feminetik.se feminetik.se

Just nu 12 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Petra Östregren om ROKS


Gå till senaste inlägget#1  Petra Östregren om ROKS Xenu
2005-05-19 11:32:40

Bra debattartikel i dagens Aftonbladet, tar bland annat upp detta med attman måste se skillnd på jourernas ideella verksamhet och centralförbundets ideologiska kampanjer.

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,…

#2  Sv: Petra Östregren om ROKS tillfrisknande
2005-05-19 12:42:43

Bra skrivet !

#3   micke
2005-05-19 12:52:33

Petra Östergren är en debattör som ständigt försäker föra in nya perspektiv i det feministiska arbetet samt på ett värdefullt sätt kritiserar det. Det är sällan som hennes invändningar saknar grund och hon kan motivera dem på ett mycket bra sätt.

Det är mycket sorgligt och skrämmande att se hur hon blir motarbetad... av just feminister. Att hon orkar fortsätta i denna motvind är beundransvärt.

/Micke

#4  Sv: Petra Östregren om ROKS Veronica
2005-05-19 13:15:17

Petra är en klok kvinn, men jag tycker ändå att hon landar fel i stora delar av artikeln. Ett exempel är det citat som är upp-fetat "Att män slår och våldtar kvinnor beror inte på könsmaktordningen".

Jo, det är just det det beror på. Vi lever i ett patriarkat. Det är samma strukturer som gör att kvinnor har lägre lön, större ansvar för hem och familj, mindre offentlig makt - och i extremen kvinnomisshandel och sexköp. Det handlar om makt. Sexualiserat våld är ett extremt medel att nå och behålla makt, om än frekvent använt för att hålla kvinnor nere.

Veronica Palm
www.veronicas-blogg.se

#5   micke
2005-05-19 13:29:25

"Jo, det är just det det beror på. Vi lever i ett patriarkat."

Enligt vilken bibel då? På vilken sten står det skrivet?

"Partriarkatet" är inte en oemotsäglig eller orubblig sanning. Det är en modell... en tolkning av verkligheten. "Patriarkatet" är en abstraktion... en teori.

Denna modell har varit kritiserad länge av feminister som just Petra Östergren. Att förutsätta att patriarkatet är en fast och orubblig entitet är just precis det som Östergren vänder sig emot. Så du gör precis det som hon kritiserar.

Så nu har vi ord mot ord. Petra Östergren säger att du gör fel. Du säger att Petra Östergren gör fel. Vem av er har rätt?

/Micke

#6  Veronica tillfrisknande
2005-05-19 13:31:55

Jag håller med dig om att Petra gör fel där. Könsmaktsordningen är orsaken till varför kvinnor förtrycks här som i resten av världen.
Även om hon är klok annars.

Dock behövs det tror jag mer än könsmaktsordningen för att förklara mäns våld mot kvinnor. Det finns en psykologisk aspekt i det också som måste förklaras för att förstå hela bilden.
De facto så känner sig ju många män som slår maktlösa och använder våldet som ett sätt att återfå makt.
Jag tror att det ofta handlar om emotionellt mycket svaga män.
Jag har själv varit sexmissbrukande sexköpare som du kan läsa om i min vildmarkstext så jag vet inifrån s.a.s.

Och att det är en effekt av våra könsroller att män uppfostras till att hämma sitt känsloliv. Till att bli känslomässiga analfabeter.

Därmed "behöver" dessa män de patriarkala strukturerna för att kompensera för sin känslomässiga underlägsenhet mot kvinnor som är mer känslomässigt utvecklade.

Jag tror att det är på grund av vår kulturs behov av soldater till krig, som har krävt att män måste hämmas i sin känslomässiga utveckling, för att kunna slåss som soldater (man kan inte döda en människa om man är känslig).

Könsmaktsordningen är en slags "kompensation" därmed för att mäns känslomässiga handikapp skall osynliggöras.

Så ytterst sätt vinner inte män på den patriarkala strukturen lika lite som kvinnor vinner på den.

Både män och kvinnor är förlorare även fast på olika sätt.

För många män ser inte den förlusten de gör, eftersom förlusten ligger just i att de inte fått utveckla ett känsloliv - alla känslor de tillåts är aggression och sex.

Om vi kan lära våra pojkar att gråta och utveckla känslighet och flickor till att vara busigare så tror jag vi når väldigt långt.
Samt att vara ständigt könsneutrala i vår inställning till människors beteende.

