feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Skillnad på kvinnor och mäns sexualitet?


Gå till senaste inlägget#1  Skillnad på kvinnor och mäns sexualitet? tillfrisknande
2005-04-01 14:32:39

Finns det någon skillnad på kvinnor och mäns sexualitet ?

Förtydligande:
1. Finns det någon skillnad i sexhunger generellt sett ?
2. Är den i så fall kulturellt konstruerad eller biologisk?

3. Finns det någon skillnad i vad som väcker lust generellt sett ? 4. Är det i så fall kulturellt betingat eller biologiskt ?

5. Finns det överhuvudtaget några biologiska skillnader i sexualitet mellan kvinnor och män generellt sett? Eller är alla ev. skillnader sociala konstruktioner ?

6(sex). Vad har ni för personliga upplevelser av detta ?

#2  Svar Sigrun
2005-04-01 14:35:08

Ja, det är klart

sexhunger - gissar att det är individuellt.

skillnad i vad som väcker lusten. Tror faktiskt att män är mer visuella och kvinnor mer sensuella.

6 - kul att ha sex. Vad kan man svara annars?

#3   tillfrisknande
2005-04-01 14:38:28

"Ja, det är klart" - jamen hur då ?"sexhunger - gissar att det är individuellt" - så du ser alltså inga generella skillnader vare sig kulturellt betingade eller biologiska ?"6 - kul att ha sex. Vad kan man svara annars?"

Jag tänkte mer typ: 'Jo jag vill oftare än min man'

#4   Xenu
2005-04-01 15:23:23

Det finns två olika typer av "generella" skillnader. Dels statistiska skillnader, och dels kategoriska skillnader. Statistiska skillnader finns det hur mycket som helst. Mellan män och kvinnor, mellan vita och mörkhyade, mellan kristna, muslimer, asadyrkare och ateister. Och så vidare.

Kategoriska skillnader finns det dock inte i någon utsträckning att tala om, särskilt inte i den enorma utsträckning som det låter som när folk dillar om att män är si och kvinnor är så.

#5  hur dekonstruerar man något som sex? -NN
2005-04-01 15:27:56

Jag funderar ofta på vad det är som påverkar något så primitivt som vår sexualitet. Vi vill ju ofta tro att det är något väldigt instinktivt och personligt.

Men det finns ju mycket i samhället som formar vår sexualitet. Ett banalt exempel är ju hur sex mellan två kvinnor generellt sett, anses ganska accepterat (och upphetsande) hos både män och kvinnor, medan sex mellan två män fortfarande är tabu (fortfarande mer hos män än kvinnor dock). Dessa synsätt ändras beroende på tid och kultur, men de har direkta, instinktiva och ganska primitiva reaktioner hos oss. Vad det är som får oss att tända. Vad vi reagerar på "instinktivt".

Men min sexualitet är också ju del av min identitet. Som en aktiv och självständig kvinna har jag svårt att förena en passiv sexualitet med min självbild t.ex. Men hur mycket av det är biologi och hur mycket är miljö?

Jag tycker ofta det blir lite knepigt när man pratar om sånt här. Det är ju självklart en blandning av de två, men när folk försöker bevisa hur det ena spelar större roll än det andra, görs det med personlig erfarenheter och lösryckta exempel.

Det är ju dessutom svårt att i dagens samhälle avgöra vad som verkligen är biologi och vad som kan förklaras genom att män och kvinnor i århundranden lärt sig att bete sig, tänka och känna på ett visst sätt. Vi är ju färgade av detta så att försöka skilja de två åt är ju nästan omöjligt.

Om jag eller min man vill oftare, vad betyder det? Betyder det att nån av oss har vissa biologiska förutsättningar som den andre inte har, eller betyder det att vi är färgade av våra könsroller? Eller betyder det att det är något indivduellt som inte kan generaliseras in i något så enkelt som könsroller...?

#6  Jag tror inte på biologiska skillnader. Anna
2005-04-01 15:36:45

Nej, jag tror inte det finns några biologiska skillnader mellan
mäns och kvinnors sexualitet. Men visst påverkar hormoner ens
sexlust och många kvinnor äter ju p-piller vilket försämrar
sexlusten hos många. Men jag tror att hur mycket sexlust en har
är individuellt och väldigt situationsbundet. I tonåren är sexlusten
stor för de allra flesta och sen kan den minska p ga stress och andra omständigheter. Så jag tror stenhårt att sexlusten är individuell.

