feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Diskussion om "sexuellt utmanade" kvinnor


Gå till senaste inlägget#1  Diskussion om "sexuellt utmanade" kvinnor Michael Lundahl
2004-03-09 17:36:19

Josefine och jag hade en diskussion på ICQ angående begreppet "sexuellt utmanande", speciellt vad gäller kvinnor. Det vi diskuterade var vad begreppet betyder och varför kvinnor som är sexuellt utmanande föraktas.

Vi kom fram till att vi har två helt skilda förklaringar på detta. Så vi tänkte nu posta våra respektive definitioner och förklaringar av begreppet. Sedan vill vi gärna höra vad andra tycker...vilka definitioner av begreppet ni använder samt vilka förklaringar ni har.

Here we go...

Jag för min del går till ordboken för att reda ut vad begreppet står för. Kollar man på Lexin (http://www-lexikon.nada.kth.se/skolverket/sve…) får man följande synonym och översättning om man söker på "utmanande":

Svenskt uppslagsord
utmanande adj.
provokativ, arrogant

Engelsk översättning
provocative

Ok, jag går vidare med att slå upp "Provocative". Det betyder "Någon som provocerar". Och provocera betyder (enligt Merriam-Webster Online, http://www.m-w.com):

1 a archaic : to arouse to a feeling or action b : to incite to anger
2 a : to call forth (as a feeling or action) : EVOKE b : to stir up purposely c : to provide the needed stimulus for

Detta tyckte jag stämmer väl med vad jag ser i begreppet "sexuellt utmanande". En person - och speciellt en kvinna - som är sexuellt utmanande frambringar en känsla av sexualitet. Hon lockar fram den känslan hos andra.

Varför är då den sexuellt utmanande kvinnan så illa omtyckt? Jag för min del hittar den förklaringen i religionen. Enligt såväl kristendomen som islam är Lockerskan illa omtyckt. Eva var den som *lockade* Adam att begå arvssynden. Och inom de mer hårdföra delarna av islam används slöjan för att kvinnan inte skall locka fram känslan av sexualitet hon mannen.

Anledningen till att den sexuellt utmanande kvinnan bespottas beror alltså på att de patriarkaliska religionerna ser ned på Lockerskan. Det är vad jag tror.

Över till dig Josefine. :)

/Micke

#2  rättelser Michael Lundahl
2004-03-09 17:51:47

"...känslan av sexualitet HOS mannen" skall det ju vara.

/Micke

#3  Jag tackar för passen Micke Josefine Alvunger
2004-03-09 18:02:51

Jag å min sida sket högaktningsfullt i ordboken, jag menar att det är en skillnad på ett ords definierade betydelse, och hur det används och vad det innebär.

Jag menar att sexuellt utmanande endast används om, och endast kan användas om kvinnor. (Ofta som en omskrivning för "slampa, hora, bitch". )

Anledningen till detta anser jag att vi finner i synen på manlig och kvinnlig sexualitet.

En utmaning innebär enligt mig att man "utmanar uppåt i hierarkin". Ett lag i Allsvenskan utmanar inte Korplaget, utan korpen utmanar allsvenskan. När en kvinna beskrivs som sexuellt utmanande hävdar jag att man syftar till att kvinnan utmanar manlig, djurisk okontrollerbar drift.

I själva betydelsen av ordet innebär alltså en underton av, att om denna utmaning går åt skogen, så får utmanerskan faktiskt skylla sig själv. Hon är ju medveten om att hon "lever farligt" då hon "utmanar". Alltså: i begreppets betydelse ligger spänning och eventuella följder av utmaningen. Är en kvinna sexuellt utmanad, har hon utmanat manlig sexualitet och får ta följderna för det.

Jag anser inte att religion har "med saken att göra". Eller snarare: naturligtvis kan religioner säga sitt i detta, men betydelsen av den sexuellt utmanande kvinnan florerar överallt i samhället.

Men om vi återgår till Mickes ordböcker. Vad tror Micke om
1:b, to incite to anger och kopplingen till de aggressiva handlingar som kan drabba en sexuellt utmanande kvinna.

I Mickes definition innebär alltså ett antagande om att kvinnor som är sexuellt utmanande medvetet gör det för att locka fram en sexuell känsla hos andra. (Kåthet?)

Jag påbringade det faktum att sexuell utmaning kan användas i subversivt syfte, till exempel gör jag det själv ibland. Kvinnor måste få återta rätten att visa delar av sin kropp, utan att det uppfattas som sexuellt stimulerande/utmanande. På samma sätt som att en mans bara bringa i solen inte uppfattas som sexuellt utmanande. Medan en kvinnas bara bringa skulle göra det.

Kan vi kanske nå avsexualisering genom att sexualisera oss? Jag leker ibland med sexualiseringen, dvs väljer medvetet att "vara sexuellt utmanande" för att jag vet att det går stick i stäv med synen på mig som feminist.

Slutligen. Anledningen till att den sexuellt utmanande kvinnan "bespottas"(om hon nu blir det) av feminister tror jag beror på att hon "går med på, inordnar sig under manlig sexuell blick".

I övrigt bespottas sexuellt utmanande kvinnor av män som kvinnor, på så vis att en sexig kvinna förväntas inte ha några andra kvaliteter.

Över till Micke, eller övriga.

#4  Vad jag tycker: Fredrik
2004-03-10 04:39:31

Jag är nog ganska så mycket inne på Josefins förklaring. Dock har Micke en poäng i att mycket av det kulturstoff vi tar för givet faktiskt kommer från de semitiska religionerna. Den unkna kvinnosynen som finns i våran kultur kommer i många fall därifrån. Visserligen finns det unken kvinnosyn även i många (alla) andra delar av världen med, men just våran variant av kvinnosyn är kraftigt färgad av kristendomen.

Frågan om vårat klädval är väldigt intressant med tanke på slöjdebatten. Personligen tycker jag det är bra om religiösa symboler förbjuds inom den offentliga sektorn (statsanställda skall ha en neutral fasad). Men jag aldrig hört nämnas i debatten är att även vi gör skillnad på män och kvinnor vad gäller vad som behövs döljas. "Vi" tycker muslimerna är idioter för att de anser att kvinnans hår behöver döljas. De förklarar det med att håret är så sexuellt laddat att det vore osedligt att visa upp det naket. Korkat säger vi, hår är ju inte tändande. Och i sådana fall varför måste inte männen dölja sitt hår? Ni är ojämställda!!!

Men vi gör ju samma sak. En man behöver inte dölja sitt bröst. En kvinna bör göra det (annars är det osedligt). Eftersom vi betraktar kvinnobrösten som sexuella, men inte mansbrösten. Detta är inte mer rationellt eller självklart än att betrakta kvinnohår som sexuellt men inte manshår. Det är bara det att vi är så otroligt inkörda på vår egen kulturs värderingar att vi helt missar sammanhanget.

