feminetik.se feminetik.se

Just nu 12 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Varför slår män?


Gå till senaste inlägget#1  Varför slår män? Fredrik
2004-05-09 17:46:09

Tänkte här ta upp en fråga som vi kommit in lite på i några andra trådar, men aldrig riktigt fullt ut diskuterat. Att män misshandlar kvinnor och förklaringen till denna misshandel diskuteras ju ganska flitigt i den offentliga debatten. Vad som betydligt mer sällan tas upp till debatt är det faktum att män överhuvudtaget mycket oftare förfaller i våld än kvinnor och orsakerna till detta.

Detta är vad jag tror:

Till att börja med måste vi konstatera att de allra flesta män liksom de allra flesta kvinnor inte begår våldsbrott. De som begår brotten ingår i en minoritet. Men av någon anledning så är denna minoritet alltså relativt mycket större bland män än bland kvinnor. Jag ska lista några faktorer som jag tror bidrar:

1: Fysiska skillnader. Män är i genomsnitt större och starkare än kvinnor. Detta gör kanske inte någon stor skillnad om man ska skjuta någon med pistol. Men det gör en skillnad om man ska misshandla någon med hjälp av nävar och tillhyggen. Och de flesta som kommer så långt att de börjar använda sig av knivar och skjutvapen har en historie av mindre allvarliga våldsbrott bakom sig. Jag tror inte att den fysiska skillnaden nödvändigtvis spelar så jättestor roll i det enskilda fallet. Men det spelar en roll när en individ väljer vad för slags livsinriktning han hon skall ha. Tänk er en högstadieskola. Vill man klättra i hierarkin av busar måste man ju stå pall för både det ena och det andra. En kvinna kan normalt slåss på lika villkor med andra kvinnor. Men ska hon slåss med män (dvs de som ofta är de andra "busarna") så hamnar hon i ett automatiskt underläge. Det gör nog att kvinnor som är våldsamt lagda ändå inte väljer våldets bana i lika stor utsträckning som män. De kan inte helt enkelt inte konkurrera på lika villkor.

2: Könsroller. Våldet är en mycket mer accepterad del av den manliga könsrollen än vad det är av den kvinnliga. Det märks om man tittar på vilka som utgör våra värnpliktiga soldater, vilka som spelar actionhjältar i våra filmer, men även hur föräldrar, lärare och dagispersonal behandlar pojkar och flickor. Attityden att pojkar slåss bara för att de är pojkar och att detta inte är något att bry sig om är inte helt ovanlig. Och även bland de som inte UTTRYCKLIGEN säger sig tycka så så tror jag ändå att många blir mer oroliga om deras dotter kommer hem från skolan efter att ha varit i ett vilt slagsmål än om deras son gör det. Våld ingår inte i den kvinnliga könsrollen. Den går snarare stick i stäv med hur en kvinna förväntas vara. En kvinna skall vara god, oskuldsfull, oskyldig, moderlig, kanske lite naiv. Är hon involverad i våldsamheter så är hennes "naturliga" (hur folk uppfattar det alltså) position det av offret. INTE förövaren. Våld går däremot inte i konflikt med den manliga könsrollen. Därmed inte sagt att vi accepterar våld för det. Att undvika att bruka våld anses nog vara en dygd hos alla individer oavsett kön, även om den kvinnliga könsrollen dessutom ytterligare föreskriver pacifisism. Men sedan finns det faktiskt undantag då vi accepterar våld. Och vid dessa undantag så är det inte heller helt sällan så att det faktiskt då ingår närmast som en plikt i den manliga könsrollen att bruka våld. Mannen förväntas då bruka våld just i sin egenskap av man. Dessa undantag handlar mycket om att försvara familj (gärna den oskyldiga kvinnan), hus och hem från andra "dåliga" män. Ett bra exempel på detta är plikten att strida för sitt land ifall landet blir angripet av främmande makt. En man som då vägrar kommer av många att betraktas som en fegis och ynkrygg. Någon motsvarande plikt för kvinnor finns inte. Visst förväntas kvinnor hjälpa till med krigsansträngningarna, men ingen skulle kalla en kvinna för fegis eller ynkrygg för att hon inte vill delta i själva striderna. Snarare tvärtom. Vad är det för konstig kvinna som frivilligt vill ge sig ut i den sortens våldsamma och hemska miljö? Vidare fostras pojkar till att bli aggressivare och ta för sig mer. Någon som är tävlingsinriktad och utåttagerande tror jag för lättare tar till våld som metod än någon som är timid och blyg.

