feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Flickan och den fortsatta skulden

Publicerat: 2012-09-04 03:10

I samband med nyutgåvan av boken Flickan och skulden arrangerades ett panelsamtal kring samhällets syn på våldtäkt. Samtalet handlade om vad som hänt under de år som gått sedan första utgåvan och vad som behöver hända härnäst.

Den nya utgåvan

Nyutgåvan av Flickan och skulden kom ut i augusti 2012. I den har Katarina Wennstam gjort två nya intervjuer med flickor som utsatts för våldtäkt och hon beskriver också hur lagen och attityderna förändrats under de senaste tio åren. Boken har dessutom försetts med ett studiematerial i form av diskussionsfrågor samt innehåller en förteckning över organisationer dit man kan vända sig för att få hjälp.

Dela

När Flickan och skulden kom ut startades en stor debatt. Bokens författare, Katarina Wennstam, visade klart och tydligt att mycket fokus i våldtäktsrättegångar låg på våldtäktsoffer snarare än gärningsmän och att irrelevanta faktorer om bland annat kläder och sexualvanor togs upp och vägdes in.

Ett decennium har gått sedan boken först gick i tryck. Wennstam hade hoppats att den vid det här laget skulle kännas inaktuell och förlegad, men tyvärr gör det inte det. Istället blev det en nyutgåva.

- Temat och fördomarna är tyvärr fortfarande aktuella, konstaterar Katarina Wennstam.

För att följa upp utvecklingen och vad som hänt under de år som gått anordnade förlaget ett panelsamtal. Förutom författaren själv närvarade justitieminister Beatrice Ask och advokat Claes Borgström. Samtalet leddes av Sonja Schwarzenberger, som bland annat var en av initiativtagare till #prataomdet.

När Wennstam skrev boken gjorde hon det för att hon upprepade gånger i sitt jobb som journalist sett hur felriktat fokuset ofta är i våldtäktsfall.

- Jag skrev boken i en pretentiös vilja att förändra världen.

De som utsattes för våldtäkt klassificerades och bedömdes. En nykter kvinna som blev angripen när hon bar hem matkassar blev behandlad på ett helt annat sätt än en full tjej på en fest som tidigare kysst den som senare kom att våldta henne.

- Det kom hela tiden tillbaka till att handla om tjejen.

Fokus låg på att tjejer inte skulle bli våldtagna snarare än att killar inte skulle våldta. Ilskan och frustrationen över detta ledde till att boken skrevs.

Redan i bokens baksidestext finns ett exempel där ett rättegångsprotokoll i detalj redogör för en gruppvåldtagen kvinnas kläder. Hur ser det då ut nu? Tas den här typen av irrelevanta faktorer fortfarande upp?

- Det är ojämnt, säger justitieministern och berättar att det är stor variation från fall till fall.

- Det är klart det skett en viss utveckling, berättar Claes Borgström men säger också att det är oerhört påtagligt i rättssalen att fokuset ligger på offret.

Borgström menar att rättens ordförande behöver ta ett större ansvar för att målsägande ska slippa svara på frågor som inte är relevanta för målet.

Panelen tar upp att även media bidrar till det felaktiga fokuset.

Katarina Wennstam tar som exempel att media ofta under sommarmånaderna lyfter upp att utomhusvåldtäkter ökar under den tiden på året. Istället för att se det som en naturlig följd av att fler personer rör sig utomhus kan de använda en term som våldtäktsvåg. En artikel om denna våg kan dessutom ackompanjeras av intervjuer med unga tjejer där de får frågor om de är rädda. Det här, menar Wennstam, bidrar till att fokuset för hur våldtäkter ska förhindras hamnar fel. Hon föreslår att media istället kunde intervjua killar och fråga om de till exempel tänker dricker mindre.

Claes Borgström ger ett annat exempel på när media har spridit en felaktig bild. En tidning hade efter en friande dom i ett våldtäktsfall valt att formulera det som att rätten inte trodde på kvinnan. Detta är naturligtvis inte samma sak och den typen av formuleringar riskerar att avskräcka andra från att anmäla.

Till hösten väntas en ny sexualbrottslag. Beatrice Ask berättar att lagförslaget utvidgar och förtydligar vad som är våldtäkt. Idag talar lagen om att en person kan vara i ett hjälplöst tillstånd och detta ska förtydligas. Ask berättar att det psykiska chocktillstånd som gör att en person på grund av rädsla blir oförmögen att röra sig framöver ska räknas som ett hjälplöst tillstånd.

Borgström vill se ytterligare förändringar. Tre av dem är att det ska finnas möjlighet att kostnadsfritt få rådgivning av en advokat, att polisen blir skyldig att anmäla behov av målsägarbiträde och att väntetiden i domstolar ska minskas.

Samtalet börjar lida mot sitt slut. Sammanfattningen av denna tioårsavstämning får bli att vi kommit en bit på vägen men att det fortfarande finns en lång väg kvar att gå. Wennstam tror att det behövs en samhällsdiskussion om de här frågorna för att få till en förändring och hon hoppas därför att diskussionen hålls vid liv.

- Det här är inte en bok med en punkt.

