feminetik.se feminetik.se

Just nu 21 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Våldtäkt och Patriarkatet


Gå till senaste inlägget#1  Våldtäkt och Patriarkatet Catharina
2004-03-07 23:23:23

Anser/tror ni att våldtäkt (när män våldtar kvinnor) har med mäns generella överordnad, (genusordningen, patriarkatet) eller vad ni vill kalla det att göra?

Själv så tror jag ju det men det finns uppenbarligen feminister som inte gör det.

#2  ingen aning alls... Anna
2004-03-08 02:31:17

Tror ni t.ex att fler kvinnor skulle våldta, om de också hade ett våldtäktsvapen i byxorna, och var fysiskt starkare än män? Det är något jag har funderat på - att fler män är våldtäktsmän helt enkelt för att de KAN, det är lättare för en man att våldta en kvinna än v.v..

Men något finger med i spelet tror jag att en manlig dominans i samhället, har. Att fler män våldtar tror jag har mycket med flickors och pojkars olika uppfostran, och våra könsroller, att göra. Svårt att sätta fingret på dock, men de gamla kristna värderingararna gör nog sitt, då de lever kvar i föreställningar om manligt och kvinnligt där männen är de med okonrollerbar sexdrift och kvinnor är de som ska: "blunda och tänka på sitt fosterland" vid sex..

#3  Är vi rätt personer att diskutera detta? Michael Lundahl
2004-03-08 11:14:15

Visst kan man diskutera saker även om man inte är insatt i dem... men jag undrar verkligen varför vi skulle kunna sitta här och diskutera vad som rör sig i en sjuk människas hjärna?

Jo, sjuk. Jag anser definitivt att den som våldtar är sjuk på ett eller annat sätt. Vi snackar om en empatistörning. Och hur skall vi då kunna sitta här och diskutera det? Är vi psykiatriker? Är vi psykologer? Har vi varit inne i dessa sjuka människors huvuden och kännt vad de känner?

Självklart inte. Vi har egentligen ingen som helst aning alls.

Det jag tycker är intressant är snanare varför feminister så gärna diskuterar detta. Drivkrafterna bakom varför män köper sex, konsumerar porr och/eller våldtar kvinnor kommer ofta tillbaks som ett diskussionsämne, detta trots att de som diskuterar dessa ämnen inte är vare sig sexologer, kriminologer eller psykologer. Vad som är än mer intressant är att slutsatsen alltid blir densamma: "Det handlar om mäns överordning i samhället". Nä men så praktiskt, den slutsatsen bara *råkar* passa den radikalfeministiska teorin som en hand i en gummihandske.

Hur motiveras då de som kommer till denna slutsats deras kunskapsglapp om just sexologi, kriminologi och psykologi? Jo genom att säga: "Det handlar inte om sex, det handlar om makt". Ett praktiskt knep för att försöka hävda ägarskap i en fråga: om du inte är kunnig i problemområdet, ändra problemformuleringen till något du är kunnig i.

Behöver jag tillägga att jag tycker att detta är ett fult, ogiltigt och alltigenom DÅLIGT sätt att föra debatt om samhälsvitiga ämnen?

/Micke

#4  stavningkontoll... Michael Lundahl
2004-03-08 11:15:36

Sista meningen... "samhällsviktiga ämnen"

#5  * Catharina
2004-03-08 13:33:48

Jag tror nog mycket väl att anledningen till att det finns män som våldtar kvinnor har att göra med en gammal syn på könens väsenskilda sexualitet där mannens ses som aktiv, stark, ja nästan som en slags ohejderlig naturkraft och kvinnans som passiv.
Vilket i sig är en väldigt gammal patriarkal syn.

Lägg då till att vi lever i ett samhälle där män anses ha en självklar rätt till sex (JAG hävdar ivarjefall att det är så) och där vi får lära oss at sex är väldigt, väldigt viktigt för just män, etc, etc, etc.

Jag tror inte det är helt omöjligt att det bla är den här synen som kan leda till att vissa män (och här kommer ju även individuella komponenter in, där ex empatistörning mycket väl kan vara en)
kan komma att våldta.

#6  Catharina Michael Lundahl
2004-03-08 14:50:10

"Lägg då till att vi lever i ett samhälle där män anses ha en självklar rätt till sex..."

Bullshit. Hade så varit fallet hade kapitel 6 (Om sexualbrott) inte funnits i brottsbalken.

/Micke

#7  Till Micke Fredrik
2004-03-09 02:28:24

Fast alla våldtäktsmän är inte psykiskt sjuka. Och även människor som vi betraktar som normala kan förmås att göra hemska saker om förutsättningarna är de "rätta". Här spelar det en väldigt stor roll vad samhället accepterar och inte accepterar. T.ex. våldsanvändning tycker vi är otroligt förkastligt i vissa sammanhang, men helt okej i andra. Mord är ett hemskt brott, men att skjuta fiendesoldater i krig är en patriotisk handling.

