feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Vildmark

Den här sektionen på feminetik.se är för närvarande vilande. Läs mer...

Vad möter unga på nätet?

Publicerat: 2011-01-05 01:15

Unga och vuxna har olika syn på nätet. Det slår Carin Göransson, projektkoordinator för Tjejjouren.se, fast i inledningen till dagens kvällsföreläsning. För att minska skillnaden i synsätt har hon, Charlotta Green från Tjejjouren.se, Cecilia Chavez från Stjärnjouren och Jens Malmström från Killfrågor.se kommit till ABF i Sundbyberg för att prata om och diskutera dessa frågor.

Dela

Tjejjouren.se driver ett projekt som heter Ses online!, vilket Green är projektledare för. Projektet vill svara på frågan om hur vuxna kan möta det som unga möter på nätet. Mediabilden av Internet är att det är ett "stort svart hål med pedofiler och obehagligheter", som Green sammanfattar det. Är det verkligen en rättvisande bild? Hur kommer det sig då att så många unga över huvud taget är där? Och hur kommer det sig att vuxna är det?

Projektet vill bland annat slå hål just på myten om att nätet är en så väldigt farlig plats. Green berättar att de flesta unga har en positiv och nyanserad bild av nätet. En ung tjej som blir citerad lyfter fram att det negativa som finns på nätet kan finnas även på exempelvis fritidsgårdar. Green lyfter också fram att många unga är riskmedvetna och har väl genomtänkta strategier för hur de ska gå tillväga innan de litar på någon de träffat online. Ytterligare en komplikation med synen på Internet som något jättefarligt är att skiljelinjen för vad som är online och vad som är offline inte är jättetydlig för alla ungdomar eftersom många spenderar mycket tid online och umgås till stor del med samma människor där som de gör offline.

Den viktigaste faktorn till varför det inte är bra att framställa Internet som en i huvudsak farlig plats är att det riskerar att ungdomar får en känsla av att de får skylla sig själva ifall de råkar ut för något. En undersökning som lyfts fram säger också att ungdomar som har råkat illa ut föredrar att prata med kompisar eller syskon framför att prata med sina föräldrar, vilket kan ha med detta att göra.

Även bilden av "Gubben snusk" behöver nyanseras, enligt Green. De som kontaktar unga tjejer är ofta relativt unga, mellan 25 och 35 år. Hälften av alla tjejer har varit med om att någon försökt få dem att prata om sex mot deras vilja. Många upplever detta som obehagligt, vilket självklart gör det till ett problem. De unga har dock strategier för hur de ska hantera dessa situationer, exempelvis genom att blockera de som beter sig illa.

Green avslutar med att prata om sexuell exponering och sex mot ersättning. Även inom de områdena skiljer sig ofta vuxnas bild från ungdomarnas egna och undersökningar som gjorts. Bland annat visar en undersökning som presenteras att sex mot ersättning inte har ökat i och med att Internet-användningen ökat.

Efter presentationen av projektet Ses online! följer ett panelsamtal mellan Chavez och Malmström. Samtalet leds av Göransson som börjar med att fråga vilka Internet-relaterade frågor som kommer in till respektive organisation.

Malmström från Killfrågor.se berättar att det kommer en del frågor om nätet. De kan ha olika karaktär och handla om allt från hur det går att hitta en bra porrsajt till nätdejtingtips. Chavez, som svarar å Sundbybergs tjejjour Stjärnjourens vägnar, berättar att frågorna där också kan variera i karaktär. Bland de som dyker upp hör hur det går att blocka en person och frågor om tips på strategier för säker nätdejting.

Göransson frågar vidare och undrar ifall paneldeltagarna tror att kontakter via nätet blir opersonliga. Malmström och Chavez menar båda att det inte behöver bli så. Malmström säger att nätet "skalar av" andra faktorer och att det därför kan leda till färre fördomar. Chavez fyller i att det ibland kan vara så att det över nätet går lättare att prata, och att det kan göra att nätkompisar vet sånt som de som är fysiskt nära inte vet.

Med de svaren avslutas denna informativa kväll gällande unga och Internet, som kanske slagit hål på en del myter.

Projektet Ses online! som drivs av Tjejjouren.se kommer att anordna seminarier för vuxna som arbetar med unga med start våren 2011. Stjärnjouren och Killfrågor.se arbetar kontinuerligt med att svara på frågor från unga via mejl och chatt.

Niklas Udd

Användarkommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna text.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?