feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Utformning av en manlig aborträtt


Gå till senaste inlägget#1  Utformning av en manlig aborträtt fredriktomte
2011-07-20 18:21:39

Jag blev ombedd av Joakim00 att skriva någonting om hur en manlig aborträtt skulle kunna konstrueras, så denna tråd är alltså ämnad att diskutera hur en sådan rätt skulle utformas. Den handlar inte om huruvida det är rätt eller fel med aborträtt för män, inte heller om juridisk abort. Finns intresset kan jag starta nya trådar som behandlar de frågorna.

Att skapa en lagstiftning som gör att män hamnar i exakt samma läge som kvinnor är förstås omöjligt, eftersom fostret finns i kvinnans livmoder. Vad man kan göra är att skapa en lag som förpliktigar den presumtiva modern att göra abort om den presumtiva fadern så önskar.

För att skapa medgörlighet från kvinnans sida kan endera tvångsmedel tillämpas. Antingen fysisk polishämtning, eller böter om polishämtningen känns för grov.

Aborträtten får tidsmässigt begränsas på samma sätt som kvinnors aborträtt. Möjligtvis bör inte möjligheten till sen abort ges överhuvudtaget. Hälsoskälen faller i vart fall bort (det kan aldrig uppstå en konflikt mellan fostrets och den presumtiva faderns hälsa).

Eftersom det är möjligt för en kvinna att förtiga faderns identitet till dess att tidsgränsen för aborträtten passerats bör någon form av straff utgå om det kan visas att så sker. Som rekvisit bör det räcka att kvinnan hade skäl att misstänka att mannen var far till barnet, men ändå valde att inte underrätta honom/myndigheterna. Straffskalan bör begränsas till böter.

#2  Flera tänkbara fäder MarianneK
2011-07-20 20:01:42

Att en person som kallar sig feminist kan skriva ett sånt här inlägg i ett feministiskt forum är imo väldigt märkligt. Jag väljer att tro att du inte menar allvar, utan vill diskutera detta av mer tekniska skäl.

Men i alla fall, för att diskutera "sakfrågan":

1. Vad gör man om det finns flera tänkbara fäder?

Fadersskapstester tas inte på foster, vilket vad jag förstår beror på risken för missfall.

2. Vad gör man om kvinnan inte ville göra abort, och aborten leder till komplikationer så att hon inte kan få barn? Ska mannen betala skadestånd till henne då?

3. Vad gör man om kvinnan mår väldigt psykiskt dåligt efter att ha blivit tvingad att göra abort mot sin vilja? Ska mannen försörja henne om hon är för deprimerad för att arbeta, till exempel? Eller ska samhället göra det?

#3  till MarianneK fredriktomte
2011-07-20 23:25:05

Om jag i trådstarten förklarar att den här tråden inte ska handla om huruvida det är rätt eller fel med manlig aborträtt så är det väl inte för mycket begärt att du avhåller dig från spydiga kommentarer om hur fel manlig aborträtt är redan i ditt första inlägg?

Vill du diskutera huruvida det är rätt eller fel kan jag starta en ny tråd om det.

1. Till att börja med får man i möjligaste mån försäkra sig om att det verkligen finns flera möjliga fäder. Om så är fallet får man inhämta dessas åsikter. Vill samtliga presumtiva fäder göra abort spelar det ju ingen roll att de är flera. Vill någon av männen behålla barnet så blir abort inte ett alternativ längre. Däremot är det rimligt att den man som velat behålla barnet också blir vårdnadshavare tillsammans med mamman när barnet är fött. På så vis får barnet garanterat två villiga vårdnadshavare, och den ovillige mannen/de ovilliga männen slipper vårdnadshavarskapet. Helt optimalt blir det förstås inte om det visar sig att fadern är den ovillige, men det kan inte hjälpas.

2. Om sjukhuset sjabblar är det rimligtvis sjukhuset som är skadeståndsskyldigt.

3. Om en kvinna gör abort mot mannens vilja och mannen blir så deprimerad att han inte kan arbeta, tycker du att kvinnan ska försörja mannen då? Någon sådan skyldighet föreligger i alla fall inte idag, och jag tycker inte heller att den ska införas i framtiden.

#4  Utformning av mäns rätt att tvinga kvinnor till abort MarianneK
2011-07-21 05:16:47

Jo, det är alldeles för mycket begärt att kräva att få starta en sådan här tråd på ett feministiskt diskussionsforum utan att få kritik för trådstartens innehåll. Du kör med nyspråk som vanligt, och skriver om "manlig aborträtt" som att det handlade om något annat än att tvinga kvinnor att mot sin vilja göra abort.

Om det är någonstans man ska protestera mot en trådstarts utformning är det väl just i ens första inlägg? Det inser du säkert också.

Det är synd att du väljer att uppfatta mig som spydig.

