feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Hur ser din feminism ut?


Gå till senaste inlägget#1  Hur ser din feminism ut? Hanna_B
2005-02-04 10:54:17

Vad feminism är, har diskuterats ofta här. Däremot tror jag inte att vi har någon tråd, där folk ombedes beskriva sin version av feminism.

Så: hur ser din feminism ur?


Själv är jag feminist enligt definitionen att... oj, har ingen riktigt bra programförklaring direkt, men ungefär så här:

I vårt samhälle står mannen högre i rang än kvinnan på många plan, och kvinnorna missgynnas i hög grad på grund av sitt kön. Detta borde ändras på. Dessutom är våra könsroller allmänt förkrympande, och bägge könen skulle på ett mänskligt plan vinna på att skrota dem och låta alla människor välja fritt från egenskapspaletten istället.

#2  back in action Kalle Anka
2005-02-04 11:09:47

Hej alla igen! Jag är tillbaka för en liten tid igen..

Bra Hanna för att du tar upp detta! Jag tror att det är viktigt att försöka sammanfatta sin ideologi för sig själv lite nu och då. Ett bra experiment för alla som är upp i en politisk kamp, ett företag eller kanske bara en familjesituation som kräver lite utöver det vanliga är att skriva ner sin "ideologi" eller ståndpunkt, mest för att försöka sammanfatta det på några rader. Gör man detta regelbundet kan man gå tillbaka och se på hur ens bild har förändrats över tiden.

Själv vill jag i min feminism lägga tonvikten på individen. Jag är som många kan gissa liberal i min politiska åsikt, och det speglar sig på min feminism: Jag anser att i dagens samhälle har kvinnor en nackdel av sitt kön. Nackdelar kan finnas såväl i näringsliv och juridik som i det politiska livet och (kanske mest) i familjelivet. Jag strävar efter att alla individer ska ha samma utgångpunkt, oavsett kön. Detta innebär att vi måste lägga fokus på kvinnan under en tid, för att stärka alla individer med kvinligt kön i samhällsstrukturerna.

#3   Jon B
2005-02-04 13:17:46

Jag tycker att Alvungeratets definition i http://www.feminetik.se/diskutera.php?fid=3&a… är den bästa jag sett. För min del fick den gärna bli den officiella definitionen av feminism.

#4  Min definition Sigrun
2005-02-04 13:36:08

Är en rak fortsättning av "de gamla" feministerna. Det handlar om att se och beskriva världen ur kvinnornas perspektiv.

Kvinnor tenderar att hamna i vissa roller och män i vissa. Detta *kan* ibland bero på förtryck (som när fördomsfulla människor inte vill se kvinnor i vissa positioner i samhället), men det kan också bero på "systemet", att vi har inbyggda mekanismer i samhället som i slutänden gör att det blir på ett visst vis.

Ta familjebildning. Kvinnor tenderar att vara yngre än sina män. DVS männen har kommit en smula längre i karriären den dag det kommer till att skaffa barn. Eftersom mannen tjänar mer så är det mer lönsamt att *hon* är hemma och *han* jobbar lite mer under föräldraledigheten, och det fortsätter på samma vis när det handlar om att jobba deltid när barnen är små. Följden av detta är att kvinnornas karriärer hämmas, deras löner släpar efter och de får lägre pension. Beror det då på *förtryck*? Nej, skulle jag vilja påstå, det beror på hur systemet funkar.

Eller ta kommersialismen. Kommersialismen har allt att vinna på att polarisera könsrollerna. Kvinnor ska vara kvinnor och män ska vara män. Dessutom konkurrerar kvinnor med kvinnor för att *ta* de attraktiva männen och vise versa.

I denna konkurrenssituation fungerar kommersialismen på följande vis. Den visar upp *idealbilder* av hur kvinnor borde vara, som inte någon kvinna lyckas leva upp till. Följden blir att kvinnor går omkring med ett ständigt malande dåligt självförtroende för att de inte är så vackra, rika, framgångsrika, sexiga, god smak, duktiga på att laga mat - you name it. OCH SAMMA GÄLLER FÖR MÄN.

Alltså -

Det är inte nödvändigtvis MÄNNEN som alltid är största problemet utan det är systemproblem och kommersiell exploatering av våra mänskliga behov som orsaker massor med bekymmer.

#5   Ell
2005-02-04 13:46:46

jag har en projektide' på gång som handlar om just vad feminismen betyder för feminster. Vill ni vara gulliga och svara på två frågor :)

1, Vilken färg har feminismen för dej? (blå, röd, rosa, lila, gul?) Motivera kort

2, Vilket ord är synonymt med feminism för dej? Om du inte kommer på direkt så tänk på vad du anser vara det viktiga med feminsmen för dej. Motivera kort

3, vilken kategori, vilka kategoriera, identifierar du dej mest med av följande:
MAO vad ser du när du ser dig själv i spegeln?
kvinna
man
svart
vit
invandrarbakgrund
kristen, muslim mm (religion)
sexualitet
funktionshindrar
Om du inte vill svar här så maila, adressen finns på min sida

#6  Ell Sigrun
2005-02-04 13:53:20

Feminism = Kvinnorörelsen

Jag tycker det är lite menlöst att hymla om att feminsm = jämställdhet.

