feminetik.se feminetik.se

Just nu 19 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Här kan vi göra skillnad nästa val

Publicerat: 2011-10-05 07:00

Under mediabevakningen av senaste valrörelsen sades det att kvinnornas röster skulle avgöra valet, men det talades också om hur de unga männen, som är Sverigedemokraternas främsta väljargrupp, var en avgörande faktor. Vad betyder egentligen det här? Väger inte alla röster lika tungt i en demokrati? Hur jämställd och feministisk är egentligen en valrörelse i Sverige på 10-talet? Låt oss försöka, på detta begränsade utrymme, att reda ut detta.

Om skribenten

Sofia Zettermark är en feministisk bloggare och debattör. Hon driver bloggen Zettermark med Z och skrev förra året en C-uppsats om tjejers bloggande.

Dela

Förra årets valrörelse handlade mycket om skatter, vård och andra sakfrågor. Konkreta ting som är viktiga att diskutera, men som ibland riskerar att dölja den ideologiska grunden som är så viktig för att förstå de större sammanhangen. Det är också på denna nivå som den feministiska kritiken ofta uppehåller sig. Liberalismens tal om individer osynliggör strukturer som formar våra liv vare sig vi vill det eller inte, de konservativa värderingarna utesluter vissa familjebildningar och vänsterrörelsen är blind för andra förtryck än de som konstrueras genom klasstillhörighet. Samtidigt är sakfrågorna värda att titta närmre på.

En faktor som ofta saknades i de politiska diskussionerna, särskilt från det blå blocket, var insikten att alla politiska beslut, oavsett hur "neutrala" de kan tyckas, kommer att få könade konsekvenser i ett könat samhälle. Drar vi ned på a-kassan för deltidsarbetare kommer främst kvinnor att drabbas, eftersom främst kvinnor deltidsarbetar. Vården och skolan, som alltid är tunga valfrågor, har också klart könade aspekter som sällan berörs. Vilka avdelningar får minskade medel? Hur ska skolan organiseras för att minimera de stora betygs- och stressrelaterade skillnader som finns mellan flickor och pojkar idag? Folkpartiets argumentation kring mer disciplin i skolan berörde knappt denna viktiga aspekt, åtminstone inte ur flickornas perspektiv. Hur skulle mer disciplin minska stressen för tjejerna? Vem blir måttstocken när det nya systemet införs, de som presterar på enskilda prov eller de som också resonerar i klassrummet och på inlämningsfrågorna? Detta är ett tydligt exempel på hur individualismen som ideologi, baserad på en dold manlig norm, får utslag i en sakfråga som i sin tur kan förstärka ojämlika villkor för könen, utan att det bakomliggande könsmönstret uppmärksammas. En mer rättvis analys skulle ta hänsyn till de olika mönster kring inlärning och kommunikation som flickor och pojkar socialiseras in i, istället för att kallt utgå från att alla är likadana.

De rödgröna, och särskilt Mona Sahlin, framställdes betydligt mer negativt än det blå blocket med Fredrik Reinfeldt i spetsen.

En annan viktig aspekt av valrörelsen var hur de olika partierna och deras partiledare framställdes. Professor Kent Asp vid Göteborgs universitet har konstaterat att de rödgröna, och särskilt Mona Sahlin, framställdes betydligt mer negativt än det blå blocket med Fredrik Reinfeldt i spetsen. Detta får givetvis ett utslag för hur framträdande de feministiska frågorna och perspektiven blir, då det främst är de röda partierna som står för en integrerad feministisk politik. Fenomenet "Mona, Maud, Reinfeldt och Ohly" är också välkänt — alltså att de kvinnliga partiledarna benämns med förnamn, och de manliga med det mer auktoritärt klingande efternamnet. Mönstret med privatperson i kontrast till auktoritär politiker gick också igen i vilket utrymme de olika ledarna fick att tala om sin politik. Sahlin fick en betydligt mindre andel tid till verkliga politiska frågor än Reinfeldt, och det fokuserades istället på hennes låga förtroendesiffror eller privata affärer. Ett uttryck för vår samtid och de feministiska frågor som blivit accepterade på dagordningen är dock att även Reinfeldt framställdes som en hemmakär familjefar, något som kan tyckas positivt, men som ändå visar på en skevhet i och med att det ska vara ett plus i kanten att Reinfeldt skjutsar barn och städar. Det borde väl rimligtvis vara en självklarhet idag att en förälder gör dessa saker, och knappast något som vi behöver hurra för. Återigen visar det sig att den jämställda mark vi står på bara är förment neutral. Skrapar vi på ytan hittar vi stora förgivettagna ojämlikheter som inte uppmärksammas eftersom de gynnar en maktelit.

