feminetik.se feminetik.se

Just nu 14 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Sexistisk?


Gå till senaste inlägget#1  Sexistisk? Feja
2005-05-19 15:02:10

Hjälp mig här; om man är sexistisk, vad är man då?

#2  Sv: Sexistisk? Ell
2005-05-19 15:03:11

det är besläktat med ordet rasism men det bygger på att man anser det ena könet vara bättre än det andra

#3  Sv: Sexistisk? Feja
2005-05-19 15:05:13

Ja...Men vi kvinnor är bättre än män, på många saker, och tvärt om! Så när är man sexistisk?

#4  Sv: Sexistisk? Ell
2005-05-19 15:08:33

när man har fördomar om ett visst kön, som baseras på ide'er om detta kön. *hur tydligt var det där :)*

#5  Sv: Sexistisk? Feja
2005-05-19 15:13:41

Så du menar att i samma ögonblick som vi kvinnor säger: "ja se karlar de är sig lika" så är vi sexistiska varelser?

#6   micke
2005-05-19 15:14:20

#3: Tja, det beror väldigt mycket på vad du menar när du säger "vi kvinnor är bättre".

Menar du då på ett genomsnitt (faktamässigt sant inom vissa områden) eller menar du att *alla* kvinnor är bättre än *alla* män på en viss sak (med stor sannolikhet faktamässigt fel och därmed sexism)?

Om du tillskriver individen egenskaper som är könsbaserade utan att det finns faktamässigt stöd för att den egenskapen är starkt könsbunden, då är du sexist.

/Micke

#7  Sv: Sexistisk? Ell
2005-05-19 15:20:35

jag anser att män som grupp alltid har mer makt och status än kvinnor som grupp. När man säger att "ja se karlar.." då menar man män som grupp, inte sant? och eftersom kvinnor då säger detta utifrån en underordnad position anser inte jag att man kan vända på det och säga att kvinnor i sånna situationer är sexistiska. Men det är klart att det finns sexistiska kvinnor oxå, på samma sätt som svarta oxå kan vara rasister

#8  vad du menar när du säger "vi kvinnor är bättre". Feja
2005-05-19 15:22:24

Om jag arbetar som rekrytering och tänker på ex du ger ovan, så är det väl snarare så att jag, och alla med mig, är mer sexistiska än icke sexistiska för vem kan undvika att utgå ifrån sin egen könstillhörighet när vi gör bedömningar om det motsatta könets förmågor, i olika frågor?

#9  Sv: Sexistisk? UppåtEmma
2005-05-19 15:26:16

"Så du menar att i samma ögonblick som vi kvinnor säger: "ja se karlar de är sig lika" så är vi sexistiska varelser?"

Vilka är "vi" kvinnor? Hoppas du inte räknar in mig i det vi-et.
Jag är kvinna och jag säger aldrig så. För enligt mig är det text-book-sexism. Det är vad 40-talisttanterna och gubbarna på jobbet roar sig med.

#10  #7 Feja
2005-05-19 15:43:16

Är det inte ett dilemma för dig att du se män som en grupp och kvinnor som en annan? Du är du väl i någon mening sexistisk oxå?

#11  Sv: Sexistisk? Ell
2005-05-19 15:46:20

Den franske filosofen och historikern Michel Foucault menade att makten i samhället är utspridd och utövas intimt och diffust som i tex. genom språket, diskursivt, genom vårt sätt att tala och därigenom skapar oss en plats i verkligheten. Därmed påverkar språket en viktig del i identitetsskapandet. En viktig arena för känslolivet är också sexualiteten. Jacues Lacan hävdar också att språket är fallocentriskt, alltså att det utgår ifrån en maskulin auktoritet. Connell menar då att om detta stämmer, kan man överge språkets vedertagna former och utmana de patriarkala innebörderna på detta sätt.

#12  #9 Feja
2005-05-19 15:47:34

Så du menar att du inte är sexistisk för att du inte ser män som en grupp (dom är sig lika) och vi kvinnor som en annan (vi är annorlunda)? Eller hur menar du?

#13  Feja UppåtEmma
2005-05-19 15:51:25

I vilken kontext säger du "ja se män är sig lika"?

#14  Att skilja på elinlite
2005-05-19 15:55:09

beteende och biologisk egenskap är av allra största vikt.

