feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

"Kvinnor lika våldsbenägna som män i par.."


Gå till senaste inlägget#1  "Kvinnor lika våldsbenägna som män i par.." joakim
2005-01-27 14:05:49

"Kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden".
DN:s debattartikel tisdagen 27/1 med denna rubrik, skriven av Peter Gill (professor i pedagogik) och Carita Remahl (fil mag i pedagogik), var intressant men säkerligen ifrågasättbar.

Skulle vara intressant att höra olika tankar om den från personer insatta i ämnet!

#2  Länk Michael Lundahl
2005-01-27 14:09:28

Länk är alltid trevligt. ;)

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&…

Min kommentar: en väl behövd nyansering av debatten. Det eviga tjatet om "Mäns våld mot kvinnor" är kontraproduktivt. Kanske kan sådana här artiklar som den nu aktuella bryta dödläget och ta oss vidare mot vårt slutgiltiga mål: utplånandet av allt våld.

/Micke

#3   pixie
2005-01-27 14:44:37

hinner inte svara nu, ska ja göra det snart

#4   Ell
2005-01-27 15:18:58

jag orkade inte riktigt läsa hela artikeln, men några jag känner gjorde ett reporatge om en kvinnojour. De följde med en kvinna och de talade med "experter". De nämde iaf att kvinnorna i sånna här förhållanden slår tillbaka till en början. Man brukar ju säga att om en person slår en, så slår man tillbaka...som en reflex. Det är illa om det nu skulle vara så att det är kvinnorna som börjar slå och sen läggs all skuld och ansvar över på mannen. Men jag undrar, varför har det här kommit fram först nu? Är det för att man som man inte vill säga att hans flickvän slår honom?

Lösningen på detta är kanske att göra som Jesus sa och vända andra kinden till? Nä men allvarligt tror jag att detta har ett samband med det ökade alkoholintaget. Samhället kanse skulle sttsa på andra fritidsnöjen än supandet. Eller så kanske det är vi folket som ska börja ställa krav på annan underhållning. Vad det skulle vara har jag ingen aning.

Den ökade arbetslösheten har säkert också en del i detta. Folk går hemma och blir deprimerade och gör saker de inte skulle göra i vanliga fall.

hur om helst är våld så onödigt och så fel!

#5  Tja... Eric
2005-01-27 15:50:07

Författarna ifrågasätter ju själva resultatet, genom att antyda att männen som svarat "kanske bör ses som lite avvikande".

Dvs tesen att "Det är vanliga män som slår!" gäller fortfarande, det är männen som blir slagna som är de ovanliga, avvikande! Suck...

#6   Ell
2005-01-27 15:58:53

maskulinitetsforskning är ju också en del av feminismen även om den är ganska ny. I "Maskuliniteter" talar R W Conells om maschokultur och de gruppar som feminiseras tex. Är det ändå inte så att maschokulturen också är skapad av patriarkalet och att den är hemsk och jobbig för många män? Även om jag inte har fokus på män och ser till kvinnans emacipation hellre än männanens, då jag tycker att det är stor skillnad då kvinnor alltid kämapr ur ett underläge, tycker jag att masklinitet och hur manlighet ändras och förstärks, är intressant. Jag vill veta vad som ligger bakom all skit och det är väl också en del i det hela?

kanske blev lite väl snurrigt inlägg

#7  #4 EnEm
2005-01-27 16:01:25

"Är det för att man som man inte vill säga att hans flickvän slår honom?"

-Hur kan man påstå att det finns mörkertal rörande "mäns våld mot kvinnor"? Jo genom att man antar att det både finns en rädsla och en förträngningsmekanism som gör , antages det, att anmälan inte sker mer än i en minoritet av fallen.

Jag tror inte att män har större anmälningsbenägenhet än kvinnor, snarare tvärtom. jag tror även att könsperspektivet är så att män i allmänhet känner ett stort ansvar för att, i särskild utsträckning, inte slå kvinnor (den gamla gentelmannaandan). Att då ens kunna tänka sig att kvinnorna själva skulle kunna drista sig till att slå ligger alldeles för långt ifrån den rådande samhällsbilden av kvinnan som moderlig och beskyddande.

Denna rådande samhällsbild (som jag personligen anser vara förklenande över och för kvinnan) gör att den man som blir utsatt för slag från en närstående kvinna i mycket hög utsträckning förtränger detta. dels känner han säkert skam för att hans mansroll fått sig en knäck, dels ingår det inte i den naturliga referensramen att kvinnor slår. Således väljer mannen att förtränga det som skett.

