feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

kvotering sexistisk?


Gå till senaste inlägget#1  kvotering sexistisk? Ell
2005-02-24 23:08:13

Inom politiken används tre argument för att påvisa kvinnors politiska deltagande. De är att män och kvinnors resurser ska tas tillvara men även argument byggda på rättvisa och demokrati för att alla röster i samhället presenteras. Det tredje är att män och kvinnors olika intressen i hur samhället ska representeras. Samtliga argument bygger dock på olika antaganden angående kön och makt, vilka leder till krav på könspolitiska lösningar av skiftade art. De tre argumentens bakomliggande tanke är att en grupprepresentation för sociala grupper för att bygga upp en närvaro i den politiska strukturen. Närvarons politik syftar på att inkludera de som nu är exkluderade snarare än att låsa fast en grupp efter könstillhörighet. . I norden har man förespråkat kvotering på mellan 20 – 60%, och innebär att kvinnors inflytande ökar och männens minskar, därav uttrycket varannan damernas. Denna form av positiv särbehandling mötte reaktioner i olika media som var i stil med att detta (kvotering) skulle minska jämställdheten då den är diskriminerande i sig. Männen var den grupp som diskriminerade på grund av detta och man menade att jämställdhet skulle nås med könsneutrala åtgärder som inte kolliderade med andra demokratiska principer och detta skulle nås på frivillig basis. Motståndarna till kvotering skapade en konflikt mellan kön och kompetens då detta skulle försämra kompetensen. Män deltar inte i politiken som män utan som kompetens och undkommer problemet genom detta. Det motstånd som väcks runt detta aktualiserar en bakvänd sexism och menar att de strategier man tillämpar istället förtrycker män som grupp. Min undra är om detta kan ses som sexistiskt? Sexism innebär att det ena könet förtrycker det andra på grund av att skillnaderna dem emellan är socialt konstruerade. Vidare, kan kön institutionaliseras som en grundläggande makt – och intressekonflikt i samhället och inte bara ses som en jämställdhetsfråga?

#2  Mina tankar.... slaktprod
2005-02-25 03:45:39

Jag tycker inte att kvotering är sexistiskt. Är det 60% kvinnor på en arbetsplats kommer jag inte att ta illa upp om en lika kvalificerad man får jobbet före mig. Inte heller kommer jag ta illa upp om en lika kvalificerad invandrare får jobbet för att fylla upp deras kvot.

Kvotering är inte förtryckande mot män som grupp, utan förtryckande mot individer. Samtidigt ses de mänskliga rättigheterna gärna som de "manliga" rättigheterna. De som talar mot kvotering talar för ett samhälle där alla värderas lika i lag, men det dom glömmer är att alla inte värderas lika i övrigt. Så.. kan vi ha "rättvisa" lagar samtidigt som samhället i övrigt inte är rättvist? Jag tycker att lagens normgivande funktion i fall som dessa kan vara mer relevant än den individuella rättigheten att konkurera med sin kompetens.

#3   Fredrik
2005-02-25 09:00:08

Jag trodde aldrig jag skulle yttra den här frasen, men i detta fallet så tycker jag Margareta Winberg sa det hela bäst.

"Jag tycker om kvotering till exempelvis politiska uppdrag. I vårt parti har vi en sådan regel när det gäller kvinnor och politiska uppdrag. På arbetsmarknaden är det svårare eftersom det krävs viss kompetens för ett visst jobb."

Margareta Winberg (s)

#4  Brandmän då Ell
2005-02-25 09:54:56

När jag har pratat om det här med andra IRL så dyker det nästan alltid upp kommentarer i stil men "men tjejer kan ju inte vara brandmän tex för det krävs styrka och sånt. Det är hårda prov för att komma in där och om de kvoteras in så sänker det kvaliteten på räddningstjänsren." Alltså att de kvoteras in för att de är kvinnor trots att det fanns män som skulle kunna väljas in för att de var bra. Så nästa fråga är: Sänker kvotering kvaliteten på arbeten? Eller visar sådana reaktioner bara på en attityd hos den som säger det bara att de utgår ifrån att kvinnor är mindre kompetenta?

#5  mjae elinlite
2005-02-25 10:05:51

Jag tycker inte att kvotering är sexistisk om den tillämpas enligt principen "om två lika kompententa personer söker jobb så ska den vars kön är i minoritet på arbetsplasten/arbetsrollen anställas".

