feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Nyfiken på feminismer


Gå till senaste inlägget#1  Nyfiken på feminismer Josefine Alvunger
2004-03-01 20:25:58

Hej på er!

Jag undrar hur feminetiks besökare definierar sig själva inom feminismen. Jag vet att det är skiitsvårt att förklara såhär kort, men jag undrar lite var ni står..

1. Könen - konstruerade/biologiska?
2. Finns det en sann kvinnlighet/manlighet?
3. Existerar ett patriarkat?
4. Om ni känner till def. av radikalfeminism, socialistisk/marxistisk feminism, liberalfeminism och postmodernistisk feminism - var hamnar ni då?
5. Kanske enklare: särartsfeminism eller likhetsfeminism?
6. Vad är det huvudsakliga feministiska syftet i din kamp?

Kanske inte kan svara på alla, men om någon vill svara på någon av frågorna så blir jag glad.

#2  Jag. Gabriella
2004-03-01 22:03:30

Har inte tid att skriva ned så mkt just nu men jag kan svara på en del.

1+2. Kön för mig är biologiskt, medans jag anser att genus är en social konstruktion. D v s jag anser att kvinnliga resp. manliga egenskaper är sociala konstruktioner. Jag ser inte en helt och fullt "sann" manlighet el. kvinnlighet.

3. På den frågan svarar jag bara kort att jag anser att "manligt" värderas högre än "kvinnligt" i dagens samhälle.

4+5. Jag hamnar mest åt liberalfeminism-hållet, alltså likhetsfeminism.

6. Att människan inte ska begränsas av vår könstillhörighet utan istället få större möjligheter att utveckla både traditionellt manliga och traditionellt kvinnliga egenskaper, oavsett om vi är män eller kvinnor.
Jag kombinerar min feminism med andra saker. Någon skrev en text här på "Berättelser" som jag håller med om mkt i. Artism, Sexism och Rasism grundar sig i samma saker..

#3  Variationerna är större än skillnaderna. Michael Lundahl
2004-03-01 22:27:47

1, 2: Könsrollerna är socialt konstruerade. Genomsnittligt sett finns det statistiskt påvisbara skillnader mellan män och kvinnor. Men skillnaden i genomsnittet är mycket mindre än variationen inom grupperna. Exempel: Om medel för män är 49 och för kvinnor 51 så har det ingen som helst signinfikant betydelse om resultaten för de båda grupperna är fördelade mellan 10 och 90.

3: Det existerar orättvisor som yttrar sig i genomsnittliga skillnader i lön, makt, inflytande etc. Dessa borde inte finnas. Dessutom existerar könsroller som inte passar alla människor. Såväl snedfördelningen som den tvingande aspeketen av könsrollerna är fel.

Men jag kallar inte detta för ett patriarkat. Jag kallar det för orättvisor. Ett patriarkat förutsätter en struktur. En struktur förutsätter en övergripande yttre kraft som skapar strukturen. Ett gemensamt medvetande. Detta finns inte mellan människor, därför anser jag det vara meningslöst att modellera orättvisorna enligt en patriarkat-modell.

4 + 5: Bara feminist rakt upp och ned. Jag anser att det som nämns ovan är felaktigt (de tvingande rollerna, orättvisorna) och att de skall elimineras.

6: Att skapa medvetenhet om orättvisor och att locka till engagemang att göra något åt dem. Att förbättra existerande feminism genom konstruktiv kritik.

#4  Radikal? Anna
2004-03-02 21:40:13

1. Till största delen ser jag könen som en social konstruktion. Oavsett de biologiska påvisbara skillnaderna mellan könen tycker jag att barn ska uppfostras till individer, inte till bärare av kön. De ska kunna utveckla sin fulla potential.

2. Nej, det finns ingen "sann" kvinnlighet/manlighet. Inte heller finns det någon "kvinnlig själ".

3. Ja, det existerar ett patriarkat.

4. Jag är inte så insatt i definitionerna att jag vet vart jag hör hemma. Jag är lite socialist, lite anarkist, och mycket miljöpartist. Jag är en såndär arbetskygg och cynisk feminist som vill fly samhället och bosätta mig i ett självförsörjande vegetarian-kollektiv någonstans långt ute i vildmarken, avskärmad från det morderna, kapitalistiska samhället. Vad gör det mig till för någe? Kanske är jag en anarkafeminist?

5. Likhetsfeminist, absolut.

6.
* Först och främst att få människor att förstå att deras kön är blott en social konstruktion, och att de, när de insett det, bör ta chansen att utforska sin "sanna" identitet, växa på nytt som människor, oberoende av kön och inlärda normer och ideal.