Egentligen vore det bästa om människokroppen kunde avsexuealiseras helt i den bemärkelsen att kroppen i sig inte är sexuell. Att det alltså krävs en viss kontext för att den ska bil sexuell. En naken man eller kvinna på t.ex. badstranden borde inte väcka vare sig uppmärksamhet eller vrede.

Slutligen vill jag också tillägga att din (Josefin) förklaring till varför vissa feminister "bespottar" den utmanande kvinnan att du valt att bara redovisa den snälla förklaringen. En annan förklaring kan också vara att vissa feminister helt enkelt utan att reflektera så mycket av det köper uppfattningen om den sexuellt lättillgängliga kvinnan som en dålig kvinna. Dvs kanske inte så mycket öppet och medvetet som undermedvetet. Jag har varit med om liknande saker i alla fall (feministiska väninnor som kallat andra tjejer för billiga och äckliga för att de "bjudit ut sig" till en massa olika killar).

#5  Fredrik Michael Lundahl
2004-03-10 09:33:59

Ett snabbt sidospår:

"Att det alltså krävs en viss kontext för att den ska bil sexuell."

Just denna aspekt tycker jag är vad debatten om stringtrosor för unga saknar. Jag har hört argument i stilen: "Ja men det är klart att en stringtrosa är ett sexuellt plagg. Strippor har ju string."

Där tycker jag att personen fullständigt missat just kontexten. Ett för mig GRUNDLÄGGANDE krav för att exempelvis en sringtrosa skall ens skall KUNNA uppfattas som sexuell är att personen den sitter på är vuxen. Ett barn är inte att betrakta i en sexuell kontext, punkt. Alltså är inte en stringtrosa som sitter på ett barn inte att betrakta som ett sexuellt plagg och barnets kropp är inte sexualiserat... helt enkelt därför att kontexten är sådan.

Badstranden som Fredrik nämner är ett perfekt exempel på detta. Där går ju folk omkring näst intill nakna. Där är en bar kvinnoöverkropp inte något som helst konstigt och knappt ens sexuellt. Men i en annan kontext hade samma klädsel varit helt fel.

/Micke

#6  Håller inte med om stringen Josefine Alvunger
2004-03-10 11:47:04

på barn. En stringtrosa är ett underplagg för vuxna som faktiskt medvetet skapades/väljs för att inte troskanten skall synas under byxorna - skapa illusion om att trosor inte finns - sexy lady.

Michael har helt rätt i att ett barn inte är att betrakta i en sexuell kontext. Men om barnet vill ha stringtrosa så väljer det, om än omedvetet, att sända ut de vuxna signalerna "jag har inte trosor på mig". Att ett barn ens funderar i banorna vilken typ av underkläder de skall ha tycker jag är allvarligt. Barn skall mkt riktigt inte sexualiseras som Lundahl skriver.

Fredrik: bra poäng med hår vs bröst.

#7  Josefine Michael Lundahl
2004-03-10 12:30:47

Om en person går och kollar på barnhäckar och tycker "Åh, hon har inga trosor på sig! Så sexigt!", då är det fanimig den personen det är fel på.

Återigen: ett barn skapar i sig själv en ickesexuell kontext. Är personen underårig så är kontexten per automatik inte sexuell. Sedan är det skit samma om barnet så inte har en tråd på kroppen. Om någon trots detta tänder på det, då är det den personen som har en pedofil läggning.

Så jag står fast vid det jag sade tidigare: en stringtrosa sexualiserar inte ett barn därför att barnet i sig gör att kontexten inte kan bli sexuell. Om någon ändå ser barnet i den kontexten, då är det betraktarens ansvar... inte barnets, och inte stringtroseförsäljarens.

/Micke

#8  Barn och tonår Josefine Alvunger
2004-03-10 12:39:04

Vi ser idag flickor på ca 9 år som börjar banta, sminka sig, ha korta tröjor bar i magen och stringtrosor. Dessa flickor härmar äldre kvinnor, och även om inte barnet självt är medvetet om sexualiseringen, så är det ändå det barnet gör.

Det jag är ute efter är att jag anser att det är vuxnas ansvar att se till att småflickor inte försöker vara kvinnor. Jag förstår vad du menar med att barnet i sig inte är sexuellt, men om det använder vuxna signaler för sexualitet, eller alltså egentligen handlar det bara om att barnet slutar vilja klä sig funktionellt o istället bekymrar sig för om det är tajt och bart nog, i det läget är det upp till de vuxna att låta barnet vara barn.

Alltså: jag tolkade ditt inlägg som att det gör ju inget om barn har dessa attribut, för barn är inte sexiga o det är de som tycker barnen är sexiga det är fel på. Du har rätt i det, men samtidigt måste vi skydda barn från vår grova utseendefixering och sexualisering.

#9  Josefine Michael Lundahl
2004-03-10 13:55:32

"...samtidigt måste vi skydda barn från vår grova utseendefixering och sexualisering."

Måste vi? Hur stor är utseendefixeringen egentligen? Hur skadlig är den i rena siffror? Samma med sexualiseringen: hur står är den egentligen och hur skadlig är den? Har vi ens någon forskning på detta?

/Micke

#10  Egna barn o andras ungar Josefine Alvunger
2004-03-10 14:05:19

Detta är naturligvis en rent subjektiv känsla. Men för egen del skulle jag se det som skadligt om mitt barn medan det ännu är barn går i sexualitetstankar. som du själv sade, "sexuellt utmanande är till för att locka fram en sexuell känsla hos annan". barn skall inte locka fram sexuella känslor hos andra.

Jag vet inte hur skadligt det är, men ur rent personlig synvinkel ser jag det som skadligt att en nioåring funderar på sin kropp, att hon är fet, att hon skall vara sexig, och inte på vilket träd hon skall klättra upp i härnäst. Så ja, jag tycker vi "måste" skydda dem. Låt barn vara barn, leka med oömma kläder, bli skitiga, kasta av sig alla kläder i leken utan tanke på sexualisering, och inte lära sig vilka underkläder som är sexiga och att magen bör vara smal.

#11  Går barnen i de tankarna då? Michael Lundahl
2004-03-10 16:43:11

Drar du inte en lite förlångtgående slutsats nu? Vad är det som säger att barnen bara för att de har på sig string går i sexualitetstankar? String är för ett barn som inte lärt sig sexualitet och de vuxnas signaler enbart ett plagg.

Och snälla söta rara... använd inte det där slitna uttrycket "Vi måste låta barn vara barn" som motivation för att barn inte skall ha string. Var i genkoden, i vilket träd, i vilken sten står det skrivet ett 11:e bud som säger att den person som har på sig string är inte längre barn?