Du lyckas både i trådstarten och i ditt svar ovan utelämna det faktum att det är kvinnans kropp det handlar om.

1. Du ser tydligen inget problem ur feministisk synvinkel med att ett par män ska sitta och bestämma huruvida en kvinna ska tvingas genomgå en abort eller inte.

2. Det finns risker med att göra abort. Olyckor händer. Sjukhus betalar inte skadestånd för sådant. Men du tycker att det är okej att en kvinna tvingas ta en sån risk mot sin vilja? Vore det inte rimligt att mannen då tvingades sterilisera sig som kompensation? Är han beredd att ta den risken med hennes kropp borde han väl även kunna satsa sin egen?

3. Det är kvinnans kropp det handlar om, inte mannens. Trist att du vägrar se skillnaden.

#5  Sv: Utformning av en manlig aborträtt Ephemeer
2011-07-21 08:47:34

Om man nu ändå struntar i självbestämmande, kroppslig integritet och om staten använder tvångsmedel så kan väl "manlig abort" utformas precis hur som helst. Det finns liksom inga hinder när man väl börjar bryta mot grundlagen.

#6  Ang: #4 av MarianneK fredriktomte
2011-07-21 09:07:28

Anser du att tråden inte hör hemma på feminetik föreslår jag att du anmäler den. Annars kan invändningar mot trådens utgångspunkt som sagt tas i en egen tråd.

1. Detta är återigen en fråga om den manliga aborträttens vara eller icke vara. Det hör inte hemma i tråden.

2. Riskerna förknippade med abort är mindre än riskerna förknippade med graviditet och förlossning. Har inget fel begåtts har jag svårt att se något rimligt skadeståndsanspråk. Att införa ett hämndinstitut av typen "ett öga för ett öga" ser jag inget som helst skäl till. Jämförelsevis vore det knappast rimligt om en kvinna som gjort abort när mannen velat behålla barnet förpliktigades att skriva över vårdnaden på sitt nästa barn (om hon skaffar ett sådant) till mannen ifråga i syfte att kompensera honom för det uteblivna barnet. Eller tycker du att det vore rimligt?

3. Menar du att en man inte kan bli deprimerad av att kvinnan aborterar mot mannens vilja, eller menar du att han inte har rätt att bli deprimerad över aborten?

#7  Ang: #5 av Ephemeer fredriktomte
2011-07-21 09:09:47

Jag är inte säker på att en manlig aborträtt skulle utgöra ett grundlagsbrott. I vart fall är grundlagen också en lag som kan ändras, varför jag har svårt att betrakta din invändning som annat än illa dold kritik av premisserna i trådstarten. Som jag skrivit till MarianneK kan sådan kritik tas i en ny tråd. Vill du/ni diskutera manlig aborträtts vara eller icke vara där så svarar jag gärna.

#8  Sv: fredriktomte FumikoFem
2011-07-21 09:48:04

Varför starta denna tråd här? Oavsett vad du själv tycker dig stå i frågan så förstår hur denna tråd framstår som en provocerande tråd som handlar om att inskränka i en kvinnas rättighet bara för att försöka få det till en "mansfråga"?
Inlägget uppskattas av feministTM

#9  Sv: Utformning av en manlig aborträtt FumikoFem
2011-07-21 09:48:14

Denna tråd: I can't even...

#10  Sv: Utformning av en manlig aborträtt huva
2011-07-21 10:10:16

Är tanken att det även skulle gå att tvinga kvinnan till att behålla barnet om hon ville göra abort? Om inte, varför?

#11  fredriktomte Ephemeer
2011-07-21 10:17:10

fredriktomte sa:
Jag är inte säker på att en manlig aborträtt skulle utgöra ett grundlagsbrott. I vart fall är grundlagen också en lag som kan ändras, varför jag har svårt att betrakta din invändning som annat än illa dold kritik av premisserna i trådstarten. Som jag skrivit till MarianneK kan sådan kritik tas i en ny tråd. Vill du/ni diskutera manlig aborträtts vara eller icke vara där så svarar jag gärna.

Om du tar upp ämnet så får du finna dig i att det diskuteras. Det finns ingen regel på feminetik om att trådstartaren kan diktera precis vilken vinkel alla inlägg ska ha.

Jag svarade i vilket fall på frågan i trådstarten: Hur kan manlig abort utformas?

Eftersom du skrev att man kan skapa en lag som ger rätt till manlig abort, och detta kräver att man bryter mot, eller ändrar, grundlagen, så är alltså att följa grundlagen inte en premiss.

Svaret blir då: Hur som helst.

#12  Ang: #8 och #9 av FumikoFem fredriktomte
2011-07-21 12:30:28

FumikoFem sa:
Varför starta denna tråd här? Oavsett vad du själv tycker dig stå i frågan så förstår hur denna tråd framstår som en provocerande tråd som handlar om att inskränka i en kvinnas rättighet bara för att försöka få det till en "mansfråga"?