Som Scilla Elworthy skriver i "Makt och Kön", så är "MAKT ÖVER" aldrig intressant, bara "MAKT ATT".

Den makt män får genom det patriarkala samhället är uteslutande en "MAKT ÖVER", en tom och värdelös makt i att bestämma över andra.

När vi uppnått ett feministiskt jämlikt samhälle så har vi alla istället "MAKT ATT", makt att forma våra liv, förstå och känna och älska utan genusglasögon som skymmer sikten.

----
Stöd Sveriges bästa feministiska sajt - ge en slant till FEMINETIK: http://www.feminetik.se/sponsra.php

#7  Sv: Petra Östregren om ROKS tillfrisknande
2005-05-19 13:34:45

obs: när jag läser mitt inlägg så verkar det som om jag har slagit kvinnor när jag skriver att "jag vet inifrån s.a.s.".
Vad jag refererar till är att jag vet vad det innebär att vara emotionellt svag, eftersom det var en komponent i orsaksbilden till mitt sexmissbruk.

---
Feminetik är bäst! Ge en peng - klicka här http://www.feminetik.se/sponsra.php

#8  Veronica olaberg
2005-05-19 13:46:22

Om jag förstår Petra Östergren rätt, så vill hon överge den ensidiga könsmaktförklaringen till våldet (eftersom den är för enkel, osynliggör andra än av män slagna kvinnor, och leder till falska förhoppningar).

Däremot anlägga ett feministiskt perspektiv på hur våldet drabbar män och kvinnor olika i olika konstellationer: Jag tror att vi nu skall börja använda oss av feministiskt perspektiv när vi betraktar det interpersonella våldet, men inte använda feminismen som det huvudsakliga analytiska redskapet. http://www.petraostergren.com/svenska/artikla…

#9  Ett stort problem: Likviditet
2005-05-19 14:40:42

Att definiera "patriarkat" sker på en individuell basis. Alla har olika definitioner, även om det finns en tagen definifion i begreppets vidaste mening. I sverige håller inte riktigt den teorin. Jag är även förvånad över att inte petra tar upp att det synsättet som patriarkat-förklaringen erbjuder bara leder in i en återvändsgränd. Det är en väldigt generaliserande modell, precis som micke säger, och kommer därför alltid att möta motstånd. Speciellt i en allt mer och mer individuell värld.

Jag vet att petra har läst ända till d-nivå i Socialantropologi på stockholms uni. så lita på att hon har använt dig av den teorin. Vi använder den ofta.

#10   micke
2005-05-19 15:18:44

Likvdiditet: Läs Petras övriga ariklar och kritik mot radikalfeminismen och dess våldsmodell. Jag tycker att hon gör exakt det som du efterlyser, d.v.s. pekar på modellens svårighet att fungera i en individuell värld. Hon gör det gärna och ofta från ett HBT-perspektiv eftersom det är individuella variationer hos människor som kanske tydligast visar på modellens svagheter.

Vidare är Petra Östergren inte den första att kritisera modellen för just detta. Det har länge hävdats att modellen fungerar bäst om den enbart appliceras på vita, medelålders, medelklasskvinnor med heterosexuell läggning i ett parförhållande med man och barn.

/Micke

#11  Sv: Petra Östregren om ROKS micke
2005-05-19 15:19:49

rättelse: "...eftersom just variationen HBT kanske tydligast visar...".

/Micke

#12  Sv: Petra Östregren om ROKS Xenu
2005-05-19 19:28:29

Som jag läser henne hävdar hon inte att könsmaktsordning inte finns eller att den inte är en viktig faktor, hon hävdar bara att den inte är hela sanningen. Vilket jag helt håller med henne om.

Verkligheten är mer komplex än så.

#13  Sv: Petra Östregren om ROKS Catrin
2005-05-19 21:56:13

Intressant! Jag mailade Östergren tidigare idag just med anledning av detta hon skrev:

"Att män slår och våldtar kvinnor eller köper sexuella tjänster beror inte på "könsmaktsordningen"."

- Så vad beror det då på??

#14  Sv: Petra Östregren om ROKS micke
2005-05-19 23:41:34

"- Så vad beror det då på??"

Har du försökt finna svar på frågan själv? Eller är det för jobbigt att lämna tryggheten av en färdigförpackad, färdigtuggad och bekväm teori om varför saker och ting är som de är?