Ptja.. syftet? Det finns så mycket! Att få en jämställd värld såklart. :) Att riva ner de klassiska benämningarna "manligt", "kvinnligt" och låta folk få utveckla de egenskaperna de vill, oberoende av könsroller. Ett annat viktigt syfte är att krossa patriarkatet, fördela makten lika mellan män och kvinnor, samt krossa den uppskruvade och sjuka skönhetshetsen i jakt på det pefekta utseendet. Och mer därtill.... :)

#5  det här är sååå Josefine Alvunger
2004-03-02 21:54:30

underbar och inspirerande läsning! vi kanske borde vara lite tydligare mot varandra lite oftare? För min del känns det iaf jättebra att läsa vad andra tycker och tänker, och jag tycker också att det visar rätt mkt för andra som inte är feminister - att vi VISST vet vart vi står och varför, och VISST har syfte med vår kamp. De ser inte exakt likadana ut, men sowhat? Vi identifierar ett problem, o anser att det är fucked up, o vill göra nåt åt det.

Vill läsa mera! Jag hoppas fler berättar!

#6  svar Fredrik
2004-03-03 14:51:09

1: Könen är socialt konstruerade till 99.9%. Någon biologisk skillnad finns säkert, men den är i vilket fall klart underordnad de socialt skapade skillnaderna. Innan vi har ett samhälle som inte gör skillnad på kvinnor och män i bemärkelsen uppfostran och förväntan så blir det aning poänglöst att försöka utröna om en viss sorts beteende överhuvudtaget kan ha en biologisk grund.

2. Nej

3. Svår fråga. Beror väldigt mycket på vad man egentligen menar med patriarkat. Menar man patriarkat efter den enkla definitionen att de som besitter den offentliga makten huvudsakligen är av manligt kön så har vi ju helt klart ett patriarkat idag. Menar vi ett patriarkat i den bemärkelsen att de egenskaper vi etikerar som manliga värderas högre än de vi kallar kvinnliga så anser jag att vi har ett patriarkat. Menar man en lite mer invecklad variant där vår kulturs alla uttryck på något sätt är beroende av och skapade av de patrarkala förutsättningarna så har jag lite svårare att köpa det. Då får man snarare bedömma det från fall till fall. Menar man patriarkat i bemärkelsen att män i alla lägen alltid är överordnade kvinnor anser jag inte att vi på något sätt har något patriarkat.

4. Har inte riktigt så bra koll, men jag skulle gissa att jag hamnar någonstans bland de socialistiska och liberala strömningarna. Marxistisk och radikalfeministisk är jag verkligen inte.

5. Likhetsfeminist helt klart.

6. Kamp och kamp. Men det viktigaste för mig är att vi suddar ut könsrollerna. Diskriminering och dylikt lär så gott som försvinna av sig självt om vi inte längre har någon indelning mellan man och kvinna.

#7   Jon B
2004-03-04 11:07:52

1. Det vet vi inte. Det är heller inget vi kan förändra, därför är frågan bara av akademiskt intresse. Det räcker att konstatera ett vi faktiskt påverkas av de sociala sammanhang vi växer upp i.

2. Nej, men ibland tror jag det finns en sann mänsklighet.

3. Ja. Vi kan kalla det möster som de traditionella könsrollerna bildar i samhället för ett patriarkat. Patriarkatet utgörs och upprätthålls av alla personer som agerar utifrån en sådan traditionell könsroll. Själv uppfattar jag det mer som ett matriarkat.

4,5. Gubbslemsfeminist. Det finns så många etiketter, så varför ska inte jag kunna ha min egen?

6. Att mina barn ska kunna utveckla sin fulla mänskliga potential.

#8  Är det här man presenterar sig? Andreas F
2004-10-17 22:54:48

Tänkte börja skriva lite på det här forumet igen så det kanske är läge för en presentation. Jag skrev för länge sedan några inlägg i namnet 'Andreas', men sen dess har det dykt upp fler med samma namn. Här är mina svar på frågorna:

1) Det enkla svaret: både och.

De svåra motfrågorna: Är det konstruerade alltid icke-biologiskt? (och tvärtom?) Hur definierar man kön på ett sådant sätt att man kan säga att det antingen är biologiskt eller konstruerat? (om man definierar kön som antingen biologiskt eller konstruerat är det ju meningslöst att säga att det är det ena eller det andra). Är allt biologiskt statiskt? Är allt konstruerat föränderligt?

