feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Antifeministiska kvinnor


Gå till senaste inlägget#1  Antifeministiska kvinnor tillfrisknande
2005-06-15 11:01:52

Ofta inom feminismen görs jämförelse mellan kampen för kvinnors rättigheter och makt och till exempel den svarta medborgarrättsrörelsen i USA, eller klasskampen.

Jag tycker det är helt missvisande, eftersom de maktstrukturer som skapat förtryck av raser och klasser helt skiljer sig från det som skapat könsmaktsordningen.

Könsmaktsordningen upprätthålls lika mycket av kvinnor som av män, vilket man ofta missar (speciellt inom radikalfeminismen).

Feministiska kvinnor är en minoritet bland kvinnor.
De flesta kvinnor i vårt land, liksom i andra länder, ha precis lika förstockade synsätt om könsrollernas giltighet som männen.

Könsmaktsordningen lider kvinnor mest av, men den premierar också kvinnor när det gäller makten över relationen till barn och hem. Detta värderas nog högt av många kvinnor, som ser sitt eget självförverkligande synonymt med att lyckas leva upp till de gängse könsrollen.

Könsmaktsordningen är negativ för både män och kvinnor, både för att de låser in oss i förtryckande roller, men också för att den förhindrar oss att fungera mänskligt i förhållande till varandra.

Dess drivkraft och ursprung kommer från vår KRIGARKULTURS behov av soldater, dvs känslostympade män.

Kvinnor underordnas i relation till män, för att de utan underordningen omgående skulle bli överlägsna de känslostympande männen.

När män tillåts utveckla känsloliv, och bli känsliga och empatiska, så förlorar hela könsmaktsordningens sin grundorsak.

Men för att vi skall komma därhän, behövs det att både kvinnor och män ifrågasätter könsroller och bryter ner könsmaktsordningen.

Och dessvärre finns det lika mycket KVINNOR som MÄN som envist vill ha kvar KÖNSMAKTSORDNINGEN på alla sätt och vis.

Kvinnor som skriver i tidningar som AMELIA, DAMJOURNALEN, Aftonbladet mm.

Därför är feminismen inte en fråga om kvinnors kamp mot förtryckande män, utan om kvinnors och mäns kamp för att bryta ner ett mönster av stereotypa könsroller och en maktordning som överordnar män och underordnar kvinnor på ett för båda parter känslohämmande och destruktivt sätt i alla lägen, och som dessvärre förfäktas och vidmakthålls av båda kvinnor och män.

Om vi missar att föra kampen (dialogen) mot de kvinnor som bekämpar feminismen så kommer fler sådan som Evin Rubar dyka upp och slå undan benen på oss.

De är bara att se på JÄIF. De starkaste antifeministiska förespråkarna där, de mest begåvade, vassaste, är just kvinnor (SophieG, CeNedra, etc).

Så har vi också feminister som Petra Östergren, som är kloka i mycket, men som försvarar kvinnoförtryckande företeelser som porr och prostitution.

De finns också kvinnor som äger och driver delar av Porrindustrin (jag tänker på en speciellt känd kvinna här vars namn jag inte kommer ihåg, men någon kan säkert hjälpa mig med det).

När då radikalfeminister utmålar männen som den stora bromsklossen så blir jag bara så trött - hej! - se på era "medsystrar" som bekämpar er minst så effektivt om inte effektivare än många män!

Dessutom verkar många radikalfeminister grunda sina åsikter i personlig bitterhet mot män, vilket inte hjälper kampen, om man har just en stereotyp förväntan på hur alla män är, tänker och beter sig.
Om feministisk kamp skall föras könsseparatistiskt så kommer vi inte nå målet att nå en könsneutral värld.

Könsseparatism är enbart nödvändig för kvinnojourer (eller mansjourer), men det är inte de som är bäst lämpade att föra den feministiska kampen.

Den feministiska kampen skall föras av feminister oavsett kön.

