feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Utblick

Jämställda män löper mindre risk att bli våldsamma

Inlagt 2015-01-26 12:33 som Länk

Det finns en tydlig koppling mellan att ha stereotypa föreställningar om könsroller och en negativ syn på jämställdhet och en rejält ökad risk att begå våld eller kränkningar. Det rapporterar Ekot.

Person/org.: Sveriges Radio

Är något fel eller olämpligt i detta tips? Kontakta en Utblick-moderator.

Nyckelord:

Användarkommentarer

Vad tycker du? Är det här intressant? Skriv en rad eller två!

#1  fredriktomte 2015-01-26 18:20
Här är själva studien:
http://www.mucf.se/sites/default/files/publik…

Det som är tråkigt är att man inte faktorerar ut andra faktorer som samvarierar med högre våldsbenägenhet. T.ex. socialgruppstillhörighet (inklusive utbildningsnivå), etnicitet, osv.

T.ex. vet vi att högutbildade män tenderar att ta ut mer föräldraledighet än lågutbildade män och i vissa frågor i studien har man delat upp utifrån utbildningsnivå, där de med högre utbildning genomgående svarar mindre könsstereotyp. Och även om jag inte sett någon studie som bekräftat att det är så, så är jag övertygad om att som kommer från mer patriarkala kulturer (t.ex. Mellanöstern och Afrika) överlag har en annan syn på kön och jämställdhet än etniska svenskar.

Hur mycket samband mellan könsstereotypa föreställningar och våldsbenägenhet skulle finnas kvar om man faktorerade ut socialgruppstillhörighet och etnisk tillhörighet? Jag tror markant mindre. Men det samband man eventuellt ändå kunnat hitta då vore mycket mer intressant än den siffra man fått fram i denna studie.

PS: Sedan är det alltid problematiskt med studier som bygger på självrapportering. I vilken utsträckning är människor ärliga? I vilken utsträckning är de ens medvetna om sina egna fördomar och i vilken utsträckning erkänner sitt egna moraliskt förkastliga beteende för sig själva?

När t.ex. bara 28 procent av kvinnorna i åldern 20 - 25 år svarar att de inte anser att det är viktigt att killar är manliga (sid 110), så undrar jag vad de lägger in i begreppet. I min erfarenhet är det få kvinnor som inte värderar manlighet, t.ex. i relation till vad de uppfattar som attraktivt hos män (hur många kvinnor skriver inte under på att självsäkerhet är attraktivt hos män t.ex.?). Då låter det i mina öron mer som ett politiskt/socialt ställningstagande än en beskrivning av faktiska värderingar. Inte minst om man ställer det i relation till att 52 procent av samma grupp kvinnor säger att de flesta i deras umgänge/omgivning tycker att det är viktigt att killar är manliga. Den stora skillnaden mellan bedömningen av de egna värderingarna och bedömningen av andras värderingar tyder på att man uppfattar värderingen (som man säger sig själv sakna, men tycker sig kunna identifiera hos andra) som dålig, någonting man alltså vill distansera sig från.
#2  fredriktomte 2015-01-26 18:22
"När t.ex. bara 28 procent av kvinnorna i åldern 20 - 25 år svarar att de inte anser att det är viktigt att killar är manliga (sid 110)"

Ska vara:

När t.ex. bara 28 procent av kvinnorna i åldern 20 - 25 år svarar att de anser att det är viktigt att killar är manliga (sid 110)

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?