feminetik.se feminetik.se

Just nu 13 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Heteronormativt i Second Life

Publicerat: 2012-07-16 20:20

Storbystade kvinnor och machomän. Elin Högberg och Linnea Carlquist, studerande vid Södertörns högskola har studerat avaterna i den virtuella världen Second Life. Resultatet är en framställning av män och kvinnor där de traditionella könsrollerna sätter agendan.

Om skribenterna

Elin Högberg är student vid Södertörns Högskola och kommer påbörja sin kandidat i Svenska till hösten.

Linnea Carlquist är fil.kand. i litteraturvetenskap och genusvetenskap och kommer till hösten påbörja masterstudier inom litteraturvetenskap.

Detta är en sammanfattning av deras b-uppsats i genusvetenskap vid Södertörns Högskola som var en normkritisk analys av bröllopsrepresentationer i den virtuella världen Second Life.

Undersökta klipp

INSIDE SECOND LIFE WEDDING - HOOMAN GIANO & LIANA ROMANO. Hämtat från YouTube. Publicerad 2008-02-17. Hämtad 2012-01-09.

Expensive Second Life Wedding (2007). Hämtat från YouTube. Publicerad 2007-10-27. Hämtad 2012-01-09.

Second Life Wedding. Hämtat från YouTube. Publicerad 2011-01-04. Hämtad 2012-01-09.

The Wedding of Aeon and Sebastian. Hämtat från YouTube. Publicerad 2010-11-19. Hämtad 2012-01-09.

Dela

Tänk dig en värld där allt är möjligt. Du bor i dina drömmars hus, arbetar med ditt drömyrke och din bekantskapskrets uppskattar dig för den du är och vad du gör. Utopi eller verklighet?

Second Life (benämns fortsättningsvis som SL) är ditt virtuella liv på internet. År 1999 skapades den plattform som nu ligger till grund för SL av det privatägda företaget Linden Lab. Tanken var enligt dem själva att skapa en värld där användarna fick möjlighet att konstruera och leva sina liv efter sina egna önskemål. Genom att skapa en avatar, vilket är en representation av ditt visuella jag, kan du sedan interagera i samhället inom SL. Den avatar du skapar är det fysiska yttre som andra användare av SL ser och uppfattar dig som och behöver alltså inte spegla ditt faktiska utseende, eller din personlighet. De som möts inom SL vet i regel inte hur personen som sitter bakom datorskärmen ser ut eller är "på riktigt".

SL är en virtuell värld som på många sätt liknar den "riktiga" världen. Gränsen mellan vad som är verklighet och fiktion kan vara svårdragen, SL och RL (real life) kan påverka varandra. Det finns en möjlighet att använda SL för att (åter)skapa något en önskar sig ha i sitt liv, men som inte finns där. Detta kan vara en av anledningarna till att det blivit så stort med mer än 1 miljon aktiva konton.

Verklighetskopplingen blir tydlig då en betraktar det ekonomiska systemet i SL. Valutan som används heter Linden Dollar (L$). I dagsläget är 1 euro värd cirka 275 L$. En brudklänning kostar mellan 700-3000 L$. Inför bröllopet måste personerna bakom avatarerna köpa allt som hör ceremonin till; platsen, klädsel, dekoration, mat, möbler och "kroppsspråk" t.ex. att mottaga ringar. Ett av de studerade bröllopen uppges ha kostat omkring 65 000 L$ (år 2007), vilket då motsvarade cirka 220 euro.

Vi kommer här beskriven en del av vår undersökning där vi studerat vilka samhälleliga normer som representeras vid bröllop i SL. Vi har valt att presentera de delar som behandlar kroppsliga normer samt dess koppling till sexualitet. Det undersökta materialet består av fyra olika klipp från YouTube som visar sekvenser av bröllop ur SL. Temat bröllop valde vi då vi anser att samhälleliga normer manifesteras och förstärks vid dessa ceremonier, genom anpassande till traditioner, regler och förväntningar. Två av klippen har vi tolkat som representationer av heterosexuella bröllop, medan två som homosexuella vigslar. De senare klippen är intressanta eftersom de redan i görandet av bröllop har brutit mot en stark norm, heteronormen. Vi har dock hittat ett antal normer som går igen i alla fyra klipp, exempelvis kroppsliga normer såsom den muskulösa mannen och den slanka men bystiga kvinnan.

I de båda heterosexuellt representerade bröllopen skulle nog de flesta tolka dem som animationer av "vanliga" bröllop, med en kvinnlig brud och en manlig brudgum. Hur kommer det sig att vi gör dessa tolkningar? Heterosexismen säger oss att det är normalt för ett brudpar att bestå av en man och kvinna och således tolkar en lätt paret på det viset då inte alltför stora avvikelser av gängse könsroller förekommer.