/Micke

#12  Inget Josefine Alvunger
2004-03-10 19:06:54

Jag tror inte att de går i sexualitetstankar, jag tycker mig minnas att jag skrev "om än omedvetet". Här: "Dessa flickor härmar äldre kvinnor, och även om inte barnet självt är medvetet om sexualiseringen, så är det ändå det barnet gör."

Nej, det är inte enbart ett plagg för barn. Ser vi många tioåriga pojkar använda detta? Det är ett kvinnoplagg. Och Sloggy spänner upp "stringtime" affischer med rövar på. Barn ser detta. Jag tror faktiskt att en ung flicka är medveten om att stringtrosan inte bara är ett plagg vilket som helst.

Hur som helst, det handlar inte bara om stringen. Det står inte i sten. Jag såg det som en kombination. När unga flickor dels kör med bar mage, string, höga klackar, och smink - då är det en vuxen kvinnlighet flickan imiterar.

Jo, jag kommer vara söt, snäll o rar men ÄNDÅ fortsätta hävda "låt barn vara barn". Att bekymra sig om vilka underkläder man har och hur man ser ut tycker jag hör vuxenlivet till, för då har man mognaden o erfarenheten att kunna hantera det. (Förhoppningsvis). En tioåring har inte det.

#13  Problemen Fredrik
2004-03-10 21:33:12

Okej. Jag tycker ni båda har poänger. Det första jag vill säga är dock att jag håller med om Michael om att barnet aldrig kan vara sexualiserat. Där, precis som i "kalla mig inte hora" debatten gör väldigt många vuxna det enorma misstaget av att skriva på våran uppfattning på barnen. Det lustiga i sammanhanget är också att detta enbart går åt ett håll. Endast flickor tros kunna vara sexualiserade. Det finns helt enkelt inget klädsel (från vinterkläder till naken) eller stylingprodukt (parfym, hårgele, smycken, osv) som i de flestas föreställningsvärd kan göra en pojke sexualiserad. Han är definitionsmässigt osexuell. Till skillnad från flickan. Det säger ganska så mycket om våra egna fördommar.

Hursomhelst. Stringtrosan på nioåringen skall alltså inte tolkas som att hon plötsligt är sexuell (lika lite som hårgelen i pojkens hår gör honom sexuell). Dock så har vi ett problem i det att modet samt kraven på konformitet, utseende och image är mycket mer utpräglade för barn idag än vad det var för 30 år sedan. Det är egentligen detta som är det stora problemet. Inte att våra 13-åriga tjejer tänker sexuella tankar, eller att VISSA av modeplaggen är mer avklädda än andra. Detta problem gäller för övrigt pojkar också, om möjligtvis i något mindre utsträckning. Jag vet från min egen barndom att anledningen till att jag och mina kompisar började experimentera med olika frisyrer och tänka på vilka kläder vi köpte var att vi inte liksom alla andra ville slippa hamna i tönt-facket (dvs de som inte bryr sig om sin image). Att dessa kläder och frisyrer kunde användas till att attrahera tjejer var något som kom upp på dagordningen långt senare. Hursomhelst är detta tryck på unga barn väldigt starkt, och det skapar ju självklart en hel del ångest hos våra unga. Problemet är dock svårt att komma till rätta med, eftersom det bygger på mediaindustrins(framförallt den kommersiella) framväxt. Bara för 25 år sedan fanns inte MTV, för 15 år sedan fanns inte ZTV, detsamma gäller kommersiell radio. Idag är Image snudd på allt, kändisskap någonting eftersträvansvärt i sig själv (vem bryr sig VAD man är känd för så länge man är känd) och självklart så gör barnen likadant som de ser oss vuxna göra.

Sedan kan man dock vara emot t.ex. piercingar, stringtrosor, hårspray, osv av andra orsaker som att de har olika negativa hälsoeffekter på de som använder dem.

#14  "Tjejkläder" Anna
2004-03-10 23:39:48

Att ikläda små flickor stringtrosor och andra "kvinnliga" attribut som högklackat, tajta kläder och bara magar, kanske inte gör barnet sexualiserat (har inte utarbetat en stadig åsikt än, med tanke på de olika argumenten här..), men det gör definitivt hennes rörelsefrihet mer begränsad.
(Stringtrosor uppfattas visserligen av somliga som mer bekväma än vanliga trosor, helt enkelt för att "vanliga" trosor har en tendens att glida in mellan skinkorna de också. Men å andra sidan är risken för infektioner i underlivet mycket större med stringtrosor.)

Jag finner samma problem trots att jag numera är vuxen. "Tjejkläderna" erbjuder överlag mindre komfort, rörelsefrihet, skydd och praktiska detaljer än "killkläderna" gör. Kort klänning och kjol är visserligen ganska lätta och luftiga klädesplagg, men de ger betydligt mindre skydd för benen om man ramlar på hård asfalt. Och de långa kjolarna kan man inte ens springa i om man inte drar upp dem till låren.

Att låta "barn vara barn" kan helt enkelt grunda sig på en uppfattning att man vill "låta barn vara barn och få ägna sig åt en aktiv fritid"

För varken högklackat, stingtrosor eller tajta och trånga kläder är för det första inte särskilt bekväma, och för det andra inte direkt lämpade för en aktiv fritid. I och med att flickor klär sig såhär begränsas de ju redan i tidig ålder.

Själv handlar jag mina kläder på killavdelningen. och är rätt nöjd med det.
Jag tycker att unga flickor ska ha rätt till bekväma kläder som erbjuder rörelsefrihet, fram tills den åldern då de börjar handla sina egna kläder.

#15  En annan grej.. Anna
2004-03-10 23:48:13

Joseinfe du skriver att du ibland leker med sexuellt utmanande kläder för att du vill att kvinnor åter ska få rätten att visa delar av sin kropp utan att det ska anses sexuellt utmanande.

På vilket sätt gör du det då?
Spelar du ut _hela_ rollen som den "sexuellt utmanande kvinnan" och leker det heterosexuella spelet ut i minsta detalj, dvs spär du på laddningen genom smink, "sexigt" kroppspråk och flirt? Eller är du bara dig själv - bitchiga, frigjorda kvinnan Jossan, som skiter i könsrollerna - i "sexuellt utmanande" förpackning, (ursäkta fördomarna..) och ger dem på nöten som vågar nypa dig i rumpan?

Jag menar, det måste ju vara en balansgång, att göra något "för sakens skull", att göra kvinnokroppen avsexualiserad genom att vara "sexuellt utmanande" - Det låter svårt.