Om "patriarkatet" är ansvarigt för att män slår, varför slår då lesbiska/bisexuella kvinnor sina kvinnliga partners lika mycket?

/Micke

#15  Micke och det färdigtuggade Malmstig
2005-05-20 10:17:44

att kalla någon patriarkatsteori för bekväm, färdigtuggad eller färdigförpackad känns väldigt nedvärderande uttryckt. På vilket sätt skulle teorin om patriarkat vara något av detta? Teorier om patriarkat är kontroversiella och tas de på allvar innebär det allt annat än en bekväm tillvaro - det är ingen slump att det kan vara väldigt omskakande upplevelser att läsa feministiska studier, Makt&kön-kurser eller liknande. Just för att det inte är en bekväm teori.

Och teorier om könsmaktordningens betydelse är heller ingen teori som har ambitioner att förklara alla fenomen i samhället. Och om du uppfattar patriarkatsteorin som färdigtuggad och färdigförpackad - där det verkar som du vet hur förpackningen ser ut - kanske du själv kan svara på varför samkönat partnervåld sker enligt en könsmaktsförklaring? Om du inte finner någon lämplig förklaring kanske du kan fundera om det inte är så att könsmaktsteorier kan behöva utvecklas och täcka större områden av det som ska förklaras.

Vad är ditt svar till samkönat partnervåld? Kritik av könsmaktsmodeller leder ju naturligt nog till utveckling av teorier. En naturlig utveckling av vetenskapliga modeller, som hela tiden sker. Men det är alltid lättare att kritisera än att försöka bygga förklaringsmodeller själv.

#16  Malmstig olaberg
2005-05-20 10:28:20

Teorier om könsmaktsordningens betydelse _har_ tyvärr använts ensidigt och som en färdigtuggad one-size-fits-all-beskrivning/lösning. Jag misstänker att det är det som micke far efter. Därmed inte sagt att den ska kastas ut, man ska bara inte bygga reduktionistiska resonemang utifrån den. Om jag förstår micke rätt är det reduktionismen han kritiserar, ingenting annat.

#17  Catrin olaberg
2005-05-20 10:48:06

Tyvärr får vi väl vänta på hennes kommande bok för att få hennes fullständiga beskrivning.

Men med ledning av hennes övriga texter verkar resonemanget gå ungefär så här (med reservation för mina feltolkningar):

- våldet kan inte förklaras utifrån könsmakt enbart. Att vilja ha kontroll över sin tillvaro är allmänmänskligt, att vilja kontrollera sin partner med alla medel verkar vara en störning som återfinns hos olika individer. Dock verkar det som om mönstren har vissa olikheter beroende på kön, kulturell bakgrund och sexuell läggning hos de inblandade, och här kan man ta könsrollsmönstren till hjälp för att förklara varför det ser ut som det gör. Våldet i sig får inte sin förklaring genom att studera könsrollsmönster, våldets ansikten däremot.

- Den strukturella och samhälleliga könsmaktordningen styr framförallt hur omgivningen ser på och hanterar våldet, därmed också i vad mån den drabbade får adekvat hjälp. Om den goda patriarkala familjen t ex är normen, ser inte omgivningen kontrollmönstren i de familjer där mannen är en best. Då kan våldet ursäktas som enstaka händelser, och mönstret blir osynliggjort.

- Om vi nu har uppmärksammat problemet med mäns våld mot kvinnor, så finns det en fara i att den förklaringsmodell vi använder inte täcker in våld i samkönade relationer, våld där "den starka mannen" får stryk av "den väna hustrun" mfl "normöverskridande" misshandelsmönster. På samma sätt som "den goda patriarkala familjen" osynliggjorde av sina män misshandlade kvinnor, kan "mansrollen begår alla övergrepp på kvinnorollen" osynliggöra alla dem som inte täcks in av den situationen.

Så hon vill absolut inte kasta könsmaktordningar överbord, och hon vill absolut ge feminismen jättemycket cred för sina observationer, men hon vänder sig mot förenklingar, rätlinjära modeller och förklaringar som motsägs av vissa observationer. Hon vill gå vidare.

#18  Till Olaberg fredriktomte
2005-05-20 22:46:10

Mycket intressant. Petra Östergren är helt klart en av de intressantaste offentliga feministerna jag känner till.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?