feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Feministparti - kampen om väljarna?


Gå till senaste inlägget#1  Feministparti - kampen om väljarna? Lemur
2005-01-30 18:01:14

Läste nyss detta på Svenskans webb:
***
Miljöpartiet fokuserar på feminism

I helgen beslutade miljöpartiets styrelse att årets kongress i Gävle kommer att ha feminismen som tema. Temat ska prägla kongressen med bland annat seminarier, kongresspris och debatter, enligt ett pressmeddelande.

Kapitlet om feminism i partiprogrammet kommer att gås igenom extra noga när det blir dags för förslag till revidering som beslutas på kongressen.

"Det är dags att vi på allvar utmanar dagens könsmaktsordning, skriver språkröret Peter Eriksson.
***

Kampen om väljarna har börjat. Gudruns "hot" om feministparti kanske sätter feminism på dagordningen - ordentligt den här gången. Det var ju så Miljöpartiet skapades, genom att några personer ansåg att det behövdes ett parti för miljöfrågorna. Och det fick effekt.

Hoppas bara det inte blir tomma ord, sånt finns för mycket av redan.

#2   Tiriq
2005-01-31 00:26:26

Men är Gudrun rätt person att leda ett feministparti? Jag kanske har letat på fel ställen men jag vet ingen (IRL, nätet, övrig media) som lyssnar på henne.

Sen så finns det ju folk som tycker att det blir ett enfrågeparti (men det tycker inte jag) och som skulle låta bli att rösta på det just därför.

#3  Lemur och Tiriq BluePrince
2005-01-31 08:53:11

Lemur > Inte helt oväntat att miljöpartiet spelar ut det kortet, tycker jag. Man har ju tillsammans med andra partier förklarat att ett feministiskt parti inte behövs eftersom övriga partier redan har full koll på feminismen. Då är väl det minsta man kan göra att diskutera lite feminism? :) Jag hoppas som du att det inte bara är prat, och att man sedan även kan få igenom en feministisk politik i riksdagen också.

Tiriq > Dels vet jag inte om det är klart att Schyman kommer leda ett eventuellt feministparti, och dels tror jag inte att det stämmer att ingen lyssnar på henne. Hon var som jag förstått det en rätt stor anledning till att vänsterpartiet lockade så många väljare när hon var partiledare, även sådana som inte traditionellt röstade på det partiet. Att hon även får utstå mycket kritik i pressen och här på feminetik tror jag till stor del beror på att hon för fram obekväma idéer, att hon faktiskt lyckas med det och (såklart) för att hon vågar göra det som kvinna.

När det gäller det där med enfrågeparti tycker jag att det är ironiskt att just miljöpartiet har kritiserat - det ännu inte skapade - feministpartiet för att vara ett enfrågeparti. MP lyckades ju själva bevisa att man inte behöver ha en hundraårig -ism att luta sig på för att bli ett seriöst parti, att en bärande idé kan vara tillräckligt. Jag tycker då att det är konstigt att MP inte tror att någon annan kan lyckas med samma sak. Varför skulle ett jämställt samhälle vara sämre än ett hållbart dito?

Är det förresten inte lite konstigt att media frågar de etablerade partierna om ifall de tycker att vi behöver ett nytt parti med feministisk inriktning? Vad förväntar de sig att få för svar? "Jo, eftersom ett feministiskt parti både vore ett stort underkännande för vår egen jämställdhetspolitik och dessutom riskerar att sno våra platser i riksdagen, så är vi väldigt positiva till ett sådant." Eller? Räcker det inte att 20% skulle kunna tänka sig att rösta på ett feministiskt parti? (Trots att de flesta nog antar att det är Gudrun som ska leda det *hehe*)

#4   Nils
2005-01-31 09:13:31

Jag känner mig lite trög just nu, men exakt vilka sakfrågor kan man kalla feministiska?. Alltså vad kommer ske konkret när feministisk politik får mer genomslag i riskdagen ?

#5  #4 EnEm
2005-01-31 09:21:13

Jättebra fråga Nils.

-Hur politiserar man ett synsätt och ska det alls göras?

-Jag ser en viss skillnad mellan företeelserna miljö och feminism i frågan om hur man konkretiserar dem politiskt.