#16  Josefine - inte "joseinfe" :-) Anna
2004-03-10 23:49:04

´

#17  Till Anna Fredrik
2004-03-11 01:47:42

"Att ikläda små flickor stringtrosor och andra "kvinnliga" attribut som högklackat, tajta kläder och bara magar, kanske inte gör barnet sexualiserat (har inte utarbetat en stadig åsikt än, med tanke på de olika argumenten här..), men det gör definitivt hennes rörelsefrihet mer begränsad."

Stringtrosor och bara magar gör väl inte hennes rörelsefrihet mer begränsad. Tajta kläder kan göra det, men det beror på vad för slags tajta kläder det är. "Rätt sorts" tajta kläder gör nämligen det omvända, det ökar din rörelsefrihet (det är därför specialstyrkor och inbrottstjuvar har kroppstrumpor).

"Jag finner samma problem trots att jag numera är vuxen. "Tjejkläderna" erbjuder överlag mindre komfort, rörelsefrihet, skydd och praktiska detaljer än "killkläderna""

Att det erbjuder mindre komfort, skydd och praktiska detaljer är jag med på. Å andra sidan har kvinnor oftare mer att välja på än män. Plus att kvinnor också kan ha manskläder. Män tillåts inte ha kvinnokläder.

"Kort klänning och kjol är visserligen ganska lätta och luftiga klädesplagg, men de ger betydligt mindre skydd för benen om man ramlar på hård asfalt."

De ger väl knappast mindre skydd än vad ett par shorts gör. Och det är med shorts du får jämföra dem.

"Och de långa kjolarna kan man inte ens springa i om man inte drar upp dem till låren."

Långa och samtidigt tajta kjolar verkar vara ganska mycket av ett helvetesplagg. Dessutom ser de ganska löjliga ut i mina ögon.

"Att låta "barn vara barn" kan helt enkelt grunda sig på en uppfattning att man vill "låta barn vara barn och få ägna sig åt en aktiv fritid""

Absolut. Men då borde vi inte ha något problem med kort-korta kjolar istället för shorts, bara magar istället för påklädda magar osv. Vissa kvinnokläder är uppenbart obekväma och olediga. Men de finns de som faktiskt är väldigt fria (kort-kort t.ex.). De som förfasas över flickornas kläder idag brukar INTE tycka att kort-kort är någon bra idé.

"För varken högklackat, stingtrosor eller tajta och trånga kläder är för det första inte särskilt bekväma, och för det andra inte direkt lämpade för en aktiv fritid. I och med att flickor klär sig såhär begränsas de ju redan i tidig ålder."

Det beror väl lite på kläderna (inte högklackat dock. Det är ett idiotiskt påfund). Allt som är tajt är inte obekvämt och/eller olämpade för en aktiv fritid. Sedan kan man fråga sig om inte pojkarna skulle må bra av att begränsas lite i sin aktiva fritid. Få lära sig att också leka relationslekar och prata känslor istället för att bara klättra i träd och leka krig. Förmodligen vore en jämkning för båda könen bäst.

"Jag tycker att unga flickor ska ha rätt till bekväma kläder som erbjuder rörelsefrihet, fram tills den åldern då de börjar handla sina egna kläder."

Det håller jag med om. Dock tycker jag att det allra viktigaste är att få bort grupptrycket om att ha "coola" moderiktiga kläder. Finns det kvar spelar det inte så stor roll om kläderna är rymliga eller ej.

"leker det heterosexuella spelet"

Vilket heterosexuellt spel?

"dvs spär du på laddningen genom smink, "sexigt" kroppspråk och flirt?"

Vad är fel med att flirta?

#18  Fredrik Gabriella
2004-03-11 02:21:19

"Vissa kvinnokläder är uppenbart obekväma och olediga. Men de finns de som faktiskt är väldigt fria (kort-kort t.ex.). "

Då måste jag protestera, givetvis är väl detta individuellt men kortkort begränsar rörelsefriheten rätt rejält. _Om_ man inte vill visa hela underlivet el. trosorna. Man måste hela tiden tänka på hur man sitter, att cykla är väldigt obekvämt och att t ex klättra i träd i kortkort? Nä, då låter shorts som ett bättre alternativ.

Fast det beror iofs på hur du definierar att de är "fria". Luftigt och fritt är det i alla fall :-)

#19  Anna Josefine Alvunger
2004-03-11 03:03:10

Nej, det är ju inte lätt och kanske "motarbetar" jag saken. Men jag tycker det är kul att "störa" blicken. Sjukt tajta kläder, djup urringning, ingen bh, långa hårsvallet, kjol, nätstrumpbyxor och klackskor.. Vilket jag kombinerar med en ogenerad hårbuske under armarna och glatt dansar med armarna i vädret.

Nej, jag spär inte på det med flirtande. Det är jag oförmögen till. Snarare tvärtom. Kliar mig i skrevet, rapar, ovårdat språk. Ibland rent vulgär. Jag tycker det är kul att störa bilden av den timida sexiga kvinnan, som endast är till för manlig sexualitet. Så jag chockar lite. För egen del är det kul att se reaktionerna. Nu menar jag inte att detta är hur män beter sig när de går ut, det är ju oartigt beteende. Men det blir en kul krock med hela "jag vill vara sexig-paketet" för mitt beteende och kroppsspråk säger att jag vill det... men ändå inte. Kanske kan man genom en sådan motstrategi försöka återta kvinnans rätt att inte vara ett sexuellt objekt? genom att visa att bara för att man klär sig på ett visst sätt, så betyder det inte att man är ute efter de signaler som omgivningen tror man är.

#20  Jose Matti
2004-03-11 04:15:14

Sexobjekt.. Hmm. Fortfarande ett sådan inställning. Varför tror du att en jämnställd man skulle välja en kvinna före en man: Varför inte en hetroman om man inte såg kvinnan som sexobjekt som hetrokvinnor ser män som sexobjekt?
För mig låter det som ett sexfrustrerats halvförsök att göra nåt sånt så att rensa samvetet: "Jag var så avsiktligt vulgär att det är okej om ingen tycker om mig." Eller ?

Det är väl lite av en fantasi att kvinnor skulle ses per automatik som sexobjekt ? Fula kvinnor skulle då också ses som sexobjekt. Det är givet att män attraheras av kvinnor som kvinnor av män, men på andra sätt, t.om kanske genom att man är mer narcistisk sexuell av att tändas på att man tänder på dem, åtminstone många som jag känner.

Visst låter det som om det skulle va en "Feminister vill bara märkas. Bara fula kvinnor är feminister"-attityd, men är det verligen så roligt att göra det om det enklaste o första tanken är allt annat än vilket du försöker förmedla ? Inte hjälper det att många där är nog berusade. Nåja. Lycka till.

