feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Vad är möjligt att samtycka till?

Publicerat: 2012-05-13 23:55

Under den sjunde upplagan av Feministiskt Forum i Stockholm handlade en av de cirka fyrtio programpunkterna om vad det är möjligt att samtycka till. En panel på tre personer samtalade kring frågan genom att göra nedslag på några frågor där samtyckte ställs på sin spets.

Dela

- Som feminist kan man landa i väldigt olika ståndpunkter gällande vad man kan samtycka till, inleder samtalsledare Kristina Ljungros från RFSU.

Under hösten 2011 kom en dom i ett ganska uppmärksammat sexualbrottsmål som innefattade BDSM. I de uttalanden som gjordes efter domen blev det tydligt att RFSL och Sveriges Tjej- och Kvinnojourers Riksförbund (SKR) hade olika syn på den. Eftersom de tyckte olika ville de samtala mer kring frågan och bestämde sig därför för att, tillsammans med RFSU, arrangera det här panelsamtalet.

Panelen som samtalar kring frågorna består av Ulrika Westerlund från RFSL, Olga Persson från SKR och den liberala skribenten Sakine Madon.

Sexköp/prostitution

Först ut är frågan om sexköp/prostitution. Två tredjedelar av panelen är emot sexköpslagen varför samtalet till stor del kommer att handla om den.

Sakine Madon berättar att hon tidigare varit för sexköpslagen men nu ändrat uppfattning. Hon menar att de som säljer sex har nonchalerats och inte fått komma till tals. Vidare menar hon att lagen inte fört med sig något gott och att den är moraliserande.

- Det finns ett extremt moraliserande kring frågor som rör sex. Man utgår alltid från att kvinnor ska vara asexuella varelser och inte vilja ha sex, säger Madon.

RFSL har skrivit en rapport gällande unga hbt-personer som säljer och köper sex. Ulrika Westerlund refererar till den rapporten och berättar att flera av de intervjuade har uppgivit att lagen har hindrat dem från att söka hjälp. Hon vill se ett ändrat fokus.

- Vi vill lägga mer fokus på bekämpandet av trafficking, mindre fokus på bekämpandet av någonting som båda inblandade parter uppger sker av fri vilja, förklarar Westerlund.

Olga Persson tycker att sexköpslagen är bra och poängterar att det också måste finns hjälpinsatser. Det är också kring hur vi ska utforma dessa insatser hon tycker att fokus i debatten borde ligger, snarare än ifall vi ska ha en sexköpslag eller inte.

- Det är ovärdigt med sexköp i ett demokratiskt samhälle och de allra flesta svenska människor tycker det, motiverar Persson.

Vidare ser hon inget problem med att lagen är byggd på moral eftersom all lagstiftning är det.

- Moralistkärringkortet är så otroligt tröttsamt.

Surrogatmödraskap

Socialutskottet beslutade tidigare i år att en utredning ska göras gällande surrogatmödraskap. Alla i panelen välkomnar utredningen och ser fram emot resultatet.

Persson säger att det finns stora problem med surrogatmödraskap ur det internationella perspektivet, men är mer osäker gällande det svenska och hoppas att utredningen kommer bringa mer klarhet i frågan. Hon slår i alla fall fast att det inte är en mänsklig rättighet att få barn och att surrogatmödraskap mot betalning känns väldigt främmande.

Westerlund berättar att RFSL tidigare gjort en liten undersökning gällande surrogatmödraskap och hon välkomnar en mer djupgående. Hon tror att det är möjligt att reglera surrogatmödraskap så att ingen kommer till skada. Exempel på sådan reglering är att garantera att den gravida kvinnan har rätt att göra abort och att hon, ifall hon ändrar sig, har rätt att behålla barnet när det är fött.

Madon menar att det finns de som far illa, men att ett förbud bara gör det svårare att hjälpa dessa. Lösningen är istället att stärka skyddet mot att människor blir utnyttjade. I de fall fattiga kvinnor utnyttjas tycker hon att det bästa är att rikta in sig på grundproblemet, det vill säga fattigdomen i sig.

BDSM

Den sista frågan på panelens dagordning är BDSM. På grund av tidsbrist kan det samtalet inte bli lika djupgående som de kring de andra två frågorna.

Något som framkom var att Olga Persson vill se en utredning gällande att införa olika åldersgränser för olika typer av sexuella handlingar. Hon anser att samtyckesfrågan är extra komplicerad för ungdomar mellan 15 och 18 år. Enligt FN:s barnkonvention är de fortfarande barn och bör därför vara berättigade till extra skydd. Samtidigt anses de idag av svensk lag tillräckligt gamla för att ha sex på samma villkor som vuxna.

Niklas Udd

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?