#6  Nils Sigrun
2005-01-31 09:24:30

Jag vet inte vilka frågor som är feministiska, men med tanke på den allmänna röran i svensk politik för ögonblicket kan kanske ett "feministiskt" parti röra om ytterligare i grytan, vilket jag på det hela taget tycker är bra, inte minst har ju sossarna och facket visat en häpnadsväckande låg moralisk nivå under hösten och senast idag. Det är säkert utmärkt om det går att kicka ut det socialdemokratiska/fackliga pampväldet i kylan ett tag.

#7  Nils och EnEm BluePrince
2005-01-31 10:41:31

För mig känns det bakvänt att fråga vilka sakfrågor som är feministiska, eftersom jag skulle vilja svara "alla", och misstänker att ni inte skulle nöja er med det svaret :) Jag ska försöka förklara hur jag menar.

Till att börja med finns det en mängd sakfrågor som är konkret feministiska. Det gäller till exempel kvinnovåld, skillnader i löner, tillsättning av tjänster och uppdrag, samt andra former av trakasserier och diskriminering. Här kan man hävda att de vanliga partierna inte gör tillräckligt och att det alltså finns anledning att starta ett nytt parti av den anledningen. Det är lite samma sak som att vänsterpartiet anser att sossarna inte står tillräckligt långt till vänster och att det alltså behövs ett vänsterparti.

Men riktigt intressant blir politiken först om man bortser från de uppenbara sakfrågorna. Feminismen är, som EnEM påpekar, ett synsätt. På samma sätt som socialdemokraterna ser på samhället ur en socialistisk synvinkel och folpartiet ur en liberal synvinkel, så skulle ett feministiskt parti se på samhället ur en feministisk synvinkel. Precis som alla andra partier skulle ett feministiskt parti bygga upp sitt partiprogram runt grundläggande värderingar och bedöma varje fråga utifrån detta. Det är precis vad till exempel miljöpartiet gör, och mp fick höra precis samma kritik i början om att man var ett enfrågeparti, ett missnöjesparti osv.

Varför är det då enligt mig viktigt att politisera det feministiska synsättet? Jo, för att feminismen borde tränga in i den politiska världen, på samma sätt som man börjat göra i den vetenskapliga. Innan feminister började ägna sig åt vetenskap sade sig forskare och lärare vid universitetet vara objektiva. Först när feministiska forskare påpekat att normen alltid är män blev det tydligt att så var fallet i nästan all forskning. Folk frågar sig fortfarande varför vi behöver genusvetenskap. Svaret är enkelt: vi behöver genusvetenskap eftersom all annan forskning har utförts av män för män i flera hundra år. På samma sätt behövs ett feministiskt parti eftersom i princip alla politik hittills har utförts av män, för män och på mäns villkor.

#8  tillägg BluePrince
2005-01-31 10:45:19

Innan någon annan påpekar det så finns det *givetvis* även konkreta sakfrågor som handlar om orättvisor riktade mot män:

- manlig värnplikt, istället för allmän
- att män inte har laglig rättighet till jämställd föräldraledighet

för att bara ta två exempel. Jag tror att även dessa orättvisor skulle hamna högt upp på dagordningen för ett feministiskt parti.

#9  #7 EnEm
2005-01-31 11:28:40

"Till att börja med finns det en mängd sakfrågor som är konkret feministiska. Det gäller till exempel kvinnovåld, skillnader i löner, tillsättning av tjänster och uppdrag, samt andra former av trakasserier och diskriminering.".

-Har aldrig riktigt förstått hur man kan gå ut och säga att bara en viss del av våldet är viktigt att belysa och bekämpa.

-I övrigt kan man ju undra över vilka metoder och åtgärder som ett feministiskt parti ska förfoga över som kommer till rätta med de upplevda problemen?

-Jag tycker att det är jättebra när "feminism" innebär något positivt och något som sporrar unga tjejer och kvinnor att våga.

-Jag tycker att det är farligt när "feminism" blir en företeelse som nästan ebart ägnar så åt att leta fram fel och orättvisor utan att presentera några konkreta (demokratiska) vägar att få bukt med det som påvisas.