---
http://www.feminetik.se/sponsra.php

#2  Sv: Antifeministiska kvinnor kezo
2005-06-15 11:10:21

Att påstå att majoriteten av alla kvinnor är ANTIfeministsiska kvinnor, tror jag är att ta i. Många kvinnor sympatiserar snarare med mycket av det feminismen står för, men ogillar att kalla sig feminister. De säger som många på jäif: "självklart är jag för jämställdhet".

Detsamma gäller förmodligen de flesta män. Men bland män finns det troligen en större grupp uttalade antifeminister, helt enkelt för att de upplever sig ha mer att förlora (makt) på att samhället blir mer feministiskt. Bland kvinnor är "jag är inte feminist MEN" -syndromet vanligare.

OBS! Jag är medveten om att ovanstående kan tolkas som hårklyveri - på AFS säger de sig självklart vara för jämställdhet. Ovanstående är endast MIN tolkning och mina reflektioner.

#3  Sv: Antifeministiska kvinnor tillfrisknande
2005-06-15 12:45:35

Nej jag tror inte heller att majoriteten av alla kvinnor är uttalat antifeministiska, bara att de *inte* är feminister.

Majoriteten av kvinnor verkar vilja ha en Tarzan, vilja bli sedda som sexobjekt, och ha en man som tjänar mer än de själva, samt vara den som är hemma mest med barn och bestämmer över hemmet.

Varför skulle annars just dessa budskap sälja så bra i alla dessa tidningar för kvinnor som finns överallt i kvinnodominerade miljöer.

Och som sagt, det finns många starka kvinnor som politiskt också försvarar dessa idéer.

Jag är glad att jag är gift med en feminist, för det är ont om feministiska kvinnor.

Fast jag har en känsla av att de blir fler. I mitt brackiga medelklassområde där jag bor verkar dock många, både män och kvinnor vara feminister. Här finns också en hel del hemmapappor, mjuka män som lever med starka kvinnor som ställer och styr.

Och min svägerskas man tjänar 3 gånger så lite som hon, och är den som tar huvudansvaret för allt som har med barn och hemmet att göra.

Så det finns tecken på förändring överallt.

Men vi är ännu i minoritet, men inte länge till!
---
http://www.feminetik.se/sponsra.php

#4  Sv: Antifeministiska kvinnor Tamara
2005-06-15 13:02:26

Jag kan inte påstå att jag vet hur det är när det gäller kvinnliga feminister respektive antifeminister, men min upplevelse stämmer med vad tillfrisknande skriver.

Jag ser också kontrasterna där jag å ena sidan har min släkt - en klassisk arbetarsläkt som bara av misstag blev adlade - och min i huvudsak medelklassiga umgängeskrets. Arbetargänget (både kvinnor och män) har inte mycket till övers för feminism, medan medelklassakademikerna i mycket större grad är feminister (fler kvinnor än män dock).

Varför är det så? Kan det ha med att göra att arbetarklass har så mycket mer att kämpa mot, medan medelklassarna har så mycket mindre motstånd att kämpa mot att de kan inrikta sig på feminismen? Jag vet inte? Vad tror ni?

#5  Tillfrisknande Malmstig
2005-06-15 13:25:06

Det som jag inte tycker stämmer i din beskrivning är att radikalfeminister inte skulle se att strukturer upprätthålls av kvinnor. Jag känner inte till annat än radikalfeminister som är medvetna om denna problematik, balansgången mellan systerskap och att kritisera kvinnor som inte kämpar för feminismens sak. Om något kan jag väl tycka att radikalfeminismen som rörelse eller som individer ibland är för hård mot icke-feministiska kvinnor (här kommer den socialistiska kritiken mot vissa grenar av radikalfeminismen in - att radikalfeminism är borgerligerakademikerfeminism) och icke-solidarisk.

Radikaliteten i analysen av mäns position och roll inom radikalfeminism skymmer inte som jag uppfattar det en kritik av andra kvinnor.