Ovanstående samband gäller också beträffande hur lätt det är att få genomslag i medier med mera rörandes "Män slår kvinnor". det ingår helt enkelt inte i samhällets referensram och ses därför per automatik som fruktansvärt. "Kvinnor slår män" finns inte alls som begrepp och blir därför så svårt att ta till sig (inte minst eftersom det stör bilden av "Män slår kvinnorså kapitalt) att det inte ens diskuteras.

Under 25 år har begreppet kvinnomisshandlare växt fram och blivit en avskyvärd sanning. I slutet av 2004, efter att ha lyft fram "kollektiv skuld" och "kvinnomisshandlare kan vara vem som helst" i finrummet under epitetet "Män slår kvinnor", har "mäns våld mot kvinnor" nått sin kulmen. Det är fullt naturligt att detta även skapar såväl nyfikenhet som intresse och behov att motbevisa, vilket nu successiv alltmer lyfter fram den verkliga bilden. Partnervåldet verkar i båda riktningarna.

Jag anser inte att "mäns våld mot kvinnor" är en feministisk huvudfråga. "Mäns våld mot kvinnor" är liksom alla former av våld förkastligt, men det är så pass allvarligt att det inte bör användas som en brandfackla för något som är så mycket större.

Partnervåldet är en elak och diffusföreteelse som är den yttersta konsekvensen av människors olikheter och tillkortakommanden samt försök att hävda sig. Det är en känslig och mycket komplicerad fråga som säkert har många fler orsaker än verkningar.

Feminismen i sin kamp för jämställdhet har en viktig uppgift i det att allvarliga frågor inte generaliseras och faktauppgifter förvrängs eller förtigs. Det handlar inte om att det är synd om vare sig män eller kvinnor. Det handlar om att se saker som de verkligen är och försöka göra något åt helheten.

#8   Karra
2005-01-27 16:18:03

Jag tyckte att det var en intressant artikel. Det verkar onekligen som om den allmänna synen på relationsvåld måste revideras.
Fast jag reagerade en aning på det där med att männen i studien anses avvikande, medan kvinnorna ansågs i högsta grad representativa. Jag hittade inget som förklarade det påståendet vidare (men jag läste å andra sidan rätt snabbt och kanske inte helt noggrannt).

#9   Maj
2005-01-27 17:23:23

Min reaktion varje gång jag läser sånt här är:

STACKARS de män som verkligen är utsatta för våld. De används inte som NÅGONTING annat än som slagträ mot kvinnor som råkat ut för detsamma.

Jag betvivlar inte undersökningens resultat i stora drag.

Men jag har en hel del kritik mot den:

1. Den har ett totalt okontrollerat urval. Vi bör alltså inte lita mer på den än på "dagens fråga" på aftonbladet.

2. Stora växlar dras på om man får några få procentsatser högre antal våldsbenägna kvinnor än män, men i e frågor där män tycks mer våldsbenägna ignorerar man et. Detta ger ett tendentiöst och oseriöst intryck.

3. Alla såna här undersökningar glömmer bort hur många kvinnor som faktiskt dödas av sina män. Om jag åter ska använda min personliga erfarenhet, så är våldet som män utsätter kvinnor för så mycket grövre.

Hoppas på en seriösare undersökning i ämnet presenterad på ett mer vetenskapligt och hederligt sätt.

#10  Maj Michael Lundahl
2005-01-27 17:40:31

De "fakta" som används i "Mäns våld mot kvinnor"-debatten är oftast inte ett enda dugg mer korrekta. Den kritik du skriver i #9 - samt väldigt mycket mer - kan användas på hela den debatten. Till och med det du själv skriver kan utsättas för denna kritik. Se bara på din punkt 3 - "Om jag åter ska använda min personliga erfarenhet...". Din egen punkt 1 borde göra slarvsylta av den. :)

Varje vecka mördas i genomsnitt 1 kvinna. Under samma vecka mördas 4 män.

/Micke

#11  Micke Ell
2005-01-27 18:08:08

menaer du att de 4 män som mördas blir mördae och ihjälslagna av kvinnor?

#12   Maj
2005-01-27 18:54:45

Michael, jag tycker att du argumenterar på ett märkligt sätt. Du menar att undersökningar om maäns våld mot kvinnor är undermåliga - betyder det att "anything goes" i undersökningar som denna?

Och jag själv har inte gjort något anspråk på att vara en vetenskaplig undersökning, så det resonemanget fallr platt till marken. Inrte heller har jag använt en helsida i DN till att lägga ut texten om mina erfarenheter. Denna sorts medieutrymme kräver en underbyggnad som reflektioner på ett par rader i ett internetforum inte kräver.