Och det där om att män skulle tända mer på visuella saker tror jag inte har något med biologi att göra. Det beror snarare på att nästan alla sexuella bilder är gjorde för män. Men om det skulle göras fler bilder för kvinnors ögon och lust så skulle männen inte längre vara de enda som tände på det visuella.

Så om det finns några skillnader är de kulturella och sociala.

#7   Polette
2005-04-01 15:55:02

"Och det där om att män skulle tända mer på visuella saker tror jag inte har något med biologi att göra. Det beror snarare på att nästan alla sexuella bilder är gjorde för män. Men om det skulle göras fler bilder för kvinnors ögon och lust så skulle männen inte längre vara de enda som tände på det visuella."

Det där tyckte jag var en bra poäng! Från det att pojkar är i yngre tonåren - och förmodligen även tidigare än så - "fostras" de av äldre pojkar och kanske även av den allmänna attityden, att tycka att det är häftigt och upphetsande med bilder på nakna kvinnor. Motsvarande utbud saknas nästan fullkomligt för kvinnor. Rent praktiskt så har vi hela livet en mycket mer begränsad erfarenhet av nakna män än vad män har av nakna kvinnor.
Hade vi från tidiga tonår fått intutat i oss hur läckert det är med nakna karlar så tror jag att vi skulle ha en attityd till dessa som liknar den män har till nakna kvinnor i dag.
Faktum är att det verkar finnas ganska många (heterosexuella) kvinnor som faktiskt inte alls uppskattar åsynen av nakna män (grundat på egna erfarenheter och på vad jag hört av kvinnliga bekanta), och DET kan väl ändå inte vara bioligiskt betingat...?!

#8  #7 tillfrisknande
2005-04-01 16:20:29

"
Faktum är att det verkar finnas ganska många (heterosexuella) kvinnor som faktiskt inte alls uppskattar åsynen av nakna män (grundat på egna erfarenheter och på vad jag hört av kvinnliga bekanta), och DET kan väl ändå inte vara bioligiskt betingat...?!
"

Om du antar att det finns biologiska skillnader, att kvinnor är mer kräsna vad gäller sex och partner än män är.
En sådan kräsenhet innebär i så fall att det finns mekanismer hos kvinnor som gör att de till och från *inte* vill ha sex.
Dessa mekanismer kan ta sig i uttryck som "äckelkänslor" eller ovilja mot män och mäns kroppar.
De flesta kvinnor känner kanske denna känsla om de föreställer sig att ha sex med någon vem som helst på gatan.
Även i en relation kanske kvinnor känner motvilja mot sin partners kön t.ex. när hon inte är upplagd för sexuella känslor.
Min tro är ju att få män känner sådana känslor i samma som utsträckning som kvinnor och jag tror dessutom att det ligger i biologin, även om det kan vara förstärkt kulturellt.
I en fungerande bra relation vill nog de flesta män gärna ha sex med sin partner när som helst, medans detsamma gäller nog inte i samma utsträckning för kvinnor.
Kulturellt eller biologiskt ? Det finns i alla fall potenta biologiska förklaringar, sedan är det ju annan sak om de stämmer.

#9  #8 Polette
2005-04-01 16:28:40

Är det verkligen så stor skillnad mellan mäns och kvinnors sexlust?! Jag vill för min del gärna tro på att situationen där kvinnan "gärna vill ha sex med sin parter lite när som helst" - men att mannen inte vill lika ofta, är precis lika vanlig som det motsatta. Kanske har jag fel. Men om jag refererar till mina personliga erfarenheter så har nog ungefär hälften av mina partners (män) velat ha sex oftare än mig och den andra hälften mer sällan. Finns det någon statistik som påtalar att detta mönster skulle bryta mot det normala, eller är det bara generella antaganden att män vill ha sex oftare än kvinnor?

#10  #9 tillfrisknande
2005-04-01 17:02:12

När det gäller tillfälliga sexuella relationer så finns det ju tydliga biologiska förklaringsmodeller, och statistik.

Jag kan inte ge dig några exakta referenser där, men jag vet att det gjorts undersökningar som visar att kvinnor är kräsnare t.ex. vad avser "one-night stands".Vad sex i en parrelation beträffar så vet jag inte. Jag bara gissar att de mekanismer som fungerar som sexfilter för en kvinna för kortvariga relationer smittar över även i en långvarig.I USA förs en diskussion där vissa anser att det finns en epidemisk brist på lust hos kvinnor (It's a secret epidemic säger Oprah), se denna (väldigt oseriösa) referens:

http://www.oprah.com/tows/pastshows/tows_past…Jag har inte heller alltid velat mer än mina partners, i synnerhet inte (konstigt nog) i början av relationerna.Men efter några år har jag blivit den hungrigare partnern, och är så idag med, men jag upplever det inte som något problem, utan tvärsom, det är skönt att vara hungrig.