#6  Sv: Antifeministiska kvinnor Krysset
2005-06-15 13:27:39

Hoppsan... Vi ser nog orsaken till könsmaktsordningen där män har fördel (=patriarkat) lite olika. Ur mitt perspektiv så upprinner ojämlikheten ur en ursprunglig, naturgiven ojämlikhet/olikhet - kvinnor föder barn med sina egna kroppar och är den som senare, om allt är väl, lakterar och ger näring åt barnet under barnets första tid (ibland, visserligen avtagande, men ändå upp till 3-4 års ålder).

Männen är alltså av naturen "frigjorda" till andra uppgifter. Därför har mäns främsta uppgift varit att ta ansvar för det som kräver längre frånvaro från hem/barn. Därför har man också ofta ansvarat för gruppens relationer utåt, med andra grupper. Underliggande finns alltså en rent praktisk, inte alls speciellt orättvis (i sig), arbetsfördelning. I de sammanhangen kan även den ej barnafödande kvinnan ses som "icke kvinna" och därmed kunna axla "manliga" sysslor, samt män kunna axla "kvinnliga" (utom då amning, graviditet och förlossning).

När man tar avstånd till könsroller finns det risk för att man förnekar de grundläggande förhållandena. Könsrollerna i sig behöver nämligen inte innebära orättvisa eller ojämlik maktfördelning. Det är där feminismen har råkat på mycket befogad kritik från "natives"/"ursprungsbefolkningar" och kvinnor som känt att "feminism" faktiskt kan te sig kvinnofientligt, samt det "befriande" inom feminismen något som hotar att beröva kvinnor den maktposition i relation till männen som man faktiskt har haft i sitt traditionellt organiserade samhälle.

Jag tycker att en kvinna som engagerar sig djupt i sina barn och vill stå dem nära under deras första tid på jorden inte ska ses som en "bevarare av patriarkatet". Jag tror nämligen inte att det är i det förhållandet mor-barn som skon klämmer. Däremot tror jag det är mycket värre med förhållandet far-barn, eftersom det implicit kräver en kontroll av kvinnors sexualitet och kroppar. Där uppstår en motivation för mannen (samt gruppen) att vilja tillägna sig makt över kvinnan (som är större än motivationen hos kvinnan, även om kvinnor kan vara väldigt svartsjuka också).

Så jag ser faktiskt den största problematiken i den nuvarande mansrollen, samt den nuvarande generella attityden som färgas av inslagen av krig/konkurrens i mansrollen (generell här = att både män och kvinnor upprätthåller värdena lika mycket).

Kvinnor har för det mesta fått axla dubbel börda när jämlikhet har krävts... Det är kvinnorna som i jämlikhetens namn har blivit dubbelarbetande och fortsatt engagera sig i både barn, hem och även ekonomisk försörjning av familjen. Att en del inte vill axla den här dubbelbördan tycker jag är begripligt, och gör dem inte till mindre feminister även om de skippar familjeförsörjarrollen till förmån för barn och hem i stället för tvärt om.

Nej, jag tror nog det är på tiden att karlarna pallrar sig hemåt i stället! (Vilket nog innebär lite samma sak som det återanknytande till det egna känslolivet som du talar om, tror jag.) Samt att vi återinrättar kvinnligt medbestämmande på det politiska planet i alla relevanta institutioner. Samt förändrar vårt perspektiv på barnafödande så att den uterina relationen erkänns, samt att föräldraförsäkringen lösgörs från genetiskt föräldraskap och i stället fördelas till de som är beredda att _aktivt_ engagera sig i barnets vård, vilka de nu än är.

"Antifeministiska kvinnor".... Ja... Dimmorna ligger täta i nejden... Själv har jag svårt att se var de har sina fötter, för den marken tycks för mig vara totalt okänd mark.

#7  Krysset tillfrisknande
2005-06-15 14:08:23

Du skriver klokt och jag håller med dig om mycket

Jag ändrar mig på en punkt, felet med de kvinnor jag syftar på är inte att de vill stanna hemma med barn förstås.

Utan att de vill upprätthålla den underordnade position de tilldelats.

Jag kan dock inte se varför det vore fel att kräva föräldraskap av fäder, idag, när det går att biologiskt koppla pappan till barnet.