Vi kan på intet sätt bortse från att vi är uppfostrade och påverkade av vår omgivning, en omgivning som på intet sätt är könsneutral.
Om en inte vill återge och duplicera könsroller bör en ju alltid vara på sin vakt och försöka motarbeta ett sådant beteende i sig själv. Speciellt saker som är diffust könsrelaterade, som "män breder ut sig", "kvinnor är känsliga" o dyl.

#15  Michel Foucault Feja
2005-05-19 16:01:36

Är det inte Michel Foucault som har skrivit ”Det farligaste för människan är total ordning och total oordning”?

För övrigt kan du verkligen ta vad Michel Foucault skriver på allvar om du tänker på att han är en man och samtidigt "anser att män som grupp alltid har mer makt och status än kvinnor som grupp." Borde inte den ”maktlösa gruppen” (enligt din egen definition) ha tolkningsföreträde och större trovärdighet i frågan om vilken grupp som utövar makt över vem? Och är inte, i så fall, detta ett sexistiskt sätt att betrakta värden på?

#16  Sv: Sexistisk? Ell
2005-05-19 16:05:04

Med isärhållandets logik menar Yvonne Hirdman att manliga och kvinnliga sfärer inte blandas. Detta är synligt på arbetsmarkanden där arbetsfördelningen visar att kvinnor i större utsträckning har lågkvalificerade arbeten inom vård och omsorg medan män återfinns inom yrken som traditionellt sett skulle beskrivas som ”arbete”. Inom dessa områden finns fler chanser att avancera än inom de traditionella kvinnoyrkena. Denna uppdelning finns även tidigare i livet som t.ex. hur och till vilka fritidsintressen pojkar och flickor uppmuntras till. Detta har att göra med normen i samhället, dvs. att manliga egenskaper värderas högre än kvinnliga. Men det finns en hierarki även män emellan och kanske viktigare, situationer där också män kan känna sig diskriminerade

Hirdman menar att det som inte är stereotyp maskulinitet kan upplevas som hotande för den rådande strukturen. Hon tar upp saker som kännetecknar detta: rosa saker, bebisar, omsorg och hembestyr

#17  Sv: Sexistisk? Feja
2005-05-19 18:16:52

Naturligtvis så känner jag oxå in på bara huden att män som grupp har, framför allt, högra status och i många andra sammanhang även mer makt, men koppla inte ihop det med ordet sex. Jag reagerar verkligen när jag får epitet kastat i ansiktet för enligt mig så är alla mer eller mindre sexistiska - för hur kan vi undvika att utgå ifrån vår egen könsidentitet när vi bedömer det motsatta könet? Därför är vi alla sexistiska varelser! Tycker själva begreppet sexism är ungefär som att anklaga någon för att vara subjektiv, som om det fanns någon människa (oavsett kön) som kan vara objektiv. Möten mellan människor är alltid en upplevelse som är oerhört färgad av vår subjektiva jag.

Makt är makt och sex är sex = blanda dem gärna i en lek, så blir det enklare och roligare att red ut begreppen :-)

#18  #6 Feja
2005-05-19 18:22:41

Jag förstår vad du menar, men räcker det inte med att säga: "där ha du fel"? Varför kasta anklagande epitetet som sexism på varandra?

#19  Sv: Sexistisk? Peggy
2005-05-19 18:24:41

Nja, sexism behöver inte vara att säga att det ena är BÄTTRE än det andra. Rasism är ju att göra skillnad på raser, att mena att de har olika egenskaper. Sexism är alltså samma sak, fast om kön.

#20  #13 Feja
2005-05-19 18:30:29

Där jag gör en subjektiv bedömning som baserar sig på av mina tidigare erfarenheter som är ett resultat av mina minnen samt naturligtvis omedvetna fördomar, precis som vilken människa som helst; med andra ord i varje kontext.

Den som är fri från sexismens ok varsågod att kastar den första androgyna stenen!

#21  Sv: Sexistisk? Pigge
2005-05-19 18:31:43

Jag tror det var Tage Danielsson som skrev "Det var en duktig neger - han måste vara vit". Det kallar jag rasism.

Om en man säger:
"Det var en duktig kvinna - hon måste var man" – då har vi ett solklart exempel på sexism.

När fördomarna inte stämmer med – då gör vi om verkligheten – så att den inte hotrar våra fördomar!