Kanske är någon förvånad över att jag ännu inte tagit upp Feministiskt Initiativ. Är inte det den självklara vinklingen på en feministisk analys av den svenska valrörelsen 2010? Inte för mig. Feministisk politik och feministisk kritik av politiken är bredare och djupare än vad ett uppstickarparti kan förmedla. Därmed inte sagt att Feministiskt Initiativ inte var viktiga under valrörelsen. Tvärt om. Att Sverige har ett parti som vågar och kan driva en seriös feministisk, solidarisk och intersektionell politik är fantastiskt, och nog syntes de trots alla pessimistiska utsagor. Enligt en SIFO-undersökning tyckte 46% av svenska folket att det vore bra om Feministiskt Initiativ kom in i riksdagen 2010, så även om resultatet blev litet så har förtroendet för en feministisk politik ökat. Däremot är det fortfarande diskutabelt hur seriöst de behandlas i media och vilken genomslagskraft de faktiskt har. Partiledardebatten där Gudrun Schyman ställdes mot Jimmy Åkesson var visserligen intressant, men samtidigt extremt polariserad. Tänk vilka givande synpunkter, analyser och diskussioner som hade kunnat uppstå om Schyman istället fått debattera Reinfeldt eller kanske ett rödgrönt parti, som ökat chanser till profilering. Det kan sägas att feminismen användes som en "radikal krydda" i valrörelsen. "För att piffa upp bland skatter och omsorg talar vi lite med pengabrännande feminister."

"För att piffa upp bland skatter och omsorg talar vi lite med pengabrännande feminister."

Den kanske mest omdebatterade aspekten av den förra valrörelsen var Sverigedemokraternas eventuella intåg i riksdagen. Skulle progressiva Sverige verkligen tillåta ett främlingsfientligt parti i riksdagen? Vi vet ju alla vad utfallet blev, men vet vi alla vad de mer har på sin dagordning? Invandrarpolitik är en otroligt viktig, och feministisk fråga. Könade dimensioner är invävda i den strukturella rasism som Sverigedemokraterna spelar på, genom stereotypiseringar och unika förtryck som uppstår i skärningspunkter mellan maktordningar. Men det var inte bara denna analys som saknades i bevakningen av Sverigedemokraterna, utan även en granskning av deras övriga agenda, som är fruktansvärd ur ett jämlikhetsperspektiv. De vill inskränka hbtq-personers rättigheter, främja bidrag som låser kvinnor vid hemmet och erkänner inte ens att det finns en problematisk könsmaktsordning. Att dessa aspekter inte lyftes fram alls i samma utsträckning som invandrarpolitiken visar på en snedvriden prioriteringsordning, där kvinnors och minoritetsgruppers erfarenheter och behov osynliggörs.

Vilka röster avgjorde då riksdagsvalet 2010? Var det journalisternas röster som nämnde kvinnor med förnamn? Var det Schymans röst över en sprakande brasa av lönepengar som kvinnor går miste om? Var det svenska folkets röster i kuvert? I den här översiktliga valuppföljningen har det visat sig att de feministiska frågorna sällan var djupt förankrade i bakomliggande argumentation, eller fick särskilt stor plats i media utom som en slags "radikal krydda". Bristen på feministisk insikt visade sig också i den ojämlika behandlingen av partier, och framförallt kvinnliga partiledare. Svaret på frågan är att våra röster fortfarande inte är lika starka. Vi har alla en varsin röst att lägga i kuvertet, men hur vi väljer baseras på en ännu i grunden ojämlik valrörelse och medierad politisk strategi. Och det är här vi kan göra skillnad till nästa val.

Sofia Zettermark

Användarkommentarer

udd (2011-10-05 07:11)

Bloggen Zettermark med Z hittar du här: http://zettermark.blogg.se/

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?