feminetik.se feminetik.se

Just nu 18 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Könskriget på TV2 - del 2


Gå till senaste inlägget#1  Könskriget på TV2 - del 2 Alex
2005-05-22 21:04:14

Har inte blivit så upprörd på en dokumentär nånsin utan att riktigt veta på vad och på vilka.

skrik o gorma här.

#2  Det var en bra dokumentär Likviditet
2005-05-22 21:06:26

Den var inte lika smutskastande som den första utan mer ett försök att visa på olika problem med könsmaktordningen.

#3  Sv: Könskriget på TV2 - del 2 josephine
2005-05-22 21:09:24

Denna gång var den tydligare och kändes mer sansad. Och jag gillade inte Maggan nåt vidare innan heller...

#4  Sv: Könskriget på TV2 - del 2 Xenu
2005-05-22 21:11:12

Efter att i många år avskytt hur Winberg dagit feminismen i smutsen med sin imbicilla totalitarism kan jag idag bara känna känslor som inte lämpar sig i tryck.

#5  Sv: Könskriget på TV2 - del 2 Tamara
2005-05-22 21:11:52

Jag retar mig på massor av saker:
Hur fasiken kan ROKS ställa könsmaktsperspektivet mot metoder för att minska vålet? Könsmaktsperspektivet är ju ett perspektiv inte i sig en metod.

Varför frågade/redovisade inte journalisten vad kvinnorna som blivit misshandlade av Göran försökt göra för att få behandling till honom? (Hade de tagit kontakt med vårdcentral eller psykakut eller vad?)

Fd roksordföranden som säger: Varför skulle det finnas olika förklaringsmodeller? (hallå, finns det inte minsta möjlighet att inte alla individuella fall beror på könsmaktsordningen=)

Reporterns ovana att prata och ge förklaringar själv, istället för att låta de hon intervjuar säga det hon i pratorna säger att de sagt elelr menar (har sällan hört en reporter prata så mycket).

#6  Sv: Könskriget på TV2 - del 2 mcalavera
2005-05-22 21:15:31

Håller med om att det var något bättre ton nu än i förra, jag såg bara effektbilder en gång (såg senare halvan). :)

Och jag kan absolut hålla med i sak om att det är ett problem när man har en helt okritisk inställning till sin egna ideologi och sina egna teorier. Man måste ju vara öppen för MÖJLIGHETEN att man har fel, eller att den bild man har är mer nyanserad än så som man ser den.

Till exempel, om man tror att män slår enbart som en direkt följd av patriarkatet så är det inte troligt att behandling skulle hjälpa. Men faktum är ju att inte ALLA män slår och jag vet inte vad det finns för uppföljning på behandling men jag kan tänka mig att det kan hjälpa vissa. Att bortse från det är ju katastrofalt!

Det är väl helt enkelt så att de flesta människor, även feminister, önskar sig enkla lösningar.

Jag tycker i och för sig att det var en konstig kritik de förde fram, att regeringen förde en politik i linje med synen på könsmaktsordningen. Givetvis för regeringen en politik i linje med de åsikter regeringen har? En socialistisk regering kan ju inte förväntas inkorporera liberal politik eller tvärtom. Det är ju det man bråkar om, vilken syn på världen och vilken politik som ska råda. Regeringens syn kan man ju tycka vad man vill om, men ATT man för politik i linje med den är inte märkvärdigt.

#7  Tamara Likviditet
2005-05-22 21:15:38

håller med om att journalistens egna funderingar kan hon hålla för sig själv.

#8  Sv: Könskriget på TV2 - del 2 Alex
2005-05-22 21:22:04

Dels reagerade jag på att dokumentären var så otroligt subjektiv. Man brukar väl oftast åtminstone försöka låtsas vara objektiv. Men här var det verkligen klippt mitt i meningar och man undrade ofta vad frågan som den intervjuade svarade på var. Åtminstone en gång kom samma svar upp i ett annat sammanhang för att illustrera något dokumentärerna ville säga.

Jag är rädd för att den här dokumentären ger antifeministerna en massa vatten på sin kvarn. Hoppas bara att debatten leder till att en del feminister i "ledande" ställning byts ut mot mer vettiga personer.

Jag störde mig också otroligt på att Margareta Winberg och Ireen von Wachenfelt var då dåliga på att argumentera för sina åsikter. Konstiga argument och undanglidanden hela tiden. Ovetenskapliga om jag måste sammanfatta.

gaah

#9  Sv: Könskriget på TV2 - del 2 Malmstig
2005-05-22 22:09:04

Intressant var att våldets normaliseringsprocess i relationer där mannen slår kvinnan framstod som något som Eva Lundgren hittat på eller att det skulle vara så väldigt kontroversiellt. Googlade runt massa efter dokumentären och hittade bland annat detthttp://www.psychology.su.se/units/gu/gk/i…

där det på sidan 12 hänvisas till en rapport som Rikspolisstyrelsen gjorde 1985 där det pekas på normaliseringsprocessen av våldet hos kvinnor "som stannar". Inte heller är det ju direkt Eva Lundgren som är den förste forskaren att tala om könsmaktssystemet eller liknande.

Och som jag skrev i snabbchatten måste jag säga att det är litet intressant med dokumentär där flera sociologer ställs mot varandra i debatten (när hände det senast - 1960-tal kanske), Åkerström, Lundgren samt Widding-Hedin är alla sociologer. Kriminologer brukar dessutom räknas till sociologin också, så då var det 4.. Men det är bara en fånig sociolog som tycker det är intressant. Oväntat att inte psykologidocenten Mona Eliasson var med i programmet annars, som ju också pekar på samhälleliga förklaringar bakom mäns våld (och därför blivit oerhört kontroversiell inom psykologi-forskningen i Sverige).

