feminetik.se feminetik.se

Just nu 14 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Varför finns våld?


Gå till senaste inlägget#1  Varför finns våld? Xenu
2005-05-20 20:34:45

Varför förekommer det alls att människor misshandlar och mördar varandra?

För min del tror jag att förklaringen är väldigt enkel: Människan är, i grund och botten, ett rovdjur. Det finns inga rovdjur/allätare som inte utövar våld mot sin egen art. Givetvis inte i samma skala som vi människor - de har ju inte samhällen i vår skala. Potentialen för våld finns i de grundläggande instinkter som alla människor delar.

Vi människor skiljer oss dock från andra rovdjur genom vårt förnuft, vår kultur. En viktig del av förnuftet är förmågan att sätta sig in i andra människors situation, perspektiv och behov. Detta banar vägen både för värre våld och för utvägar att avskaffa våldet. HELT fria från våld lär vi aldrig bli utan att ändra människans biologiska natur, men vi kan utan sådana ingrepp göra vårt samhälle mycket fredligare än vad det är idag.

Jag tror inte på några enkla paketlösningar, och jag tror inte att det finnits någon forntida edens lustgård där alla var snälla mot varandra. Men jag tror att vi kan befrämja empati och demokrati, samtal i stället för slagsmål. En viktig faktor är också att bekämpa allt uppdelande av människor i sådana människor som förtjänar att behandlas medmänskligt och sådana som inte gör det.

De tre historiskt sett största förevändningarna för att göra en sådan uppdelning är religion, ras/nationalitet/etnicitet, och kön.

Föreställningen är att det är okej att mörda människor som har en annan religion än man själv har tack och lov varit snudd på utrotad i vår del av världen rätt länge nu, och rasismen/nationalismen förlorade sin glans efter andra världskriget.

Sist kvar på den officiella spelplanen var kvinnohatet. Kalla det patriarkat eller könsmaktsordning eller whatever. den kunturella struktur som legitimerar kvinnoförtryck och kvinnohat.

Det är tack och lov inte längre en socialt acceptabel åsikt att det är okej att misshandla, våldta och mörda kvinnor. (Och män som "inte är riktiga män".) Men den omsvängningen har inte många decennier på nacken. Liksom med rasismen behöver man ofta inte ens skrapa på ytan för att skiten skall bubbla upp till ytan.

Sexismen är också mycket mer komplicerad än rasismen. Inte bara en skarp uppdelning i vi och dem, utan även en massa föreställningar om heder och moral och samspel mellan människorna i en grupp.

Biologiska skillnader mellan könen gör säkert sitt till. Bara en sådan sak som att den genomsnittlige mannen är större och starkare än den genomsnittliga kvinnan bör givetvis spela viss roll. Men jag tror absolut inte att det är hela förklaringen till att det är så mycket vanligare att män förgriper sig på kvinnor än att kvinnor förgriper sig på män. Patriarkala strukturer är också en viktig pusselbit.

Däremot är det att göra det på tok för enkelt för sig att utmåla detta kulturmönster som hela förklaringen till allt våld. Man kunde önska att det vore så enkelt, då skulle det finnas ett universalrecept för att göra världen till ett paradis direkt. Men det är bara önsketänkande.

#2  Sv: Varför finns våld? Peggy
2005-05-20 21:49:38

Varför mördar vi folk? Troligen för att det finns folk som Per Sinding-Larsen.

Näää, Ok jag är full, pay no attention.

#3  Sv: Varför finns våld? Ell
2005-05-20 21:58:02

Bra tråd :)

Jag tror att det är ganska komplext och vet jäkligt lite egentligen om sånt här, men i de fall då jag har kommit i kontakt med våld så ligger det någon svartsjuka eller en frustration bakom slaget, mordet etc.

Sitter och tänker och resonera i med mej själv om det är bilogi, sociala faktorer eller biologiska... jag kan bara konstatera att det nog är en kombination

#4  K1 (lagom OT) Likviditet
2005-05-20 22:23:30

Är det någon mer än jag som ska gå på K1-galan imorgon i globen?

Jag är helt till mig av nyfikenhet...

#5  Till Xenu fredriktomte
2005-05-21 12:28:46

Jag håller inte med dig i din uppräkning kring de tre största uppdelningarna i människor. Jag skulle vilja påstå att den allra största uppdelningen som gjorts rent historiskt, där en grupp antagits varit förmer än den andra gruppen och därmed getts väldigt långtgående rättigheter att förfölja, förgripa och våldföra sig på den andra guppen, är den mellan sociala klasser.