2) Om man med sann menar essentiell så nej. Åtminstone inte mer än det finns en sann rödhårighet, en sann kärlek, ett sant jag etc.

3) Patriarkat är ett knepigt begrepp då det alltid går att betrakta över- och underordning som någonting relativt. Men givet hur de flesta värderar verkligheten, är mitt svar ja.

4) Upplysningsfeminism. "frihet, jämlikhet, syskonskap" typ. Jag har dålig koll på begreppen, det kanske är ungefär samma som liberalfeminist, fast jag vet inte.

5) Särartsindividualism kanske? Eftersom jag tycker att människors självdefinierade särarter är viktigare än könens så antar jag att jag måste betraktas som likhetsfeminist. Individens väl är målet med all politik, även om man i valet av medel i regel måste ta hänsyn till det sociala sammanhanget.

6) Min strävan är mot ett samhälle där feminismen gjort sig själv överflödig. Personligen vill jag främja en idédebatt kring feministiska och angränsande begrepp, snarare än att driva sakpolitiska kampanjer.

Jag ser det inte som att jag valt att vara feminist, jag har bara noterat att min generella människosyn innehåller någon slags feminism.

#9   Mars
2004-10-17 23:38:37

1. Ingen aning, säger som Jon, akademisk fråga.

2. Nej

3. Inte en viktig fråga för mig, jag anser att alla könsrelaterade orättvisor ska bekämpas, vem som än är drabbad. Men visst har vi ett gubbvälde.
En orättvis är en orättvisa är en orättvisa, ser ingen konflikt i att motarbeta de som drabbar kvinnor och dem som drabbar män, tvärt om, alla orättvisor slår åt båda håll.

4. Pragmatiker, whatever works

5. Behandla alla lika, låt folk välja själva

6. Bort med könsroller, bort med orättvisor. Försöka få debatten mer konstruktiv och mindre anklagande (utan att bli uddlös)
Och inte minst att få en massa ny perspektiv genom att bolla tankar och ideer med oliktänkade!

#10  Floskelfyllt svar ;-) Robert Svensson
2004-10-18 02:29:50

1. Könen är konstruerade, helt klart. Det finns flera olika sätt att definiera kön (yttre och inre könsdelar, gener och kromosomer, hormonhalter, bl a), och eftersom naturen är analog finns det människor som hamnar mellan stolarna, eller på helt fel stol. Utöver detta kommer då det konstruerade genuset...

2. Nej. Däremot tror jag på en sann mänsklighet. (floskel no 1)

3. Hmm, beror på definition. Jag tror dock på ett system där män görs större än vad de egentligen är, och kvinnor görs mindre än vad de egentligen är. Och båda könen hjälper till för att upprätthålla det.

4. Se 5.

5. Likhetsfeminist, helt klart. Förutom detta ligger jag närmare ett vänsterperspektiv än ett högerperspektiv. Fast titlarna kan egentligen kvitta, kampen är viktigare! (floskel no 2)

6. Feminismen är för mig en del av humanismen, ett medel för att krossa orättvisor och schabloner, upprätta människovärdet, ifrågasätta sanningar och bekämpa maktstrukturer. Tyvärr sitter jag dock oftare och petar näsan framför datorn än jag kämpar på barrikaderna :-(

#11   Danne
2004-10-18 11:29:36

1. Ingetdera och både och. Strängt taget har vår biologi skapat sociala miljöer som förstärkt/försvagat beteenden. Ingen värld kan skapas fri från miljö men inget beteende kan skapas utan biologi. Miljön är mer föränderlig och varierad än biologin, varför man lättare kan se effekterna av just miljön. Det är därför också lättare att skapa förändringar genom att manipulera miljön än genom att manipulera biologin, även om båda metoderna teoretiskt sett skulle kunna åstadkomma förändringar av könsbenägenheterna. Att jämföra individuella skillnader inom könet med den genomsnittliga skillnaden mellan könen är dock att jämföra äpplen och päron.

2. Nej, det tycker jag inte. Inte som begreppen används idag. Begreppen manlighet och kvinnlighet tycker jag bygger på en syn om hur man "bör" bete sig som man/kvinna, ur ett nästan moraliskt perspektiv eller som en universell sanning. Några regler kan aldrig få finnas. Oavsett vilket kön man tillhör måste man få bete sig hur man vill. Detta är inte att förväxla med legitimiteten i att män attraheras av andra saker än vad kvinnor gör. Var och ens individuella syn på vad som är manligt och kvinnligt tycker jag också är upp till var o en.