#11   wintermute
2005-04-01 17:26:44

Om jag inte minns saker helt fel så behandlar kan en kvinna som söker för taskigt sexlust bli behandlad med testosteron som såvitt jag förstår skall reglera lusten hos båda könen. Män producerar ju generellt mer T än kvinnor så det kan kanske ha med saken att göra?

#12  #11 wintermute
2005-04-01 17:27:36

Och det där inlägget fick ju så lagom snygg grammatik...

#13   pixie
2005-04-01 17:53:00

Killar kan både sätta på och sättas på, precis som tjejer. Rent biologiskt alltså. :)

#14  skrämmande biologism queerfeminist
2005-04-01 19:46:12

Jag tror inte på biologism utan tror att kön är en social konstruktion.

När det gäller skillnader mellan kvinnlig respektive manlig sexualitet tror inte de existerar. Du tar upp om tjejer och killar vill lika ofta t.ex. Har du då glömt att killar uppfostras till att vara öppet kåta, uppmuntras till det medan tjejer lär sig att ha skam för det "där nere"? Kvinnlig onani är fortfarande ett tabubelagt ämne, likaså det kvinnliga könsorganet.

De här biologistiska åsikterna skrämmer mig. Det är synd att uppfattninge natt killar är kåtare än brudar kvarstår på 2000-talet.

När det gäller visuellt/sensuellt går det inte att bedömma eftersom de bilder som produceas idag är till för män, även många lesbiska sådana.

#15   Greenfish
2005-04-01 19:52:36

Personligen kan jag också tända på bilder. Jag såg på Queer as Folk en gång när en kille slickade en annan kille från häcken och upp över ryggen. Det är något av det sexigaste jag sett. Så att tjejer inte kan tända på det är bara båg, det handlar om vad man vänjer sig vid.

#16   kilgore_trout
2005-04-01 19:55:38

jag håller mig till konstruktionsfalangen, det är liksom inte intressant att ens börja titta på biologiska förklaringsmodeller när det ligger så många lager av konstruktion ovanför.

#17  Biologism vs. Konstruktionism wintermute
2005-04-01 20:56:53

Jag tror inte att det är mycket bevänt med att försöka hålla sig varken i ena eller andra ändan av den skalan. Jag brukade vara stenhård konstruktionist, var inspirerad av sådant som Skinner och Tärningsspelaren, men sedan började jag läsa lite om trans- och intersexualitet och fick ge vika en bit.

#18  Nej. Och ja. (#1) Lemur
2005-04-01 22:10:02

Nej. Jag anser att det inte finns skillnader mellan män och kvinnor _generellt_ sett, som beror på biologiska faktorer.

Ja. Jag anser att det finns skillnader mellan _människor_, som beror på en mängd olika faktorer, där medicinska skäl (obs ordvalet) är en bidragande men kanske inte alltid avgörande faktor.

De där andra faktorerna är bland annat sociala - "händerna på täcket", "inte pilla" och annat käckt får små flickor lära sig, medan små pojkar får ett litet leende redan på babystadiet när den lilla handen hittar den lilla snoppen. Andra faktorer som spelar in när det gäller sexlust och sånt är förstås hur j***a trött en är och vad en (lärts) att prioritera. Anser t.ex. en kvinna att det _ska_ städas och inte en pryl får ligga framme, så kan hon förstås inte slappna av och njuta innan det är städat. Och där finns också en stor social skillnad mellan könen. Därför kan det finnas generella skillnader mellan gruppen män och gruppen kvinnor.

Samma orsaker, alltså sociala/kulturella, tror jag har att göra med vad en tänder på - vad som är "tillåtet" att tända på (och vad som är lite "småförbjudet", "kinky", inte minst).

Fråga nr 6 (haha, lämpligt tal): :)

#19   rozali
2005-04-02 01:38:16

"Har du då glömt att killar uppfostras till att vara öppet kåta, uppmuntras till det medan tjejer lär sig att ha skam för det "där nere"? Kvinnlig onani är fortfarande ett tabubelagt ämne, likaså det kvinnliga könsorganet."