Betänkt också att naturen har mekanismer för att knyta an pappan till barnet, t.ex. så är försfödslingar ofta mer lika pappan av detta skäl.

Dessutom visar människans sexualitet på att vi är huvudsakligen monogama, eftersom även kvinnan lockar mannen, med "sexual traits" som bröst, höfter, rumpa mm. Dvs mannen väljer också.
De är inte bara kvinnan som står för partnerval som hos andra djurarter.

Det är unikt för monogami att båda väljer varandra.

Hos mer polygama djurarter, där honan väljer partner, är det enbart hanen som står för lockande "sexual traits", som t.ex. hane-fåglarnas skrud (påfågelhanens fjädrar), medans honan inte har något av dessa attribut (de är ofta rent kamouflageanpassade).

Alltså finns det en biologisk grund för faderskap hos människan.

Vi är nära släkt med de polygynandryna bonobosarna, och kan leva så, men vi är inte bonobosar, och monogamin är den starkaste strategin hos oss.

----
http://www.feminetik.se/sponsra.php

#8  Sv: Antifeministiska kvinnor slaktprod
2005-06-15 14:46:40

Är det inte en paradox att påstå att kvinnor är underordnade och att de upprätthåller könsmaktordningen i samma utsträckning som män?

Som jag ser det är de som AKTIVT motarbetar feminismen huvudsakligen män, och de som AKTIVT arbetar för jämställdhet oftast kvinnor. Det verkar dock finnas fler feministiska män än antifeministiska kvinnor.

Vad folk gör "i stugorna" kan visserligen bidra till att upprätthålla patriarkatet, men.. vi kan inte skuldbelägga "vanliga människor" för att de lever sina liv som de gör. (Förutsatt att det inte involverar regelrätta övergrepp som misshandel o.dyl.) När vi använder pekfingret tycker jag vi skall göra det huvudsakligen mot dem som har den ekonomiska och politiska makten. Att Jan Guillou påstår att män är "nutidens häxor" är alvarligare än att Lisa Svensson inte vill dela sin föräldraledighet med Kalle Svensson.

#9  slaktprod Malmstig
2005-06-15 14:52:40

ord!

#10  slaktprod och Malmstig tillfrisknande
2005-06-15 15:10:49

Vari ligger paradoxen ?

Om man är underordnad och inte motarbetar det på något sätt, utan tvärsom hävdar att underordningen är bra och av godo och villigt underordnar sig, så är man väl med och upprätthåller systemet ?!

Denna attityd och beteende ser jag överallt hos kvinnor i media och annorstädes.

I synnerhet när det kommer till könsmaktsordningens uttryck när det avser sexualisering och objektifiering.

Vad säger du om kvinnor som Petra Östergren, Amelias skribenter, Svensk Damtidnings skribenter mfl.

Som upprätthåller könsförtryck på olika sätt ?

Eller JÄIFARE som SophieG, CeNedra.

Eller varför inte Evin Rubar.

Är detta kvinnor som aktivt jobbar för feminismen eller är de antifeminister ?

Varför får Amelias eller Svensk Damtidnings antifeministiska budskap så stort genomslag hos kvinnor ?

Att kvinnor är strukturellt underordnade innebär dessutom inte att vissa kvinnor kan ha mycket makt och inflytande.

Och att de i denna position mycket effektivt kan motarbeta feminismen.

----
http://www.feminetik.se/sponsra.php

#11  Tillfrisknande Nuendo
2005-06-15 15:22:11

Jag förstår inte hur du automatiskt kan anta att Evin Rubar är antifeminist, eller inte stödjer feminismen. Det hon har gjort är bara att kritisera en åsiktsströmning inom feminismen som verkligen förtjänar att kritiseras, då de ur denna sprungna idéerna är fullständigt vansinniga. Det är detta som är det största problemet med feminismen idag: Ingen vågar kritisera felaktigheter, av rädsla för att verka antifeministiska, eller bli utsötta ur rörelsen. Detta medför att feminismen tyvärr inte utvecklats speciellt mycket, och släpar efter flertalet andra åsiktsrörelser. Samtidigt får galningar fritt spelrum att sprida sina idéer, vilket är oerhört negativt för såväld en ideologiska utvecklingen i sig, samt för feminsimens anseende. Vem kan ta feminsmen på allvar idag, med de företrädare som finns? Jag tycker det är oerhört sorgligt att se, då jag tycker kampen för kvinnans jämlikhet med mannen är en så oerhört viktig fråga. Såpass viktig att vi måste kräva att kompetenta företrädare för vår talan.