3. Nej. Det har gjort det, men teorin är förlegad.

4-5. Kan inte benämningar så bra att jag vågar hoppa in i ett fack..

6. Att individen sätts i fokus, att folk ska slippa förutfattade meningar pga kön och att kollektivisering (finns det ordet?) upphör i så stor mån som möjligt.

#12  Kort svar... Ille
2004-10-18 13:23:37

1. Konstruerade
2. Nej.
3. Ja
4. Liberalfeminist
5. Likhetsfeminist
6. Mot dessa fördummande könsroller

#13  Jobbig du är... Rolle
2004-10-18 14:38:07

Tvingar mej att tänka...

1. Både och, ungefär som frågan om det är arv eller miljö som formar en människa.
2. Förstod nog inte frågan.
3. Nä.
4. Brevid?
5. Nånstans mitt i mellan?
6. Kamp? Det låter jobbigt, det får någon annan göra.

#14  Svar Michael Lundahl
2004-10-18 15:15:16

1) Omöjligt att svara på. Den vi är, de roller vi spelar och de begränsningar vi lägger på oss själva är alltid beroende på i vilken omgivning vi befinner oss i. Denna omgivning ändras snabbt med plats, tid, stämning och sällskap. Hur denna omgivning påverkar oss varierar från individ till individ. Dessutom är vi själva en omgivningen och påverkar den.

2) Också omöjligt att svara på. För att få ett sådant svar måste vi skala bort omgivningen från individen. Men då förändrar vi individen på ett sådant sätt att svaret blir oanvändbart.

3) Ja och Nej. Patriarkatet är förklaringsmodell för att förklara observerade orättvisor. Men precis som väldigt många förklaringsmodeller så är det verkligheten som har företräde över modellen. Även om det kan finnas modeller som har motsvarigheter i den observerbara verkligheten så anser jag för min del att patriarkatet som modell är alltför abstrakt, på tok för trubbig och har alledes för låg "upplösning" för att kunna sägas ha en motsvarighet i verkligheten. Så... Ja, förklaringsmodellen "Patriarkatet" existerar, men Nej den har inte någon hård och direkt koppling till verkligheten därför att den motsvarar inte verkligheten tillräckligt bra.

4) Precis som med religion: en egen blandning. Min feminism defineras i grunden av ordboken (exempelvis Merriam-Webster):

http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Di…

One entry found for feminism.

Main Entry: fem·i·nism
Pronunciation: 'fe-m&-"ni-z&m
Function: noun

1 : the theory of the political, economic, and social equality of the sexes
2 : organized activity on behalf of women's rights and interests

5) Ingendera. Det finns mätbara genomsnittliga skillnader mellan könen. Dessa skillnader är dock mindre än skillnaderna mellan individer inom könengrupperna. Och eftersom ingen människa är genomsnittlig så kan inga egenskaper om den enskilda individen utläsas från dess kön. Varje individ är unik.

6) Kamp? För att jag skall kämpa måste det finnas en motståndare. Jag har inte märkt någon som är motståndare mot mig. Gudrun Schyman försöker då och då utropa könskrig mot mig men jag har inte antagit den krigsförklaringen så vill hon ha krig så får hon kriga för sig själv.

Jag kämpar inte. Jag för dialog, samarbetar och kompromissar för att uppnå förbättring. Det ser inte jag som en kamp.

/Micke

#15  Holy crap! Michael Lundahl
2004-10-18 15:16:56

Jag hade redan svarat i tråden!Så underbart roligt att se skillnaderna medan vad jag svarade då och nu.

/Micke

#16  Svar TKU
2004-10-18 15:56:22

1) Könen är per definition biologiska. När det gäller biologiska och sociala faktorers roll för könens beteende så är frågan politiskt infekterad, och därför bör vi låta forskare ta diskussionen.
2) Förstår inte frågan.
3) Beror på definitionen av "patriarkat". I Sverige i dag finns så pass många konkurrerande maktstukturer (ekonomisk situation, utbildning, yrke, socialt kontaktnät, etnicitet etc) så att kön allt oftare blir irrelevant.
4) Liberalfeminist med postfeministiska tendenser (vilket kanske har märkts om man läst mina inlägg).
5) Likhetsfeminist. Särartsfeminismen i Sverige är väsentligen ett spöke konstruerat av en grupp feminister som vill rättfärdiga sig själva.
6) Jämlikhet mellan kön och andra definitiva människogrupper är en viktig del av en humanistisk livsåskådning.