#21  Fredrik Anna
2004-03-11 12:42:44

"Stringtrosor och bara magar gör väl inte hennes rörelsefrihet mer begränsad. Tajta kläder kan göra det, men det beror på vad för slags tajta kläder det är. "Rätt sorts" tajta kläder gör nämligen det omvända, det ökar din rörelsefrihet (det är därför specialstyrkor och inbrottstjuvar har kroppstrumpor). "
-------------
Jag kan ju bara utgå från mig själv.. Bara magar tycker jag är sämre än skylda magar då det ger ett sämre skydd för kroppen. Jag menar, hur kul är det att ligga på mage i sandlådan och leka när sandkorn försöker leta sig in under tröjan? -bara en sådan sak.

Stringtrosor är ett annat helvete jag aldrig har förstått mig på. Det finns de som tycker att de är bekväma, men jag har aldrig förstått varför. Och nej, de kanske inte begränsar friheten röreslemässigt. Men så jäkla obekväma som jag tycker att de är har jag svårt att förstå varför man sätter på sig dem överhuvudtaget(Tänk dessutom på den ökade risken för infektioner i underlivet). Tänk dig själv - hur skönt är det med ett snöre mellan skinkorna?
Det värsta av allt är att dessa tjejer som vill lyfta fram stringen, ofta säger att "ja, det är klart att det var JÄTTEobekvämt i början, men man VÄNJER ju sig! och nu tycker jag att det är jättebekvämt!"
-Bara det att string ofta är något man förväntas VÄNJA sig vid, eftersom det från början är så obehagligt, gör mig väldigt fundersam. FÖr vems skull har egentligen desa tjejer satt på sig stringtrosorna från början? Hade de gjort det för sin egen skull, så hade de ju inte uthärdad pinan och väntat tills den "gått över", utan helt enkelt satt på sig bekväma trosor direkt.

Det du skriver om tajta kläder kan jag hålla med om. Men då måste de ju, som du skriver, givetvis vara "rätt" utformade, så att de tillåter rörelse. När jag var ltien avskydde jag dock strumpbyxor och annat tajt material. Men inte idag. Nu är jag t.ex helt förälskad i mina tajta ridbyxor och skulle helst vilja gå runt i dem hela tiden.


"Att det erbjuder mindre komfort, skydd och praktiska detaljer är jag med på. Å andra sidan har kvinnor oftare mer att välja på än män. Plus att kvinnor också kan ha manskläder. Män tillåts inte ha kvinnokläder."
--------------------
Vi kanske har mer att välja på, men vad spelar det för roll när de kläderna ofta är obekväma, trånga och opraktiska? Jag har hellre en liten garderob med ett par kläder jag vill ha på mig, än en megastor garderob med massvis av kläder som jag avskyr.
Visst, tjejer kan välja killkläder, medan det motsatta är tabu. Det är precis som med mycket annat i samhället. Kvinnor tar för sig mer och mer på de "manlgia" områdena(yrken, kläder, beteenden etc), medan det fortfarande är otroligt tabu för män att för sig på "kvinnliga" områden.. - Varför tror du det är så?

Jag tror detta främst beror på att vi lever i ett samhälle som uppvärderar traditonellt "manliga" egenskaper, medan de traditionellt "kvinnliga" egenskaperna fortfarande klassas som underordnade. Följaktligen blir de då lättare för en kvinna att vara mer "manlig", än för en man att vara mer "kvinnlig".

vad gäller kortkort-kjol kan jag bara hålla med om vad Gabriella skriver. Ett par shorts verkar vara ett bättre alternativ.

"Dock tycker jag att det allra viktigaste är att få bort grupptrycket om att ha "coola" moderiktiga kläder"

Håller med om det, men jag tycker fortfarande det är viktigtatt barnen kan ha kläder som tål aktivitet och rörelse. Sedan tycker jag det är fruktansvärt att det finns könsbestämda kläder som bara pojkar, eller bara flickor kan ha på sig. När jag var liten funkade mysbyxor och t-shirt på alla barn, varför kan det inte göra det idag också?

Med "Det heterosexuella spelet" menar jag de olika beteenden och kroppspråk och de olika signaler som män och kvinnor sänder ut t.ex på en helt vanlig innekrog vid 23:00 en lördagkväll. Det kan vara ganska kul att betrakta det ibland. Jag menar det färdigsydda "paket", den roll som kvinnor ikläder sig när de vill attrahera män, och den färdigsydda mall, den roll som män ikläder sig när de vill attrahera kvinnor.

Det är inget fel på "flirt", däremot har jag problem med att det finns speciella normer för hur den skall utövas, t.ex på krogen: För kvinnor gäller: Var passiv, sök ögonkontakt, blinka förföriskt med ögonen och klä dig sexigt, vänta på att mannen skall ta initiativet. För män gäller: se ut en kvinna, gå fram till henne och bjud på en drink. Typ..

#22  Josefine Anna
2004-03-11 12:52:03

Det där påminner nästan om en krönika skriven av en annan feminist. Jag tror det var i ett nummer av Bang.
Hon tyckte också det var kul att "störa blicken" och ogenerat provocera genom att klä sig i kläder som var uppenbart opassande att kombinera. T.ex kort, rosa kjol och höga gummistövlar. Eller sexigt, tajt, linne med orakade armhålor.
Förhoppningsvis kan det få människor att fundera över varför de blir så provocerade.

Jag tycker det är fascinerande hur man kan använda olika verktyg för att få fram reaktioner.

Hur skulle t.ex min omgivning reagera om jag snaggade av allt hår på huvudet, men klädde mig i medvetet "sexiga" kläder?

Precis som Fredrik skrev så är det ofta mer tillåtet för en kvinna att klä sig "manligt" än v.v. Jag tycker därför att det är befriande att se att det ändå fnns män som vågar bryta den strängare mans-normen och t.ex klä sig i kjol, spara ut sitt hår, sminka sig eller måla naglarna.

#23  Jasså? Josefine Alvunger
2004-03-11 13:06:41

Ballt. Då kanske jag har läst den o snappat upp det? Fast jag läser inte bang så förmodligen inte. Jag är nog så smart helt själv ;0)

Kom precis på att män kan störa blicken på samma sätt. T ex se ut som vanligt, men ha långa dinglande örhängen, eller köpa en rosa handväska, eller måla naglarna. Det handlar om att fucka så mkt vi bara kan med "gängse normer för hur en man/kvinna skall se ut". Bli odefinierbara, omöjliga att sortera i fack.

Så stör blicken! Det är faktiskt kul! och jag tror att det öppnar vägen för andra som inte passar in i den "normala mallen".

Den sexigaste o snyggaste man jag sett, hade två rosa spännen i luggen. Bara den lilla gesten, betydde så mkt. Det talar om så mkt medvetenhet och motstånd, i en liten liten detalj som män inte "får" ha.