#10  #9 EnEm
2005-01-31 11:50:25

"-Jag tycker att det är jättebra när "feminism" innebär något positivt och något som sporrar unga tjejer och kvinnor att våga.".

-Jag tycker för övrigt även att det är bra när "feminism" är något som även sporrar pojkar, unga män och män.

#11  #8 Klabbe
2005-01-31 12:00:18

Hej,

Undrar lite vad du menar med

"- att män inte har laglig rättighet till jämställd föräldraledighet"

Att det inte är 50-50 enligt lagen?

Skulle man inte i så fall också kunna säga "- att kvinnor inte har laglig rättighet till jämställd föräldraledighet"

Om jag tolkat dig fel får du gärna förklara lite tydligare.

mvh

Klabbe

#12  #9 pixie
2005-01-31 12:05:04

Feminister ger ju jättemycket förslag på hur saker kan förbättras, det kan du ändå inte beskylla feminister för. Många arbetar även ideellt.

#13  BluePrince Nils
2005-01-31 12:39:35

Ok, två konkreta åtgärder har jag lyckas identifiera

- Jämställa värnplikten (ta bort den, eller göra den könsneutral)
- Lika många dagars föräldraledighet till båda föräldrarna

Jag förstår vad du skriver om att synsätten måste ändras. Men det är fortfarande väldigt intressant att veta konkret vad detta nya synsätt kommer leda till, så fler konkreta förändringar som kommer ske i samhället om en feministisk politik får råda vore intressant att spekulera över.

* Hårdare straff för våldtäkt ?
* Omvänd bevisbörda vid våldtäkt?
* Kvotering inom arbetlivet ?
* Tydligare och mer aggresiv skuldbeläggning av den manliga könsrollen ?
(just denna punkt känner jag mig lagom road över redan idag)
* Hårdare lagar gällande jämställdhetsplaner och dylikt?

Vi vet ju att mycket är snett när det gäller jämställdheten, men på något sätt måste ju ett feministisk parti (eller synsätt inom andra partier) ha några konkreta förslag på förändring. Det kanske finns redan, men vilka finns det som de flesta feminister kan ena sig om.

#14  #13 EnEm
2005-01-31 12:49:16

Följande två punkter som du tar upp skulle jag verkligen vilja ha väldigt ingående belyst vad beträffar konsekvenser.

"Omvänd bevisbörda vid våldtäkt?" - Detta är ju ett fullständigt omvälvande synsätt eftersom den misstänkte här ska bevisa sin oskuld. Det är för det första sannolikt mycket lättare att hitta stöd för att någon är skyldig till något än att kunna motbevisa det.

-Följdfrågan blir då. Vad är värre, att en skyldig går fri än att en oskyldig döms?


"Tydligare och mer aggresiv skuldbeläggning av den manliga könsrollen ?" - Ska vi ha ett samhälle som fördelar skuld kollektivt. Ska vi ha ett samhälle som dömer dig för vad andra har gjort? Ska vi ha ett samhälle som anser att män är mer skyldiga än kvinnor? - Jag tycker inte det.

#15  EnEm BluePrince
2005-01-31 16:17:10

Till att börja med så vill jag gärna slå ett slag för att inte använda citat-argumentation. Med det menar jag att det är dumt att rycka lös en mening som man stör sig på och strunta i sammanhanget. Jag vill inte diskutera med folk som är mer intresserade av små detaljer och ordval än den bakomliggande tanken.

Med det sagt ska jag försöka svara på frågorna:

- Våld mot kvinnor.
Vi har olika uppfattning där. Jag anser att det finns väldigt stora poänger med att fokusera på manligt våld mot kvinnor eftersom jag anser att det är en del av det genussystem som undertrycker kvinnor och ger män makt. Alla män slår inte, men alla drar nytta av det system som manligt våld mot kvinnor är en del av.

Jag upplever att feminismen har en hel del tankar och teorier om varför samhället ser ut som det gör, och därmed har man också tankar om hur det borde ändras. Att man skulle ha några patentlösningar försöker jag inte hävda, men jag tror att man skulle lösa jobbet lika bra som till exempel kristdemokraterna som bygger sin politik på ett annat synsätt.