Det känns dessutom som att jag som heterosexuell man trots allt har en del att vinna på ett jämställt samhälle. Jag vill bland annat kunna visa mig fysiskt och psykiskt svag utan att bli dömd av mina medmänniskor. Jag vill också slippa plikten att ensidigt försörja och uppvakta damsällskap. Jag vill emellanåt få chansen att bjudas på restaurang, utsättas för serenader och få bilskjuts hem en regnig natt i utbyte mot en kyss.

Sen har vi ju PK-faktorn. Det är ofta socialt självmord att påstå sig vara mot jämställdhet.

#17   Tzompa
2004-10-18 15:56:43

1. Nästan en definitionsmässig fråga, jag ser könet som biologiskt, genus som en socialkonstruktion och könsrollerna som kulturella förväntningar på könet.

2. Nej, jag brukar fundera på om det finns något som är positivt i ena könsrollen men negativt i den andra men jag har då inte komit på något.

3. Om man med patriarkat menar en organisation som med manlig överhöghet som uttalat mål ungefär som KKK eller Apartaid i rasist hänseende så nej men om man menar att våra kollektiva medvetna och omedvetna fördommar och förväntningar leder till att män statistiskt sett har fördelar på vissa områden i samhället så ja.

4. Liberalfeminist i teorin socioliberalfeminist rent pragmatiskt.

5. Likhetsfeminist.

6. Ett ord: Valfrihet. Därmed inte anarki utan mera att optimera valfriheten som individen har i samhället.

#18   UppåtEmma
2004-10-18 20:01:42

1. De könen man kan ta på är biologiska :-)

Resten har många redan gett väldigt bra svar på som stämmer överens med min syn, bland annat Gabriella, Robert Svensson och JonB (förutom det med gubbslemsfeminist då. det kan jag nog inte passa in i hur mkt jag än försöker... :0) )

Bra tråd!

#19   Erik Rodenborg
2004-10-18 20:24:02

1. Både och...
2. Ja, troligen, men vad den egentligen handlar om är så begravt under patriarkal ideologi så att det idag är nästan omöjligt att uttala sig om den.
3. Ja, definitivt. Jag anser att patriarkatet är ett system som ytterst bygger på våld, i viss mån föregår klassamhället och troligen uppstod någon gång under yngre stenåldern. (Jfr Marija Gimbutas!)
4. En kombination av socialistisk feminism, radikalfeminism och särartsfeminism :-)
5. Särartsfeminism, men många av de som brukar benämnas som "särartsfeminister" (Paglia med flera) har jag INGENTING gemensamt med! Jag har aldrig förstått varför Paglia kallar sig feministöver huvud taget.
6. Frågan är alltför personlig för att jag ska vilja/våga gå in på den här...

#20  Oj... ska försöka scrolla och svara utan att tappa bort mig! Lemur
2004-10-18 21:08:38

1. Det biologiska könet är en sak medan det sociala könet (genus kallas det väl?) är en helt annan historia. Jag har en misstanke om att det finns ett samband mellan social acceptans, utanförskap, "sexualitet" och kön. Orkar inte utveckla det här och nu.

2. Sann mänsklighet finns.

3. Nä, flera... Det rena "patriarkatet" i ordets etymologiska sammanhang är kanske inte glasklart i Sverige, däremot de patriarkala strukturer som är grundläggande för våra roller i dagens samhälle. De finns där, jag lovar. Jag springer in i dem flera gånger om dagen.

4. Vet ej. Liberalt socialistiskt radikalt kanske? Beror ju helt på vad sakfrågan gäller och hur mycket det engagerar mig.

5. Likhetsfeminist i den meningen att det inte ska spela någon roll vad du har mellan dina ben för att du ska vara accepterad som likvärdig människa. Särartsfeminist i den meningen att det inte ska spela någon roll om du är man eller kvinna för att du ska vara accepterad som likvärdig människa... (så det blir väl likhetsfeminist då).

6. En bättre värld för mina barn.

Med hopp om att ha gjort någon glad idag!

#21   Kerstin
2004-10-18 23:30:17

1. Kön är biologiska men kan, trots att man delar in dem i två, se rätt olika ut och många människor får lite av bägge. Genus är konstruerat.
2. Nej. Jämför Den unge Werther med Rambo...
3. Nja... Beror på vad man menar. Det finns många strukturer i samhället som gynnar män generellt. Det finns vissa strukturer i samhället som gynnar kvinnor generellt.
4. Någonstans mellan likhetsfeminist, liberalfeminist och postfeminist. Eller också bara ekvalist.
5. Likhetsfeminist
6. Att alla människor, oavsett kön, hudfärg och sexualitet, ska få större möjligheter att leva det liv de vill leva.