Detta är viktigt att tänka på. Det är ju allmänt så i vårt samhälle att kvinnor skall "hålla på sig" och inte "ligga med vem som helst". Då är man en slampa. Själv har jag känt/känner jag mig hämmad i många sexuella situationer. Vågar inte riktigt säga ifrån om det gör ont eller känns obehagligt. Tyvärr är det nog så att i många förhållanden så är det mannen som tar initiativ och kvinnan som "går med" på att ha sex. Att som kvinna behöva känna sig tråkig och asexuell för att man ibland inte har lust är trist.

#20   Maj
2005-04-02 12:37:24

Wntermute, faktum är att östrogen verkar styra mäns sexlust. Iaf hos möss.


Nåväl, något av et värsta med undertryckandet av den kvinnliga sexualiteten är att folk inte vet vad lubrikation är. Att man inte vet att tjejer måste ha bånge för att kunna knulla på ett hälsosamt sätt, leder till samlagssmärtor för jävligt många. Sorgligt.

#21  Maj wintermute
2005-04-02 19:32:52

Nu har jag formulerat mig klantigt igen. När jag läser #11 så ser det ju ut som om jag försöker säga att det bara skulle vara testosteronet som styr driften :(
Jag har hört lite om det där med östrogenet, och så som jag förstår saken så skall testosteron vara den kraftigaste faktorn, tätt följt av östrogen. Sedan verkar det ju vara ton med andra prylar som inverkar, om en ex. är deprimerad eller intar olagliga kemiska substanser (och en del lagliga med för den delen) så skall ju även det kunna påverka. Och då har en ju inte börjat komma in på de socialt betingade prylarna än...

#22  Till Tillfrisknande fredriktomte
2005-04-04 01:50:28

"1. Finns det någon skillnad i sexhunger generellt sett ?"

Ja, jag tror det.

"2. Är den i så fall kulturellt konstruerad eller biologisk?"

Kulturellt konstruerad till allra, allra största delen. Eventuellt finns det en biologisk skillnad också, men jag tvivlar på att den spelar någon större roll. Finns det en sådan skillnad skulle den lika gärna kunna stå i opposition som i linje med nuvarande ordning. Dvs, det kanske till och med är så att det finns en biologisk predisposition för kvinnor att vara mer sexuellt "hungriga" än män. Men som sagt, oavsett detta tror jag skillnaden till allra största delen är socialt betingad.

"3. Finns det någon skillnad i vad som väcker lust generellt sett"

Ja, jag tror det. Men jag tror den skillnaden är BETYDLIGT mindre än vad folk försöker intala sig själva. Jag har träffat så många kvinnor som utåt förnekat allt vad porr heter och hävdat att sådant minsann inte ligger för dem, men som sedan likförbannat tänt på det ändå när det väl kommit till kritan. Tyvärr kan man nog inte ta folk på orden när de säger vad de själva tänder på alla gånger. Det finns så mycket som är tabu vad gäller sex. SÄRSKILT för kvinnor.

"4. Är det i så fall kulturellt betingat eller biologiskt ?"

Se svar på fråga 2.

"5. Finns det överhuvudtaget några biologiska skillnader i sexualitet mellan kvinnor och män generellt sett?"

Se fråga 2

"6(sex). Vad har ni för personliga upplevelser av detta ?"

Till att börja med, se fråga 3. I övrigt har jag den haft den erfarenheten att folk (antar både män och kvinnor, men mina erfarenheter är av "naturliga" skäl huvudsakligen utifrån kvinnor) är BETYDLIGT perversare än vad man skulle kunna tro om man bara lyssnade till vad som sas och vad som anses som acceptabelt. Bara det faktum att förbjudenhet i sig är en tändande faktor för väldigt många. Sedan är (tyvärr) djupare diskussioner kring sexualitet väldigt tabu.

En annan intressant erfarenhet jag har haft är att ett inte obetydligt antal kvinnor jag stött på i sexuella sammanhang har haft en form av behov av att klargöra och fastställa en gång för alla att det varit jag, i egenskap av mannen i förhållandet, som varit den sexuellt pådrivande och den "kåtare" parten (vilket i sig varit problematiskt då detta knappast alltid varit fallet). Jag tror det hör samman med ett behov av att få definiera sig själv som renare, oskuldsfullare och finare. Sexualitet har fortfarande än idag en smutsighetsstämpel.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?