Jag har ännu inte sett ett enda jobb som skulle utföras bättre eller sämre pga av personens kön, visserligen har jag råkat på bra mycket fler manliga gynekologer som varit usla, man samtidigt har jag råkat på bra mycket fler isländska gynekologer som varit usla så jag vet inte.

Kvotering är väl inte mer diskriminerande än löneklyftor?

#6   Ell
2005-02-25 10:09:27

nä precis, men varför införs det inte i större utstäckning då? Det är ju ett väldigt motstånd mot det.

#7   Fredrik
2005-02-25 10:11:52

Jag tycker det känns uppenbart att anställningar utefter kön/etnicitet som enda variabel istället för kompetens sänker kvaliteten på den levererade varan, oavsett om det är män eller kvinnor som kvoteras in.
Som jag skrev i tråden "klass och kön", så straffar kapitalismen de företag som tillämpar "informell kvotering" a.k.a "att sätta sina manliga polare i styrelsen" istället för den mest kvalificerade kandaten för platsen. På samma sätt skulle lagstadgad kvotering straffa de utsatta företagen.
Dessutom, om ett företag som är ovilligt att ta in kvinnliga chefer/styrelsemedlemmar skulle tvingas till detta så tror jag risken är stor att de bara anställer kvinnor som de "vet" inte kommer våga säga till om något utan bara sitter och fyller ut sin stol för att siffrorna skall se bättre ut, vilket inne gynnar någon av parterna.

#8  Fredrik elinlite
2005-02-25 10:13:09

Måhända. Men i grunden är det ju precis samma som att anställa sin polares grabb, eller hur?

#9   Ell
2005-02-25 10:15:51

Intressant. varför tror du att de anställer någon som kommer fylla ut en stol bara?

#10   Fredrik
2005-02-25 10:20:52

elinlite:

Finns det Någonsin två sökande som är Precis lika åtråvärda i arbetsgivarens ögon?
Om ja, är de tillfällena tillräckligt många för att synas i statistiken?
Finns det något egenvärde att ha 50/50 fördelning på en arbetsplats?

Kvotering/löneklyftsjämförelsen haltar, då det inte är någon som vill lagstadga löneklyftor.

"Skulle det vara värre att poliser försöker skjuta en misstänkt de försöker gripa än att den misstänka försöker skjuta polisen? Nej precis, så varför inte lagstadga att polisen får skjuta misstänkta då det omvända faktiskt sker?"

Hela poängen med vår lagbok är likhet inför lagen. Om man börjar ändra i den för att diskriminera lite åt andra hållet när samhället upplevs diskriminera för mycket åt ena hållet är man inne på en farlig väg.
Jag säger nej till lagstadgad diskriminering.

#11   Fredrik
2005-02-25 10:23:03

elinlite:
förutom att lagen inte tvingar dem till att anställa honom.

ell:
om de inte är intresserade av att anställa kompetenta kvinnor utan lag så tror jag en lag kommer ändra på det. Att anställa en stolsfyllare tillåter dem att i godan ro fortsätta styra som de alltid gjort.

#12  men Ell
2005-02-25 10:26:37

frivillig kvotering, att företagen mm anses kunna se till kompetens istf kön kan man väl säga, funkar ju inte i praktiken då det finns en allmän uppfattning om att kvinnor inte har tekniskt kunnande och kompetens

#13   Fredrik
2005-02-25 10:37:50

ell:
Jag kan inte tala för företagens allmäna uppfattning, men när det gäller tekniska utbildningar så kvinnor tråkigt nog väldigt underrepresenterade, så det är inte konstigt att de är övervägande män på tekniska chefsposter.
På KTH/Chalmers så ligger väl siffran på knappa 20%, så en 50/50 fördelning skulle tillåta c:a 40% av alla civilingenjörer att bli anställda. Vidare så betyder inte samma utbildning samma kompetens. När det gäller mig klass så tror jag det är *en* tjej som verkligen har intresse för själva ämnet, medan resten av tjejerna verkar se det som "en bra utbildning för att få jobb el. dyl", de vill bara klara av det. Bland killarna så sitter många och skriver egna kompilatorer, små operativsystem, webservrar you name it.
Det är de killarna som blir headhuntade, inte för att de har penis utan för att de *lever* den här utbildningen, inte bara läser den.