#22   Nfal
2004-10-19 12:21:47

1. Könen är socialt konstruerade. Jag går på Judith Butlers tes att vi inte kan se bortom genuset och se det biologiska könet. Därför är genus och kön samma sak. Och socialt konstruerade.
2. Nej.
3. Ja. Fast jag skulle hellre kalla det för genussystem, som bygger på en vertikal och horisontell segregering. Där det som definieras som 'kvinnligt' underordnas det som definieras som 'manligt'.
4. Tror att jag hamnar ganska nära den postmodernistiska feminismen.
5. Pass...
6. En bättre värld för mina barn. Låter som en floskel, men menar det. (Det där lät ju som ytterligare en floskel! Äh, tro mig om ni vill, annars inte...)

Intressant att läsa om individens heliga ställning. Vi pratar ofta om individen som autonom och självständig. Individen uttrycker sig genom språket. Det blir väldigt lätt att beskylla individen för de fel som han eller hon gör; "Det är individens eget val" och så vidare. Jag tror att individen är decentrerad, dvs att språket talar genom individen, inte tvärtom. Det vill säga att när individen gör sina val är valmöjligheterna inte obegränsade utan tvärtom, väldigt begränsade genom att språket sätter ramarna för vad vi kan och vad vi inte kan göra.

#23  Ufpopianism :-D ufpopen666
2004-10-29 13:44:20

1. Könet har en biologisk konstruktion i botten och den sociala konstruktionen läggs ovanpå och ser olika ut beroende på vad varje människa identifierar sig med.

2. Om man menar egenskaper som är mer frekventa hos respektive kön när det gäller psykiska/mentala egenskaper så har jag tidigare haft åsikten att kvinnor generellt tenderar att vända sina frustrationer inåt och mot sig själv medans män riktar den utåt mot omvärlden. Med tiden har jag alltmer undrat om inte det där är en social konstruktion som gått i arv. Jag känner att jag lärt mig mycket om våra könsroller sen jag sett barn växa upp.

3. Patriarkat existerar på så sätt att det finns en klar bild hur man och kvinna ska vara och deras egenskaper. Det är en konstruerad bild och har ingen relevans i verkligheten. Patriarkatet medverkar till att sprida den många gånger falska bilden att mannen är den som är den bästa i alla områden. Den medverkar också till en förvriden sexistisk bild av kvinnan och använder denna bild till att marginalisera henne. Patriarkatet är i mina ögon inte en medveten organisation, dock en minsta gemensam nämnare som hävdar den traditionella manligheten och dess självhävdade överlägsenhet.

4. Postmodernistisk feminism så långt jag vet.

5. Likhetsfeminism

6. Krossandet av de tradtionella könsrollerna, myterna kopplade kring detta och en avsexualisering av alla människor i alla sammanhang utom i det sexuella. Jag vill också kämpa för en mer tidsenlig människosyn generellt och minska toleransen för avarter.

#24   Simone
2004-10-29 22:36:09

1. Könen - konstruerade/biologiska?
Jag anser att det finns vissa biologiska skillnader mellan kvinnor och män, men att variationen inom grupperna är alltför stor för att kön skall ha någon betydelse. Könsrollerna är för tvingande för individen och fullständigt socialt konstruerade.
2. Finns det en sann kvinnlighet/manlighet?
Nej, det finns i slutändan bara människor
3. Existerar ett patriarkat?
Ja, det existerar, pga av historia, religion och samhällsutveckling, en struktur som hindrar kvinnor.
5. Kanske enklare: särartsfeminism eller likhetsfeminism?
Likhetsfeminism
6. Vad är det huvudsakliga feministiska syftet i din kamp?
Jämställdhet. Att framtidens män och kvinnor skall ha samma förutsättningar i allt och slippa de skygglappar som kan hindra en person från att se andra möjligheter än de traditionella.

#25  ufpopen Sveggo
2004-10-30 01:11:05

"...och minska toleransen för avarter."

Eeeh... Hoppas att det var en felformulering ;-)

#26  Ojsan... Sinner
2004-10-30 12:01:42

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#27  Såhär Levtjenko
2004-10-30 13:34:11

1. Våra kön är biologiska, alltså de vi reproducerar oss med. De egenskaper vi tillskriver dessa är socialt och kulturellt konstruerade.
2. Nej.
3. Ja, i den mening att män har makten i samhället, de har tolkningsföreträdet och de är normen.
4. Ja, jag har nog aldrig definierat mig mer än att jag är radikalfeminist, sen kan man ju hämta saker från olika håll som man finner intressanta.
5. Likhetsfeminism!
6. Jämställdhet. Medvetandegörande. Bort med traditionella könsroller,ideal och normer.

