feminetik.se feminetik.se

Just nu 19 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Mänskliga rättigheter o könsstympning


Gå till senaste inlägget#1  Mänskliga rättigheter o könsstympning Josefine Alvunger
2004-03-03 15:19:50

Snackade med min kompis igår som läser Mänskliga rättigheter. I min naiva värld trodde jag att stympning av en annans kropp är brott mot mänskliga rättigheterna. Om jag hugger av min sons hand, så borde jag få straff. Om Sverige som land brukar denna tradition, åtminstone i undergrupperna "handisterna - vi som tror på handen" så anser jag att FN bör utföra sanktioner mot Sverige så att dessa handlingar blir olagliga i Sverige.

Men se nej. När könet slaktas på kvinnor är det inte ett brott mot mänskliga rättigheterna. Det går under nåt undantag som hette "kulturella traditioner" enligt min vän.

Jag spydde. Jag är så jävla upprörd och förbannad. Kan ni fatta att det INTE är att BROTT att med en avhuggen glasflaska, stenbit, rakblad el i värsta fall med tänderna, fullkomligt trasa sönder små flickors kön?? Inser ni vidden?

Det är alltså inte olagligt. Ok. det är en sak. Men att fegfuckingpissjävlaskit-FN inte ens har med det som en mänsklig rättighet att inte bli stympad - det är så jag vill åka och strypa precis varenda delegat. Det är ett HÅN att tala om mänskliga rättigheter. Kvinnor fick vara med på 80-talet i mänskliga rättigheterna. tack för det. Men inte ens idag, till denna dag, anses det vara ett brott mot den mest fundamentala basala rätten av dem alla - rätten att inte få sin kropp stympad.

Jag mår illa. Vad kan man göra? Kan nån rätta min vän o säga att det inte stämmer, för jag tror inte jag fixar detta. Jag kan som feminist bli upprörd över mkt saker, men detta tar priset.

Avveckla FN genast, om det är så här det går till. Avveckla FN om inte kvinnors kön skyddas under rätten till att inte bli förstörd.

Vem kan man skriva till? Vad kan vi göra?

#2  FAQ FN Sverige Josefine Alvunger
2004-03-03 15:26:12

Frågor och svar

Fråga: Hur jobbar FN mot kvinnlig könsstympning?

Svar: Här är en liten bakgrund. Att FN fick till stånd konventionen om barnets rättigheter är en mycket viktig händelse i denna fråga. Konventionen om barnets rättigheter antogs av Förenta nationernas (FN) generalförsamling 1989. Året därpå ratificerades konventionen efter riksdagsbeslut. Idag har praktiskt taget alla världens stater anslutit sig till barnkonventionen. En av barnkonventionens grundpelare är principen om barnets bästa och utgår från två grundläggande tankar: att barn har fullt och lika människovärde, och att barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. Konventionen innebär att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Den innebär därmed bl.a. ett stöd för barn som utsätts för skadliga sedvänjor. Barnkommittén har i SOU 1997:116 också berört denna fråga i ett särskilt avsnitt (13.2.8). Könsstympning av flickor förekommer på många håll i världen. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar antalet flickor och kvinnor som utsatts för omskärelse till ca 130 milj. Två miljoner flickor beräknas årligen vara i riskzonen för detta ingrepp. De flesta av dessa kvinnor lever i 28 afrikanska länder men det finns kvinnor också i andra delar av världen som utsatts för detta ingrepp. I Somalia är i stort sett alla flickor könsstympade och i Sudan, Eritrea och Etiopien är siffran 90 procent. Könsstympning är en gammal tradition. Den är djupt rotad hos de folk som praktiserar den och har förekommit minst 1000 år tillbaka i tiden. Den motiveras av religiösa skäl men den har inget stöd i vare sig Koranen, Bibeln eller några andra religiösa skrifter. Könsstympning leder till både akut och kroniskt lidande med såväl fysiska som psykiska skador. Genom att könsstympning kan leda till komplicerade förlossningar innebär ingreppet utöver risker för modern också risker för barnet i samband med förlossningen. WHO, FN:s barnfond UNICEF och FN:s familjeplaneringsorgan UNFPA har våren 1997 vädjat till alla länder och deras ledare att stödja ansträngningarna att eliminera kvinnlig könsstympning. Det gäller också kvinnans rättigheter. Här var den stora kvinnokonferensen i Peking en milstolpe. Så här står det i slutdokumentet: Begreppet våld mot kvinnor innefattar varje våldshandling som är baserad på kön och som resulterar i, eller som sannolikt resulterar i, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtycliga frihetsberövanden, vare sig det sker i det offentliga eller det privata livet.