#14   Fredrik
2005-02-25 10:42:36

disclaimer:
Jag tror att kvinnor skulle klara av att leva så lika bra som män, men idag verkar inte det intresset finnas tråkigt nog.
En kvinnlig vän till mig som till sommaren är klar med sin högskoleingenjörsutbildning (som hon började läsa tillsammans med sin pojkvän) sa till mig att hon förmodligen kommer gå tillbaka till att jobba bakom disken på samma affär som hon gjorde innan utbildningen när hon är färdig. Sånt gör mig så uppgiven, vad är meningen med att utbilda sig om man inte vill göra någonting med det? Kan samhället uppmuntra tjejer/kvinnor till att våga/vilja mer inom de tekniska utbildningarna/arbetsplatserna?

#15  fredrik Ell
2005-02-25 11:11:36

jag blev lite nyfiken på vilken utbildning du läser så jag gick in på din sida men hittade inget..nå väl. Jag gick en linje som heter Kultur, Samhälle mediagestaltning (KSM) och vi var en övervägande majoritet tjejer. Halva utbildningen var pratisk vilket innebar att vi fick lära oss det vi behövde lära oss för att kunna genomföra produktioner av olika slag. Alltså om man ger tjejer utrymme kan de ta för sig och lära sig det tekniska. Det är en anledning till att jag vill arbeta med högstadietjejer och teknik...utan at det finns killar runt om...men det har inte riktigt med saken att göra

Har du hört om askungekomplexet? Colette Dowling har skrivit om just detta med att det finns en trend i att nyutexaminerade tjejer blir med barn eller skaffar skitjobb efter utbildningen. hon menar att det beror på tjejers dåliga uppbackning av varandra och från lärare. Könet kommer emellan när samhället speglar sin syn på flickan och hennes möjligheter.

#16   Ell
2005-02-25 11:13:49

flickor får lära sig att uppbacka killarna och stå vid sidan av även om den duktiga tjejen har gjort allt jobb. det ligger i könsrollerna ch i att inte tjejer släpps in i killgänget eller ges förtroende

#17   Fredrik
2005-02-25 13:07:24

ell:
Jag läser civ.ing informationsteknik.
Jag tvekar inte på att tjejer kan lära sig den tekniken som behövs, men vilket utrymme är det som måste *ges* tjejer för att de skall kunna ta för sig som de inte har idag?

Jag hade inte hört talas om namnet askungekomplexet, men jag känner väl till syndromet. Jag får det ändå inte att gå ihop.
Trots sämre uppbackning från varandra och lärare så har de högre betyg än killarna efter gymnasiet, och ändå söker så fruktansvärt få till tekniska utbildningar. På högskola finns det inte någonting som heter "uppbackning av lärare" såvitt jag upplevt, det finns professorer som ger föreläsningar, sen ligger resten på ditt ansvar. Det finns särskilda nätverk för tjejer för att peppa dem igenom utbildningen och ut i arbetslivet, som hjälper och uppmuntrar dem dem att nätverka med varandra, något motsvarande finns inte för killar.
Valet att skaffa barn eller att ta ett skitjobb efter exameln är varje människas, och inte ett val av samhällets syn på den människan.

Vem lär kvinnorna att backa upp killarna och stå vid sidan av?

#18  Vad är kvotering egentligen? Lemur
2005-02-25 17:08:03

Att välja män fast att det finns kompetenta kvinnor, att välja människor med svenskklingande namn fast att det finns kompetenta människor med icke-svenskklingande namn, att välja lika fast att det finns kompetenta olika - nog sjutton är det kvotering det också.

#19   Fredrik
2005-02-25 17:54:44

lemur:
Vilken kvot är det man fyller då?
Hur stor är den?

#20  "Kvotering" Lemur
2005-02-25 18:16:04

Vad innebär kvotering? Jo, att välja personer inte på grund av att de är mest kompetenta på pappret, utan på grund av andra saker som är till synes ovidkommande.

Resten kan du nog räkna ut själv.

#21  Fredrik Ell
2005-02-25 19:03:46

jag skulle säga att det du inte får att gå ihop beror på de socialiserade könsrollerna. Postar ett utdrag från en grej jag skrev för ett tag sen ang detta:
Man förväntar sig att kvinnan ska ha den traditionella kvinnorollen som passiv, vilket bland andra den amerikanska författaren Colette Dowling aktualiserar i Askungekomplexet. Hon är en känd skribent och debattör kring frågor som rör kvinnors liv och verksamhet och har givit ut en lång rad uppmärksammade böcker. Den mest kända är Askungekomplexet. Dowling menar att kvinnor får lära sig att vara beroende och att vara en del av någon annan i större grad än män. Enligt henne får kvinnor lära sig i tidig ålder att stå i bakgrunden och backa upp andra. Detta sker på olika sätt genom de förväntningar som omgivningen har och applicerar beteneden på män och kvinnor. Det är mannen som är den handlingskraftige vanligtvis, inte minst i amerikansk film där man troligtvis vill hålla myten om den vite anglosaxiske hjälten levande, genom att man låter honom rädda hjältinnan från olika faror.