#28  Sveggo ufpopen666
2004-11-03 15:49:41

Mjo en felformulering i så motto en intolerans mot inhumana traditioner och subkulturella koder med syfte att behandla en människa efter hennes kön.

#29   Zork
2004-11-06 14:18:19

1. Könen - konstruerade/biologiska?
Konstruerade till största delen. Även om jag tror att det finns vissa biologiska skillnader mellan könen. (exempelvis könsorgan). Men jag anser inte att en persons personlighet beror på biologi.

2. Finns det en sann kvinnlighet/manlighet?
Nej
3. Existerar ett patriarkat?
Jag är inte helt 100% på definitionen av patriarkat. Men ska man hålla sig till Sverige eller världen? För jag anser att det existerar ett patriarkat i världen, men att vi i Sverige har lyckats få bort "större delen" av det.

4. Om ni känner till def. av radikalfeminism, socialistisk/marxistisk feminism, liberalfeminism och postmodernistisk feminism - var hamnar ni då?

postmodernistisk feminism (tror jag iaf, har inte 100% koll på definitionen här heller, men...)
Även om jag hellre kallar mig för "sexpositiv genus feminist" eller "queer feminist". Eller inte kallar mig för något alls. (Men det är en fördel att veta vart man själv står)

5. Kanske enklare: särartsfeminism eller likhetsfeminism?
Likhetsfeminist.
6. Vad är det huvudsakliga feministiska syftet i din kamp?
Att minska betydelsen av kön. Kön ska inte ha större betydelse för en människas liv än vad hens hårfärg/ögonfärg/whatever har.

#30   mie
2004-12-05 05:19:39

1. Könen - konstruerade/biologiska?

Kön konstruerat genom samspelet mellan kultur och biologi där irrelevanta biologiska skillnader gett upphov stora kulturella svallvågor i form av konstruktioner och elaboreringar av livsfientlig art.

2. Finns det en sann kvinnlighet/manlighet?

Kanske är människan unik i att dess natur ligger i att inte ha någon konkret natur utan istället domineras av en socialt och historiskt konstruerad verklighet (traditonalisering, institutioner, språket som medium etc).

3. Existerar ett patriarkat?

En struktur finns vilken kan konceptualiseras som ett patriarkat. Huvudsakligen en könsmaktsordning vilken agerar i samspel med kvinnor och män och formar deras verklighet och respektive personer. Vidare också i extremt begränsad mån manifesterad i konkreta medvetna utövare av sexism/patriarkalism. Det är dock farligt att tro att det rör sig om en medveten konspiration utan detta är istället en förrädisk subjektivisering av något vi inte kan ta på. Det finns i dig och mig och konstituerar vår verkligen och alla interaktioner oss imellan.

4. Om ni känner till def. av radikalfeminism, socialistisk/marxistisk feminism, liberalfeminism och postmodernistisk feminism - var hamnar ni då?

Antipatriarkal med socialanarkistisk, radikalfeministisk och poststrukturalistisk grundanalys. Poststrukturalismen bereder vägen för queertänkande.

Ingen kan frigöra någon annan vilket ger en separatistisk kamp. Dock måste patriarkatet erkännas som något externt vilket också ger en enad antipatriarkal kamp - vi vet vad fienden heter och den är inte mellan oss utan utanför oss och mot oss.

Den nedkämpas lämpligen tillsammans med gemensamma erfarenheter. Vi kan inte hoppas lägga hela pusslet utan att både radikalfeministiskt se till våra kollektiva identiteter liksom queer och poststrukturalistiskt rasera all grund för någon konstruktions sannhet och möjlighet att förtrycka och begränsa oss.

5. Kanske enklare: särartsfeminism eller likhetsfeminism?

Likhet då inte ens en faktiskt fundamental biologisk skillnad, vilken betvivlad å det starkaste, aldrig har rätt att begränsa oss i våra liv och inte heller har någon konkret anledning att göra detta då vi som art lever i en så starkt socialt konstruerad verklighet.

6. Vad är det huvudsakliga feministiska syftet i din kamp?

Ett antipatriarkalt projekt vilket söker att helt dekonstruera genus för att istället låta människor agera inom friare och mer livskraftiga institutioner.