Jämställdheten är förmodligen en EFFEKT av att feministiska idéer får genomslagskraft, men den är inte och kommer aldrig att vara LIKA MED feminismen.

#7   pixie
2005-02-04 13:56:18

1) lila är väl den officiella färgen? passar bra eftersom alla starka kvinns i tecknade filmer, o därmed onda, har lila kläder. Bra också eftersom det är en blandning mellan råsa -tjej och blått -pojke.

2) rättvisa, kvinnokärlek

3) kvinna, invandrarbakgrund, vit

#8  Intressant idé Ell Alvunger
2005-02-04 13:56:56

Kan du inte posta dina frågor i en ny tråd så vi inte kidnappar Hanna Bs tråd på en gång?

Jag svarar gärna på frågorna i en egen tråd =)

#9  Sigrun Ell
2005-02-04 15:41:10

Intressant tanke :)
Tror du man kan koppla dina tankar till en hegemonisk mansidentitet? alltså att samhället och de mekanismen som du tar upp ser ut som de gör för att samhället styrs av en hierarkisk syn, typ patriarkatet, enbart? Är män alltid dominanta och kvinnor udergivna i alla situationer?

#10  Ell Sigrun
2005-02-04 16:58:35

Det finns människor som tänker i termer dominant och undergiven. Jag tror inte det är nödvändigt alla gånger. Dessutom är dessa drag inte fördelade utifrån kön.

Som sagt, det är ett system vi har för familjebildning så leder till en hel massa jämställdhetsproblem. Notera att det finns ingenting i *familjebildnings-situationen* som behöver ha det minsta med över/underordning att göra. Det är *bara* rationella individer som gör rationella individuella ekonomiska val som på grund av en så enkel sak som att kvinnor tenderar att välja äldre partners utmynnar i ojämställdhet. Det effektivaste sättet att komma åt detta är helt simpelt att fimpa *individualismen* och fördela föräldraledigheten lika. Det skulle säkert radikalt förbättra situationen.

Ett annat problem som följer med ovanstående mönster är att kvinnor och män börjar *räkna* med att det är såhär det ser ut. Mannen ÄR den viktigaste familjeförsörjaren och kvinnans inkomst är ett *bidrag*. Det innebär psykologiskt att kvinnorna kanske inte är lika motiverade att skaffa sig välbetalda jobb. Det är ju strängt taget inte nödvändigt. Eller att arbetsgivare *räknar* med att kvinnor tar föräldraledigt och inte bryr sig lika mycket om sina karriärer.

Kort sagt, risken finns att vi i våra val bidrar till att upprätthålla systemet, helt utan att vi behöver föreställa oss något elakt patriarkat som sitter bakom spakarna och planerar alltihop.

#11  "min" feminism Lemur
2005-02-04 17:26:00

"Min feminism" är under ständig utveckling. Men det finns ett par grundläggande saker som hela tiden går igen.

Framförallt ser jag dagligen exempel på att kvinnor generellt sett är underställda män på väldigt många sätt. Tydligast syns det i "vanliga" grupper av unga, i gymnasieåldern ungefär. Och bland män som är ytligt bekanta med varandra, hur de formulerar sig när de kallpratar. (Tjuvlyssna? Jag?! Nä, men det går inte att undvika att höra vissa saker ibland.) Jobbmöten är rätt tydliga om det inte är den "vanliga" gruppen, där alla tagit sina olika roller redan.

Jag anser inte att en man är bättre eller sämre än en kvinna, bara med utgångspunkt från kön. Men en person som tagit till sig en könsroll och gör allt för att uppfylla den, anser jag fullständigt lurad och aningen blåögd. Orsaken till att folk mår dåligt tror jag delvis finns här. Vem passar in till fullo i en stereotyp?

Mina åsikter i specifika frågor framgår på andra ställen.

#12  Oj vad flummigt det lät. Lemur
2005-02-04 18:32:38

I brist på bättre uttryck, en sorts programförklaring (varning för floskler):

- de patriarkala strukturerna, där könsrollerna är en del av möstret som vi omedvetet härmar från vuxna och lika omedvetet överför till barn, hindrar oss från att till fullo utnyttja hela vår potential som människor och är en grundläggande orsak till att samhället är ojämställt i praktiken såväl som i teorin.

#13  åsså slutklämmen då. Lemur
2005-02-04 18:52:53

- synliggörandet av mönstret, könsrollernas "förtryck", de patriarkala strukturerna är det viktigaste för att skapa förutsättningar för människor att nå sin fulla potential.

- jämställdhet är en bieffekt av att människor fritt kan tillåtas utvecklas till sig själva, utan att hämmas av trånga könsroller.

