.

Man kan lätt förstå att sexskildringarna i dagens porrfilmer inte egentligen är enbart sexskildringar, utan något annat tillika. Pornografin står ingalunda för en liberal, öppen och befriande sexualitet, utan är istället förenad med tvång, gamla maktstrukturer och anspelning på att sex skulle vara synd istället för lustfylld njutning. Den mänskliga sexualiteten i allmänhet, och den manliga i synnerhet, kan lätt uppfattas som en ond, destruktiv och aggressiv kraft i dessa filmer. I själva verket är den manliga sexualiteten en god kraft som inte vill förnedra och trycka ner kvinnan. Den manliga sexualiteten är just den kraft som ännu mer får män att uppskatta kvinnor, då en värld utan kvinnor skulle få livet att sakna mening.
Men var har vi då porren någonstans? After att ha läst Flickan och skulden inser man att pornografin, som jag sagt tidigare, inte enbart är sex. Sexskildringarna är själva verket bara en fernissa, egentligen skildrar man kvinnohat. Jag vet att jag borde vara försiktig när jag belyser ett samband mellan porr och våldtäkt. Att påstå att porr är den bakomliggande orsaken för våldtäkt känns illa underbyggt, men betrakta följande: det som i lagens, och kvinnans mening är våldtäkt, ser en del förövare som att de ”lekte porrfilm”. Porren står idag närmare våldtäkt än sex. Det är skrämmande!
Det är därför med glädje man mottar Ann Heberleins uppmaning att reformera pornografin. Porrbranschen är en mångmiljardindustri vars inverkan på samhället vi inte kan blunda för. Innverkan jag har i åtanke är att varje generation mer eller mindre på något sätt kommer i kontakt med porr när den egna sexualiteten skall utforskas. Skall vi då sitta tysta eller ska vi omdana den till något vi kan vara stolta över, i alla fall inte något att skämmas över. Jag känner mig dock tvungen att påpeka följande: Heberlein uttrycker sig, enligt min mening, lite klumpigt när hon proklamerar ”ge oss bra porr – för båda könen”. Detta tolkar jag som om porren, som den ser ut idag, är bra för det ena könet [det manliga]. Så är definitivt inte fallet (enligt mig). Ständigt påminns man av att porren är kvinnoförnedrande (vilket den också är), men sällan får man höra att den också är mansförnedrande. Just det! Mansförnedrande. Porren framställer män som kompletta idioter som finner njutning i att förtrycka och förnedra kvinnor. De filmatiserade männen vill ständigt påvisa sin makt över kvinnokroppen, och verka lida av en total avsaknad av förståelse för orsakssammanhang, d v s förståelse för att njutningen med sex görs möjlig just genom kvinnan. Männen i filmerna saknar alltså denna grundläggande förståelse för orsak och verkan, vilket gör att tacksamhet gentemot kvinnornas handlingar uteblir. Det framkommer inte att den manliga sexualiteten är en god kraft – en god kraft som vill få njutning i samma utsträckning som den vill ge, att sex handlar om njutning dels för en själv, och dels för den man delar det med. Det är beklämmande att så fort explicita sexscener ska skildras så blir det så smaklöst, utan affektion och – för mig – verklighetsfrämmande och oärligt.
Visst är jag medveten om att jag generaliserar. Antalet porrfilmer jag sett uppgår till ett fåtal, och det jag läst om porr har uteslutande varit skrivet av feminister – så vem är jag att uttala mig om detta. Och visst finns det med säkerhet vackra, lustfyllda sexskildringar likväl, men – såsom jag ser det – är de i så fall i minoritet.
Men varför behöver vi göra porren rumsren? Jo, därför att hur fel och hemsk den än är, så kommer den ändå att intressera människor just för att det är sexskildringar – om än ruttna. Eftersom jag är liberal tror jag inte på förbud. Ett förbud mot porr skulle vara lika fel som att kriminalisera de prostituerade – det skulle sluta i att fler far illa då organiserad brottslighet skulle se det som en lukrativ bransch. Med ett förbud skull ljusskygga varelser lockas i ännu högre grad och framställningen såväl som den färdiga produkten skulle bli värre än vad det är idag. Lösningen är att göra porren rumsren, att just avlägsna de ljusskygga personerna som vill utnyttja och fördärva den mänskliga sexualiteten. Om samhället istället visar sin positiva syn på sex, och inte moraliserar kring sexskildringar, skulle detta – enligt mig – skapa en miljö där människor gör aktiva val kring sin sexualitet. I enlighet med min goda människosyn så skulle aktiva konsumenter välja bort dålig, kvinnoförnedrande porr, och istället bereda vägen för bra, kvinnovänlig – människovänlig – porr. Porr som bejakar det goda med att vara människa, det lustfyllda med att vara människa. Och vem vet, i slutändan kanske en värld utan porr, där människor bejakar sin sexualitet tillsammans med den man älskar. Men för att komma dit krävs att vi kraftigt avdramatiserar vår sexualitet (let’s face it; vi är sexuella varelser), och väljer att se den som något naturligt och positivt.
Vad mera är, så är det beklämmande att höra påståenden om att porr för båda könen skulle vara omöjlig att skapa, eller att feministisk porr inte är möjlig då vi betraktar allt ur ”the male gaze”. Att påstå att den manliga sexualiteten stimuleras visuellt, och att den kvinnliga emotionellt är att ytterligare cementera könsroller. Det är min stora förhoppning att det helt visst finns sexskildringar som kan stimulera båda könen. Vidare, att det även är möjligt att bryta ”the male gaze”, att få oss människor att betrakta sexualiteten ur ett allmänmänskligt perspektiv.
Feminism kan anses vara att kritiskt granska omgivande fenomen, varpå denna ism erkänner en icke jämställd samhällsstruktur. När det gäller porr känns analysen klarsynt. Jag hyser därför stor förhoppning att feministisk porr är möjlig att skapa, eftersom det skulle vara sexskildringar för både män och kvinnor, d v s sexskildringar ur ett mänskligt perspektiv. Precis som feminism eftersträvar jämlikhet i samhället, borde feministiska porr vara jämställd mellan könen. Dagens porr kvalificerar sig inte ens till manlig porr utan kan snarare ses som en bakåtsträvande motkraft – en reaktionär handling gentemot kvinnlig frigörelse. Porren har idag en karaktär av att vilja förslava kvinnan, underordna henne mannen och göra henne maktlös. Detta är uppenbarligen inte kvinnlig porr, men – enligt mig – inte manlig heller. Filmatiseringar som underordnar och förnedrar kvinnan bejakar ingalunda den manliga sexualiteten.
Jag vet att det råder (för mig) en definitionskris som jag inte riktigt behärskar. Ordet porr använder jag med betydelsen erotik, d v s sexskildringar på lika villkor. Jag är medveten om att många väger in andra värden i ordet porr, dock väljer jag att använda ordet som slang till erotik. För enkelhetens skull bortser jag alltså från ordens etymologi, och likställer (något slarvigt) porr med erotik. När jag säger: gör porren rumsren, skall detta INTE tolkas som: gör kvinnoförnedringen rumsren. Det som avses är: gör sexskildringarna rumsrena så att vi slipper kvinnoförnedringen, och i stället gör porren till något lustfyllt för båda könen. Varför inte skapa porr som båda könen njuter av, sex är väl ändå en angelägenhet för båda kvinnor och män.

andre laestadius

studerar bioteknik på KTH

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?