#3  YYYYYYYYYqwreRDFFGGHH Vladimir
2004-03-03 15:56:46

Tja. Saken är ju att FN inte skall detaljreglera,
utan utala sig ganska allmänt om vilka rättigheter
som skall råda. Det är dock ganska svårt i detta
fall, eftersom alla judar och muslimer har slutit
ett förbund med sin gud att begå könsstympning mot
sina barn. De måste omskära sina pojkar, nämligen.

Det kan diskuteras om manlig omskärelse gör någon
egentlig skada - Amerikanska läkare anser ofta
rentav att det är en förbättring över naturtillståndet (fast det gör de östafrikanska
könsstymparna ju oxå) - men det är oavsett vilket
fullständigt orealistiskt att tro att det skulle
gå att vinna ngn acceptans för en skrivning som
innebär ett förbud mot *den* formen av könsstympning.

När det gäller kvinnlig könsstympning, så skär
olika kulturer bort olika mycket. De flesta
skär bort många och viktiga delar, men en del
skär bort mindre. Principen borde väl vara att
om ingreppet kan visas göraq lika liten skad som
manlig omskärelse, så är det tillåtet, annars inte.

men det kan ju vara lite svårt att formulera.

#4  Ursäkta? Josefine Alvunger
2004-03-03 16:07:40

men nu är du väl ute o seglar? Det alla gör under kvinnlig könsstympning är att ta bort klitoris. Sedan är det olika om man tar bort inre blygdläppar, o syr ihop könet. DET varierar.Men summan av det hela är att klitors skärs av. På 130 miljoner kvinnor.

Jag skiter faktiskt blankt i manlig omskärelse i denna stund. Det förstör inte penis. ALL form av kvinnlig könsstympning förstör könet. Det finns ingen "lindrig" form av det hela. det finns ingen "liten" skada. Prova att skära bort en liten liten del av ditt ollon, o jämför det med en stor stor del. Summan är detsamma. Du har förstört ditt kön. Om du nu är man.

#5  Möjligr Vladimir
2004-03-03 17:30:23

> men nu är du väl ute o seglar?

Ja, det är möjligt. Jag är vare sig gynekolog eller etnograf. Jag har dock för mig att jag läst
att det finns former av KK som går ut på att man
skär bort delar av yttre blygdläpparna och klitorishuvan,
men lämnar själva klitoris ifred. Vet inte vad det
(isåfall) gör med funktionen.

#6  Googlat Vladimir
2004-03-03 17:43:57

Har googlat lite. Från en amnesty-sida om saken:

| Female genital mutilation (FGM) is the term used to refer to
| the removal of part, or all, of the female genitalia. The
| most severe form is infibulation, also known as pharaonic
| circumcision. An estimated 15% of all mutilations in Africa
| are infibulations. The procedure consists of clitoridectomy
| (where all, or part of, the clitoris is removed), excision
| (removal of all, or part of, the labia minora), and cutting
| of the labia majora to create raw surfaces, which are then
| stitched or held together in order to form a cover over the
| vagina when they heal. A small hole is left to allow urine
| and menstrual blood to escape. In some less conventional
| forms of infibulation, less tissue is removed and a larger
| opening is left.

| The vast majority (85%) of genital mutilations performed
| in Africa consist of clitoridectomy or excision. The least
| radical procedure consists of the removal of the clitoral
| hood.

| In some traditions a ceremony is held, but no mutilation
| of the genitals occurs. The ritual may include holding
| a knife next to the genitals, pricking the clitoris,
| cutting some pubic hair, or light scarification in
| the genital or upper thigh area.