Hur många män i veckan blir mördade av kvinnor då?

#13   Tiriq
2005-01-27 22:54:11

Jag tänker (just nu) inte lägga mig i debatten om våld, eftersom jag först måste reda ut exakt vad jag tycker och varför, men jag ställer mig rätt frågande till den här artikeln ändå. Inte till själva temat - det är bra att det görs undersökningar om våld, för våld är dåligt och borde stoppas (osv). Men jag tycker att det statistiska underlaget inte är särskilt bra. Som jag förstår det har de satt upp lappar om vad det är för undersökning de gör över Gävles högskola, och de som vill komma och fylla i enkäten har sen fått göra det (det var cirka 900 personer varav 70% kvinnor). Är 900 frivilliga enkätdeltagare från Gävles högskola ett representativt urval?

#14   Maj
2005-01-27 22:59:58

Jag förstår faktiskt inte varför de gjort på detta sätt. Varför inte göra en seriös undersökning?

#15  Tidningsartikel som ger frågor... Bengt Eurenius
2005-01-28 01:05:04

Det finns för många frågetecken när man läser debattartikeln i DN. Ibland anger man i procent, men ibland i termer av typ "lika många män som kvinnor". Vad menas med det? Är det en dålig omskrivning för att slippa skriva procent, procent, procent överallt eller menar verkligen i antal - det var ju 70% kvinnor i hela undersökningen.

"De som tog sig tid att svara..." svarade tydligen på vem som slog först. Men alla de andra då, som inte svarade, vad tror man om dom, hur många (eller stor andel) var de? Och hur vet man om dessa inte tagit sig tid att svara (!) eller inte velat (!) svara? Vilka svarsalternativ fanns (förmodligen endast "ja" resp" nej), men hur stor var svarsprocenten på de olika frågorna?

Webundersökning är aldeles utmärkt när det gäller anonymitet, däremot kan man möjligen få svårare att få kontroll över vilken sorts population det gäller, men tydligen har man försökt klara ut det. En styrka kanske ligger i att undersökningen verkar ha gjorts i många länder (ej som webundersökning dock).

Till sist om det omfattade precis studenterna, hur stor andel av totala antalet är dessa 900?

#16  11, 12 Tomas
2005-01-28 07:12:56

"menaer du att de 4 män som mördas blir mördae och ihjälslagna av kvinnor?"

"Hur många män i veckan blir mördade av kvinnor då?"

Vad spelar det för roll vem man blir ihjälslagen av? Är det mindre synd om männen för att de blir ihjälslagna av någon från sitt eget kön?

Varför blir alla plötsligt statistikexperter när rapporter om kvinnors våld publiceras? Det verkar inte som om andra rapporter granskas lika noggrannt, t.ex. den som sade att den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i europa var våld, eller ROKS fantasifulla statistik om våld om våld mot kvinnor.

#17  Fakta EnEm
2005-01-28 09:31:32

De enda "fakta" jag vet som belagts är att det på det senast uppmätta året 2003 bragdes 16 kvinnor om livet av en man och 4 män om livet av en kvinna i "nära relations liknande situationer".

Visst 16 är 4 gånger mer är 16. Men det handlar om alldeles för små tal(även om varje död i sig är en tragedi) för att man ska säga att det ligger strukturella orsaker bakom.

Den statistik som publiceras av Eva Lundgren med flera handlar ju dessutom till största del om bedömda mörkertal samt innefattar till övervägande del sådant som ligger ljusår från brutalt våld. Detta är ett av de stora problemen i det referensmaterial som ofta åberopas för att hävda "feminismens" sak. Eva Lundgren med flera bemödar sig aldrig belysa (jo de bemödar sig att inte belysa) hur de omvända förhållandet ser ut, dvs kvinnors benägenhet till våld och vikten av att se om detta möjligen är ett mera mänskligt än manligt problem.

Detta gör att folk överlag och naturligtvis i synnerhet män känner en stor skepsis inför begreppet "feminism".

Jag har sagt det förr och kommer att fortsätta hävda det. Det finns många poänger och värden i ett feministiskt synsätt, men "rörelsen" måste förmå sig själv att kasta av sig det tunga ok som består av vissa framträdande personers ensidiga fokusering på något som är något helt annat.

#18  Rättelse av #17 EnEm
2005-01-28 09:32:45

"Visst 16 är 4 gånger mer är 16.".

-Ska naturligtvis vara 16 är 4 gånger mer än 4.