Lustigt. Om jag inte missminner mig har du tidigare krävt att personer som blir provocerade av trådar du startat (t.ex. om porr och prostitution) ska respektera trådstartaren och avhålla sig från att ifrågasätta gurndantaganden som görs i trådstarten.

Men det gäller visst inte när det är du som inte håller med om grundantagandet.

FumiokoFem sa:
Denna tråd: I can't even...


Kan/orkar du inte diskutera ämnet i tråden finns det en enkel lösning: Låt bli.

#13  Ang: #10 av huva fredriktomte
2011-07-21 12:32:17

Nej, tanken är att både män och kvinnor ska ha rätt att göra abort. Anledningen till varför kan du hitta här: http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…

#14  till Ephemeer fredriktomte
2011-07-21 12:35:18

Man kan respektera någon annans önskemål även om det inte finns en regel som säger att man måste göra det.

Jag hade förstått din invändning i någon mån om det vore så att jag överhuvudtaget vägrade att diskutera de bakomliggande skälen. Men det gör jag inte, jag vill bara inte att de diskuteras i just den här tråden. Jag förstår inte poängen med att föra ut den här tråden i ett OT-spår när diskussionen lika gärna kan föras i en annan tråd.

Hur som helst har jag skapat en ny tråd för detta ändamål: http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…

#15  Sv: Utformning av en manlig aborträtt udd
2011-07-21 12:44:30

Trollstav Rätten till den egna kroppen är en viktig feministisk fråga varför tanken på att polisen ska tvinga kvinnor att göra abort känns minst sagt tveksam.

Tråden är i gränslandet men får i alla fall en chans. Det har uppstått en diskussion som kanske kan leda till något bra. Kärnan i ojämvikten i abortfrågan bör kunna diskuteras, även om jag tror väldigt få skulle kunna ställa sig bakom något i stil med detta.

För att tråden ska få vara kvar skulle den dock behöva ta en tydlig (och vettig) riktning. Vad är poängen? Ska det vara ett förslag någon verkligen ställer sig bakom eller är det bara en teoretisk diskussion?

#16  Ang: #15 av udd fredriktomte
2011-07-21 13:02:58

Tråden är startad med anledning av att Joakim00 bad mig utveckla hur en manlig aborträtt skulle kunna se ut. Se http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… och http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

För frågan om vi bör ha en manlig aborträtt överhuvudtaget har jag startat den här tråden: http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s… Där har jag redovisat mina skäl för att tycka som jag gör.

#17  fredriktomte Ephemeer
2011-07-21 13:31:34

Ser du några begränsningar i hur manlig aborträtt bör utformas?

#18  Sv: Utformning av en manlig aborträtt feministTM
2011-07-21 17:18:03

udd sa:
Kärnan i ojämvikten i abortfrågan bör kunna diskuteras

Med ”ojämvikten i abortfrågan” antar jag att du menar att kvinnor har självbestämmanderätt vid abort? Att vi har det beror på att det är kvinnors kroppar som blir gravida, inte mäns kroppar. DET är själva KÄRNAN i ”ojämvikten”. Så länge det endast är kvinnor som blir gravida så kommer alltså ”ojämvikten” att bestå – dvs OAVSETT om samhället ger kvinnor eller män rätt att bestämma över kvinnors gravida kroppar, så är det fortfarande makt över KVINNORS kroppar vi diskuterar. Det går mao rent fysiskt inte att göra något åt att det finns en ”ojämvikt i abortfrågan” förrän den dag även mäns kroppar kan föda barn.

Alla förslag på att MÄN ska få rätt att styra över kvinnors gravida kroppar, som denna tråd, går emot grundläggande feminism och är i praktiken lika med anti-feminism.

(OT: hur många kvinnor – inkl. icke-feminister – skulle välja att kalla det för ”ojämvikt”?
OT2: vilken betydelse får det för ett ”feministiskt” forum att även de välvilliga moderatorerna faktiskt är män?)

#19  Ang: #17 av Ephemeer fredriktomte
2011-07-21 17:41:37

Rimliga begränsningar är sådana vi varit inne på. T.ex. bör det vara klargjort att mannen ifråga är den som gjort kvinnan gravid. Allmänt bör en dylik lag utformas på ett sätt som minimerar lidandet. T.ex. bör samhällsapparaten verka för att lagen först och främst har en normerande verkan, dvs att blivande mödrar självmant ska välja att abortera när de blivande fädren inte önskar bli föräldrar (så tror jag för övrigt att flertalet kvinnor agerar redan idag), så att tvångsmedel inte måste sättas in. I praktiken kommer det förstås finnas goda möjligheter för den som är lite förslagen att kringå lagen, men det är ofrånkomligt.