#22  Fredrik BluePrince
2005-02-25 21:00:10

Det där med att killar och tjejer har samma möjligheter vid högskolan är inte riktigt sant. Jag har själv läst en civilingenjörsutbildning och när man börjar undersöka och tänka efter så inser i alla fall jag att det finns ganska många fällor.

En är att de flesta civilingenjörsutbildningar kräver vissa förkunskaper. De står inte i utbildningskatalogen, men de finns ändå där. När det gäller datorer och programmering är det till exempel väldigt sällan som grundkurserna verkligen är grundkurser.

En annan är att det finns få kvinnliga lärare, vilket gör att killarna har mycket lättare att hitta förebilder och mentorer. Nästa problem är att de manliga lärarna sällan är intresserade av att lära sig om genusperspektiv.

Ytterligare en fälla kommer när man börjar diskutera doktorandstudier. Pratade härom dagen med en insiktsfull lärare om varför det är så få kvinnor som väljer att doktorera. Vi kom fram till en ganska enkel förklaring. De flesta som doktorerar vid åtminstone min tekniska högskola har länge haft någonting som de är lite extra bra på, ett projekt som de filar på eller ett problem som de funderat på. Vid universitetet får de en mentor som hjälper dem vidareutveckla intresset. Undantagen, som alltså blivit intresserade av ett specialintresse under grundutbildningen och sedan väljer att doktorera på det är få. Det är helt enkelt svårt att hinna med att både hitta "sitt" favoritområde, fördjupa sig i det och dessutom få en av (de oftast manliga) lärarna att engagera sig som mentor. I den förra gruppen finns betydligt fler killar och i den senare betydligt fler tjejer.

#23   Nils
2005-02-26 00:11:01

"En annan är att det finns få kvinnliga lärare, vilket gör att killarna har mycket lättare att hitta förebilder och mentorer. Nästa problem är att de manliga lärarna sällan är intresserade av att lära sig om genusperspektiv."

Jag håller med och samma resonemang gäller skolan generellt som där lärarkåren är rätt så kvinnodominerad. En utjämning på både ställena vore inte helt fel, och skulle nog gynna killarna i skolan generellt och tjejerna på tekniska linjer

#24  Blueprince Doolittle
2005-02-26 12:52:38

Du manar att tre faktorer missgynnar tjejer på högskolan

1. Förkunskaper premieras, och även grundkurser förutsätter vissa grundkunskaper.

Vad är könsdiskriminerande i detta? En tjej med förkunskaper har fördel gentemot en kille utan. Dessutom vet jag inte om du har rätt här, i varje fall lärare på tekniska högskolor brukar klaga på att nya studenters grundkunskaper är så dåliga att alla grundkurser mer och mer börjar hamna på gymnasienivå.

2. Avsaknad av kvinnliga förebilder och genusmedvetande.

Håller med dig!

3. Doktorandutbildning brukar gå till kandidater med specialintresse och djup specialkompetens.

Igen, varför missgynnar detta en tjej? En kille utan dessa egenskaper får väl heller inte bli doktorand.

Kunskaper och specialintresse är inte givna manliga egenskaper, utan något som jag tycker är ganska bra ursållningsmekanismer ur ett akademiskt meritokratiskt perspektiv. Om vi kan märka att tjejer med talang, bra kunskaper och stort intresse för ett ämne har svårare att lyckas på universitetet eller att bli antagen på ett doktorandprogram, då är det diskriminering och ska slås ned på. Annars tror jag det eviga tuggandet om tjejers omöjlighet att lyckas blir självuppfyllande.

Magnus Henrekson på Handels säger att färre briljanta tjejer söker de riktigt intressanta tjänsterna, med ursäkt att de är är missgynnade och diskriminerade.