#7  Men så bra då... Johanna
2004-03-03 20:23:30

att de i vissa fall bara sticker lite i klitoris med en kniv. Det är sånt som unga tjejer mår bra av fysiskt och psykiskt.

Texten här nedanför är saxad från Amnestys svenska hemsida och är mycket otrevlig. Den handlar visserligen om infibulation, den värsta formen av könsstympning. I de fallen som "bara" delar av klitoriskappan skärs bort (något jag tror är ovanligt i sammanhanget, jag har läst en del om sånt här och det är första gången jag har hört talas om det), tror du inte att det ger psykiska men för livet?

"Flickorna hålls fast med benen isär av de äldre kvinnorna. Könsstympningen kan ske med hjälp av sönderslaget glas, burklock, saxar, rakblad eller andra skärredskap. Efter en infibulation hålls de yttre blygdläpparna ihop med hjälp av taggar eller stygn, och benen binds ihop i 40 dagar. Antiseptiska medel kan förekomma men vanligtvis används en salva innehållande kryddor, ägg, mjölk och aska. Ibland läggs gödsel över såret vilken man tror har läkande effekt. Om barnets föräldrar är förmögna kan proceduren vara annorlunda, eftersom omskärelsen då oftast utförs av kunniga läkare på sjukhus och med hjälp av bedövning."

#8  ... Johanna
2004-03-03 20:27:07

tilläggas kan att jag även är emot omskärelse av pojkar, jag anser att alla har rätt till hela sitt kön.

#9  jnmmm,klöö Vladimir
2004-03-04 00:45:01

> Men så bra då att de i vissa fall bara sticker lite
> i klitoris med en kniv. Det är sånt som unga tjejer
> mår bra av fysiskt och psykiskt.

Tja. Kanske inte. I en del fall nöjer de sig tydligen
med att klippa av en bit pubeshår.

> I de fallen som "bara" delar av klitoriskappan
> skärs bort (något jag tror är ovanligt i sammanhanget, jag har
> läst en del om sånt här och det är första gången jag har hört
> talas om det), tror du inte att det ger psykiska men för livet?

Nej, det tror jag inte. Smärtsamma, farliga och/eller skadliga
initiationsriter förekommer i många kulturer.

#10  Problemet monica
2004-03-04 09:44:48

ligger ju dessvärre mycket djupare än så. En icke omskuren dvs könsstympad kvinna kan inte bli gift och blir hon inte gift har hon ingen som försörjer sig och då går det åt helvete. Så man måste börja med UNDERVISNING.

MÄNNEN måste förstå att en kvinna med alla könsdelar intakta inte är en lösaktig och smutsig kvinna. Något jag hört i program på TV är den rådande åsikten. Jag förstår inte hur dessa män är funtade - det övergår min förmåga att sätta mig in i andras uppfattningar med ljusår faktiskt.

En läkare i nåt afrikanskt land intervjuades i ett program och sa med ett äckligt flin: Men de är ju så trånga och fina efteråt. När de har fött barn blir de stora och fladdriga där nere, därför måste man sy ihop dem igen. En läkare!

Och det spräcks och sys ihop och spräcks och sys ihop. Det är så vedervärdigt att jag saknar ord. Detta görs alltså för att männen ska ha en trängre fitta att tränga in i. Och naturligtvis för att kvinnan inte ska njuta av sex, för om hon gjorde det kanske hon skulle gå till andra.

Genomvidrigt. UNDERVISNING, UTBILDNING: NU!

