feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Är Sissela fortsatt sjukskriven?


Gå till senaste inlägget#1  Är Sissela fortsatt sjukskriven? Miarmaria
2015-08-07 18:40:51

Sissela Nordling Blanco var sjukskriven till 2 augusti 2015. Är sjukskrivningen förlängd eller är hon tillbaka eller ytterligare något annat?

#2  Ang: #1 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-07 21:39:04

Jag ställde samma fråga till Fi-info och fick följande svar:

Hej! Sjukskrivning och annan ledighet är konfidentiella uppgifter som vi
inte kan ge ut. Om du saknar Sissela så lär du märka när hon är
tillbaka!

Vänligen // Margarethe

Jag tycker att svaret berättar om den diktatur som vi skulle få om Fi fick politisk makt. I demokrati kan det väl inte finnas hemliga politiker. Medborgarna måste väl har rätt att få veta om en politiker är i tjänst eller inte. Självklart saknar jag inte Sissela, men jag vill hålla mig uppdaterad och Fi gick ju ut i media och berättade om Sisselas sjukskrivning fram till 2 augusti 2015. Då är det minsta en kan begära att få veta nu om hon har ett politiskt uppdrag i Stockholms stadshus sedan den 2 augusti eller inte.

#3  Ang: #2 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 05:24:56

Jag gav Fi-infon liknande kritik innan jag skrev inlägget ovan:

Ni lämnade ju ut informationen om Sisselas sjukskrivning fram till 2 augusti 2015 till media! Nej, jag saknar inte henne, men jag vill hålla mig informerad om vad som händer. Det borde dessutom rimligen vara en offentlig uppgift vem som har uppdraget som hon hade som politiker. Det vore väldigt märkligt om medborgarna inte får veta vilka politiker som är i tjänst eller inte. Knappast ett demokratiskt samhälle, men kanske ett Fi samhälle. Gör
ett bättre jobb. Är politikerna i Stockholms stadshus i arbete, om inte när återgår de i arbete och vilka politiker representerar er där och hur länge?

Jag tror aldrig jag har hört något så fruktansvärt dumt som att det skulle vara hemligt vilka politiker som är i tjänst eller inte.

Jag fick sedan nedanstående svar:

Hej! Att F! går ut med uppgifter om politikers sjukskrivning så är det med mandat från personen i fråga. Så är det på alla arbetsplatser. Det är självklart inte en hemlighet om politiker är i tjänst eller inte men det var inte din fråga. Den som jobbar för Sissela nu är Gita Nabavi.

Jag frågade ju faktisk om hon var tillbaka och borde ha fått svar på det första gången. Om en ska vara politiskt parti borde en lägga sig vinn om att besvara frågor på ett trevligt sätt. Jag tycker att Fi-infon första gången åtminstone borde ha svarat:

Sissela är inte tjänst. Gita Nabavi är just nu i tjänst. Mer har vi inte mandat att berätta. Om det är så. Jag tycker att det är rimligt att en också får veta hur länge Gita Nabavi vikarierar för Sissela, men jag vet inte om och i så fall när jag orkar ta reda på detta.

#4  Ang: #3 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 05:31:27

Jag har ju faktiskt också frågat, om inte när återgår de i arbete och vilka politiker representerar er där och hur länge. Det borde jag därför också ha fått svar på av Fi-infon. Det kan väl inte vara hemligt hur länge Gita vikarierar för Sissela. Det borde ju faktiskt tillhöra det som är offentligt och även om det inte är Fi som är skyldiga att svara på detta utan Stockholms stad, så vore det ju smidigt att göra det ändå.

#5  Ang: #4 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 05:41:12

Jag tycker att Fi ger prov på härskartekniken undanhållande av information när de inte besvarat mina frågor om Sissela är tillbaka och hur länge första gången jag ställ dem och det är inte första gången Fi har använt sig av härskartekniker mot mig. De har två gånger beklagat mina känslor när jag har kritiserat dem. Fi borde bli mer professionella och mindre härskande.