#12  tillfrisknande Malmstig
2005-06-15 15:42:10

jag tänker att paradoxen ligger i om "i samma utsträckning som män" i #8 betonas..

#13  #11 elinlite
2005-06-15 16:00:02

Om en person väljer att kritisera en åsiktsströmning genom att vinkla den och förvränga den så att den inte igenkänns av många som egentligen står för den, kan en ganska lugnt anta att den personen har något emot den.

Vidare, det finns personer vars feminism endast tyckes gå ut på att kritisera andra feminister i stället för att kritisera det system som gör att feminism öht behövs. Skulle samtliga feminister var för sig spendera lika mycket tid på att kritisera samhället och de propagera för förändring så skulle inte dessa enstaka en inte håller med höras/synas lika mycket.

Slutligen, att kalla personer som inte delar ens egen åsikt för "galningar" verkar inte speciellt förtroendeingivande. Vem ska bestämma vem som företräder feminismen?

#14  Sv: Antifeministiska kvinnor udd
2005-06-15 17:03:06

Nu har Nuendo hunnit före, men jag tänkte också lite på det där.

"Om vi missar att föra kampen (dialogen) mot de kvinnor som bekämpar feminismen så kommer fler sådan som Evin Rubar dyka upp och slå undan benen på oss."

Jag är inte insatt i alla turer kring Evin Rubar, men om jag har fattat det hela rätt så var väl hennes tanke inte att slå undan benen på oss. Jag tror exempelvis inte att hon gillar könsförtryck, hon ansåg nog bara att vissa andra som inte heller gillade det agerade på fel sätt. Kritisk granskning är inte alltid något negativt, även om det till en början kan kännas så.

"Vidare, det finns personer vars feminism endast tyckes gå ut på att kritisera andra feminister i stället för att kritisera det system som gör att feminism öht behövs. Skulle samtliga feminister var för sig spendera lika mycket tid på att kritisera samhället och de propagera för förändring så skulle inte dessa enstaka en inte håller med höras/synas lika mycket."

(Jag? :) ) En intressant tanke. Problemet är väl bara att få igång det hela. Om en enskild person nu går ut och säger att han eller hon är feminist så samankopplas denne/denna automatiskt ihop med dessa enstaka och blir tillskriven en massa åsikter han/hon inte har.

"De är bara att se på JÄIF. De starkaste antifeministiska förespråkarna där, de mest begåvade, vassaste, är just kvinnor (SophieG, CeNedra, etc)."

Eftersom CeNedra inte kan skriva här förtjänar hon i alla fall en länk till den tråd där hon besvarar det där. http://www.feminetik.se/diskutera.php?sub=3&a…

#15  Sv: Antifeministiska kvinnor sisyfos
2005-06-15 17:03:59

Vad är en antifeminist?

#16  Sv: Antifeministiska kvinnor Nettan
2005-06-15 17:08:20

sisyfos - du kan kolla in vad en antifeminist är genom att exempelvis googla på Antifeministiska Samfundet.

#17  Udd elinlite
2005-06-15 17:16:58

Oönskad sammankoppling med andra inom sin politiska/ideologiska grupp är ett problem med de flesta ställningstaganden.
Antingen står en för det en står för, eller så inte.

#18  Sv: Antifeministiska kvinnor sisyfos
2005-06-15 17:18:05

Den sidan har jag besökt många många gånger, men det klarnar inte för det. För det första: ska en enskild hemsida definiera en ideologi (eller vad antifeminism nu är)? Det vore ju lite som att låta den officiella idén på feminetik -- "en feminist är någon som kallar sig själv det" -- bestämma vad feminism är. För det andra: jag har hittat människor på feminetik och människor på AFS som tycker i stort sett samma sak. Är de då både feminister och antifeminister samtidigt?

