feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Förberedd om kriget kommer?


Gå till senaste inlägget#1  Förberedd om kriget kommer? Miarmaria
2015-05-05 08:24:00

Jag tittade på följande program som påstod att det svenska försvaret i princip är avvecklat http://www.svtplay.se/video/2816948/vad-hande…. Som feminist tycker jag inte att det är bra med en allmän värnplikt som utbildare män och inte utbildar kvinnor. Det bidrar till skillander i könsrollerna. Däremot undrar jag om det verkligen är vettigt att inte alls vara förberedda om kriget kommer. För några år sedan tipsade en kväkare mig om några sidor i en bok om icke-våldsförsvar vid krig. Vore det inte lämpligt att alla unga svenskar utbildades i detta och att försvaret åtminstone kunde försvara vår huvudstad?

#2  Ang: #1 av Miarmaria Henrik
2015-05-05 11:07:00

Alla hushåll fick skriften "Om kriget kommer". Den kom ut i fem upplagor från fyrtio- till åttiotalet. I telefonkatalogen (som alla hade) fanns också några sidor med den rubriken. Jag vet att myndigheten Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar har förberett information via alla kanaler för kris- och krigssituationer.
Värnplikten för män gjorde mycket skada och gör ännu skada i dom länder som har den kvar.

#3  Ang: #2 av Henrik Miarmaria
2015-05-05 11:48:23

Henrik sa:
Alla hushåll fick skriften "Om kriget kommer". Den kom ut i fem upplagor från fyrtio- till åttiotalet. I telefonkatalogen (som alla hade) fanns också några sidor med den rubriken. Jag vet att myndigheten Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar har förberett information via alla kanaler för kris- och krigssituationer.


Åttiotalet är ganska länge sedan. Menar du att det inte behövs någon som helst information i förväg nu och att du kan garantera att informationen går fram i krigstid och är tillräcklig?

#4  Ang: #2 av Henrik Miarmaria
2015-05-05 11:50:07

Henrik sa:
Värnplikten för män gjorde mycket skada och gör ännu skada i dom länder som har den kvar.


Menar du att männen som gjorde värnplikt inte fick någon som helst information som vara av värde?

#5  Ang: #2 av Henrik Miarmaria
2015-05-05 11:51:15

Henrik sa:
Värnplikten för män gjorde mycket skada och gör ännu skada i dom länder som har den kvar.


Menar du att vi inte behöver någon form av försvar alls?

#6  Ang: #5 av Miarmaria Henrik
2015-05-05 13:51:21

Det är en för stor fråga för att svara ja eller nej på.

#7  Ang: #6 av Henrik Miarmaria
2015-05-05 13:53:31

Miarmaria sa:
Henrik sa:
Värnplikten för män gjorde mycket skada och gör ännu skada i dom länder som har den kvar.


Menar du att vi inte behöver någon form av försvar alls?


Henrik sa:
Det är en för stor fråga för att svara ja eller nej på.


Ge ett längre svar i så fall.

#8  Ang: #7 av Miarmaria Miarmaria
2015-05-05 14:22:54

Henrik sa:
Det är en för stor fråga för att svara ja eller nej på.


Jag vill gärna ha längre svar på alla mina frågor både från Henrik och andra:

Menar du att det inte behövs någon som helst information i förväg nu och att du kan garantera att informationen går fram i krigstid och är tillräcklig?

Menar du att männen som gjorde värnplikt inte fick någon som helst information som vara av värde?

Menar du att vi inte behöver någon form av försvar alls?

Är det verkligen är vettigt att inte alls vara förberedda om kriget kommer?

Vore det inte lämpligt att alla unga svenskar utbildades i icke-våldsförsvar?

Vore det inte lämpligt att försvaret åtminstone kunde försvara vår huvudstad?

#9  Ang: #8 av Miarmaria Henrik
2015-05-06 00:33:38

Menar du att det inte behövs någon som helst information i förväg nu och att du kan garantera att informationen går fram i krigstid och är tillräcklig?
Ja, det tror jag.
Menar du att männen som gjorde värnplikt inte fick någon som helst information som vara av värde?
Det menar jag inte.
Menar du att vi inte behöver någon form av försvar alls?
Jo, ekonomiskt försvar till exempel.
Är det verkligen är vettigt att inte alls vara förberedda om kriget kommer?
Nej.
Vore det inte lämpligt att alla unga svenskar utbildades i icke-våldsförsvar?
Beror på vad du menar med det.
Vore det inte lämpligt att försvaret åtminstone kunde försvara vår huvudstad?
Det är förstås omöjligt.