#6  Ang: #5 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 06:54:38

Intressant är också att Fi verkar tycka att politiker är ett yrke som vilket yrke som helst. Det tycker inte jag. Politiker är enligt den uppfattning jag har det yrke som ytterst bestämmer hur demokratiskt det här samhället ska vara. Dessvärre uppfattar jag varken Fi som demokratiska eller som feminister. Feminism handlar väl inte om HBQT och invandrare? Det borde väl handla om kvinnor, kvinnor och kvinnor och demokrati handlar väl om att göra människor så delaktiga som möjligt, inte om att härska och undanhålla offentlig information. För övrigt vore det väl lämpligt om politiker åtminstone klarade av att bedöma vilka politiska uppdrag de själva klarar av. Formellt sett är väl, om jag förstår saken rätt, Sissela också partiledare för Fi, eftersom hon är vald till det av Fi:s kongress och så vitt jag känner till inte har avsagt sig uppdraget. Däremot har så hon så vitt jag förstår inte klarat av detta uppdrag heller under en period.

#7  Ang: #6 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 10:27:27

Jag har nu skickat ett mejl till Fi-infon och fört fram mina synpunkter på följande sätt:

Jag tycker att du bär dig mycket illa åt och har svårt att förstå hur en person i ett politiskt parti kan bete sig så. Politik handlar om att attrahera människor. Rubriken på mitt första mejl var "Är Sissela tillbaka?" och i mejlet frågade jag ...är hon tillbaka?... och i mitt andra mejl frågade jag ... när återgår de i arbete... och ... hur länge?... . Även om det är Stockholms stad som är skyldiga att svara på frågor om i fall Sissela är i arbete och hur länge Gita vikarierar för henne, så vore det ju lämpligt att Fi betedde sig smidigt och lämnade ut uppgifter som är offentliga även i sin info, sen kan en ju lägga till att mer information får jag inte lämna ut, men detta borde inte behöva bli en omständlig fråga som kräver fler än ett mejl och eventuellt mejl till flera olika ställen. Fi-infon borde ju vara till för att på ett trevligt och smidigt sätt lämna ut den information som har med Fi att göra och som kan lämnas ut. Sissela är ju en offentlig person och till och med så vitt jag förstår partiledare för Fi, eftersom hon är vald av kongressen och så vitt jag känner till inte har avsagt sig detta uppdrag, trots att hon inte klarat av att utföra det, eftersom Gudrun Schyman ensam har varit partiledare enligt den information som Fi tidigare lämnat.

I bästa fall skulle jag få någon typ av ursäkt och ett svar på hur länge, men Fi-infon har ju inte fungerat så hittills.

#8  Ang: #7 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 11:28:10

Föreningsrättsligt borde det vara så att en antingen utför ett uppdrag som en får i ett politiskt parti som är en ideell förening eller avgår från uppdraget. Jag tror inte att föreningsrätten egentligen tillåter att en sitter kvar men avstår från att utföra sitt uppdrag på grund av sjukdom. SD och Fi har dock tummat på detta och media har inte kritiserat dem. Kanske har det gått till så på flera håll, men är de politiska partierna verkligen fortfarande ideella organisationer, när de använder arbetslivets praxis istället för ideell praxis? Det är väl snarare så att partier är karriärsorganisationer och inte alls ideella när politiker och partiledare har blivit yrken som en kan sjukskriva sig ifrån.

#9  Ang: #8 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 11:37:14

En person som innehar ett ideellt uppdrag i en förening som Fi, men som inte utför uppdraget bör så vitt jag förstår inte få ansvarsfrihet.

#10  Ang: #9 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 11:40:06

Tillåter detta samhälle att Fi och SD urlakar föreningsrätten så att en kan låta bli att utföra ett uppdrag som en har?

#11  Ang: #10 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 15:49:47

Okej, världen fungerar kanske inte så. Så länge folk är nöjda och glada spelar lagar och regler allt mindre roll, men det är ett problem eftersom det i grund och botten är lagar och regler som garanterar alla individers lika rättigheter. Ju, mindre människorna bryr sig om lagar och regler och ju mer de bryr sig om relationer, desto större risk för kränkningar av mänskliga rättigheter gentemot människor som inte ingår i de egna relationerna.