Men i stort tycker jag väl att programmet gör att fokus blir på fel saker, om än det var bra att mäns våld åtminstone togs upp i denna del 2.

Sen blir det så konstigt när det talas om könsmaktssystem och mäns våld. Det måste ju gå att erkänna förklaringar på olika nivåer. Även om samhälleliga förklaringar för en sociolog som mig är helt självklara i min analys, måste det vara möjligt att kunna bryta ned dessa förklaringar. Och se samverkande faktorer etc.

Påståendet som att 34% av de som misshandlat sin frusambo/etc var arbetslösa (samt 80% hade psykiatrisk diagnos) - användes i programmet för att visa att inte vilken man som helst skulle kunna slå ihjäl en närstående kvinna. Logiken haltar, förstår inte alls vad dessa siffror skulle visa, så vem som helst kan inte vara arbetslös eller ha en psykiatrisk diagnos? Individualpsykologiska förklaringsmodeller till mäns våld, liksom till allt möjligt annat, blir sällan särskilt trovärdiga.

#10  Sv: Könskriget på TV2 - del 2 Nuendo
2005-05-22 22:37:13

#9 Individualpsykologiska förlaringar är oerhört viktiga för att angripa problem av denna typ. Hur ska man nämligen kunna minska våldet om man inte förstår hur det uppstår? Utan en förståelse gör de bakomliggande faktorer hos individer som leder till våld kan man aldrig göra något åt problemet. Könsmaktsperspektivet har inte tillfört några som helst lösningar på våldsproblematiken, och det är kanske dags att börja fråga sig varför. Det verkar snarast direkt kontraproduktivt.

Jag skulle gärna vilja veta vad i fokus för programmet osm var fel. Det är väl oerhärt intressant att en organisation som verkar för att hjälpa utsatta kvinnor styrs av fundamentalister och motverkar lösningar på problemet. Dags att sluta vända taggarna utåt kanske och försvara all galenskap i världen, och försöka blicka framåt. VAd kan göras åt våldet? Att du främst koncentrerar dig på att kritisera programmets upplägg är ju verkligen fel fokus om något. Diskutera sakfrågan istället.

#11  Nuendo Malmstig
2005-05-22 23:42:02

Poängen är ju att individualpsykologiska förklaringar inte är orsaken till våld, psykologiska mekanismer är resultat av bakomliggande samhälleliga strukturer. Så är min uppfattnig och så resonerar de flesta samhällsvetare. En kan ha olika uppfattning i denna fråga. Förstår inte alls vad du menar med att könsmaktsperspektivet inte framfört några lösningar. Stämemr inte altls enligt min uppfattning.

ROKS om några gör något åt våldet. Men i grunden är det ett problem som staten bör ägna mkt uppmärksamhet åt att lösa, inte frivilligorganisationer. Och Winberg tillhör inte dem som försökt stoppa att något görs åt våldet.

Förstår inte hur du kan hävda att jag diskuterar programmets upplägg. Varför ska du definera vad som är fel fokus? Förstår inte dina synpunkter. I denna tråd diskuteras programmet. Diskuterar gärna mäns våld mot kvinnor om det är det du syftar på?

#12  Sv: Könskriget på TV2 - del 2 Nuendo
2005-05-23 00:32:15

Psykologiska faktorer är beror inte endast på påverkan av samhället, utan även på individuella särdrag såsom genetik etc. Men visst, samhället har en stor påverkan på individers utveckling, även om andra faktorer också är av betydelse.

Problemet är att samhället är oerhört trögrörligt, och man kan endast förändra detta på lång sikt. En omvälvande samhällsförändring sker inte inom loppet av några dagar. Och vad ska man göra under tiden? Man kan inte bara lämna våldsutsatta kvinnor i sticket. Här är individualpsykologiska faktorer oerhört viktiga, för de ger en möjlighet att identifiera personer som befinner sig i riskzonen för ett beteende, samt utforma åtgärder som kan hjälpa dem.

Vidare är det oerhört vanskligt att konstruera strukturella förklaringsmodeller utan att utgå från individualpsykologiska faktorer. Om vi exempelvis skulle finna att brunhåriga isländskor står för allt våld i samhället, då måste vi utgå från deras situation för att hitta möjliga strukturella förklaringar till våldet. Eller samma sak när det gäller invandrare, som är överrepresenterade vad gäller brott. Här ligger det strukturella problemet i bristande integration och utanförskap, vilket vi aldrig kunnat komma fram till om vi inte hade sett att de är överrepresenterade i brottsstatistiken.

Kanske är utanförskap, arbetslöshet etc mer betydelsefulla faktorer än könsmaktsordningen som förklaring till mäns våld mot kvinnor? Så de bästa strukturella åtgärderna egentligen är att minska arbetslösheten? En stor del av gärningsmännen är vidare mentalt sjuka? Vad beror dessa sjukdomar på? En komponent i detta är genetisk, vilken vi inte kan angripa på ett strukturellt plan. En annnan är social, men har knappast något att göra med över/underordning, utan snarare med faktorer i samhället som utlöser psykisk sjukdom hos predisponerade individer. Och jag tror knappas att överordning är en utlösande faktor för mental sjukdom, den finns i alla fall inte omnämnd i litteraturen :). Vi riskerar alltså att hamna totalt fel i våra strukturella förklaringsmodeller om vi inte utgår från individualpsykologiska faktorer. Samhället är inte en struktur, utan består av individer, som i sin tur både formas av och formar strukturen.

Om nu manlig överordning är en så viktig variabel, varför är då våldsutövandet så koncentrerat till vissa grupper? Grupper som har väldigt låg makt och status? Varför slår inte alla män? Hur har könsmaktsperpektivet konkret bidragit till förståelsen av våldet?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?