feminetik.se feminetik.se

Just nu 14 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Kvotering i Norge och Sverige

Publicerat: 2011-12-06 07:30

Dela

Diskussioner om kvotering väcker ofta starka känslor och i Sverige har jämställdhetsminister Nyamko Sabuni länge sagt nej till att lagstifta för att få in kvinnor i näringslivets bolagsstyrelser. Kompetens ska gå först säger motståndarna till kvotering. Förespråkare för kvotering hävdar å andra sidan att män har förtur till attraktiva jobb och höga löner tack vare att de är män. Och eftersom utvecklingen går för långsamt är kvotering ett nödvändigt styrmedel.

Detta var också fallet i Norge. År 1993 var andelen kvinnliga ledamöter i aktiebolagens styrelser endast tre procent. Tio år senare var siffran sju procent. Samma år infördes kvoteringslagstiftningen och den började gälla omedelbart för statligt ägda företag. Privata företag fick till 2006 på sig att frivilligt leva upp till kraven annars skulle lagen träda i kraft i januari 2006 även för dem, vilket den också gjorde. Andelen kvinnor i styrelserna ökade till 45 procent! Enligt norsk lag måste en styrelse ha minst 40 procent kvinnor och 40 procent män, om inte det kravet uppfylls kan styrelsen upplösas med tvång. Det finns styrelser som inte uppfyller kraven men trots det är det inte något företag som har tvångsupplösts ännu. Andelen ordföranden i styrelser är endast fem procent bland kvinnorna.

Innan lagen infördes gick debatten ungefär som i Sverige, argument som bygger på antagandet att kvinnor är mindre kompetenta än män; det finns en rädsla för att om kvinnor kvoteras in kan företagens konkurrenskraft minska då styrelsen får lägre kompetens.

Mot denna bakgrund är det lätt att tro att diskussionen om kvotering är en ny företeelse, men kravet på kvinnorepresentation är lika gammalt som kvinnornas rösträtt. Statsvetarna Drude Dahlerup och Lenita Freidenvall har forskat om kvotering i en svensk kontext och beskriver utvecklingen som en bergochdalbana, från kompakt motstånd till varannan damernas med varvade partilistor. År 2009 införde Moderaterna kvotering till Europaparlamentsvalet. Nyamko Sabuni uttalade sig också nyligen för en viss öppenhet för att tillåta kvotering i kommunala bolag.

I Sverige fick Margareta Winberg, som 2002 var vice statsminister, näringslivet att skälva då hon hotade med lag om könskvotering om inte bolagsstyrelserna nådde upp till 25 procent kvinnor år 2004. I debatten som följde användes demokratiaspekten som argument: det är inte demokratiskt att inte se kvinnors kunskaper som kompetens. Ett motargument då som nu var att det inte fanns tillräckligt många kvinnor som var kompetenta eller intresserade av att ingå i en styrelse. Inte mycket hände och 2005 tillsatte dåvarande jämställdhetsminister Jens Orback en statlig utredning om kvotering. Målsättningen var densamma som i Norge, andelen kvinnor skulle vara minst 40 procent. Men efter valet 2006 rev den borgerliga regeringen upp lagförslaget om kvotering. I juni 2007 var andelen kvinnor i bolagen på Stockholmsbörsen 19 procent.

Framtiden får utvisa om det norska exemplet blir verklighet i Sverige.

Jenny Brolin

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?