En av avatarerna är klädd i ett hellångt vitt plagg, som vi känner igen som en långklänning. Den vita färgen och den tjusiga utformningen med smalt liv och lång, vid kjol ger konnotationer till en traditionell brudklänning. På huvudet har hen en slöja vilket är en metafor för bruden, d.v.s. den normalt kvinnliga rollen vid bröllopet. Jämte bruden står en annan avatar. Hen är klädd i en svart och vit dräkt i två delar som vi känner igen som en klassisk kostym. Avataren har även kort frisyr, vilket hör till den manliga normen även om det fortfarande ses som ett undantag. I dagens samhälle är det vanligt med korta frisyrer på både kvinnor och män, precis som att även kvinnor kan bära kostym, dock är båda dessa symboler fortfarande starkt kopplade till den manliga normen.

Ytterligare en manlig norm är att hans kropp förväntas vara synligt stark. Denna kroppsliga norm syns tydligt i ett av de homosexuellt representerade bröllopen. Det kan vara ett sätt att överkompensera för en "omanlig" sexualitet, då den avvikande homosexuella läggningen bl.a. kan uppfattats som fjollig. Genom att befästa representationen av en så "manlig" kropp som möjligt legitimeras deras manliga status trots en avvikande sexualitet. Vigselförrättaren i detta bröllop har också en del i görandet av parets manlighet. Hen är klädd i en guldfärgad klänning med pråliga detaljer som framhäver henoms överdimensionella byst samt en avancerad håruppsättning och står med en av brudgummarna och väntar medan den andre brudgummen går fram till sin partner. Detta tillfälle skulle kunna ses som att brudgummen vid vigselförrättarens sida, går från en heterosexuell till en homosexuell norm då han vid vigseln väljer sin manliga partner framför den översexualiserade kvinnligt representerade vigselförrättaren.

För att återgå till den kvinnliga normen kan vi återgå till slöjan som symbol. Slöjan representerar bruden, med andra ord, kvinnan. I det andra homosexuella bröllopet vi studerat bär endast en av avatarerna denna symbol trots att båda bär klänning. Trots den typiskt kvinnliga symbolen uppträder den beslöjade avataren på ett typiskt manligt sätt genom bl.a. en framfusighet exempelvis genom att kyssa sin nyblivna maka mellan brösten på en äng. Detta bryter också mot hur slöjan representerar renhet och oskuld, då den avatar som bär densamma bryter mot det typiskt normerande beteende som är förknippat med den. Strax innan deras entré till vigseln står bruden i fråga och kråmar sig framför en manligt representerad avatar. Detta tolkar vi genom en heterosexuell kontext som att kvinnan är den som blir tittad på — av mannen. Tolkningen gör vi då kvinnans kråmande rörelser hamnar i mannens betraktande blickfång. Det får oss att dra associationer till att kvinnans uppgift är att behaga mannen.

I ovanstående bröllop blir vi inte varse om huruvida brudparet faktiskt växlar ringar. Vå får se hur den ena avataren fattar den andras händer och kysser dem. Ringen är beständig till skillnad från kyssen som är flyktig, vilket föranleder tolkningen att detta är en vigsel, mellan två som inte förväntas hålla ihop såsom gifta makar bör. Inte heller den brukliga kyssen som avslutning när vigselförrättaren förkunnar dem som gifta, får vi ta del av. Detta bryter också mot det förväntade ceremoniella beteendet.

Vi har kommit fram till att de kroppsliga normerna grundar sig i en heterosexuell bild av vad som är begärligt, oberoende av könsroll. De manligt representerade avatarerna ska vara "macho" och begära kvinnan, medan de kvinnliga representationerna är hyperfeminina, med stor byst som framhävs av djupt urringade klänningar och med ett rörelsemönster skapat för mannens blick.

Elin Högberg och Linnea Carlquist

Användarkommentarer

fredriktomte (2012-07-24 09:52)

Borde man inte haja till när varannan mening består av "detta skulle kunna ses som"? De homosexuella männen kanske har mycket muskler därför att de anser att muskler är attraktiva, precis som många heterosexuella kvinnor? Att vigselförrättaren är en bystig kvinna kanske beror på att denna är en vän till paret som helt enkelt har en kvinnlig avatar (med stor byst)? Kråmandet (som väl får antas vara utfört av en lesbisk kvinna) kanske hade ett annat syfte än att ge just *män* någonting att titta på? Alla de här spekulationerna (varav en del framstår som ganska absurda i mina ögon) säger betydligt mer om Högberg och Carlquist än de säger om Second Lifebröllpen de försökt analysera. Och som en sista punkt: Om kvinnans överdrivna byst och hyperfeminina kropp är till för männens blick (eller varför inte homosexuella kvinnors blick?) och männen (de homosexuella kvinnorna?) ska begära kvinnan, borde det inte vara en ganska så smal sak att konstatera att mannens överdrivna muskler och hypermanliga kropp är till för kvinnornas blick (homosexuella mäns blick?) och kvinnorna (de homosexuella männen?) ska begära mannen?

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?