#20  Ang: #18 av feministTM fredriktomte
2011-07-21 17:47:55

Det finns redan två trådar i om webbplatsen med anledning av den här tråden som behandlar frågan om vad som ska accepteras på feminetik och en tråd i diskussion som behandlar frågan om manlig abort är önskvärt eller ej. Kan du inte försöka att hålla dig till dessa trådar istället för att skriva här?

#21  Ang: #18 av feministTM Joakim00
2011-07-21 18:15:08

Ja, det är därför jag hellre skulle se en juridisk aborträtt för män, att man juridiskt ska kunna avsäga sig föräldransvaret. Det skulle inte inskränka kvinnors rätt till abort samtidigt som det är ett steg mot att ge män samma reproduktiva rättigheter som kvinnor. Även "p-piller" för män vore positivt för den utvecklingen.

Föräldraskap är i mångt och mycket sociala konstruktioner så det går inte endast hänvisa till biologi.
Att kvinnan är den som enligt dagens könsmaktordning anses ha det primära föräldraansvaret hänger ihop med att det är hon som i slutändan ensamt avgör om ett barn ska födas eller inte, och med makt följer ansvar.
Inlägget uppskattas av Ephemeer

#22  Sv: Utformning av en manlig aborträtt feministTM
2011-07-21 19:11:19

Joakim00 sa:
Att kvinnan är den som enligt dagens könsmaktordning anses ha det primära föräldraansvaret hänger ihop med att det är hon som i slutändan ensamt avgör om ett barn ska födas eller inte, och med makt följer ansvar.

Om det du skriver vore sant skulle kvinnor alltså INTE ha haft det innan abortlagen gick igenom i Sverige, men det hade vi. Och så är det i de flesta länder – oavsett abortlagar. Den troligaste förklaringen är snarare att kvinnor ammar och att kvinnor faktiskt har varit de som tagit föräldraansvar, medan män än idag förväntas behöva TVINGAS till det (t ex genom lag om tvångskvoterad föräldraförsäkring).
Med makt följer alltså inte nödvändigtvis ansvar – iaf inte för män!
Inlägget uppskattas av MarianneK

#23  Sv: Utformning av en manlig aborträtt Joakim00
2011-07-21 19:30:36

feministTM sa:
Om det du skriver vore sant skulle kvinnor alltså INTE ha haft det innan abortlagen gick igenom i Sverige, men det hade vi. Och så är det i de flesta länder – oavsett abortlagar. Den troligaste förklaringen är snarare att kvinnor ammar och att kvinnor faktiskt har varit de som tagit föräldraansvar, medan män än idag förväntas behöva TVINGAS till det (t ex genom lag om tvångskvoterad föräldraförsäkring).
Med makt följer alltså inte nödvändigtvis ansvar – iaf inte för män!


Föräldraskapet var mindre jämställt förr. Jag hävdar knappast att aborträtten ensamt är ansvarigt, utan snarare att nuvarande aborträtten konserverar den syn du beskriver. Kvinnor är den som väljer om barnet ska bli till eller inte, redan från början blir därför barnet kvinnans ansvarsområde.

Föräldraskapet är inte heller idag helt jämställt men frågan är om man kan få helt jämlikt föräldraansvar om parterna redan från början saknar samma möjligheter att välja om de vill bli föräldrar eller inte.

Tycker du själv att det är rimligt att anta att pappan (som inte vill ha barn) ska ta exakt samma ansvar som mamman (som vill ha barn)?

#24  Joakim00 MarianneK
2011-07-26 20:00:31

I teorin är det kvinnor som bestämmer om ett barn ska bli till eller inte - men så är det ju inte i praktiken. Kvinnor gör abort för att mannen inte vill ha barnet, och kvinnor föder barn för att mannen vill ha barnet.

I de allra flesta fall där abort finns på agendan är beslutet - oavsett vilket det är - gemensamt.

Det går inte att använda aborträtten som en förklaring till ojämlikt föräldraansvar. I så fall skulle det ha gått i motsatt riktning sedan 1970-talet.

"Tycker du själv att det är rimligt att anta att pappan (som inte vill ha barn) ska ta exakt samma ansvar som mamman (som vill ha barn)?"


Här gör du ett misstag som många män tyvärr gör. Ett ödesdigert misstag som kan skapa en massa lidande om du har otur. Att en kvinna som blir gravid av misstag inte gör abort betyder inte att hon ville ha barn. Hon kan tycka att det verkar hur jobbigt som helst med ett barn - men hon kanske inte kan tänka sig att göra abort för det. Det kan finnas många förklaringar till att man inte vill göra abort.

Abort är inget preventivmedel. Abort är inte att trycka på en knapp. För en del kvinnor är abort inget svårt, för andra är det det. För vissa är det otänkbart. Osv.
Inlägget uppskattas av fem2

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?