#24  ¿ JoeHill
2004-03-11 14:12:07

Kan man störa "normer" utan att skapa nya "normer"?

Jag är tveksam.
Finns det något exempel på att någon lyckats slå sönder normer utan att skapa nya?

#25  Till Anna Fredrik
2004-03-11 14:20:33

"Jag kan ju bara utgå från mig själv.. Bara magar tycker jag är sämre än skylda magar då det ger ett sämre skydd för kroppen. Jag menar, hur kul är det att ligga på mage i sandlådan och leka när sandkorn försöker leta sig in under tröjan? -bara en sådan sak."

Visst, men 10-åriga flickor och pojkar brukar väl inte leka SÅ mycket i sandlådan ändå. Dessutom går ju detta argument att tillämpa även på shorts och t-shirts som även de visar mer hud och skyler sämre. Jag tvivlar på att du har något emot vare sig shorts eller t-shirts. Vad jag menar är att din argumentation inte nödvändigtvis är fel i sak, men att det är något lurt med att när vi diskuterar plagg som är dåliga för barn så kommer vi ALLTID fram till att de är just de plaggen som på vuxna kvinnor anses sexuella. Som t.ex. tröjor som visar magen.

"Stringtrosor är ett annat helvete jag aldrig har förstått mig på. Det finns de som tycker att de är bekväma, men jag har aldrig förstått varför. Och nej, de kanske inte begränsar friheten röreslemässigt. Men så jäkla obekväma som jag tycker att de är har jag svårt att förstå varför man sätter på sig dem överhuvudtaget(Tänk dessutom på den ökade risken för infektioner i underlivet). Tänk dig själv - hur skönt är det med ett snöre mellan skinkorna?
Det värsta av allt är att dessa tjejer som vill lyfta fram stringen, ofta säger att "ja, det är klart att det var JÄTTEobekvämt i början, men man VÄNJER ju sig! och nu tycker jag att det är jättebekvämt!"
-Bara det att string ofta är något man förväntas VÄNJA sig vid, eftersom det från början är så obehagligt, gör mig väldigt fundersam. FÖr vems skull har egentligen desa tjejer satt på sig stringtrosorna från början? Hade de gjort det för sin egen skull, så hade de ju inte uthärdad pinan och väntat tills den "gått över", utan helt enkelt satt på sig bekväma trosor direkt"

Tja, hur man tycker en stringtrosa känns är säkert individuellt. Jag har en killkompis som råkade köpa två par stringkalsonger av misstag. Först vägrade han ha på sig dem, men sedan en dag hade han slut på rena underkläder och var så att säga "tvungen". Numera tycker han att de är bekväma, och har i alla fall inget problem med att erkänna inför mig att han har sådana underkläder (dock tvivlar jag på att han skulle våga berätta det för en tjej). Men jag har också hört invänjningshistorien. Så det är säkert individuellt. Å andra sidan behöver detta inte nödvändigtvis vara så fel. Det beror väl lite på hur mycket obehag tjejen åsamkar sig själv för att lära sig ha på sig dessa trosor. Tror du t.ex. att det är bekvämt och behagligt att ha på sig stärkta skjortor, hårt åtdragna slipsar och kavaj på sig inomhus? Det är också något man får vänja sig vid att ha på sig. Liksom boxershorts. Tyckte jag inte heller var skönt i början, men jag vände mig. Slutligen angående det där med vem man gör det för så tycker jag att den diskussionen ofta lätt ballar ur. Jag menar, jag gör jättemycket grejer för min flickväns skull. Sådant jag inte skulle göra om det inte vore för henne. Både sexuellt och annat (t.ex. så är det inte JAG som blir stimulerad sexuellt av att jag ger henne oralsex). Detta är inte fel i sig. Återigen är det en avvägningsfråga. Om en tjej t.ex. har stringtrosor för att hennes pojkvän tycker det är sexigt så ser jag inte något jätteproblem såvida inte hon verkligen hatar det och hon gör det för att hon är så förtryckt av honom. Sedan så anser jag dock fortfarande som sagt att utseendefixeringen går hårdast åt kvinnorna, och tjejer känner sig tvugna att göra mycket mer med sitt utseende än vad män känner. Dock har jag lite svårt att förstå varför just stringtrosan är så hatad. Borde inte avancerade frisyrer, tusen skor i garderoben, och smink varje dag vara minst lika stora frågor (för att nämna några)?

"När jag var ltien avskydde jag dock strumpbyxor och annat tajt material. Men inte idag. Nu är jag t.ex helt förälskad i mina tajta ridbyxor och skulle helst vilja gå runt i dem hela tiden."

Vilket alltså är ytterligare ett exempel på att vänja sig vid ett klädesplagg man inte tycker om. Är detta lika fel som att vänja sig vid stringtrosor (ridbyxor sitter ju också tajt åt och är nog inte så nyttigt för underlivet heller)?

"Vi kanske har mer att välja på, men vad spelar det för roll när de kläderna ofta är obekväma, trånga och opraktiska? Jag har hellre en liten garderob med ett par kläder jag vill ha på mig, än en megastor garderob med massvis av kläder som jag avskyr.
Visst, tjejer kan välja killkläder, medan det motsatta är tabu. Det är precis som med mycket annat i samhället. Kvinnor tar för sig mer och mer på de "manlgia" områdena(yrken, kläder, beteenden etc), medan det fortfarande är otroligt tabu för män att för sig på "kvinnliga" områden.. - Varför tror du det är så?

Jag tror detta främst beror på att vi lever i ett samhälle som uppvärderar traditonellt "manliga" egenskaper, medan de traditionellt "kvinnliga" egenskaperna fortfarande klassas som underordnade. Följaktligen blir de då lättare för en kvinna att vara mer "manlig", än för en man att vara mer "kvinnlig"."

Jag har utvecklat dessa tankegångar lite i en tidigare debatt. Du kan läsa mina svar till Josefin i tråden "Tjejer och KTH" startad av Johanna E.

"vad gäller kortkort-kjol kan jag bara hålla med om vad Gabriella skriver. Ett par shorts verkar vara ett bättre alternativ."

Fast då är vi återigen inne på avdelningen att människokroppen (speciellt den kvinnliga) måste döljas. Om man råkar se trosorna på en åttaårig tjej, borde det egentligen göra något? Då är vi återigen inne på att tillskriva flickan en sexualitet hon sannolikt inte har. Och sedan kan man ju också fråga sig om den inställningen till nakenhet vi vuxna har är så bra heller alla gånger. Som vi diskuterade om innan, idealet och målet borde vara att nivån av nakenhet inte spelar någon roll, utan det är kontexten i vilken nakenheten befinner sig i som sätter avgör den sexuella laddningen.