#25   Fredrik
2005-02-26 13:11:03

lemur:
nej, det du beskriver är diskriminering. Kvotering är att säga att X av våra totalt Y anställda måste uppfylla ett visst kriterie.
Så nej, jag har fortfarande svårt att räkna ut vilken kvot de försöker fylla genom att anställa andra män.

ell:
Att kvinnor ofta är mer beroende/del av andra tänker jag inte ifrågasätta, men jag undrar fortfarande hur det sker. Då jag av uppenbara skäl inte vet hur det är att växa upp som tjej, på vilka konkreta sätt lär sig kvinnor att stå i bakgrunden? Sker det i hemmet såväl som i skolan? Vilka bestraffningar utsätts den som inte ställer sig i bakgrunden för?
Min klass är naturligtvis bara ett begränsat urval, jag är medveten om det, men många av tjejerna i min klass har sagt att de blivit väldigt uppmuntrade till att läsa en teknisk utbildning, särskilt av sin pappa som är överlycklig och stolt över att hans ögonsten läser på chalmers. Det beteendet är kanske begränsat till akademiska familjer?

blueprince:
Exemplet om programmeringsgrundkurser är jag väl medveten om.
I min klass tror jag ca 50% av tjejerna blev underkända i första programeringskursen, medan ca 85-90% av killarna fick 5a. Programmet har dock sen dess bättrat sig och lagt in extratillfällen för de som aldrig programmerat innan, kombinerat med obligatoriska inlämningar veckovis, och resultatet bland de som aldrig programerat innan är grymt mycket bättre nu.

sen ang. mentorer och dyl. så kanske våra utbildningar har sett väldigt olika ut, men jag vet ingen i min klass som har något mentorförhållande med någon lärare. Som jag skrev innan är lärarna några som går in, håller en föreläsning i 2h och går därifrån, det finns inte så mkt tvåvägskommunikation öht.
Var det annorlunda för dig?

Ang. specialintresset/projektet, vad är det som gör att det finns fler killar än tjejer i den gruppen? Hur ändrar man det?

Jag har även svårt att ta till mig konceptet med att en mentor/förebild måste ha samma kön som dig själv. Varför måste det vara så?

#26  Ordbajs? Lemur
2005-02-26 13:28:48

Vad är kvotering _egentligen_? Syftet med kvotering är att sätta ett visst antal personer på ett visst antal poster med urvalskriterier som inte har med direkt "lämplighet" att göra - t.ex. att personen har icke-svensk härkomst, att personen är icke-man, att personen är icke-fackkunnig.

Alltså hävdar jag att begreppet lika gärna kan användas på de som redan sitter där de sitter - för de är inte de mest kompetenta, bara de mest kompetenta ur sin grupp.

#27   Fredrik
2005-02-26 14:13:16

lemur:
Kvotering är _egentligen_ att ha en kvot som skall fyllas av människor som uppfyller ett visst kriterie.
Om det inte finns en kvot som skall fyllas så är det inte kvotering.

Det du nämner är fortfarande diskriminering, men inte kvotering.

#28  Ordbajs elinlite
2005-02-26 14:34:23

Eller hur?
Tillståndet som det är i dag är diskriminerande - om än lagligt - och stöds av rådande makthavande eftersom det i första hand gynnar dem.

Ursprungsfrågan var om hururvida kvotering är sexistisk. Jag menar att det är betydligt mindre sexistiskt än nuvarande obalans inom maktförhållanden och speciellt med tanke på löneklyftorna.

#29  just så, elinlite Lemur
2005-02-26 14:41:32

rådande "kvotering" är sexistisk medans en medveten kvotering är betydligt mindre sexistisk

vilket var ungefär det jag försökte få fram fast jag inte kunde formulera det

Tack elinlite!

#30   Fredrik
2005-02-26 14:43:17

elinlite:
Ja, kvotering är sexistisk då den gör åtskillnad på kön.
Jag tycker inte man bör lagstifta in orättvisor i ett försök att motverka andra orättvisor.

#31  Kanske rätt elinlite
2005-02-26 14:53:49

att inte lagstifta in "orättvisor", men det tycks ju inte funka med nuvarande system? '

Nuvarande orättvisor är redan lagstiftade enligt principen att företag aldrig behöver stå tillsvars för varför kvinnor tjänar mindre eller mer sällan når högre poster.En tidsbunden kvotering skulle gynna alla tror jag, och egentligen skulle det inte drabba någon kompetent.

#32  Fredrik m.fl. BluePrince
2005-02-26 14:57:09

Angående att lagstifta in orättvisor i ett försök att motverka andra orättvisor. I mitt tycke är kvotering en mycket olycklig åtgärd, eftersom det får många att reagera precis som du nu gör. "Det är ju diskriminering, varför bekämpa diskriminering med mer diskriminering?" Men det är samtidigt en nödvändig sista-hands-åtgärd, när inga andra lösningar hjälper.