#19  Spelar roll! Lemur
2005-01-28 09:42:38

När diskussionen handlar om partnerrelaterat våld och någon säger "1 kvinna mördas i veckan men 4 män mördas i veckan" så är det lätt att få intrycket att kvinnan mördas av en man medan männen mördas av kvinnor. Fast de där 4 männen är absolut oftast mördade av andra män - dessutom inte pga partnerrelaterat våld.

En strålande uppvisning i hur lätt det är att ljuga med statistik.

#20  #19 EnEm
2005-01-28 10:05:39

Nej detta var inte att ljuga med statistik. Om vi skulle göra det så kommer gruppen män att ha skyhögt mycket högre siffror än gruppen kvinnor. Läs det jag skriver i stället för att glida undan.

I nuläget är du beredd att accetera alla siffror om mörkertal gällande "mäns våld mot kvinnor", men ifrågasätter och talar om "att ljuga med statistik" om du möts av det omvända. Förtroendeingivande? Knappast!

#21  tillägg Lemur
2005-01-28 10:12:16

Mitt svar här ovan är främst riktat till tomas som inte tycker det spelar roll.

Dina inlägg läser jag inte ens eftersom du är så himla aggressiv.

#22  #21 EnEm
2005-01-28 15:34:23

"Dina inlägg läser jag inte ens eftersom du är så himla aggressiv.".

-Hur var det med att använda osynliggörandet som klassisk härskarteknik?

Tänk så svårt det är att skilja mellan lära ut och göra själv.

#23   Tomas
2005-01-28 15:52:53

Om jag inte har uppfattats som aggresiv har jag lyckats behärska mig mer än vad jag kunde ha tänkt mig. Fortfarande verkar ingen ha fattat poängen:

För den som blir illa slagen spelar det ingen roll vad förövaren har för kön.

Fler män än kvinnor blir illa slagna.

Alltså är våld mot män ett större problem än våldet mot kvinnor.

Det gör inte mindre ont för att man är man.

En man "förtjänar" inte att få stryk (varken av en man eller en kvinna) bara för att män är mer våldsamma än kvinnor.

Det är inte mer synd om en kvinna som får stryk än om en man som får stryk.

Att ingen verkar fatta detta får mig rasande! Det är som om det betraktas som självklart att män skall misshandlas, men när kvinnor misshandlas inrättas det specialinstitutioner dit inga män har tillträde (men männen får hjälpa till att betala dem). Fattar ni inte vilken egotrip och brist på empati den inställningen förmedlar?!
Snart går fan tangenterna sönder.

#24   Ell
2005-01-28 16:08:45

men det är väl ingen som säger att det skulle vara mindre synd om misshandlade män. Det är ju inte det som är märkligt. jag citerar Lemurs inlägg och håller fullständigt med

"När diskussionen handlar om partnerrelaterat våld och någon säger "1 kvinna mördas i veckan men 4 män mördas i veckan" så är det lätt att få intrycket att kvinnan mördas av en man medan männen mördas av kvinnor. Fast de där 4 männen är absolut oftast mördade av andra män - dessutom inte pga partnerrelaterat våld.

En strålande uppvisning i hur lätt det är att ljuga med statistik."

#25  #23 Klabbe
2005-01-28 16:20:47

Hej,

Instämmer till 100% med inlägg #23.

"För den som blir illa slagen spelar det ingen roll vad förövaren har för kön." En mycket bra sammanfattning på problematiken.

Det eviga tjatet om onda män som slår kvinnor, och det kan vara vem som helst, din granne, var åttonde man du möter osv är i min mening ENORMT kontraproduktivt.

Fokus borde rimligtvis sättas på att få bort alla former av PARTNERVÅLD. Att det i debatten inte ens nämns något om partnervåld utan bara "mäns våld mot kvinnor" finner jag direkt skrattretande och fullständigt vansinnigt.

Jag trodde det var jämställdhet vi var ute efter, jag är uppenbarligen felunderrättad?

Mvh,

Klabbe

#26   Ell
2005-01-28 16:32:02

ja men ni verkar ju inte fatta att vi håller med.

ALLA SOM SLÅR ÄR DUMMA I HUVET! Oavsätt kön är det frukansvärt att bli utsatt för det. Jag såg det personligen som ett svek när min tjejkompis knuffade och hotade mej. Ingen ska behöva uppleva det hat man ser i ögonen på den som gör en illa. Ingen ska behöva känna sig rädd, hotad och krämkt av en anna människa, oavsätt kön

#27  #23. Tomas, det som gör dig så rasande...? Bengt Eurenius
2005-01-28 16:35:21

"För den som blir illa slagen spelar det ingen roll vad förövaren har för kön". I första hand inte, men om det skulle vara mycket vanligare att det är en man (och offret är en kvinna), så ska du inte bli förvånad om denna kvinna och hennes medsystrar får en viss rädsla och försiktighet visavi män i fortsättningen.

