feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Vilka pratar jämställdhet i riksdagen?

Publicerat: 2012-06-04 23:45

Om en månad går Almedalsveckan av stapeln. Då kommer riksdagspartierna få varsin dag för att prata om sin politik. Men hur ser det egentligen ut när mediafokuset inte är lika starkt? Vildmark har tittat på de motioner som lagts sedan valet för att försöka reda ut det.

Dela

Efter sommaren har det gått två år sedan valet. Vad har riksdagspartierna sysslat med under denna första halva av mandatperioden? Ett sätt att bilda sig en uppfattning om det är att titta på vilka motioner som de olika partiernas representanter har lagt.

Under den här perioden har totalt 6736 motioner lämnats in. En sökning på "jämställdhet" visar att 281 motioner innehåller det ordet. Det parti som skrivit överlägset flest av dessa är Socialdemokraterna. De har skrivit hela 112 stycken. Som tvåa kommer Vänsterpartiet som har lämnat in 60 motioner. På bronsplats hamnar Miljöpartiet med 52 motioner. Kristdemokraterna är det parti som skrivit minst antal motioner som nämner jämställdhet. Endast sex motioner har deras partibeteckning.

Om antalet ledamöter vägs in ändras ordningen i toppen men det är samma partier som står på pallen. Vänsterpartisterna har i genomsnitt skrivit drygt tre motioner om jämställdhet per riksdagsledamot (60 motioner, 19 ledamöter). Därefter kommer Miljöpartiet med dryga två motioner per ledamot (52 motioner, 25 ledamöter). Trea kommer Socialdemokraterna med exakt en motion per ledamot (112 av varje). Räknat på detta sätt är det Moderaterna som hamnar på jumboplats (25 motioner, 107 ledamöter).

En sökning på "genus" ger ett liknande resultat. Socialdemokraterna har nämnt det 15 gånger, Vänsterpartiet sex gånger och Miljöpartiet fyra gånger. Sverigedemokraterna har skrivit två motioner som tar upp genus. Moderaterna och Centerpartiet har använt ordet i motioner en gång vardera. Övriga partier, det vill säga Folkpartiet och Kristdemokraterna, har inte skrivit någon motion alls på temat.

Det är svårt att dra slutsatser om partier enbart utifrån hur många gånger de använder vissa ord, speciellt när antalet blir så få som i fallet med "genus". Det framgår till exempel inte i sammanställningen ovan att Moderaternas och Centerpartiets motioner skiljer sig ganska kraftigt åt. Motionen från Centerpartiet handlar om att partiet vill motverka traditionella könsmönster i skola och förskola, och att läromedel ska ses över så att både kvinnors och mäns historia skildras. Moderaterna å sin sida vill att undervisningen om Skånelands och Lapplands historia ska stärkas. Genus nämns bara i förbifarten som ett område inom vilket kunskapen på senare år stärkts.

Mest anmärkningsvärda är motionerna från Sverigedemokraterna. Båda deras motioner som nämner "genus" gör det i negativa termer och de talar om "verklighetsfrånvända" teorier. Den ena säger att det är ett misslyckande att barn och ungdomar "utsätts för" "olika teorier om genus". Vad det innebär specificerar inte partiet.

En annan begränsning i denna genomgång är att ingen hänsyn tagits till vad som lagts fram i propositioner under samma period.

Niklas Udd

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?