Liksom också eradikerandet av alla maktstrukturer och kulturella värderingshegemonier då dessa begränsar, förtrycker och passiviserar människor.

Detta av nödvändighet då patriarkatet varje sekund våldsför sig på kvinnor och män och utarmar deras liv.

De fasligaste uttrycken av detta är mäns våld mot kvinnor liksom den allsomfattande underliggande begränsandet, underkuvandet och passiviserandet av alla, vilket det tidigare nämnda våldet är ett uttryck av.

Eller så tänker jag helt annorlunda om fem minuter när jag blir arg nästa gång.

#31   Karl Astrid
2004-12-05 11:19:56

#3 lundahl: "Könsrollerna är socialt konstruerade."

Och:

"En struktur förutsätter en övergripande yttre kraft som skapar strukturen. Ett gemensamt medvetande. Detta finns inte mellan människor, därför anser jag det vara meningslöst att modellera orättvisorna enligt en patriarkat-modell."

Var har du fått den definitionen (överfripande yttre makt) ifrån? Denna argumentation är enligt mig oförenlig. Motsägelsefullt.

Em maktstruktur går aldrig att ta på, den grundar sig ofta i statestik men ger sig även uttryck på det filosofiska planet (det ontologiska). Och att jämföra skillnader inom grupper har inget med genus att göra. Den jämförelsen anses inte vara aktuell enligt många forskare.

#32   Karl Astrid
2004-12-05 12:12:06

#30, precis: "Det är dock farligt att tro att det rör sig om en medveten konspiration utan detta är istället en förrädisk subjektivisering av något vi inte kan ta på. Det finns i dig och mig och konstituerar vår verkligen och alla interaktioner oss imellan."

Ovanstående är svaret på #3:

"Men jag kallar inte detta för ett patriarkat. Jag kallar det för orättvisor. Ett patriarkat förutsätter en struktur. En struktur förutsätter en övergripande yttre kraft som skapar strukturen. Ett gemensamt medvetande. Detta finns inte mellan människor, därför anser jag det vara meningslöst att modellera orättvisorna enligt en patriarkat-modell."

#33  Anna Greenfish
2004-12-05 12:52:51

Ekofeminist kanske?

Med tanke på att du anser det finnas ett patriarkat och till stor del är miljöpartist. Rekomenderar verkligen Carolyn Merchant - Naturens Död. Där kan du nog finna mycket som skulle intressera dig. Jag gillar hennes texter även om jag inte håller med om allt. Och jag bor också gärna så som du beskriver...

#34  Ekofeminism mie
2004-12-05 12:57:43

Vill minnas att fältbiologerna i stockholmsregionen kommer att ordna något omkring ekofeminism i januari.

#35  Dags för mig! Greenfish
2004-12-05 13:05:55

Nu har andra människor svarat väldigt likt mig, därför hänvisar jag ibland till dem.

1. Könen - konstruerade/biologiska?

Skillnader finns rent biologiskt. Däremot anser jag inte att skillnaderna som finns biologiskt skapar de könsroller som finns idag. Det gör vi själva. Så konstruerade blir nog svaret, trots vissa skillnader.

2. Finns det en sann kvinnlighet/manlighet?

Nej, det skulle jag knappast påstå.

3. Existerar ett patriarkat?

Fredriks svar är lysande likt det jag skulle svara.

4. Om ni känner till def. av radikalfeminism, socialistisk/marxistisk feminism, liberalfeminism och postmodernistisk feminism - var hamnar ni då?

Ekofeminist, men inte fullt ut på alla plan. Tror nämligen inte likt många att kvinnorna hade det bättre under antiken. Är inte heller lika mycket inne på patriarksteorin de har. I övrigt så är det för intressant för mig att inte vara det. Var det ligger på skalan ovan har jag ingen aning om tyvärr. Jag håller ju inte med om det mest extrema i den ideologin och skulle därför inte kalla mig för radikalfeminist.

5. Kanske enklare: särartsfeminism eller likhetsfeminism?

Likhetsfeminist

6. Vad är det huvudsakliga feministiska syftet i din kamp?

Få bort könsroller. Även att höja värderingen på de egenskaper som idag anses kvinnliga. Som ekofeminist ser jag nämligen att detta skulle gynna även synen på miljön. Försöker slå två flugor i en smäll här =) Överlag ett mer individbaserat tänkande. Jag kommer aldrig att ge mina ungar bara dockor eller bara bilar, ge valmöjlighet som inte baseras på kön helt enkelt.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?