(Som sagt, en del floskler och utnötta uttryck, men jag tror ni förstår vad jag egentligen menar. Det här blev nog nästan lika flummigt.)

#14  Min feminism.. Anna
2005-02-04 20:06:15

..är snygg, cool, charmig och poppig men också arg och bestämd!

Och självklart; systerskap är A och O för att orka va feminist.

#15  Min feminism Ell
2005-02-04 20:27:08

Jag uttryckte det så här i en ansökan nyligen:

Ända sedan jag var liten flicka minns jag att jag frågade varför min pappa inte tog mer ansvar hemma, varpå min mamma bara skrattade åt mina kommentarer. Men det var inte förrän jag var ungefär tjugo år som jag började kalla mig för feminist och försökte eftersträva jämlikhet på ett aktivt sätt. Med det menar jag att jag anser att skillnaderna mellan könen är socialt och kulturellt skapade och att det inte finns någon biologisk grund för den sexistiska attityd som patriarkatet bygger på. Jag vill nå en djupare förståelse av den mekanism som ligger bakom genussystemet och sedan försöka ändra på denna. Att ha ett genusperspektiv ter sig därför naturligt i det jag producerar. jag vill nå ut till andra människor med förhoppningen att få dem intresserade av jämställdhet och genusfrågor.

Feminismen sträcker sig över köns -klass,-etnicitets -religions gränsen för mig och betyder kärlek och omtanke men också aggresivitet och frustartion. Det är någon jag brinner för!

#16   Karra
2005-02-04 20:37:03

Min feminism ligger också väldigt nära Alvungers och Hanna_B's.

#17  Vänskap, inte motsats Bengt Eurenius
2005-02-05 21:49:33

Min feminism utgår från att ingen ska behöva ha större hinder än andra på grund av kön. Eftersom det historiskt liksom ute i världen det är kvinnor som begränsas mest i sin utveckling, så utgår jag i första hand från den kvinnliga sidans behov. Som man kan jag inte heller stillatigande åse ringaktning, misshandel, sexuella övergrepp osv som görs av individer eller strukturer från mäns sida. Målet är förstås att alla ska ha lika möjligheter, men utgångspunkten är från den sida som jag ser som mest åsidosatt. Det är också en inställning av vänskap, inte av motsatser.

Dessutom vill jag sudda ut 'gränsdragningen' mellan könen, vilket skulle kunna ge varje människa möjlighet att placera sig på det sätt som passar den bäst. En människa som är 'genusoberoende' (gender independant, det behöver alls inte betyda att man är ett neutrum för det) är mera flexibel i sina möjligheter och fastnar förhoppningsvis mindre lätt i stereotyper.

Det var ungefär vad jag kunde koncentrera mitt tyckande till...

#18  Min tur... Doolittle
2005-02-08 16:56:44

Jag är feminist för att jag tror på att det finns strukturer och könsroller som verkar inskränkande på individer och att uppluckrandet av dessa strukturer skulle göra individerna mer fria att välja sina liv själva. Även om det pga av historiska skäl är kvinnor som oftast drabbas är det också ett problem för män (faktiskt). Strukturerna uppehålls enligt mig dessutom av både kvinnor och män i ungefär lika grad.

Däremot har jag svårt att se en total upplösning av könsrollerna, tror ändå på nåt sätt att reproduktionens mekanismer kommer att påverka oss att på olika sätt visa skillnad mellan könen. Jag är också starkt negativ till alla tendenser och idéer om att skapa en ny sorts människa som ska leva i lycka och harmoni i all framtid - såna projekt brukar vara ett säkert recept för förtryck...

Jag har valt att vara feminist trots radikal- och mediafeministernas ensidiga och kollektivistiska budskap, just för att visa att en feminist kan vara liberal och icke-kollektivist. För mig är feminism (i varje fall min flavor) en ganska självklar applikation av liberalismen.

#19   Erik Rodenborg
2005-02-08 17:45:48

Jsg tror att det finns ett patriarkalt system som en gång, kanske 4000 f.kr., började uppstå och slog sönder tidigare, matrilinära, egalitära samhällen. (Jfr Marija Gimbutas böcker, i synnerhet The Civilxation of The Goddess 1991). Patriarkatet bygger YTTERST på våld, manligt våld, och även klassamhället är ett resultat av denna omvandling.

Jag tror vi lever i en tidsperiod när patriarkatet som system håller på att falla sönder. Det är en period av otrygghet och ångest men i slutändan kommer vi att få ett mänskligare samhälle - utan vare sig kvinno- eller klassförtryck.
Jär är "särartsfeminst", tror att det finns väsentluga biologiska skillnader mellan könen, men dessa talar inte för att män bör ha en massa makt, snarare tvärtom...

#20  PS Erik Rodenborg
2005-02-08 17:50:51

Ursäkta lla stavfel...Om Gimbuta etc. se min artikel på http://ww2.hemsida.net/kiremaj70/nyheter/medd…

#21   Maj
2005-02-08 22:57:16

Den är schnygg!

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?