feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Barns bildskapande, mångfald och genus

Publicerat: 2011-10-10 07:40

Jämställdhetskonsulten Carola Tenor har föreläst om barnperspektivet i Almedalen och på Stockholm Pride. En kväll i september kom turen till Sundbyberg där hon inom ramarna för ABF Feministisk mötesplats höll föreläsningen Barns bildskapande, mångfald och genus.

Dela

Vi vuxna är vana att se bildskapande som en process med målet att skapa en produkt. För barn däremot behöver inte slutprodukten vara det centrala utan skapandet och leken kan vara minst lika viktiga, berättar Tenor. Ett sätt detta kan ta sig uttryck är att pennor och penslar inte bara behöver vara redskap för att skapa en bild, utan hur de har rört sig och ligger kan vara lika viktigt som bilden i sig.

Det är lätt att omedvetet applicera ett vuxenperspektiv på barns bildskapande. Ett sätt att påföra ett sådant vuxenperspektiv är att fråga "Vad föreställer det här?". För barnet kanske det den vuxna syftar på inte ska föreställa något särskilt utan var istället en del av en process. Ett sätt att fråga barn om bildskapandet utan att förutsätta att de följer den vuxna resultatfokuserade synen är att istället fråga "Hur tänkte du här?".

- Vi läser in det vi är vana att se, fortsätter Tenor och berättar att vuxnas normer lätt kan påverka barn.

Normer kan till exempel påverka om ett barn får i uppgift att rita sin familj. Då är det viktigt att tänka på att familjer kan se ut på olika sätt och att barn inte nödvändigtvis definierar sin familj på samma sätt som vuxna skulle definiera den.

Tenor berättar att den fyraårskontroll som görs på BVC utgår från en västerländsk norm. Ett moment i denna undersökning är att barnen ska rita en "huvudfoting" (en figur där fötterna sitter ihop med huvudet utan övrig kropp). Eftersom personporträtt inte är lika centrala i alla kulturer som de är i vår är det inte lika naturligt för alla barn att rita denna figur. I vissa kulturer är det istället mer naturligt att fokusera på att rita mönster av olika slag. Eftersom fyraårskontrollen inte tar höjd för detta använder den en västerländsk måttskala.

Synen på kön påverkar också barns bildskapande. Tenor berättar att genusmarkörer förändras över tid och tar kläder som exempel. Hur barn framställer kvinnor och män har förändrats över tid, bland annat framställs kvinnor idag ofta med byxor vilket de inte gjorde tidigare i samma utsträckning.

- Språket går också in i bildskapandet, säger Tenor.

I och med att ordet snippa blivit vanligare på senare år har det också blivit vanligare att barn ritar och ger fokus åt snippor.

Vuxna påverkar på många sätt barn och det finns en tydlig maktaspekt. Detta gör att Tenor vill inkludera vuxenmakt som en dimension i den intersektionella analysen.

- Barn är en stor del av vårt samhälle men har svårt att göra sin röst hörd om ingen vuxen för deras talan.

Niklas Udd

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?