feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Dagspress är inte värderingsfri i framställandet av makthavare

Publicerat: 2012-09-24 23:20

Även dagspress använder sig av den stereotypa mannen och kvinnan i intervjuer med beslutsfattare. Tydligast märks det i bildframställning och i ord som beskriver beslutsfattarna. Det visar en undersökning från Södertörns Högskola.

Läs mer

Hela uppsatsen går att hämta på Uppsatser.se.

http://www.uppsatser.se/ uppsats/77461a0c48/

Dela

Karin Linder och Jenny Ringström Fagerlund, journaliststudenter på Södertörns Högskola har undersökt hur Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter framställer beslutsfattare inom svenskt näringsliv och politik. Undersökningen visar att stereotypa könsnormer främst syns i bildframställning och i ord som beskriver beslutsfattarna. Trots att dagspress har som mål att vara värderingsfria och sakliga i sin framtoning.

Tabloider och magasin är kända för att förmedla en bild av kvinnor och män på ett stereotypt sätt. Ofta förkommer stereotypa skildringar av respektive kön, där kvinnor framställs som mjuka och leende, medan männen skildras som allvarliga och med pondus. Att även dagspress lyfter fram stereotypa skildringar av män och kvinnor är inte helt tydligt utan syns i en djupare analys av flertalet artiklar. Mellan perioden den första oktober 2011 och den första april 2012 har 60 artiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet analyserats genom kvalitativ textanalys.

Resultatet visar i framförallt bildframställningen och i beskrivningen av hur beslutsfattarna agerar, att de framställs genom de traditionella stereotypa könsrollerna. Kvinnorna ler eller skrattar mycket medan männen framställs som stabila, tålmodiga och allvarliga på bild. Män framställs utifrån ord som skrämmande, med pondus, tuff och respekterad. Kvinnorna beskrivs i högre utsträckning utifrån ord som skrattar, ler och "stryker en hårslinga bakom örat". I framför allt DN beskrivs männen utifrån starkt manligt kodade ord och beskrivningar. Finansminister Anders Borg beskrivs till exempel så här: "Vi vet att han är en för sin kunnighet djupt respekterad och — i vissa kretsar — fruktad minister. Det är någonting med hans omvittnade arbetskapacitet som samtidigt imponerar och på gränsen till skrämmer. Han är en intensiv person, otålig. Och orädd, enligt honom själv." (DN, 18/11-2011).

Percy Barnevik beskrivs även han som skrämmande och bestämd: "Efter några timmar med Percy Barnevik är det ingen tvekan om att han är van att vara den som bestämmer. Det är lätt att föreställa sig att en färsk chef på Sandvik eller Asea måste ha varit mer eller mindre skräckslagen inför ett möte med den otålige och krävande Barnevik." (DN, 15/1-2012)

Liknande beskrivningar av kvinnliga makthavare finns inte. Istället framställs de mer neutralt eller utifrån en mjukare framtoning.

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet säger sig vara neutrala med en informativ agenda. Ändå visar undersökningen att kvinnliga och manliga beslutsfattare framställs annorlunda i intervjuer. Det gör att dagspress riskerar att bygga på de gamla traditionella könsnormerna.

Jenny Ringström Fagerlund och Karin Linder

Användarkommentarer

Henrik (2012-10-07 21:15)

Bra genomgång! Man kan också nämna att ni inte fann någon skillnad i hur män och kvinnor framställdes i bild och att ni fann att utseende och klädset kommenterades för männen men inte för kvinnorna (i DN Söndag, tror jag). Där har ni en intressant hypotes, att journalisterna är medvetna om risken för könsstereotypt skrivande och aktivt undvuker det. Det är övervägande kvinnliga journalister i materialet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?