#22  #19 Feja
2005-05-19 18:42:15

Om jag påstår att alla svarta är födda med sämre förmågor än vita människor, så är jag väl en människa som delar in andra människor i kategorier, utan att ta hänsyn till individuella variationer i respektive grupp?

Om jag delar in männen i en grupp och kvinnor i en annan och säger att alla män har mer makt än alla kvinnor i alla grupper, är jag då en sexistisk varelse eller inte?

Förstår ni problemet med begreppet?

#23  #22 Ell
2005-05-19 18:47:07

det skulle isåfall innebära att alla människor är sexister, eller vaddå?

#24  Sv: Sexistisk? Pigge
2005-05-19 18:47:57

" Om jag delar in männen i en grupp och kvinnor i en annan och säger att alla män har mer makt än alla kvinnor i alla grupper, är jag då en sexistisk varelse eller inte?"

Språkligt sett är du kanske snarare - naiv.

"Alla män" betyder ju inte "väldigt många" eller "en hel del".

Om du använder uttrycket "alla män" och envisas med att göra om dina erfarenheter så att de passar in i den modellen – ja då är du antagligen både sexist och lite smådum!

#25  Sv: Sexistisk? Peggy
2005-05-19 18:51:04

Feja, nej, du är fel ute. Det hela handlar mycket om varför man menar att egenskaperna finns.

Det är inte rasism att säga "Svarta förtrycktes av de vita under apartheidregimen."

Lika lite är det sexism att säga "Kvinnor förtrycks av män i vårt samhälle"

#26  Sv: Sexistisk? Xenu
2005-05-19 19:21:46

Att hävda att män eller kvinnor har mera makt än det andar könet på ett visst område är ett påstående om samhället, inte ett påstående om könen.

Det är också hyfsat okontroversiellt att det finns statistiska skillnader mellan olika folkgruppe roch mellan olika kön. I vilken mån dessa skillnader är kulturella och i vilken mån de är biologiska kan man alltid diskutera.

Däremot är det rasistiskt/sexistiskt att dra generella slutsatser utifrån statistiska skillnader och att förutsätta att de statistiska skillnaderna är större än vad de är.

Till exempel, det är inte rasistiskt att tro att den genomsnittlige vite i världen är mer välutbildad än den genomsnittlige svarte i världen, men det är rasistsikt att förutsätta att en invivid är outbildad bara för att han är svart, eller att tro att det är mycket sällsynt med svarta som klarat grundskolan.

#27  #23 Feja
2005-05-19 22:29:58

Tvärt om! Föreställningen att människor INTE utgår från din könsidentitet och därför klarar att göra objektiva, värderingsbefriade och pålitliga könsneutrala bedömningar om sitt eget kön lika bra som det motsatta; d.v.s. drass med en föreställning om att just jag icke har en sexistisk människosyn är i mina ögon enbart larvigt, fåfängt och tramsigt. Begreppet kan används just därför när som helst mot vem som helt och har därför förlorat sitt existensberättigande i en seriös könsdebatt. Vad än en kvinna eller en man säger om sitt kön eller det motsatta könet i en debatt så kan motdebattören alltid häva, med viss fog, att: "å vilket sexistiskt uttalande” = du kan inte se verkligheten genom dina sexistiska färgade glasögon, med det kan däremot jag göra. Jag är objektiv, d.v.s. könsneutral, d.v.s. icke sexistisk, d.v.s. jag fri från inre föreställningar hur kvinnor och män skall vara och är, d.v.s. jag har inte någon historia som har präglat mig! Du däremot är subjektiv d.v.s. i detta sammanhang sexistisk i din omvärldsbetraktelse.

#28  #26 Feja
2005-05-19 22:31:16

Att hävda att män eller kvinnor har mera makt än det andar könet på ett visst område är ett påstående om samhället, inte ett påstående om könen.

JA..Det är sant!

#29  #24 Feja
2005-05-19 22:38:51

Det är inte mitt språk som vi talar om här, i så fall (fast vi kanske borde det, svenska inte är mitt modersmål) utan Ells: "jag anser att män som grupp alltid har mer makt och status än kvinnor som grupp. som jag ville belysa även om det rent pedagogiskt försvann lite här!

#30  feja Pigge
2005-05-19 22:41:49

Jag förstår det. Vi rör oss med hypotetiska exempel. Jag menar inte att förolämpa dig. Förlåt om du uppfattar det så.

