feminetik.se feminetik.se

Just nu 19 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Politiken i familjen.


Gå till senaste inlägget#1  Politiken i familjen. Gabriella
2004-03-05 16:18:48

Jag läste i en rapport från en nordisk forskningkonferens från NIKK om en studie som hette "Politiken i familjen: nordiska kvinnor och män förhandlar om vad jämställdheten ska betyda- eller när nordisk ojämställdhet blir individualpsykologi"

Studien var väldigt basic och ingick (ingår?)i det nordiska projektet "Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik - studier av förändringar i offentliga och privata förståelser av modern jämställdhetspolitik".
I studien så tillfrågade de heterosexuella par i Norden.

I projektet så utgår de från tanken att människors själv och identiteter (både som individer och som heterosexuella par) är socialt konstruerade.

"Det betyder framför allt att vi menar att det finns begränsningar för _hur_ olika de kan bli. En persons identitet kan framföras och uppfattas (av henne själv och omgivningen) på olika sätt i olika kontexter och situationer, men framförandena och upplevelserna kommer sannolikt att hämtas från ett begränsat antal "erbjudanden" som är kulturellt tillgängliga för personen.
Människor är alltid det de är i relation till de självförståelser som är tillgängliga för dem, och de producerar alltid sina själv-presentationer (berättelser och andra, mer kroppsliga presentationer) i ett spänningsfält mellan å ena sidan sig själva som berättare och sina individuella upplevelser, å andra sidan de diskurser/förståelser som kulturen gör tillgängliga för dem (Rosenwald, 1992)."

Låter det krångligt? I vilket fall så kan jag tyvärr inte skriva ned allt intressant som stod i den. Okej kan, men jag orkar inte :-)
Rapporten finns f.ö att beställa gratis på NIKK's hemsida. (Jag tror Josefine har länkat till den under Om mig/Länkar.)

Under studiens gång så har de i alla fall tyckts sig se vissa diskurser el. "förståelser" som finns närvarande som ramar för tolkningar av upplevelser & handlingar i vardagsverkligheterna för de moderna nordiska par som de har intervjuat.Vilket är följande:

- Jämställdhet är att dela lika: den officiella "opersonliga" förståelsen av jämställdhet, den som alla är för när de blir tillfrågade på ett allmänt plan.

- Jämställdhet som gåva: när en av parterna (oftast mannen) ger den andra (oftast kvinnan) en oskattbar gåva genom att bidra i hushållsarbetet.

- Jämställdhet som hjälteprestation: den jämställde mannen som kämpar mot en fientlig omgivnings skepsis för att kunna vara jämställd.

- Jämställdhet som förvandling/nya fäder: tanken att män som tar ansvaret för spädbarnsvård under ngra månader komemr att "se ljuset" och förvandlas till jämställda män.

- Att göra sin egen grej: moderna självförverkligande-ideal som gör att det blir viktigare att ha fått välja själv än att ha fått rättvisa i hemarbetet. Betonat gärna skillnader mellan individer.

- Kärlek och äktenskaplig harmoni: parens gemensamma heterosexuella projekt, som innebär att "jämställdhet" måste vara ett resultat av ömsesidig kärlek, inte av förhandlingar av rättvisa.

- Kvinnors ansvar för familjen: om han är mindre intresserad av en arbetsuppgift i hushållet kan han välja bort den. Det gäller inte henne.

- Hur kvinnor egentligen är: det finns gränserför hur jämställdhetskrävande en kvinna "får" vara, innan hon blir betraktad som hysterisk...


Detta projekt kommer inte riktigt till sin rätt nu i o m att det var ganska många aspekter de tog upp och det var en lång "artikel" som jag inte kunde återge.
Men många tankar har väckts och nu undrar jag.
Hur ser Du på jämställdhet?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?