3: Social utsatthet. Män är mer socialt utsatta än kvinnor. Våld är någonting som när det brukas av män och kvinnor huvudsakligen brukas av individer som står långt ner på samhällets trappa och som inte sällan har olika former av sociala problem. Ofta är även alkohol- och drogmissbruk inblandade på något sätt. Kvinnor erhåller mer sympati och mer hjälp för sina problem än vad män gör. Män förväntas klara sig själva i en helt annan utsträckning. En svag kvinna framkallar sympati. En svag man framkallar förakt. Kvinnor lär sig också på ett tidigt stadium att kommunicera om sina känslor mycket effektivare än män, och får därmed en säkerhetsventil som många män saknar. Ofta har kvinnor också ett helt annat socialt nätvärk att falla tillbaka på vid tider av kris. Om ingenting annat så märks detta vid skillsmässor då männen ofta tar det mycket hårdare än vad kvinnorna gör. Detta har ju i sin tur att göra med hur vi behandlar män och kvinnor (framförallt pojkar och flickor). Såg en undersökning de gjort på ett dagis med hjälp av videokameror som spelade in det dagliga arbetet. När personalen sedan gick igenom materialet kom de fram till det häpnadsveckande resultatet att flickorna fick 70% av personalens konversationstid. Mycket av den tid som tilldelades pojkarna gick ut på korta kommandon och order. Med flickorna resonerade man. Flickor lär sig att relatera till andra, att tala om känslor och våga anförtro sig till andra och visa sig svaga. Pojkarna får inte med sig dessa förmågor i lika stor utsträckning. För de flesta män leder inte det till att de blir våldsamma. De flesta män har såpass ordnade liv att de inte behöver falla tillbaka på sina grovmaskigare skyddsnät. Men när de tvingas göra det (som t.ex. pga dåliga sociala förhållanden, depressioner, osv), så faller de lättare igenom de större hålen i skyddsnätet än vad kvinnorna gör genom hålen i sina finmaskiga skyddsnät. Resultatet blir då ofta våld. Eller missbruksproblem. Eller i de extremaste fallen självmord (män tar oftare livet av sig än kvinnor). Jag tror också att samhället pga våran större motaglighet vad gäller kvinnliga offer har lättare att på ett effektivt stödja flickor som har problem hemifrån än pojkar som har problem hemifrån. Att dagispersonal och lärare lättare blir surrogatföräldrar för flickor än för pojkar.

Så. Detta var några exempel jag kunde komma på just nu. Säkert finns det fler. Vad tror ni?

#2  Mäns våld Fredrik P.
2004-05-24 02:24:58

För att fritt låna ett citat från Matrix: "it's a bug inherit to the system" dvs. den patriarkala ordningen, som du säger, som helt enkelt får män att i större utsträckning bruka våld. Och då med fördel mot kvinnor - av allehande skäl, oftast för att de vet innerst inne att de är underlägsna (ofta pga. sexuella avvikelser och/eller tillkortakommanden) alltså. De vill sätta på dem, men får inte. Då kommer näven. Det tror jag kan vara en anledning.

#3  Till Fredrik P Fredrik
2004-05-24 18:43:24

Nja. Det där tror jag inte är förklaringen. Män brukar nämligen inte våld med fördel mot kvinnor. Snarare tvärtom. Majoriteten av misshandelsoffrena i Sverige är män. Dessutom kan man konstatera att i de sammanhang där potentiella offer kan vara både män och kvinnor så väljer män nästan uteslutande att slå andra män. Endast i de situationer där offren enbart kan vara kvinnor slår män kvinnor i större utsträckning än de slår män. Vad jag syftar på här är alltså skillnaden mellan parrelaterad misshandel och i princip all annan misshandel. Den överväldigande majoriteten svenska män är ju heterosexuella och har därmed enbart sexuella relationer och förhållanden med kvinnor. När de misshandlar sin partner blir det alltså en kvinna.

Jag är också lite skeptisk mot idéen om att de män som misshandlar kvinnor skulle göra det för att de inte får "sätta på" just de kvinnor de misshandlar. I sådana förhållanden där mannen regelbundet misshandlar kvinnan så brukar ju mannen kunna få sex när han kräver det (oavsett om kvinnan vill eller inte). I de förhållanden där kvinnan i praktiken faktiskt kan säga nej när hon vill brukar inte mannen misshandla henne.

Att koppla våldet till den patriarkala ordningen vet jag inte heller om jag vill göra. Till viss del tror jag det kan vara en förklaring. I den del våldet beror på att mannens roll som överordnad försvarare av samhälle och familj så kan man säga att det beror på den patriarkala strukturen. Män lär sig alltså att vara mera beredda på att bruka våld än kvinnor. Men i den del mäns större våldsbrukande beror på svåra sociala förhållanden (som män drabbas mer av en kvinnor) och könsroller i övrigt så tror jag inte man kan dra en klar koppling till just patriarkatet. Jag anser överhuvudtaget att man ska akta sig för att per automatik koppla alla könsroller till den patriarkala ordningen. Även ett matriarkat skulle vara i behov av könsroller för att upprätthålla orningen och ett samhälle där könen maktmässigt är likställda (lika många kvinnor som män i styrelserummen, osv) innebär inte automatiskt att inga könsroller skulle kunna finnas eller uppstå. Jag tror inte att det finns en koppling mellan varje ideal för hur kvinnor och män skall vara utifrån sina kön och det faktum att männen som grupp har mer formell makt.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?