feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Maria Bexelius: Fel sorts flykting?

Publicerat: 2011-04-11 00:27

Asylprocessen utgår idag från en manlig heterosexuell norm vilket gör den orättvis. Det menar Maria Bexelius, konsult inom mänskliga rättigheter, migration och genus, som har kommit till Jakobsbergs folkhögskola för att föreläsa.

Dela

Är en kvinna som flyr undan könsstympning en politisk flykting? Är en man som flyr undan förföljelse på grund av att han älskar en annan man det? När dagens kriterier för vad som är en politisk flykting togs fram var det inte dessa grupper som var i fokus, utan istället en partipolitiskt aktiv man. Detta gör att kvinnor och hbt-personer som flyr från könsrelaterat våld inte nödvändigtvis betraktas som politiska flyktingar. Detta är en av flera aspekter Bexelius tar upp för att visa hur ett genusperspektiv behövs för att skapa en process som är rättvis och icke-diskriminerande.

För att klassas som flykting krävs att vissa kriterier är uppfyllda, bland annat att personen har en välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland. Ett annat kriterium är att staten inte kan antas erbjuda ett tillräckligt skydd mot denna förföljelse. Bexelius berättar hur ett genusperspektiv behövs i alla aspekter av dessa kriterier.

Ett exempel på när det behövs ett genusperspektiv är när det gäller att fruktan ska vara välgrundad. Ofta förväntas detta styrkas med dokumentation, vilket självklart är extra svårt i fallet våld i nära relationer.

När det gäller just våld i nära relationer lyfter Bexelius upp en särskild restriktion som finns för brott som sker inom den "privata sfären". Denna typ av brott är nämligen inte ett tillräckligt skäl för att stanna ifall anledningen till att staten i hemlandet inte kan erbjuda ett tillräckligt skydd beror på ineffektivitet eller resursbrist. Denna restriktion gäller inte andra typer av förföljelser, vilket i praktiken innebär att extra restriktioner gäller när de som utgör hotet finns i exempelvis familjen.

- Det är ett feministiskt bakslag, säger Bexelius och menar att detta går på tvärs med de klassiska feministiska slagorden om att det privata är politiskt.

Hur frågor ställs till de asylsökande är också viktigt och även där behövs ett genusperspektiv. Frågan "Har du haft problem med myndigheterna?" kan lätt misstolkas. Många skulle utgå ifrån att den handlar om exempelvis polisgripanden och svara nekande ifall de inte varit med om sådana. Att ha haft problem med en myndighet kan dock också innebära att som bisexuell vara utsatt för våld i nära relationer men inte få hjälp av polisen.

Som synes finns det arbete kvar att göra för att integrera ett genusperspektiv i flyktingpolitiken så att vi får ett system som är rättvist och icke-diskriminerande. Perspektivet behöver in på många nivåer och i många områden, allt från riksdagsbeslut till hur enskilda handläggare sköter utfrågningar. Bexelius har skrivit boken Asylrätt, kön och politik som mer utförligt avhandlar detta område. Boken finns som PDF och kan laddas ned gratis.

Niklas Udd

Användarkommentarer

fredriktomte (2011-08-04 10:02)

Varför ska någon som flyr undan könsstympning eller förföljelse pga sexuell läggning klassas som en politisk flyktning? Det är i mina ögon helt logiskt att politiska flyktingar är flyktingar som flyr undan politiskt förföljelse, dvs förföljese pga deras politiska engagemang. Det är inte politik att vara kvinna eller homosexuell man. Däremot är det förstås rimligt att den flykting som flyr undan könsstympning eller förföljelse pga sexuell läggning ges amnesti pga detta, men det går väl att göra utan att kalla flyktingen för politisk flykting? Att flyktingar inte tas emot på grunden att de blivit utsatta för partnerrelaterad misshandel om det inte är visat att deras hemländer är oförmögna att ge de utsatta skydd är väl inte orimligare än att flyktingar inte tas emot på grunden att de är sjuka och behöver vård annat än om det visats att deras hemländer är oförmögna att erbjuda den vården (och jag tvivlar starkt på att vi tar emot annat än dödssjuka flyktingar ens då...)?

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?