Det allra bästa exemplet på detta är slavar, trälar och livegna, vars liv i princip var en handelsvara. Men även bönder och arbetare som i teorin varit fria har tvingats lida under tusentals år av förtryck och godtyckligt våld från de styrande klasserna (för det mesta adel, men senare även kapitalister och tjänstemän). I dagens Sverige har vi väl inte riktigt någon sådan uppdelning (som gör att vi tycker att våld mot dessa grupper är mer okej än våld mot andra grupper). Men det var inte länge sedan vi gjorde oss av med föreställningen att vissa människor föddes finare och bättre än andra.

Jag tror det i dag en ganska liten del av våldet i Sverige som kan förklaras utifrån olika former av gruppindelningar och hat/förakt mellan grupperna (vanligast är nog rasistiskt våld mellan olika etniska grupper). Det mesta våldet är av individuell natur, men kan samtidigt förklaras av en mängd samhälliga parametrar (dvs du föds inte ond och våldsam). För det mesta är dessa parametrar utstötthet, social utsatthet, fattigdom, missbruk, osv och andra fördelningsrelaterade orättvisor.

#6  Våldets ursprung tillfrisknande
2005-05-21 15:01:38

Jag tror inte våld på något vis är naturligt hos människan utan helt och hållet en produkt av civilisationen.

Jag har läst en bok som används inom historieundervisningen som heter "Ancient Warfare" och den visar att hos nordamerikas ursprungsbefolkning förekom inget våld såvitt arkeologiska data visar så länge människorna på kontinenten var nomader.
Sannolikt stämmer det med resten av mänskligheten också.
De ursprungliga samlar och jägarfolken vandrade tillsammans med djurhordar och levde främst av vad örter, rötter, frukt (i afrika), as, och det lilla som jakten gav (jakten var endast undantagsvis en bärande näringskälla har jag också hört).

Men i och med jordbrukets genomslag kom också ett initialit överflöd som ledde till en snabb befolkningstillväxt.
Detta skedde på flera ställen oberoende av varandra.

Men med jordbruket kom också missväxt. Vid missväxt uppstod stora grupper hungrande människor som tvingades röra på sig på jakt efter mat. Observera att detta då alltså är 1000 tals år efter att jordbruket uppkommit.
När hungrande människor möter andra grupper som kanske har mat så har stridigheter uppstått.

Våldet har genomgående varit ett maktmedel för att kontrollera och komma över resurser i en värld av resursbrist.
Detta har skett mellan samhällen och inom samhällen, där vissa grupper tillskansat sig dominans och resurskontroll, medans andra större grupper har levt på "halster" som det ansågs att de borde i 1600 talets överklass i Europa, för att ge ett exempel.

Jag tror också att de tidiga jordbrukarsamhällen var matriarkat, eftersom det med stor sannolikhet var kvinnor som upptäckte jordbruket, i de tidiga nomadsamhällen var de mest män som jagade eller samlade as, och kvinnor som samlade örter, frukt, nötter och rötter, vilket också var den huvudsakliga näringen för de flesta nomadfolk.
I de tidiga jordbrukarsamhällena fick kanske kvinnor en dominanerande roll, och männen blev kanske en smula "överflödiga". Det är en tanke i alla fall.
Då skulle man kunna se patriarkala omvandlingen som en till viss del reaktion på detta.

Men den främsta orsaken till den patriarkala strukturen är ändå är jag övertygad om, krigets uppkomst, när resursbrist uppstod.
Män, tack vare sin större fysiska styrka, behövdes som soldater, och därmed också en förändrad psykisk läggning. En soldat måste vara okänslig, härdad och inte ha kontakt med sitt känsloliv.
En sådan person blir givetvis en dålig partner och sannolikt lättmanipulerad av de som är mer känslomässigt kompetenta.

Därmed underordnades kvinnor, för att motverka den konstruerade känslomässiga överlägsenhet de fick när pojkar började uppfostras till att bli våldsverkare.

Där har ni enligt min mening hela orsaksammanhanget bakom den patriarkala samhällsstrukturen vi lever i idag, i förenklad form.

Som alltså är tätt ihopförknippad med våldet som maktprincip.

Därmed måste vi också hiva de mesta som ingår i den manliga könsrollen, eftersom de bygger på krigsvärderingar som skall skapa bra soldater = mördare.

----
Ge hundra spänn till världens bästa sajt - sponsra feminetik: http://www.feminetik.se/sponsra.php

#7  Sv: Varför finns våld? Xenu
2005-05-21 23:40:56

Givietvis förekom det inga fältslag, och därmed inga arkeologiska spår efter fältslag, innan samhällena blev tillräckligt stora. Att därav dra slutsatsen att det inte existerade något våld är däremot rent önsketänkande, ren spekulation.