- Feminism som sporre vs. föra fram icke-konstruktiv kritik
Även här har vi nog lite olika åsikt. För mig är feminism något mycket mer än att försöka få flickor att få bättre självförtroende och killar att tänka på att lämna plats för tjejer. Feminism är för mig att peka på vad som är bra och dåligt i ett samhälle och försöka förstärka det bra och omforma det som är dåligt. Detta är i sin tur precis vad jag anser att politik går ut på. Jag anser alltså att feminister i högsta grad ska peka på vad som är dåligt, och jag vet att det finns många bra förslag på förändringar som inte kommer fram i dagens politiska partier.

- Skuldbeläggning och omvänd bevisbörda
Ditt meddelande om detta var inte riktat till mig, men jag vill understryka att jag aldrig har nämnt omvänd bevisbörda. Det var Nils som lite la de orden i min mun. Jag tror man skulle komma långt genom att ändra synen på en person som anmäler en våldtäkt, misshandel eller trakasseri. Det handlar inte om att döma oskyldiga, det handlar om att ge den anmälande samma behandling som för andra brott. Jag tror inte att det görs idag, av många olika anledningar.

#16  Klabbe BluePrince
2005-01-31 16:26:30

Att lagstadga om föräldraledighet behöver inte betyda 50-50, men ja, det var en lagstiftning jag var ute efter.

Självklart har kvinnor, precis som män, inte heller lagstadgad rätt till en jämställd föräldraledighet. Faktum är att det nog oftast är så det framställs; att vissa kvinnor inte vill vara hemma med barnen eftersom det känns orättvist och hindrar deras karriär. Men ja, om man säger det ena så gäller ju implicit även det andra.

Egentligen tycker jag alltså att en lag som ospecificerat säger 60-40 eller 66-33 är en rättighet som båda föräldrarna saknar. Båda garanteras mer eller mindre att få en vis tid med sina barn (minst 40 alt 33%). I nuläget är det väl kanske ovanligare att en pappa nekar mamman tid med barnet.

Förstår du hur jag menar?

#17   Nils
2005-01-31 16:32:14

Vill bara poängtera att det var inte några förslag jag anser skall genomföras, men försökte få igång lite förslag på konkreta saker som kommer genomföras med en större andel feminism i politiken. Att peka på vad som är bra eller dåligt är säkert bra, men lite mer handfast information måste väl ändå ges till väljarna vad som igentligen kommer ske om man lägger sin röst på ett feministiskt parti.

Jag försökte inte lägga några ord i munnen på dig, det var bara förslag på punkter att diskutera kring, inget jag menade du hade sagt på något sätt.

"tror man skulle komma långt genom att ändra synen på en person som anmäler en våldtäkt, misshandel eller trakasseri."

Jo, men frågan är väl *hur* konkret (inte du som behöver ta ansvar för att förklara allt, men ett parti måste ju ge ut den informationen för att vara trovärdiga).

#18  Nils BluePrince
2005-01-31 17:00:30

Det är intressanta frågor du ställer och jag kan såklart inte svara för vad ett feministiskt parti skulle ställa upp för åtgärder högst på listan, lika lite som jag kan säga vilka grundförutsättningar som alla/många feminister kan samlas runt. Jag vill också poängtera igen att det inte är säkert att det kommer fram en mängd nya frågor på bordet om/när ett feministiskt parti startas. Jag tror att det viktiga blir att behandla gamla frågor ur ett feministiskt perspektiv.

Men jag kan kommentera de förslag du lägger fram :)

* Hårdare straff för våldtäkt ?
Ja, det är väl tänkbart, men framför allt tror jag man bör se över hur man utreder våldtäkter och vad som anses förmildrande. Försöka arbeta bort bilden av att en riktig våldtäktsman är nån som överfaller fina flickor i parken. Se till att det inte är ok att ha sex med en kvinna bara för att hon är för full för att protestera.

* Omvänd bevisbörda vid våldtäkt?
- Jag tror att få människor i en rättstat är för en omvänd bevisbörda. Däremot är det viktigt att man inte behandlar den som anmäler en våldtäkt (eller något annat brott) som skyldig/lögnare. I och med att vi tycker våldtäkt är så avskyvärt finns risk för att detta smittar av sig på offret, så att vi vill slippa ha med henne att göra. Mänskligt, men omänskligt.