"Håller med om det, men jag tycker fortfarande det är viktigtatt barnen kan ha kläder som tål aktivitet och rörelse. Sedan tycker jag det är fruktansvärt att det finns könsbestämda kläder som bara pojkar, eller bara flickor kan ha på sig. När jag var liten funkade mysbyxor och t-shirt på alla barn, varför kan det inte göra det idag också?"

Jag håller med dig hålla med mig här. Könsbestämda kläder på barn är bara dumt.


"Det är inget fel på "flirt", däremot har jag problem med att det finns speciella normer för hur den skall utövas, t.ex på krogen: För kvinnor gäller: Var passiv, sök ögonkontakt, blinka förföriskt med ögonen och klä dig sexigt, vänta på att mannen skall ta initiativet. För män gäller: se ut en kvinna, gå fram till henne och bjud på en drink. Typ.."

Jag håller inte riktigt med här. Det är sant att det ofta är så det går till, men framförallt tjejer kan faktiskt vara mera aktiva än så om de vill. Sannolikt skulle de då också nå större framgång. De flesta killar har faktiskt inget problem med en tjej som kommer fram till just dem, för att just de är snygga och attraktiva. De flesta killar blir i det läget glada över komplimangen och tackar sin lyckliga stjärna för att de slipper "jobba" för sexet denna gång. Nu generaliserar jag kraftigt, jag vet, men faktum kvarstår: En av anledningarna till att könsrollerna och könsmönstren kvarstår vad gäller uppvaktning och kontaktsökande är att det råder en obalans i tillgången och efterfrågan på sex, samt att tjejer förutom att precis som killar vara lata (dvs inte jobba hårdare för sex än de absolut måste) även ofta är osäkra och inte vågar ta för sig, TROTS att det sannolikt skulle gagna dem (dvs inte straffa dem som det kan vara i vissa andra situationer).

#26  Till Gabriella Fredrik
2004-03-11 14:22:50

Angående kortkort så är ju detta en uppfattning om vad av kroppen som är okej att visa upp. En extremistisk muslimsk kvinna från Afghanistan skulle säga att manskläder är EXTREMT rörelse- och frihetsbegränsande, eftersom de tvingas stanna i hemmet om de ska klä sig i sådana kläder (de vill ju inte visa ansikte, hår osv).

#27  Angeånde att provocera med klädsel Michael Lundahl
2004-03-11 15:10:12

Kul tråd från SoldF.com (forum för folk som har eller skall tjänsgöra inom militären).

http://www.shellkonto.nu/bluenine/soldf/index…

/Micke

#28  Fredrik Gabriella
2004-03-11 19:33:03

Jo precis. Skulle ingen bry sig el. reagera över att denne såg rätt upp i underlivet på mig så skulle man ju kunna röra sig mer obehindrat i kortkort, el. vanlig kjol.

#29  provocera med klädsel! Åke
2004-03-12 12:08:13

det är jag superbra på. att jag klär mig som jag klär mig berlor ju först och främst på att jag trivs i de kläderna, men också pga politik. jag vill utmana folks föreställningar om manligt och kvinnligt. se bara:

http://www.mds.mdh.se/~eki99acn/1.jpg

(obs. jag ser inte mig själv som transa, även om andra säkert gör det. i min mening finns det i grund och botten inget som helst "kvinnligt" i de kläder jag använder".)

#30  Fin bild! Josefine Alvunger
2004-03-12 13:20:27

jag håller med, det finns inget "kvinnligt" i kläderna. Jag hade en lååång diskussion med en vän en natt om just detta. Han var mkt upprörd över just transor, för han anser att manliga transor cementerar traditionell stereotyp utseendefixerad sexig kvinnlighet, medan jag anser att i såfall gör ju en kvinna exakt samma sak. Det är kläder, ingen essens.

Vad får du för reaktioner?

#31  Åke... Johanna
2004-03-12 14:33:29

Gillar skor? ;) Jag blir också nyfiken på reaktionerna, länken ligger på MDH. Västerås/Eskilstuna är inte särskilt stora städer (jag kommer därifrån)och har inte varit där sen jag satte i mina blå dreads som jag har nu, men har ändå känslan att folk där kommer att vända sig om, i större grad än de gör här i Sthlm. Mitt blå hår är ändå inte så provocerande.

#32  Till Josefin Fredrik
2004-03-12 15:25:45

Det beror väl på. En transa som klär sig extremt kvinnligt och beter sig extremt kvinnligt för att han vill vara just KVINNA cementerar ju könsrollerna genom att koppla ett visst beteende och ett visst utseende till kvinnokönet. Det samma gäller ju kvinnor.

#33  Till Josefine Åke
2004-03-12 16:52:10

Tack!
Jag har resonerat efter samma linjer kring transor. De byter ju bara en könsroll mot en annan. Jag har även haft funderingar kring transsexuella. Jag vet att det är en annan sak än att transa, men jag kan inte låta bli att undra; vad är det egentligen i kvinnorollen som de känner att de måste ha?

Diskuterade litet med TS-personer och generellt (visst, det var inte många, så kanske dumt att generalisera på basis av det) så skrev många att deras första känningar av sin transsexualitet genom att de hellre ville leka med dockor än bilar när de var små, etc. Skulle vi se färre könsbyten om våra könsroller var friare?

Visst, med transsexualitet ändrar man ju även på kroppen, med det verkar ändå som det finns ett starkt behov av att manifestera sig genom de ytliga attributen också.

Reaktioner?
Alla möjliga. När man är ute på stan så får man ju en del blickar (folk är verkligen odiskreta när de glor!), en del fniss och skratt från folk man passerar. Till största delen från skolungdomar (högstadie/gymnasie). I skolan har nog de flesta vant sig, även om folk tittar litet ibland. Av de människor man träffas och umgås med är reaktionerna nästan uteslutande positiva. Många tycker det är tufft och modigt. Det är mest tjejer som kommenterar. Vet inte om killar känner sig mer "besvärade" av det. Mycket frågor också om hur jag kan gå i så höga klackar.. :)

#34  Johanna Åke
2004-03-12 16:59:17

Vaddå? näää... :D
älskar skor, högklackat ska det vara!

Nä, Etuna är ingen speciellt stor stad (vi har raggare, lixom) och visst får man höra en del. De senaste tillmälena var "Äckel" och "Freakshow" vill jag minnas. Men första gången jag blev kallad "bögjävel" var faktiskt i Stockholm. Faktiskt både "transvestit" och "bögjävel", vilket egentligen är en statistisk och sannolikhetsmässig motsägelse.. :)

Det är annars en baksida av min klädstil, flickorna tror ju att jag är homosexuell.. :P

#35  Ja Josefine Alvunger
2004-03-12 17:11:31

Jag tror vi sett färre könsbyten om rollerna var friare. Spekulationer naturligtvis.