#11  vems rättigheter?? Katarina
2004-03-04 14:13:47

oj-jätteintressant!!! hinner inte skriva egentligen..men jag tycker det är en mkt intressant fråga med de mänskliga rättigheterna och kvinnoförtryck.Ska läsa mer om det för det känns som om, så mycket blir tydligt och ställs på sin spets där. Vill tipsa om en uppsats av Liv Strandell,som finns att läsa på nätet:http://www.handels.gu.se/epc/archive/00003102/
kort citat: "Eftersom de politiska mänskliga rättigheterna tar sikte på förhållandet mellan
individ och stat är de enbart relevanta i den offentliga sfären. Här kan en privatperson alltså
åberopa de mänskliga rättigheterna, men när det gäller övergrepp i den privata sfären är det
inte möjligt. // Sfärerna hålls isär, betraktas som ett motsatspar och utgår därmed en dikotomi. Outtalat kopplas den till dikotomin maskulin -feminin. Med denna följer den hierarkiska uppdelningen. Den offentliga sfären anses juridiskt relevant, och därmed överordnad den privata. Konsekvensen blir att typiska hot mot kvinnors mänskliga rättigheter ställs utanför den rättsliga spelplanen."

Och nu spånar jag lite,utvikning; men kan man se en likhet mellan uppdelningen "universellt" och "kultur"?
Mänskliga rättigheter (och folkrätten) ses som universella men utgår ifrån en västerländsk, heterosexuell man som norm (och ett liberalt individorienterat synsätt). Sen gör vi "tillägg" med barn- och kvinnokonventionen.
"Kultur" (underförstått; icke-vit, icke-västerländsk alltså)är något "de andra" har,det är privat,utanför den vita,västerländska manliga sfären(som är det offentliga)?Liksom kvinnors problem är "kvinnofrågor", inte alls självklart samhällsfrågor.
Så att det kanske inte enbart är missriktad hänsyn när man diskuterar att ta kulturella hänsyn bla bla,utan det finns något problematiskt i själva utgångspunkten?

tillbaks till de mänskliga rättigheterna:
artikel 3 (1948): Artikel 3.
Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
artikel 5: Artikel 5.
Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

1965: Våldtäkt inom äktenskapet förbjuds (Sverige)
Hur förenligt är det att leva med att bli våldtagen av någon man är ekonomiskt beroende av och kanske inte ens får skilja sig ifrån -med "hälsa och frihet?"
1984: även homosexuella övergrepp kan bedömas som våldtäkt.
1973: fri rätt till skillsmässa.

eller:ur artikel 23:Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning på grund av sin ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. De äga lika rättigheter vid giftermål, under äktenskap ..
yeah right men rätten att slippa gifta sig? eller ännu svårare (tvångsäktenskap är lätt att ta ställning emot)men den positiva rättigheten att kunna leva fritt och försörja sig som ogift kvinna? Var finns den nerskriven och hur ofta pratar man om det? Och är det inte en jävligt mycket större frihetsinskränkning som pågår där världen över konstant än att äktenskap mellan olika religioner kanske inte accepteras överallt?

och en kort avslutning:kanske inte lägga ner FN,men till att börja med Eu och Sverige: ge kvinnorättskämpar som flyr hit för att förföljs för sitt arbete (och de som flyr för att de är rädda att inte kunna försvara sina döttrar mot könsstympning) POLITISK ASYL, inte upehållstillstånd pga humanitära skäl.

#12  .. Katarina
2004-03-04 14:19:32

rättelse: Liv Landell heter författaren,inte Strandell

#13  Till Katarina Fredrik
2004-03-05 01:06:29

"Den offentliga sfären anses juridiskt relevant, och därmed överordnad den privata. Konsekvensen blir att typiska hot mot kvinnors mänskliga rättigheter ställs utanför den rättsliga spelplanen.""

Intressant. Kanske stämmer. Även om man nog bör tillägga att även kvinnor KAN drabbas av övergrepp från offentligt håll och även män KAN drabbas av övergrepp från privat håll. En fråga blir dock, tror du att resultatet -att mäns rättigheter eventuellt bevakas kraftigare än kvinnors- som uppdelningen har är slumpmässig eller avsiktlig?