Problemet är inte att folk inte vill (tex) anställa kvinnor och istället anställer män. Eller ja, det kan ju också vara ett problem, men det kan man ju åtgärda genom att i lagen skriva att man inte får diskriminera. Det mycket mer delikata problemet är att män tenderar att värdera vissa egenskaper högre än andra. Det går alltså inte att säga att vi i dagsläget premierar kompetens och att kvotering skulle premiera kön. Dagens system premierar en viss typ av kompetens som de män som styr har definierat. Om man inte stoppar in nya element i miljön så kommer den situationen kvarstå.

Ett typiskt exempel är chefer eller liknande som säger "jag har inget som helst problem med att anställa kvinnor, jag skulle gärna göra det om det fanns några kompetenta". Ett annat är när många fördömde sossarnas "varannan damernas"-lösning. Istället för en massa dumma kvinnor som slog ut kompetenta män så blev verkligheten den motsatta. Duktiga kvinnor som förut inte fått chansen fick ersätta män som egentligen inte var kompetentare. Politiken blev *bättre*!

Ibland får man helt enkelt låta ändamålet helga medlen ... :)

#33   Fredrik
2005-02-26 14:59:40

elinlite:
Hur skulle en sån kvotering se ut? Skulle den gälla alla yrken?
Hur länge skulle den gälla?

#34   Fredrik
2005-02-26 15:09:16

blueprince:
ang. sossarnas "bättre politik" med varanan damernas så låter jag margareta winbers citat tidigare i tråden tala för sig själv =)

Jag tycker hela "låta ändamålet helga medlen" konceptet är ganska otrevligt, det har använts ofta i mindre trevliga samhällen.

#35  Efter att ha skummat Nettan
2005-02-26 15:13:41

den här tråden som hastigast så slår mig tanken: Undrar hur det lät när fenomenet nepotism var mer på tapeten? Förnekade vissa det problemet? Har inte nepotism och dagens mer eller mindre osynliga kvotering av manlig kompetens en hel del gemensamt?

#36  Lemur Doolittle
2005-02-26 15:15:24

Ord är viktigt. Om vi har ett bra nyanserat gemensamt språk kan vi använda det för att utveckla idéer, oss själva och varann.

Då kan du på ett effektivt sätt förklara varför du tycker diskriminering och kvotering har många gemensamma punkter och hur de hänger ihop.

Att däremot hävda att diskriminering=kvotering påminner om new-speak och utarmar språket och debatten.

#37  Fredrik BluePrince
2005-02-26 22:36:11

Kul att höra dina åsikter om talesättet "ändamålet helgar medlen". Det vore också roligt om du kommenterade resten av mitt inlägg, för du märkte att det innehöll mer än ett politiskt exempel, va?

Att det är stor skillnad på vårt politiska system och näringslivet har både du och Winberg rätt i. Men du tror väl inte att hon för den sakens skull menar att allt är frid och fröjd, och att man inte kan göra något?

Förstår du vad jag menar med att det är en manlig tolkning av ordet kompetens som gäller på arbetsmarknaden? Och vilka alternativa grepp föreslår du för att ändra på detta? (Gärna något annat än "informera bort problemet" eftersom detta redan har provats och misslyckats.)

#38   Fredrik
2005-02-26 23:51:08

blueprince:

Du verkar förvånad över att jag ogillar att låta målen helga ändamålen?

Nej, allt är inte frid och fröjd, och jag hoppas verkligen vi kan göra någonting åt det. Jag försöker förstå varför det verkar vara så få kvinnor som är teknikintresserade, varför det är så få kvinnor som söker till dessa utbildningar. Den dagen lika många kvinnor som män söker till dessa utbildningar och verkligen har ett Intresse för utbildningen så tror och hoppas jag att vi inte kommer detta problemet längre.

Vad är en manlig tolkning av ordet kompetens? Värderar alla män kompetens likadant?

Det "alternativa greppet" jag föreslår är att angripa orsaken, inte symptomet (som jag beskrev i min vildmarkstext), att uppmuntra teknikintresse hos unga flickor på samma sätt som görs med pojkar idag. Det fixar säkerligen inte till siffrorna lika snabbt som lagstadgad könsdiskriminering, men jag tycker inte att en kosmetisk lösning är en lösning alls. Kvotering är ingenting annat än sifferkosmetik och lagstadgad diskriminering.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?