Men jag kan göra ett försök att resonera om det. Låt oss utgå från den gamla tjatiga definitionen: "En feminist är någon som anser a) att kvinnor är strukturellt underordnade män i samhället, b) att detta bör ändras." Vad är då en antifeminist? Rimligen någon som hävdar motsatsen. En antifeminist är således en person som anser att män är strukturellt underordnade kvinnor, och att det inte bör ändras.

Ju mer jag tänker på det, desto mer förvirrad blir jag. Om det nu finns tusen feministiska frågor, vad är då en antifeminist? Nån som är mot allt? Om en feminist är mot kvotering och en är för kvotering, vad tycker antifeministen? Och så vidare...

#19  sisyfos elinlite
2005-06-15 17:56:51

Jag tror att det antifeministiska samfundet generellt antingen anser att:

En antifeminist är en person som anser att män är strukturellt underordnade kvinnor, och_att_det_bör_ändras.

Eller:

En antifeminist är en person som anser att män och kvinnor redan är jämställda och att *inget* bör ändras.

#20  Sv: Antifeministiska kvinnor udd
2005-06-15 18:15:09

elinlite: "Oönskad sammankoppling med andra inom sin politiska/ideologiska grupp är ett problem med de flesta ställningstaganden.
Antingen står en för det en står för, eller så inte."

Jag tror att problemet är större här än i många andra ideologier faktiskt. (Vis av erfarenhet ska jag nog dock inte fortsätta just den diskussionen... :) )

Att reda ut vad en antifeminist är borda vara ännu krångligare än att reda ut vad en feminist är. Och det sistnämnda har vi ju inte direkt lyckats med. Som inlägg i debatten kopierar jag vad Wikipedia skriver:
"Den ena varianten, som var förhärskande under stora delar av nittonhundratalet, innebär att olika regler skall gälla för kvinnor och män. Mycket få personer utanför den kyrkliga sfären är idag uttalade antifeminister av denna kategori.

Den andra varianten, som är betydligt nyare, är (enligt dessa antifeminister själva) åsikten att mycket av det som idag görs i feminismens namn inte syftar till att ge män och kvinnor lika rättigheter, utan att ge kvinnor mer rättigheter än män. Kritiker hävdar stundom att denna sistnämnda kategori av antifeminister egentligen tillhör kategori ett, men döljer sina verkliga åsikter. Andra kritiker menar att denna typ av antifeminister har bildat sin uppfattning av feminismen genom radikalfeminism och andra extrema feministiska rörelser."

#21  elinlite sisyfos
2005-06-15 18:25:28

1. Är "antifeminist" alltså liktydigt med "medlem av den organisation (eller vad det nu är) som kallar sig Antifeministiska samfundet"? Kan man vara antifeminist utan att vara med där? Är Evin Rubar med där?

2. De två utsagorna är ju helt olika. Att anse att samhället är jämställt (andra utsagan) är väl knappast samma sak som att anse att samhället inte är jämställt (första utsagan)? Om båda utsagorna kan anses "antifeministiska", kan jag nog inte dra några andra slutsatser än att antifeminism är ett ganska kefft begrepp.

#22  Sv: Antifeministiska kvinnor LittleSparrow
2005-06-15 19:12:49

Själv tycker jag det hela är så uppenbart att man blir mörkrädd. *För det första så tror jag att de flesta inte får bra inblick vad feminism egentligen handla om.
*Jag tycker, har tyckt och kommer fortsätta tycka att feminismen ofta utrycker sig oerhört klumpigt , dvs skrämmer bort folk. Man bör tala med bönder på bönder vis.
*För de som inte är insatta ser det som ett hot imot deras levnadssätt. Precis som tillfrisknande säger så vill de flesta kvinnor/ tjejer ha uppmärksamhet (tillfrisknande utryckte det på annat sätt) , det är precis likadant med killar , fast kvinnor vet att just sexualiteten är en av de lättaste områdena att hävda sig på i dagens samhälle och hur det ser ut (skrivit vildmarkstext om det hela).
* De flesta ser inte förtryck, de ser de stora problemen, men inte längre än det. Dvs de ser inte sammanhanget , och jag tror även vi här är ganska oense vad som är sanning och konspirationsteori.
* De extremaste hörs mest så jag har hört utalande när det är folk som jag trott vart feminister och förvånat frågar varför säger "de har gått förlångt".