* Kvotering inom arbetlivet?
- Jag ser inte kvotering som något stort problem. Män har blivit inkvoterade före kvinnor hur länge som helst. Vi står ut med inkompetenta manliga chefer, men vi kan inte ens tänka oss att kvotera in ett fåtal riktigt kompetenta kvinnor? Det var ett ramaskri när sossarna började kvotera in kvinnor i riksdagen, men nu är det ingen som bråkar längre. Domedagsscenariot uteblev.

* Tydligare och mer aggresiv skuldbeläggning av den manliga könsrollen? (just denna punkt känner jag mig lagom road över redan idag)
- Här tror jag att vi har väldigt olika åsikter. Jag uppfattar inte att det pågår någon utbredd aggressiv skuldbeläggning av den manliga könsrollen. Att få reda på att man tillhör en grupp som förtrycker en annan grupp är ju inte så kul förstås. Jag lider med dig :)

* Hårdare lagar gällande jämställdhetsplaner och dylikt?
- Ja, det verkar vettigt. Samt att se till att de verkligen följs. Det är för närvarande populärt att ta fram fina policys, göra stora utredningar och sedan komma fram till att det inte gick att göra något i de enskilda fallen.

#19  Nils BluePrince
2005-01-31 17:11:47

Oj, nu hann du emellan! :)

Ok, då missförstod jag. Det kändes som att jag plötsligt fick försvara saker som jag inte sagt. Jag tar tillbaka!

Självklart måste man gå till val med några frågor som folk verkligen kan relatera till. Men jag överlåter det med varm hand till Maria-Pia Boethius & co när de väl har startat partiet. Förstår vad du menar dock. Kanske kan man starta en egen tråd om bara tänkbara frågor?

När det gäller hur man ändrar synen på de som anmäler våldtäkt så skulle jag vilja ge en myndighet ansvar för att kontrollera att rättsväsendet verkligen gör vad de har fått i uppgift att göra. Och håller sig ifrån att göra sådant som de absolut inte ska göra. Det finns annars risk för att rester från ålderdomlig rättsskipning lever kvar i väggarna på juristhögskolan och i våra rättssalar. Då spelar det ingen roll vilka lagar som stiftas. Juristerna går vidare i gamla hjulspår ändå. Jurister är på samma sätt som vetenskapsmän lite för säkra på att de är objektiva. Nu vet vi att forskare inte alls har varit objektiva, så kanske är dags att se över juristerna?

Låt mig ta ett (hypotetiskt) exempel. Gruppvåldtäkt av minderårig som var redlöst berusad. Strafflindring eftersom tjejen dels druckit själv, dels hade slampiga kläder, dels släppte in våldtäktsmännen eftersom (hon inte visste att hon skulle bli våldtagen) och slutligen inte sa nej eller kämpade emot (eftersom hon i princip var medvetslös). De flesta tycker att det är galet. Jurister kan ändå hävda att de är objektiva, följer lagen och inte alls sänder ut några konstiga signaler.

#20  vilken feminism? Danne
2005-01-31 17:17:09

Vilken feminism företräder gudruns framtida feministparti egentligen? De flesta vänstermänniskor delar väl ganska många generella värderingar och konkreta målsättningar, men få läror är väl så splittrade som feminismen.

Lagstadgad delad föräldraledighet, kvotering och kollektiv skuldbeläggning av endera könet är väl exempel på målsättningar som på inga sätt är självklara för en feminist?

Och vad är de förutom feminister? Ett mer högervridet miljöparti hade jag kunnat rösta på, tex, men knappast det miljöparti vi har idag (även om jag faktiskt röstade så sist, mot bättre vetande). Ett högervridet konstruktivt feministparti hade ev varit ett spännande parti, men i gudruns regi misstänker jag att det blir samma radikala motsägelsefulla destruktiva sörja som det brukar bli...tyvärr..

#21  Danne BluePrince
2005-01-31 17:40:11

Det mesta du skriver handlar ju om din politiska åsikt som ju ingen kan säga är rätt eller fel.