Men jag har också funderat på detta med attributen. Att känna sig fångad i en manskropp är en sak, men varför är det så viktigt med kvinnoattributen för en könsbytare/genderbender?

Alltså, många av dessa transsexuella är ju "mer kvinnliga" än de flesta kvinnor jag känner. De använder sig mkt mer av kvinnliga attribut och kvinnligt rörelsemönster, sätt att tala etc.

Min kompis brukar säga att de vackraste kvinnorna är män. Kanske ligger nåt i det.

På qx läste jag om en person som beskrev sig så här "jag är en bög fast i en lesbisk kropp som går i transtankar". Det blev virrigt. Jag lyckas inte reda ut könet, men å andra sidan, vad spelar det för roll.

Fråga: gör du det i rent sprängagränsersyfte, eller är det ett personligt intresse av just "kvinnokläder"? Gör du det vid tillfällen, eller lever du ditt liv i "kvinnokläder"?

#36  oj Åke
2004-03-12 17:12:20

såg inte den andra tråden om transsexuella... =O

#37  Josefine Åke
2004-03-12 18:00:43

En mycket viktig del av transandet och TS-delen är ju att "passera". Man ska ju helst inte märka att det är en man i kvinnokläder man ser på stan, utan helt enkelt tro att det är en kvinna. Många transor och transsexuella kanske är oroliga att det fortfarande ser ut som män i kvinnokläder och försöker förstärka sin "kvinnlighet" med dessa attribut...

..vilket oftast får motsatt effekt, pga att vanliga kvinnor i vardagen oftast inte klär upp sig så.

Generellt så verkar det ju finnas ett behov av att befästa sitt kön genom allsköns attribut. Jag undrar tex varför det måste stå "For Men" på min rakgel. :P

Svar:
I första hand handlar det om att jag klär mig i kläder jag trivs i. Jag handlar de mesta av mina kläder på damavdelningar och i "tjejbutiker", typ Sisters eller Gina Tricot.

Jag gillar kroppsnära kläder, och det hittar man oftast inte på herravdelningar. Jag tycker "tjejbyxor" sitter bättre. Man kan säga att det handlar om en stil. Allt ska ju passa ihop tycker jag. "Killbyxor" passar inte till högklackat, "killtröjor" passar inte till tajta bootcut-jeans eller kjol. Och sen är det ju kul med smink!

Men jag är ju inte så uppklädd jämt. Men även om jag klär mig mer "normalt" så är det fortfarande egentligen "tjejkläder" (även om ingen skulle se nån egentlig skillnad - en tröja är en tröja - vilket ännu mer pekar på det absurda att dela in kläder efter kön).
Men just eftersom jag "lever ut" mig själv, och får smaka på omgivningens ogillande då och då, så har jag ju blivit medveten om de här frågorna på ett mycket mer personligt sätt. Så som en bieffekt av min klädstil ligger det ju en hel del politik i mitt agerande. Jag vill provocera folk att tänka utanför ramarna. Jag vill åstadkomma någon slags förändring.

#38  kvinnokläder på män Kristina
2004-03-12 21:59:45

Ett tydligt exempel på kvinnokläder som förstärker manlighet snarare än associera till kvinnlighet är väl Tim Curry i Rocky Horror. Förmodligen uppfattas det som mer provokativt än vanlig drag show.
Personligen klär jag mig gärna utmanande, mycket för att jag inte alls är så ung och smal som modet föreskriver. Tyvärr är världen full av män som inte förstår skillnaden mellan 'titta på mig!' och 'ta på mig!' Man undrar varför - jag förstår ju den skillnaden med attraktiva män. Visst kan man titta på en man i läderbyxor, och försöka få med honom hem också, men itne går jag fram och sticker handen innanför nämnda byxor, sådär utan presentation.

#39  Åke Matti
2004-03-12 22:48:21

Tack Åke.
Jag tänkte tacka dig för ditt inlägg som verkar bekräfta min idee utöver den ickesensoriska.
Altså vilken känsla som känns va i balans med sinnestillståndet och det man känner sig mest bekväms i. Moraliska värderingar o stereotypiska uppfattningar om stereotyper är inte precis hjälpsamma för att utröna ifall det finns ett biologisk förklarning till 'normala' kvinnors och mäns val av klädsel annat än att det "bara är" så.

#40  flirt Johanna
2004-03-12 22:58:50

appropå ..."För kvinnor gäller: Var passiv, sök ögonkontakt, blinka förföriskt med ögonen och klä dig sexigt, vänta på att mannen skall ta initiativet. För män gäller: se ut en kvinna, gå fram till henne och bjud på en drink. Typ.."

Jag skiter fullständigt i dessa sociala regler. Sjukt ineffektivt! Min raggningsteknik (på krogen) går ut på att
1) Hitta lämplig kille
2) Gå fram till lämplig kille
3) Hångla upp lämplig kille

Det brukar uppskattas, och funkar 9 gånger av 10. Mitt personbästa är 5 st. på en kväll. Fast det var lite extremt, studentikost och en del av ett vad.

#41  Grattis Matti
2004-03-12 23:21:55

Fast jag tror inte dem är sociala regler.
Mer naturlagar för dem blyga. Det borde va än mer framgångsrik idag när man vet inte vart män fruktar övertramp och så minskas risken att nån kommer o tafsar på nån, speciellt eftersom det funkar inte ricktigt in i de stereotypiska mäns förutfattade meningar om hur saker o ting ska gå tillväga: De vet inte vad dem ska ta sig till..
Din resultat bekräftar väl detta ?

#42  ... Johanna
2004-03-13 00:00:22

Jag är inte riktigt säker på vad du menar? Att anledningen till att de hånglar med mig är att de blir så ställda av att jag bryter mot traditionella mönster att de inte vet vad de ska ta sig till när farliga Johanna hoppar på dem? Tillåt mig småle. De vet vad de ska ta sig till. Jag tenderar dessutom att välja killar som verkar intresserade av mig, vore lite självdestruktivt annars. Jag vill också påpeka att jag inte tafsar på killar, absolut inte!

#43  naturlagar för de blyga........? Johanna
2004-03-13 00:20:00

det måste innebära att kvinnor som grupp är blyga och män inte är det?

#44   Matti
2004-03-13 00:52:43

Nä. Glöm det. Jag vet inte varför jag skrev det. Jag hade ganska tråkigt just då, även om det hade ett trivial syfte så är den inte värd att nämnas.

#45  Matti Åke
2004-03-13 13:21:57

Hmm, hänger inte riktigt med på vad du menar?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?