feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Kampanj för papperslösa

Publicerat: 2011-11-22 21:30

En kärna i feminismen är kvinnosolidaritet. Men historiskt har det betytt att vita , heterosexuella medelklasskvinnor tagit sig tolkningsföreträde på bekostnad av andra kvinnor som inte hör till denna norm.

Dela

Året 1851 hölls en kvinnokonferens i Akron, Ohio. Deltagarna som hördes där var mestadels vita medel- och överklasskvinnor. Men så reste sig en gammal kvinna som själv varit slav upp och höll sitt berömda tal:

"Ja, mina barn, där det förs så mycket oväsen, måste något vara fel. Jag tror att de vita männen, i kläm mellan negrerna i söder och kvinnorna i norr som alla talar om rättigheter, ganska snart kommer att vara illa ute. Men vad rör sig allt talet här om?

Mannen där borta säger att kvinnor behöver hjälpas in i vagnar och lyftas över diken och överallt få den bästa platsen. Ingen hjälper någonsin mig in i vagnar eller över dypölar eller ger mig den bästa platsen! Och är inte jag en kvinna? Titta på mig!...

... sedan säger den lille mannen där i svart att kvinnor inte kan ha lika stora rättigheter som män, eftersom Kristus inte var kvinna! Var kom din Kristus från? Var kom din Kristus från? Från Gud och en kvinna! Mannen hade inget med honom att göra. Om den första kvinnan som Gud gjorde var stark nog att alldeles ensam vända upp och ned på världen, borde dessa kvinnor tillsammans kunna vrida den rätt och sätta den på rätt köl igen! Och nu ber de att få göra detta, vilket männen bör tillåta".

Kvinnan hette Sojourner Truth och hennes tal har fått låna namn till kampanjen "Ain't I a woman?" som bedrivs av nätverket Ingen människa är illegal. Kampanjen har under 2010 och 2011 jobbat för att synliggöra papperslösa kvinnors villkor genom att bland annat inspirera till en antirasistisk debatt i media och inom politiska rörelser. Målet är också att minska papperslösas kvinnors rättslöshet och ge dem rätt till samma skydd som alla andra kvinnor i samhället. Ett krav är att kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen samt att papperslösa kvinnor som medverkar i brottsutredning ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd så länge förundersökning eller domstolsprocess pågår. Kampanjen har spridits på festivaler, material har producerats och seminarier har hållits i riksdagen och i skolor.

I Göteborg lade Vänsterpartiet en motion om papperslösa kvinnors rätt till skydd i början av 2010 och i februari i år röstades den igenom i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Göteborg. Beslutet innebär att ideella kvinnojourer i Göteborg samt Kriscentrum för kvinnor får resurser för att kunna ta emot papperslösa kvinnor. Vänsterpartiet i Stockholm lade också i februari i år en motion som heter "Även papperslösa kvinnor som blir utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour". Arbetet har spridit sig till Malmö, Norrköping och Umeå i form av ekonomiskt utrymme i budget och planer på liknande motioner som den i Göteborg. Nätverk, organisationer eller grupper som vill stödja uppropet kan besöka kampanjens hemsida.

Källor: kampanjens hemsida samt Esseveld, Larsson(red), Kvinnopolitiska nyckeltexter.

Jenny Brolin

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?