#12  Ang: #11 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 15:53:52

Det är ytterst tveksamt om jag ska rösta på Fi igen. Varför ska jag göra det? De är inte demokratiska, de erbjuder inte en mötesplats med andra kvinnor och socialdemokraterna har också individualiserad föräldraförsäkring som mål.

#13  Ang: #12 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 15:56:54

Det skulle vara på grund av pensionerna i så fall, men då kan en ju lika gärna rösta på Vänsterpartiet. Fi behöver bli ett parti för alla kvinnor för att locka mig.

#14  Ang: #13 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 17:13:31

Jag är fortfarande förbryllad över det här med Sissela och sjukskrivningen. Fi:s kongress beslutade att Fi skulle ha 2 partiledare, sedan har Fi plötsligt bara en partiledare och det verkar vara styrelsen som har fattat beslut i frågor som kongressen ska fatta beslut i. Gick det till så hos SD också. KD verkar ha gjort rätt. Deras kongress valde EBT och utsåg Jakob Forssmed till ersättare. Hur blir det med centerpartiet och Annie Lööw? Kommer kongressen att utse en ersättare eller blir det styrelsen som gör det och är det i så fall i enlighet med stadgarna? Är praxis nu att partiledare som tidigare utsågs av kongresser nu plötsligt kommer att utses av styrelser? Vilket inflytande har då medlemmarna? Är det bara att bryta mot stadgarna som är ett avtal med medlemmarna?

#15  Ang: #14 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 17:30:35

Fi:s kongress fattade beslut om en numrerad lista med ersättare till styrelsen. Jag har tidigare tänkt att det var konstigt, med tanke på att valberedningen gjorde ett väldigt noggrant jobb med att plocka fram vem som skulle ha vilket uppdrag i styrelsen. Då borde reserverna vara separata i förhållande till de olika uppdragen i styrelsen också. Nu när kongressen har en sån här numrerad lista med ersättare borde väl ersättaren som hoppat in i styrelsen för Sissela också ha blivit partiledarersättare? Kongressen beslutade ju faktiskt att ersättarna skulle vara numrerade och inte personliga samt att partiledarna skulle vara två. Förhoppningsvis gör valberedningen ett bättre jobb nästa gång och föreslår personliga eller uppdragsvisa ersättare. Det är dock tråkigt att verkligheten nu inte stämmer överens med kongressens beslut. Varför ska kongressen i så fall över huvud taget fatta beslut?

#16  Ang: #15 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 17:40:46

Är det verkligen önskvärt med denna professionalisering av politiska uppdrag? Vare sig en söker ett jobb eller kandiderar till Fi ska en skriva samma typ av anställningshandlingar. Är de politiska uppdragen numera till enbart för den som kan hävda sig på arbetsmarknaden?

Det är motsatsen till min tanke om mer representativa politiker genom att de slumpas fram.

#17  Ang: #16 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 17:48:54

Är vi på väg emot att samhället erkänner att politiker är ett yrke och att partibidragen höjs och partistyrelserna anställs? Är detta i så fall inte ett hot mot demokratin? Vilken roll ska de lokala partigrupperna i så fall ha? Ska de också anställas med genom ett anställningsförfarande med CV och personligt brev och lön i framtiden?

#18  Ang: #17 av Miarmaria Miarmaria
2015-08-08 17:50:12

Och ska det överhuvudtaget finnas medlemmar i partierna? Vilken roll ska de ha? Ska de också lämna CV och personlig brev?

#19  Sv: Är Sissela fortsatt sjukskriven? kx2
2015-08-16 20:26:25

Trollstav Nu har du ihärdigt och upprepade gånger misskrediterat Fi i ett antal trådar. Korståg mot något eller någon är inte tillåtet på feminetik.se och sker inte omedelbar bättring så väntar avstängning från forumet. Tråden låses.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?