#23  sisyfos elinlite
2005-06-15 19:21:38

Det skall naturligtvis stå "antifeminister" i stället för "antifeministiska samfundet".
My bad - Sorry.

#24  udd elinlite
2005-06-15 19:33:49

Egentligen tror jag de flesta som anser sig vara antifeminister helt enkelt är emot feminism och på vilka grunder varierar enorm.

Vad gäller det du inte vill gå längre in på: jag tror att de flesta störs av arga kärringar och därför tror jag att kvinnliga feminister kan:

a. spela helt och hållet på den historiska "manlighetens" villkor, dvs upprätthålla de gamla maktförhållandena, som tex i-feministerna i USA.

b. strunta i vem som tycker vad om ens åsikter och inte vara rädd för att vara en skränig tant.

c. välja en mellanväg.

Men som den högljudda kvinna jag är så måste jag säga att jag har nått en punkt där jag inte orkar vara go och mysig mot dem som inte håller med mig. Det är en typisk kvinnofälla att snälla till sig och underminera sig själv.
Suffragetterna kastades i fängelse för att de ville ha rösträtt, de ansågs vara onaturliga och radikala.

#25  Sv: Antifeministiska kvinnor udd
2005-06-15 21:37:00

Men sluta så där ute på den tunna isen och vifta med en morot. ;) Jag har varit inne och diskuterat det här förut. Då blev det ungefär som att jag försökte "läxa upp" alla feminister som inte gjorde som jag ville. Naturligtvis har alla rätt att välja sin väg. Jag berättar bara om vad jag tror är det bästa och mest effektiva sättet att arbeta enligt.

Så som jag ser det handlar det inte så mycket om att vara en "skränig tant" eller inte. Det handlar om hur saker och ting framförs. Jämför exempelvis att säga "Du är så jävla dum i huvudet som inte förstår att det här är helt åt helvete dåligt. Hur fan tror du att det här ska hjälpa någon?" med "Det är jättebra att ni har tagit initiativ till den här nya grejen, men jag tror att den skulle kunna bli ännu bättre om dittan och dattan ändrades."

Men som sagt, det är bara vad jag tycker och tror.

#26  udd Malmstig
2005-06-15 21:51:14

varför ska feminister, eller då främst kvinnor som är feminister, vara de som ska ta ansvar för att hålla god ton? Klart som fan att kvinnor som vet att de har rätt ska få formulera sig på ett slagkraftigt och burdust sätt. Varför ska vi upprätthålla mäns monopol på att vara gapiga och nedsablande? Går inte heller bortse från att en man kan vara 50% mer otrevlig än en kvinna, ändå uppfattas de som lika otrevliga. Fram för att kvinnor ska få vara otrevliga de sista 50% också - utan att ses som mer skräniga för det.

Sen vet du väl hur det är, i all opinionsbildning, så även den feministiska är det mest effektiva att köra med good cop/bad coop-grejen ;) Dock, och stort dock, så är ju feministiskt arbete ingen popularitetstävling som det låter på dig ovan. Det är ofta impopulärt att vilja förändra, och hellre att vi blir impopulära i vissa läger och kan förändra något på riktigt än att vi utses till den käckaste ideologin i Aftonbladets nätenkät.

#27  Sv: Antifeministiska kvinnor udd
2005-06-15 22:05:42

Jag hade en tjejkompis som körde dåligt i trafiken (exempelvis på trottoarer) för att hon bara såg män göra det annars. Och jämställt ska det ju vara.