Niklas Udd

Användarkommentarer

fredriktomte (2012-09-04 18:38)

Jag har sagt det här förut: Att det fokuseras på hur potentiella brottsoffer ska bete sig för att undvika brott är inte unikt för våldtäkt. Inte heller kan man ta det som en intäkt för att den allmänna samhällsvärderingen är att våldtäkt är acceptabelt i någon mån. Ett våldtäktsoffers kläder är inte nödvändigtvis ett irrelevant fakta. Det kan dels handla om att klargöra att det som observerats av vittnen och andra faktiskt avser samma person (klädsel brukar alltså tas upp även vid misshandelsrättegångar) och dels kan det handla om att fastställa ett tidigare beteende från brottsoffrets sida. Det senare brukar anses förkastligt av många feminister, men om vi har ett fall där ord står mot ord och målsägande hävdar att det var en våldtäkt medan den tilltalade hävdar att det var ömsesidigt sex, så är det fullt rimligt att beakta huruvida målsäganden tidigare haft liknande sexuella kontakter. Det betyder förstås inte att den tilltalade är oskyldig, men det kan innebära tillräckligt mycket tvivel kring dennes skuld för en friande dom. Alternativet är förstås att helt släppa alla fall där ord står mot ord, men det tror jag inte att de flesta feminister vill heller (det skulle sannolikt leda till färre fällande domar). Poängerna om medias rapportering tycker jag är bra, med ett undantag. Och det är Wennstams förslag om att media ska fråga män om de minskar sitt drickande under sommarmånaderna i syfte att förhindra våldtäkt. En sådan fråga vore en indirekt anklagelse om att mannen ifråga är en våldtäktsman och kan därmed inte på något plan jämföras med de frågor som ställs till kvinnor i deras roll som potentiella offer. Jag kan tycka att Wennstam borde förstå detta, men hennes resonemang i sådana här sammanhang brukar inte imponera, så egentligen borde jag väl inte bli förvånad.

Genus1 (2012-09-08 11:18)

Det är nog ingen som blir förvånad över ditt antikvinnoresonemang heller. Att alkohol är en medverkande faktor i många ’krogrelaterade’ våldtäkter är ett faktum rätt många män känner till. Att en fråga om personlig hänsyn tas till det ska ses som en anklagelse tycker jag är märkligt.

fredriktomte (2012-09-13 12:01)

Att alkhol är en medverkande faktor vid de flesta våldsbrott är välkänt, ja, och en god grund för att föra en fortsatt restriktiv alkoholpolitik. Det betyder dock inte att de flesta eller ens en stor del av männen kommer att våldta bara för att de dricker lite sprit. Så ser kopplingen inte ut. Att ställa frågan om någon slutat dricka i syfte att undvika att våldta andra är indirekt att anklaga personen för att våldta. Lite som "har du slutat slå din fru?". Hur gör du själv Genus1? Undivker du att dricka i syfte att undvika att misshandla och våldta kvinnor? Brukar du misshandla och våldta kvinnor efter ett par glas?

JemyM (2012-09-13 14:49)

"Fokus låg på att tjejer inte skulle bli våldtagna snarare än att killar inte skulle våldta." Problemet med detta resonemang är att det bygger på ett par psykologiskt/genusföråldrade felaktigheter: 1. Att pojkar gör överlagda/rationella/logiska beslut 2. Att pojkar drivs av sex och våldtar om de inte är tillsagda De gamla föreställningarna om att pojkar drivs av logiska överlagda och logiska beslut men söker sex vid varje tillfälle återkommer i detta sätt att resonera. För det första är våldtäkt ett irrationellt brott, inte ett rationellt. För det andra är långt från alla pojkar drivna av sexdrift. Majoriteten av alla pojkar våldtar inte och skulle inte förmå att göra det heller. De kan knappt bruka våld för att försvara sig själva. Att säga åt en pojke som saknar potentialen att begå våldtäkt att inte begå våldtäkt ger honom en fel relation till vem han är samt berättar för honom att han saknar förtroende. Det anklagar honom för ett brott han inte skulle kunna begå och fråntar honom hans mänsklighet, värde och värdighet. Det är nästan som man försöker övertyga honom att han borde våldta om han inte är nöjd eftersom det är naturligt för någon som honom att göra det. Vad man kan göra är att värna till pojkar att vara hjältar istället, att skydda ett potentiellt offer och hjälpa ett offer. Då bekräftas hans duglighet på ett positivt sätt. Han får ett ansvar och kan göra något. En sådan attityd värnar till ett positivt ideal istället och uppfattas inte som ett hot.

fredriktomte (2012-09-18 13:03)

Det går inte att säga att ett brott per definition är irrationellt eller rationellt. Huruvida ett brott är rationellt eller inte måste bedömas i varje enskilt fall, med hänsyn tagen till den enskilde brottslingens motivering. Inte heller är mängden våldtäkter en biologisk storhet som omöjligt kan förändras genom att påverka människors attityder. Att lägga fokus på *varför* våldtäkter sker är därmed inte i sig fel. Vill man ha en chans att minska antalet våldtäkter i någon större utsträckning är snarare denna fokus en nödvändighet. Även om frågor av typen "tänker du på att dricka mindre, så att du inte våldtar?" är både oseriösa och kränkande, så är alkholkonsumtion och -missbruk otvivelaktigt starkt bidragande faktorer bakom våldtäkt och andra våldsbrott.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?