Jag tror säkert att små slutna samhällen utan kontakt med andra samhällen kan utveklas så att fysiskt våld blir extremt sällsynt. Men att det inte skulle förekomma alls är önsektänkande. Och jag misstänker på goda grunder att nomadstammar mötte varandra ibland, och att det inte alltid var helt fredligt. Se bara på apflockar! Vi människor härstammar från apor, inte från Edens Lustgård...

Jag håller däremot med dig om att de gamla krigaridealen är något som det är hög prioritet att arbeta bort!

(Förresten, har du sett filmen "Den Siste Samurajen". Extremt otäck film vad gäller attityd till våld. Såg den härom dan med några kompisar. Lyckades tyvärr inte hålla god min. :-/ )

#8  Xenu tillfrisknande
2005-05-21 23:54:03

Jag är varken historiker eller arkeolog, men det som beskrivs i boken "Ancient warfare" om nordamerikas fredliga nomader tror jag inte anses speciellt spekulativt i historiska och arkeologiska kretsar.

Såvitt jag förstått har de studerat förekomsten av skadade kranier och ben under olika tidsåldrar och av detta kunnat sluta sig till att det var extremt sällsynt med våld under nomadperioden i nordamerika.

Den efterföljande jordbrukarperioden blev desto våldsammare, men jag tror knappast att våldet handlade om "fältslag".
Jag tror vi talar om samhällesgrupper på upp till några tusen individer här.

Men vill du veta mer så kontakta Uppsala Universitet, Historiska institutionen, jag tror de använder just denna bok som kurslitteratur.
Återkom till mig annars så kan jag ordna ISBN nummer.

----
Delta i den feministiska revolution - sponsra! http://www.feminetik.se/sponsra.php

#9  Xenu - apflockar tillfrisknande
2005-05-21 23:59:08

Vad apor beträffar så är vi närmast släkt med bonobosarna, de s.k. dvärgchimpanserna.

De slåss extremt sällan. När två bonobo flockar möts är det första de gör att alla har sex med varandra.
Därefter delar de mat.

En totalt fredlig apa med andra ord, och dessutom våra närmaste släktingar.
Dessutom lever de i matriarkat.

Chimpanserna är våldsammare, men är mer avlägsna släktingar till oss än bonobosarna (som är den äldsta i trädet. För 8 miljoner år sedan lämnade vi bonobo-trädet, 2 miljoner år senare lämnade chimpanser det, därmed är vi alltså närmare bonobosarna än chimpanserna).

T.ex. är inte chimpanserna i närheten av att vara så sexfixerade som vi är, där är vi mycket mer lika bonobosarna, även om de är ännu mer sexorienterade.

Kanske beroende på att vi är mer monogama än bonobosarna, som inte är monogama överhuvudtaget utan polygynandryna (dvs alla har sex med alla).

---
Gör revolution med en hundring: http://www.feminetik.se/sponsra.php

#10  Xenu - den siste samurajen tillfrisknande
2005-05-22 00:01:31

Håller helt med dig - den var avskyvärd!

Det är synd att en så bra skådespelare som Tom Cruise deltar i så få bra filmer. Men så har han väl inte så mycket till hjärna heller.

----
Sponsra nu! http://www.feminetik.se/sponsra.php

#11  bonobosarna Xenu
2005-05-22 00:11:29

Gulliga apor! Dem skall jag ta och läsa mer om. :)

#12  Samuraj Xenu
2005-05-22 00:24:03

Men så är han ju Scientolog också. Blä.

Som film betraktat var filmen iofs jättebra. Bra skådisar, vackra miljöer, bra dialog, god expertis på att spela på en massa känslomässiga strängar hos tittaren.

Det otäcka var ideologin.

För det första idylliseringen av ett brutalt feodalsamhälle och demoniseringen av moderniteten. Inklusive, som jag upplevde det i alla fall, ett djupt förakt mot arbetarklassen. Detta gemska att den (militära/mordiska) hyllade kraften överfördes från ädla aristokrater till töntiga och fega bönder. (Bör tilläggas att jag är liberal, inte socialist - så klassföraktet har nog gått rätt långt när till och med jag stör mig på det.)

För det andra den sjuka "djupa insikt" som erbjuds. Att huvudpersonen har mardrömar för att han deltagit i etnisk rensning beror på att han inte är en RIKTIG krigare. En riktig krigare kan dräpa hur många som helst utan att få dåligt samvete. :-(

För det tredje denna underbara gemenskap! Varför dö ensam när man kan dra med sig tusen pers till i döden för ärans skull...

För det fjärde, den svage kejsaren som inte klarade sitt jobb utan satt i klorna på skurken. Var det en slump att hans utstrålning var tämligen feminin, lite åt det bögiga hållet? "Inte en riktig man", eller?

Fy fan.
(Skönt att skriva av sig lite!)

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?