Förmodligen skulle genomsnittsvensson nog också ha mycket enklare för att skjuta en fiendesoldat än att mörda en helt vanlig människa.

Vad jag försöker säga är att man inte kan avfärda påståenden om att våldtäkterna i samhället skulle bero på mannens överordning genom att hävda att alla våldtäktsmän är psykiskt störda (sedan får man inte heller glömma frågan om VARFÖR de är psykiskt störda).

#8  Vad jag tror Fredrik
2004-03-09 03:52:46

Eftersom hela den här tråden startades efter en diskussion mellan mig och Catharina så skall jag försöka klargöra min ståndpunkt.

Till att börja med. Innan vi kommer in på några förklaringar om varför våldtäkter äger rum, så bör vi ha klart för oss att det inte bara är heterosexuella män som våldtar. Även homosexuella män och kvinnor våldtar (samt även heterosexuella kvinnor i undantagsfall). Mig veterligen finns det ingen tillförlitlig statistik på hur vanligt det är, men de gånger jag sett det uppmärksammat har det hävdats att homosexuella våldtäkter (oavsett om det rör sig om män eller kvinnor) är relativt sett lika vanligt förekommande som heterosexuella våldtäkter. Personligen har jag lite svårt att tro på att det skulle vara precis lika vanligt, men jag tror i vilket fall att det vore dumt att avfärda detta fenomen som någonting som "aldrig händer".

Så, då ska jag försöka ge mig in på att förklara varför det är vanligare att heterosexuella män våldtar än att heterosexuella kvinnor gör det:

1: Cirka 9/10 av alla våldsbrott begås av män. Detta gäller då alla våldsbrott. Av dessa begås majoriteten mot andra män. Att påstå att män misshandlar och mördar andra män för att de är överordnade kvinnor vore smått absurt i mina ögon. Om vi nu antar att våldtäktsmän är som andra våldsbrottslingar så borde -allt annat lika- 9/10 av alla våldtäkter begås av män.

2: Män har generellt sett ett fysiskt övertag gentemot kvinnor. Det gör att det är generellt sett är lättare för en man att våldta en kvinna än vad det skulle vara för honom att våldta en annan man. För en kvinna gäller det omvända. Det är svårare för henne att våldta en man än en annan kvinna. Och nu pratar jag bara om den fysiska styrkan vilken ligger som grund för våldet eller hotet om våld som våldtäkten genomförs med. Sedan har vi också funktionen på vår sexualapparatur. Även om det är fullt möjligt för en kvinna att framkalla en erektion hos en man utan att han är upphetsad så är det inte något självklart enkelt. Även en kvinna kan bli våt utan att vara upphetsad, men det är inte ett krav för att en man ska kunna ha sex med henne. Sedan finns det iofs andra sätt att våldta på än penetration, men det gör ändå en viss skillnad. Till denna punkt bör det också läggas att effekten inte bara visar sig i hur svårt det är för en kvinna att lyckas med en våldtäkt, utan att våra inbördes styrkeförhållanden även leder till att det sannolikt är få kvinnor som ens överväger om det vore möjligt att våldta en man. Och om man inte ens kommer till övervägandestadiet är det ganska osannolikt att man faktiskt genomför det någon gång. Av den 1/10 kvinnor som skulle begått våldtäkt -allt annat lika- så måste de för att lyckas vara fysiskt starka nog (samt ha tänkt tanken att det faktiskt är möjligt att våldta en man!) att övermanna sitt offer.

3: Sedan har vi också en obalans vad gäller utbud och efterfrågan på sex. Generellt sett så efterfrågar män mer sex än vad kvinnor erbjuder. Och kvinnor efterfrågar generellt sett mindre sex än vad män erbjuder. Alltså har vi fler män som är sexuellt frustrerade i den bemärkelsen att de vill ha sex men inte är förmögna att skaffa sig det (kvinnor är däremot oftare sexuellt frustrerade på helt andra sätt). Denna frustration kopplat med ett tryck från män och kvinnor i männens omgivning bidrar säkert till att vissa män, framförallt de yngre, går över gränsen. Klassiskt exempel på den 15-årige pojken som på fyllan våldtar sin klasskamrat när hon inte vill gå längre än att hångla. Självklart finns det även kvinnor som är sexuellt frustrerade i den bemärkelsen att de vill ha sex men inte kan få något, men de är sannolikt långt ifrån lika många. Därmed blir det också färre som skulle begå brott.