#10  Ang: #9 av Henrik Miarmaria
2015-05-06 01:15:56

Du menar alltså att det inte behövs någon som helst information i förväg nu. Du tror dig kunna garantera att informationen går fram och är tillräcklig i krigstid. Att männen som gjorde värnplikt fick information som var av värde. Att vi behöver ekonomiskt försvar. Du anser att det inte är vettigt att inte alls var förberedda om kriget kommer. Att det vore lämpligt att alla unga svenskar utbildades i någon typ av icke-våldsförsvar (beroende på vad jag menar). Att det förstås är omöjligt att vi ska kunna försvara vår huvudstad.

Har jag förstått dig rätt då?

#11  Ang: #10 av Miarmaria Henrik
2015-05-06 13:38:21

Ja, det var vad jag skrev.

#12  Ang: #10 av Miarmaria Miarmaria
2015-05-06 15:10:50

Miarmaria sa:
Du menar alltså att det inte behövs någon som helst information i förväg nu. Du tror dig kunna garantera att informationen går fram och är tillräcklig i krigstid. Att männen som gjorde värnplikt fick information som var av värde. Att vi behöver ekonomiskt försvar. Du anser att det inte är vettigt att inte alls var förberedda om kriget kommer. Att det vore lämpligt att alla unga svenskar utbildades i någon typ av icke-våldsförsvar (beroende på vad jag menar). Att det förstås är omöjligt att vi ska kunna försvara vår huvudstad.

Har jag förstått dig rätt då?
Henrik sa:
Ja, det var vad jag skrev.


Bra, då kan jag äntligen använda den information som du har gett för att resonera.

Jag tror att det vore vettigt om alla svenskar (kanske på gymnasiet) förbereddes för krig genom undervisning. Jag tror inte att informationen är tillräcklig idag och tycker inte att vi ska vänta tills det blir krig. Jag tycker att en kan börja med det som var av värdet i värnpliktsutbildningen och med icke-vålds och ekonomiskt försvar som Henrik nämner. Jag tror att det eventuellt skulle vara bra om vi kunde försvara vår huvudstad, men känner mig i behov av utbildning för att förstå dessa frågor bättre.

Jag önskar att skribenterna i detta forum bidrar med de kunskaper och åsikter som de har i dessa frågor.

#13  Sv: Förberedd om kriget kommer? Shallow
2015-05-09 17:56:05

Då tycker jag att medborgarkunskap tillför väldigt mycket, i att stå förberedd för konflikthanteringar, inte minst att man tränar sig i förhandlingsteknik, för att klara av de konflikträdslor som ofta ligger och pyr i botten, innan konflikter dels uppstår dels eskalerar och jag ser också att kvinnor har enorm potential att utveckla det betydligt bättre, men det är ju redan pågående och bra så, att man är medveten om det.


Så ökad medborgarkunskap och i tidigare skede, samt kontinuerligt är viktigt.

Hur långsökt det än kan låta, har det bra förebyggande potential, ökar rättsmedvetenheten och är bättre än allmän värnplikt som är otidsenligt.


Jag har en liten osäkerhet för detta med professionell armé, men har ändå en vag känsla av att en nation behöver sin nationellt stationär armé, å andra sidan är Sverige så tätt omgärdat av NATO, att ett konkret närmande krig inpå Sverige tycks långsökt, som ett första-scenario.

Är det Ukraina konflikten som oroar, så har väl den redan lugnat ner sig.

#14  Ang: #13 av Shallow Miarmaria
2015-07-11 23:15:11

https://disaweb.ub.uu.se/chamoweb/search/quer… innehåller minst två böcker som kan vara intressanta. Eventuellt har jag läst delar av Hedtjärns bok tidigare. Jag tycker också att Fredspolitik i EU låter intressant. Om det är Hedtjärns bok jag läst delar av så tycker jag att så många medborgare som möjligt bör utbildas i dessa icke-våldsmetoder i händelse av att vi framtiden blir angripna. Att bara konstatera att vi inte kan försvara oss om ryssen kommer och att det är här konflikten kommer att hamna om vi går med i Nato är inte tillräckligt för mig. Jag vill gärna att jag och mina medmänniskor ska ha gemensamma kunskaper om vad vi kan göra om kriget kommer och då menar jag inte på den låga nivå som broschyren som delades ut på 1970-talet. Ju mer vi kan desto bättre kan vi försvara oss med icke-vålds-metoder. Därför vill jag gärna att det ska finnas sådan utbildning i skolan och i studiecirklar för allmänheten.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?