"Mänskliga rättigheter (och folkrätten) ses som universella men utgår ifrån en västerländsk, heterosexuell man som norm (och ett liberalt individorienterat synsätt). Sen gör vi "tillägg" med barn- och kvinnokonventionen."

Nja. Folkrätten och de mänskliga rättigheterna utgår väl egentligen inte från någon vit heterosexuell man. Det utgår från den västerländska kulturen men inte från en särskild grupp inom densamma. Finns det t.ex. rättigheter utöver rätten att inte bli förföljd/diskriminerad för sin sexuella läggning som en homosexuell man har men inte en heterosexuell man? Är en svart man uppväxt i Sverige med svenska föräldrar i behov av någon form av rättighet som vita män inte behöver? För övrigt är ju kvinno- och barnkonventionerna tillagda därför att man anser att dessa grupper behöver EXTRA skydd, inte för att de ursprungliga rättigheterna på något sätt inte skulle gälla kvinnor eller barn. Så, istället för att säga att folkrätten utgår från en heterosexuell, vit man så kan man säga att den utgår från den västerländska kulturens uppfattning om vilka rättigheter som är grundläggande.

"Liksom kvinnors problem är "kvinnofrågor", inte alls självklart samhällsfrågor."

Många feminister vill faktiskt ha indelningen så, eftersom de anser att "kvinnofrågorna" riskerar att drunkna i allt det andra om det inte definieras specifikt. Dessutom så gör man ju så om det mesta. Miljöfrågor. Klassfrågor. Osv. Ett annat problem blir ju om man gör som du, dvs analyserar folkrätten utifrån ett könsperspektiv. Att ta upp problematiken som du genom detta upptäcker blir ju att ta upp en "kvinnofråga". Du har ju nämligen inget rum för exempelvis klassfrågorna. Det går nämligen inte att likställa man med överklass och kvinna med underklass. Personligen skulle jag dock föredra om man slutade kalla det kvinnofrågor utan istället för jämställdhetsfrågor. Men då bör man också införliva problematik som män kan råka ut för utifrån våra könsrollsmönster.

"yeah right men rätten att slippa gifta sig? eller ännu svårare (tvångsäktenskap är lätt att ta ställning emot)men den positiva rättigheten att kunna leva fritt och försörja sig som ogift kvinna? Var finns den nerskriven och hur ofta pratar man om det? Och är det inte en jävligt mycket större frihetsinskränkning som pågår där världen över konstant än att äktenskap mellan olika religioner kanske inte accepteras överallt?"

Detta är ett problem med värderingarna idag. Utgångspunkten är liberal (vilket dock är bra i många sammanhang) och negativa rättigheter (dvs rätten att slippa utsättas för något) anses som viktigare än positiva rättigheter (dvs rätten att få något). Detta gäller dock även andra områden. Jag tycker inte att det är kvinnorna som grupp som drabbas hårdast av denna attityd. Snarare är det de fattigaste och mest utsatta (oavsett kön) som drabbas hårdast. Kunna leva fritt och försörja sig som ogift kvinna i alla ära, men att överhuvudtaget garanteras att inte svälta eller törsta ihjäl är i mina ögon en ännu viktigare rättighet i det sammanhanget. Inte heller detta betraktas ju som några självklara rättigheter, eftersom det hör till de positiva rättigheterna.

För övrigt bör det tilläggas att folkrätten bara reglerar staters skyldigheter gentemot varandra. Dvs inte staters skyldigheter gentemot de egna medborgarna. Den privata sfären kan alltså omöjligt komma in i detta rättsområde. Det är alltså namnet på det hela som är missvisande. Borde egentligen inte heta folkrätt, utan internationell rätt stater emellan eller något dylikt.

#14  menade inte att byta ämne.. Katarina
2004-03-05 16:56:07

jag vill bara säga här att det var inte min avsikt att byta ämne.jag ville bara tipsa om en text som handlar om könsstympning och strukturer som går igen inom både nationell och internationell rätt, borde inte gjort någon utvikning.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?