"Fler män än kvinnor blir illa slagna". Visst, men jag tror inte de blir det av kvinnor, utan i första hand av andra män. Och då pratar vi kanske snarare om våld mellan män.

"Alltså är våld mot män ett större problem än våldet mot kvinnor". Svårt att säga om man tar in följdverkningarna efter våldet (t ex av sexuellt våld mot kvinnor, som är utomordentligt nedbrytande).

"En man "förtjänar" inte att få stryk (varken av en man eller en kvinna) bara för att män är mer våldsamma än kvinnor". Ingen förtjänar att få stryk, varken man eller kvinna.

"Det är inte mer synd om en kvinna som får stryk än om en man som får stryk". Kan bero på omständigheterna och följdverkningarna.

Och vidare: vilka har då inrättat dessa specialinstitutioner (dit inga män får tillträde)? Jo, kvinnor - för att ta hand om sina medsystrar som utsatts för mäns våld. Och eftersom många kvinnor efter detta våld är mycket rädda för män, så är det väl knappast förvånande om män inte har tillräde just där? När det nu är så att även män råkar ut för våld, så är det väl ingenting som hindrar männen från att bilda egna 'specialinstitutioner' på det sätt som passar dem bäst. Vad betalningen beträffar, får vi däremot alla hjälpa till, vilket även kan gälla mansjourer.

#28  #24 EnEm
2005-01-28 16:47:07

"Fast de där 4 männen är absolut oftast mördade av andra män - dessutom inte pga partnerrelaterat våld.".

-Fast det stämmer inte. Den statistik som finns tillgänglig visar på att 16 kvinnor dödades av män och 4 män av kvinnor i situationer som kan liknas vid en nära relation.

Personligen tycker jag att det är ett under att inte fler dör eftersom mänskligheten gång efter annan visar på sin fullständiga hänsynslöshet.

#29  #27 EnEm
2005-01-28 16:47:56

""Det är inte mer synd om en kvinna som får stryk än om en man som får stryk". Kan bero på omständigheterna och följdverkningarna.".

-Således har Tomas rätt i sitt påpekande.

#30  #29 Bengt Eurenius
2005-01-28 16:55:08

Du får tänka dig in i hur det kan se ut med "omständigheter och följdverkningar" på olika håll.

#31   Davi8d
2005-01-29 21:39:18

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#32  #16 Tiriq
2005-01-30 00:55:55

#16 Jag klagar alltid på dålig statistik.

#33   Maj
2005-01-30 16:27:43

Nu handlade ju inte denna artikel om mäns våld mot män, eller om kvinnors våld mot kvinnor, utan om mäns våld mot kvinnor och kvinnors våld mot män.

Ska man dra några växlar på huruvida män eller kvinnor är mest våldsamma i relationer, så är mäns våld mot män i stort sett ointressant i sammanhanget, förutom då det gäller bögpar. Att män slår varandra i krogkön säger ingenting om kvinnors våld mot män i relationer.

Ska vi jämföra vilket kön som är mest våldsamt över huvud taget så ska vi självklart ägna oss åt att se hur många kvinnor respektive män som begår våldsbrott oavsett offrets kön och relation till förövaren.

Det är därför som fyra mördade män i veckan inte har något med denna undersökning eller problematiken den behandlar att göra. Det är därför det spelar roll om de blev mördade av män eller kvinnor.

#34  Nu tycker jag vi har blandat ihop äpplen och päron Adam
2005-01-31 00:21:53

Visst är det lika synd om alla som blir slagna/misshandlade (så länge de inte själva är den drivande parten), oavsett kön.

Den övergripande gruppen 'misshandlade människor' består ju av undergrupper. Kvinnor misshandlade av män, kvinnor slagna av andra kvinnor, män slagna av män osv osv.

Bara för att en diskussion behandlar kvinnor slagna av män, betyder ju inte det att det förringar de övriga grupperna av offer.

Män misshandlas/mördas i större grad än kvinnor, men det är ju oftast av andra män. Därför är ju detta faktum inte av allra högsta vikt om man diskuterar misshandlade/mördade kvinnor (som ju oftast också misshandlas/mördas av män).

Det är helt enkelt två debatter. Den ena behandlar det allmänna problemet med våld/mord i samhället. Den andra specifikt mäns våld mot kvinnor.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?