Du har helt rätt i att ett feministiskt parti säkert måste kompromissa en hel del och det skulle säkert bli vilda diskussioner. Men som vanligt i demokratiska partier får man väl rösta om saken? :)

Vad är det förresten som säger att man inte kan vara både radikal och konstruktivistisk? Och vem är det som dubbat Schyman till partiledare för partiet som inte finns? Och varför kallar vi kvinnliga politiker vid förnamn men manliga vid efternamn? Eller är det bara de som vi försöker förminska som kallas vid förnamn? :)

#22   Nils
2005-01-31 18:44:20

"Låt mig ta ett (hypotetiskt) exempel. Gruppvåldtäkt av minderårig som var redlöst berusad. Strafflindring eftersom tjejen dels druckit själv, dels hade slampiga kläder, dels släppte in våldtäktsmännen eftersom (hon inte visste att hon skulle bli våldtagen) och slutligen inte sa nej eller kämpade emot (eftersom hon i princip var medvetslös)."

Jag håller med om att de fick ett väldigt lindrigt straff (de som du tänker på i ditt "hypotetiska fall"?)
Dock kan man ju vända på det, bör inte en person som drogar folk få ett värre straff?, dvs bli straffad för själva våldtäkten OCH för att ha drogat en annan person. Självkart ett högre straff än som blev fallet nu dock.

Att ha sex med en redlöst berusad människa bör nog inte vara tillåtet. Frågan är hur det skall bedömas om två redlösa personer har sex med varandra, vem våldtar då vem ? men är kanske att komplicera lite i överkant. Fallet i media rådde det dock inga tvivel över vilka som gjorde fel, då det handlade om en 13-åring.

#23  Nils BluePrince
2005-01-31 20:41:23

Jag betonade hypotetisk just för att poängtera att jag inte nödvändigtvis menade just det senaste omskrivna fallet med trettonåringen.

Det jag var ute efter var snarare att rada upp saker som jag inte tycker att man borde ta någon hänsyn till i våldtäktsfall, men som enligt vissa kan göra så att våldtäktsmän kommer lindringare undan. Det är för mig viktigt att poängtera att jag inte är ute efter att det ska bli möjligt att lite hipp som happ döma folk för våldtäkt. Jag tycker däremot att man ska se över vad som anses förmildrande när man väl är övertygad om att våldtäkten faktiskt ägde rum.

Men jag tycker det verkar som att vi egentligen tycker rätt mycket lika, eller? :-)

#24  BlueP. Nils
2005-01-31 23:47:18

Ah, ok.. tyckte det var likt mediafallet bara.

Fast jag tycker nog ändå att en person som inte drogar skall komma "lindrigare" undan, eller om man vänder på det, en som drogar skall straffas hårdare. Fast det bör ju inte vara någon jätteskillnad i straffskala och den som inte drogat ner sitt offer skall ju inte nästan klara sig undan helt och hållet.

Rätt nära är vi nog, lite smådetaljer bara .p

#25  Och undrar hur miljöpartiet löser problemen. Lemur
2005-02-01 21:50:50

Det kommer bli mycket intressant att se hur miljöpartiet löser det hela. De har försökt med en del friska grepp som två språkrör, fast det funkade visst inte så bra.

Miljöpartiet har ju visat att det faktiskt går att gå till val på en samhällsomstörtande fråga (hållbar utveckling med sopsortering och hela köret) och dessutom hålla sig över 4%-spärren, visserligen med lite draghjälp men ändå. Så de borde darra.

Därför tror jag att deras satsning är seriös, de har erfarenheten av både riksdag och val. Vilket inte ett nybildat parti kanske har. Beror ju förstås på vilka som bildar ett eventuellt feministparti, det har ju pratats om flera grupperingar. Men det kanske är hemliga feministnätverk som konspirerar om hur de hemska kvinnorna ska ta makten i stackars Sverige (nej, förlåt förlåt, jag har sjuk humor, jag vet).

Ett feministparti, oavsett vem som leder det och vilka som är affischnamn, tror jag får det rätt svårt ifall miljöpartiet satsar stort på feminism i valet, om de lyckas dra med sig de andra partierna.

Det goda med en sådan utveckling är att det kanske blir ett par steg framåt för jämställdheten så det inte bara är på pappret det finns t.ex. jämställdhetsplaner.

Vad som sker i värsta fall, vågar jag inte spekulera i.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?