#31  #25 Feja
2005-05-19 22:44:48

”Feja, nej, du är fel ute. Det hela handlar mycket om varför man menar att egenskaperna finns.”

Jag är säkert fel ute och jag förstår inte riktig vad du menar men förklara göra mer. Jag vill bara försöka att ge Er lite intellektuellt motstånd - då de knyter sig i mitt bröst när jag har ordet!

#32  #26 Feja
2005-05-19 22:47:01

Ok då förstår jag var som inte är sexistiskt men däremot rasistiskt :-)

#33  #30 Feja
2005-05-19 22:51:43

Kära Pigge , du behöver inte be om ursäkt och jag är inte sårad och det var dumt av mig att uttrycka mig som jag gjorde! Det är jag som skall be om ursäkt inte du!

Kram Feja!

#34  Sv: Sexistisk? Feja
2005-05-19 22:56:58

Låt mig ställa frågan så här i stället: Kan ett uttalande vara sant och ändå vara sexistisk? Blir uttalandet mindre sannt om den är sexistisk, eller är alla sexistiska uttalande falska?

#35  Alla fördomar... Pigge
2005-05-19 23:01:12

...har en hård obehaglig kärna av sanning. Men även om sannolikheten är hög blir intepåståendet sant.

Kategorierna sant/falskt är mer filosofiska och ska helst gå att bevisa i absoluta termer.

Så jag tror det är bättre att släppa ordet sexistisk , eller använda det som precisering av "fördomsfull"

kram själv!

#36  Sv: Sexistisk? Feja
2005-05-19 23:13:48

"Alla fördomar.....har en hård obehaglig kärna av sanning."

Bra skrivet... det var något nytt för mig, som jag har inte tänk på tidigare...

Fördomsfull...Jag tror det i botten handlar om rädslor, som t ex män kan ha inför kvinnor (omedvetet) och därför utvecklas det till förakt - kvinnoförakt - en form av oförutsägbar fördomsfullhet, kanske?

Tack! Är numera på tok för lite kramad!

#37  Sv: Sexistisk? Johanna
2005-05-19 23:37:05

"Alla fördomar.....har en hård obehaglig kärna av sanning"

Va? Själva definitionen av "fördom" är "ogrundad uppfattaning" (enligt ordboken jag just kollade i). Alltså kan fördomar per definition inte ha en kärna av sanning för då är de inte fördomar. Vad menar du egentligen?

#38  Sv: Sexistisk? Peggy
2005-05-19 23:39:06

Blev också rätt konfunderad av det... så afrikaner ÄR dumma, kvinnor känsliga, judar onda, romer tjuvaktiga?

Jamen då kan vi ju luta oss tillbaka.

#39  Sv: Sexistisk? Feja
2005-05-20 00:11:23

Jag tror Pigge menar är att i varje lögn finns det en kärna av sanning. Om vi antar vissa fördomar mellan könen. Alla kvinnor "faller" under sin PMS!

#40  Sv: Sexistisk? android
2005-05-20 09:27:08

Om en är kvinna och inte lider av PMS då?

#41  Sv: Sexistisk? Johanna
2005-05-20 10:01:03

Om det är en utbredd uppfattning att många kvinnor blir känslosamma eller arga när de har PMS, och faktumet är att många faktiskt blir det, så är det ingen fördom.

Om fördomen gäller att *alla* kvinnor blir det, fine, då är det en fördom som grundar sig i något som är sant för vissa kvinnor, men INTE något som är "lite sant" för alla kvinnor.

Var går gränsen för den där "obehagliga kärnan av sanning"? Räcker det att EN kvinna har PMS för att den där "obehagliga kärnan av sanning" ska finnas där vad gäller PMS-iga kvinnor?

Jag menar, som Peggy var inne på. Sure, det finns exempel både på onda judar, dumma afrikaner, känsliga kvinnor och tjuvaktiga romer. Är de då den där "kärnan av sanning"? För den går att hitta var som helst, för de flesta påståenden, och är därför inte relevant.

#42  Till Johanna fredriktomte
2005-05-20 23:08:40

Kan tänka mig att Pigge kanske menade någonting i stil med detta:

Att hävda att män är våldsamma är fördomsfullt. De allra flesta män är inte ett dugg våldsamma. Men, om man jämför med resten av mänskligheten (kvinnor) så är det vanligare att män är våldsamma än att kvinnor är det. Alltså har fördomen ett korn av sanning.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?