feminetik.se feminetik.se

Just nu 20 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Lesbiskas våld i parrelationer


Gå till senaste inlägget#1  Lesbiskas våld i parrelationer Reale
2004-01-27 01:37:37

När jag satt uppe och knaprar torra makaroner och letar efter belägg för att anabola steroider lättare leder till aggressivitet, stötte jag på följande länk, som är ett examensarbete från Malmö högskola och behandlar våld i lesbiska parrelationer:

http://hem.fyristorg.com/lillenol/LUDDE.pdf

Jag har inte orkat läsa igenom arbetet än.

Om någon av skribenterna på foumet har någon aning om min ursprungliga fundering kring anabola steroider vore jag tacksam för svar. Jag behöver i så fall svar med källhänvisning, helst till medicinsk litteratur.

(Detta inlägg ligger både i vanliga forumet och på JÄIF.)

#2  Sammanfattning Michael Lundahl
2004-01-29 13:35:49

Vad gäller just våld mot kvinnor i en par-relation med en annan kvinna konstaterar arbetet att det sker lika ofta som våld mot kvinnor i en heterosexuell relation.

Även Petra Östergren har konstaterat detta. Reaktionerna när hon uppmärksammade detta är intressanta. Hon skrev följande artikel i Bleck om att även kvinnor misshandlar:

http://www.petraostergren.com/svenska/artikla…

Reaktionerna på denna artikel blev ilska. Märkligt. Träffade hon månne en öm nerv? Slog hon kanske ett för hårt slag mot kända mantran och teorier? Man undrar...

/Micke

#3  Väldigt bra artikell Fredrik
2004-02-19 18:14:00

Vad kan man säga? Till att börja med. Misshandel äger rum även i homosexuella förhållande. I vilken grad är svårt att fastställa eftersom det mörkertalet är stort, både rörande hur stor andel de homosexuella utgör av befolkningen, och hur ofta dessa misshandlas av sina partners. De (amerikanska) hemsidor för homosexuella som jag har sett har hävdat att misshandel och våldtäkt är lika vanligt förekommande i homosexuella förhållanden som i heterosexuella förhållanden. Även det som framkommer i de två länkarna som ni hänvisat till i denna tråd verkar peka i den riktningen. Oavsett det exakta förhållandet så finns det ingenting som tyder på att misshandel och våldtäkt skulle vara avsevärt ovanligare hos homosexuella än hos heterosexuella.

Så, varför riktar sig våra jourer bara till heterosexuella kvinnor? Varför förs debatten alltid utifrån utgångspunkten att offret alltid är en heterosexuell kvinna (och hennes barn) och förövaren en heterosexuell man? Varför behandlar lagförslag och reformer som rör partnermisshandel bara hetersexuella kvinnor (som offer) och män (som förövare)?

Jag ska här ge mig på att försöka ge några svar som jag tror åtminstone delvis förklarar läget.

1: De som tar upp partnermisshandel till offentlig debatt och även engagerar sig för offren till detsamma kommer om man ska generalisera grovt huvudsakligen från två läger. Dels är det religiösa, moralistiska och särartsfeministiska grupperingar. Dessa har inget intresse i de homosexuellas väl och ve eftersom de överhuvudtaget inte är så förtjusta i homosexuella. Hetereosexuella män som "låter" kvinnor dominera dem betraktar de som mesar och inte några samhället bör slösa sina resurser på. Dels är det radikalfeminister som visserligen inte har någonting emot homosexuella, eller anser att mjukare män är sämre män. Dock så bygger hela deras resonemang på att männens våld mot kvinnorna, och särskilt det sexuella våldet både är uttryck för, samt utgör själva grundbulten i patriarkatets makt. Om det skulle framkomma att homosexuella män och kvinnor misshandlar och våldtar lika mycket som heterosexuella män samt att ÄVEN hetersexuella kvinnor misshandlar (exvis psykiskt) så faller hela deras resonemang som ett korthus. Även om patriarkala könsroller fortfarande skulle kunna utgöra en komponent i förklaringen till viss parrelaterad misshandel så kan det omöjligt utgöra dess kärna om våldet utövas i lika stor utsträckning av de som inte är del i det patriarkala systemet.

2: De homosexuella själva är inte så intresserade (återigen en grov generalisering) av att föra dessa frågor till allmänhetens ljus. De homosexuella grupperingarna är redan så utsatt och ifrågasatt att de inte ytterligare vill späda på fördommarna mot gentemot sig själva. Dessutom så rör det sig om att upprätthålla en positiv självbild. Många homosexuella ser sig gärna som att de står över den sortens brutala och primitiva problem som den heterosexuella världen lider av. Man vill helt enkelt inte erkänna inför sig själv och andra att även homosexuella slår och våldtar. För klargörandes skull vill jag här lägga till att det jag skrivit ovan är teorier som las fram av de homosexuella hemsidor som behandlade mörkandet av parrelaterat våld i homosexuella förhållanden.

3: Okunskap. De homosexuella utgör inte någon stor grupp i samhället. De flesta människor (även feminister!!!) har en tendens av att tänka på människor som antingen män och kvinnor. Och då i bemärkelsen HETEROSEXUELLA män och kvinnor. Många har nog helt enkelt aldrig funderat kring om våld även existerar bland homosexuella sambos, eller helt enkelt antagit att det inte gör det.

För övrigt så var artikeln väldigt bra. Jag rekomenderar de som brukar hävda att misshandel i förhållanden är ett uttryck för patriarkatets makt att läsa den.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?