4: Våra sexuella roller är olika. Män uppfostras till att vara aggressiva och aktiva på det sexuella området, kvinnor till att vara passiva. Det finns en gräns mellan den sortens sexuell aggressivitet som är accepterad för en man och den sorten som inte är det. Våldtäkt är visserligen ett ganska rejält övertramp rörande denna gräns, men övertrampet blir ändå mindre än vad det skulle bli för kvinnan, eftersom gränsen för henne sätts längre bak. En kvinna "skall" ju inte vara lika aggressiv och ta för sig lika mycket sexuellt som en man.

Sammantaget tror att att dessa fyra punkter utgör en ganska så bra förklaring till varför heterosexuella män våldtar och heterosexuella kvinnor inte gör det. Dock bör man också minnas att hela våldtäksbegreppet i sig är konstruerat utrifrån utgångspunkten att förövaren är en man och offret en kvinna. Hur många tror ni t.ex. skulle betrakta en man vars flickvän bundit fast honom i sängen och ridit hans ansikte trots hans högljudda protester som våldtagen?

Eller om en man följer med två tjejer hem på fyllan, han är så full så att han knappt vet vad han heter och de leker med honom i sängen. Hur många tror ni skulle se det som att han blivit sexuellt utnyttjad och att kvinnorna förtjänar fängelsestraff?

Vad jag menar med detta är att det kanske är fler heterosexuella kvinnor som begår handlingar som faktiskt skulle kunna likställas med våldtäkt än vad vi tror. Som tillägg här kan också göras att det krävs penetration av någon form (i mun, stjärt eller slida) för att det skall kunna klassas som våldtäkt rent juridiskt. En kvinna kan alltså utan tillhyggen rent juridiskt på sin höjd sexuellt utnyttja någon.

Sedan tror jag ändå på att det inom vissa subkulturer kan existera en uppfattning om att det är okej att våldta (liksom det inom vissa subkulturer existerar en uppfattning om att mord och grov misshandel är okej). Även vissa enskilda och socialt missanpassade individer kan motiveras utfriån en uppfattning om sexuella "rättigheter" som tillfaller dem utifrån deras kön. Dock tror finns det ju en förklaring till varför de lider av den sortens vaneföreställningar, och den tror jag hör samman med förklaringen till punkt nr 1 (varför begår män så mycket oftare våldsbrott än kvinnor?).

#9  Protest! Michael Lundahl
2004-03-09 09:07:48

"En kvinna kan alltså utan tillhyggen rent juridiskt på sin höjd sexuellt utnyttja någon."

"på sin höjd"?! Låt mig få klargöra en sak: att ha sex med någon som inte vill, det heter inte "våldtäkt". Det heter "sexuellt utnyttjande". Enda skillnaden mellan "våldtäkt" och "sexueltl utnyttjande" är att förövaren hanvänt våld och/eller hot om våld för att genomföra brottet.

Sluta devalvera "sexuellt utnyttjande" som om det vore ett obetydligt skitbrott. Inte nog med att sådant förgiftar debatten och skapar idiotiska uppfattningar som att misstänkta kommer undan bara för att de åtalas för "sexuellt utnyttjande" istället för "våldtäkt". Det är dessutom direkt skadligt för brottsoffer som får sin upplevelse nedskriven bara för att folk inte fattar att "våldtäkt" inte är det enda sexualbrottet.

/Micke

#10  Till Michael Fredrik
2004-03-09 13:02:43

Jag har aldrig devalverat det. Sexuellt utnyttjande är ett grovt brott, och det finns ingen anledning att utsträcka våldtäktsbegreppet så att det även omfattar det som idag hamnar under rubriceringen sexuellt utnyttjande.

Men skillnaden är faktiskt inte bara våldet eller hotet om våld (eller försättandet i en därmed jämställd situation). Vid våldtäkt så skall ett samlag, eller därmed motsvarande sexualakt genomföras. Läser man förarbetena och praxisen på området så inbegriper därmed motsvarande inte sex utan någon form av penetration (det är fortfarande osäkert vad som händer om förövaren använder ett tillhygge, exvis en dildo).

I mina ögon är inte detta något jätteproblem. Det går att få långa fängelsestraff för sexuellt utnyttjande också. Vad jag bara ville poängtera ut är att det visar vårat sätt att se på våldtäkter. Våldtäkt ses som en man (förövare) och en kvinna (offer).

#11  Lundahl Catharina
2004-03-12 20:28:14

"Bullshit."

Tänk så många gånger jag skulle kunna skriva det samma under saker du skriver, nästan upp till åtminstone 80%. Men ack så tröttsamt det hade blivit.

#12  Forts. Catharina
2004-03-12 20:32:04

"Vilket i sig är en väldigt gammal patriarkal syn."

...där män förväntas vara kåta och kvinnor sexuellt tillgängliga.

Observera att kåthet och sexuell tillgänglighet INTE nödvändigtvis (om någonsin?) är samma sak.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?