Å andra sidan har jag faktiskt inte sagt att det endast är feminister som ska hålla god ton. Många andar kanske bara ligger bättre till från början. När hörde du exempelvis Göran Persson basunera ut att han ville döda alla moderater senast?

Jag ser inte feminism som en popularitetstävling heller. Jag anser (notera gärna skillnaden från "vet") dock att det är enklare att bli tagen på allvar och få gehör för sina åsikter om man gör det på ett lite mer "smidigt" sätt.

Det pratades om rapportopponering tidigare. Säg att det jag skrev tidigare gällde gensvar. När skulle du helst vilja göra förändringarna som föreslogs?

#28  Sv: Antifeministiska kvinnor sisyfos
2005-06-15 22:09:58

Jag tycker inte att någon ska vara gapig och nedsablande.

#29  Sv: Antifeministiska kvinnor missModesty
2005-06-16 14:53:17

Jag tror att ett av problemen är språket. Varje grupp har sina aspektmarkörer, både för att språkuttryck ger samhörighet och för att det är enklare att förklara sig med gamla invanda uttryck. Inom feminismen används många gånger ord som tillhör vänster-rörelsen vilket har sin historiska förklaring. Det skrämmer iväg människor som inte känner sig hemma till vänster.

Jag har inga problem att tackla sk antifeminister. Det är bara att använda sig av deras språkdräkt och sen får de svårt att säga att de inte håller med mig. Och hur kan de hålla med mig och ändå påstå att de är emot feminister? Jag är ju feminist. Ofta är de liberaler. Då drar jag upp några radikal-liberaler och frågar om de håller med dem? Man måste ta radikal-liberaler med motsatta idéer för att det här ska fungera. De kan inte hålla med alla dem. Sen kommer min storslägga. Du är ändå liberal trots att du inte håller med de mest radikala. Men du vägrar erkänna att du är feminist bara för att du inte håller med de mest radikala? För du har ju suttit här och hållt med om grunderna. Hur går det ihop sig???

#30  missModesty sisyfos
2005-06-16 14:55:29

Jag brukar göra på ungefär samma sätt -- iofs med varierande resultat. Grejen med såna liberaler som jag tror att du syftar på är att de ofta inte erkänner vissa liberaler som liberaler, utan bara erkänner dem som de har snott sina idéer från. Då funkar det inte.

#31  Sv: sisyfos missModesty
2005-06-16 15:30:30

Brukar du låta stackarna fortsätta vandra i villfarelsen att de är centrala politiska figurer som får bestämma vilka som räknas och inte räknas som liberaler. Nej, den typen av storhetsvansinne bör bekämpas!

#32  Sv: Antifeministiska kvinnor missModesty
2005-06-16 15:47:26

Dessutom är det inte så konstigt att många kvinnor svär sig fria från feminismen. Det är sorgligt, men på ett sätt förstår jag dem. Alla vill bli bekräftade, vara populära och passa in. Ju mer man avviker desto mer sticker man ut nacken och kan hamna bland de mindre populära. Hu, hemska tanke! Tänk att hamna bland oss!!!

Man blir inte bekräftad om man avviker från det förväntade. Och dessutom så tror jag att många inte ens är medvetna vilka konsekvenser det får att avvika för de har aldrig gjort det. Då är det lätt att hävda att det feministerna bråkar om är hjärnspöken.

Det här blev ett luddigt inlägg som nog inte sa mycket...

#33  Sv: Antifeministiska kvinnor udd
2005-06-16 19:28:09

Jag tror att MissModesty har en bra stategi i #29. Den fungerar nog bäst i en-till-en-fall och sämre i grupper, men den var smart. Jag ska skriva upp den. :)

Om "alla" i en viss ideologi "fördömmer" en viss person blir ju dock resultatet att den personen inte matchar. Sånt måste ju kunna accepteras.

Det här väl förresten bara att göra med hanteringen av andra "ideologikollegor". Eventuell "skränighet" tror jag inte i huvudsak har att göra med med ordval.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?