feminetik.se feminetik.se

Just nu 35 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Misshandlade kvinnor svartlistas


Gå till senaste inlägget#1  Misshandlade kvinnor svartlistas Alvunger
2005-01-24 14:55:42

enligt artikel i Sydsvenskan.

Så här ser det ut då? De misshandlade kvinnorna blir problemet. Det här samhället behöver en makeover.

http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article…

#2   Fredrik
2005-01-24 14:59:56

Fyfan.
Hoppas de sätter dit dem rejält.

#3  #1 EnEm
2005-01-24 15:01:12

"De misshandlade kvinnorna blir problemet.".

Nu gjorde du väl ändå en generalisering. I sanningens namn står det ju att "de våldsamma männen är i allmänhet svartlistade under sitt eget namn och personnummer.". På så vis ses väl inte de misshandlade kvinnorna som problemet, men däremot som en del i en problembild.

Överhuvudtaget är ju denna typ av registrering förkastlig, men den handlar ju om så mycket mer än det du koncentrerar det till.

#4  EnEm elinlite
2005-01-24 15:19:06

Läste du artikeln?

"Det handlar ofta om kvinnor som är i ett akut behov av skydd. Kvinnor som MKB:s personal varnar varandra för.
Här är några direkta citat från den svarta listan:
"Har lgnh på NNN, hennes pojkvän misshandlar henne, hon verkar inte kunna bryta detta, mycket liv i denna lägenhet.""

Kvinnorna blir ansedda som icke-önskvärda pga av männen som trakasserar dem.

#5   Jon B
2005-01-24 15:44:04

Om man nu vill känna åtminstone lite hopp kan man läsa srtikeln till slut: "- Ni anar inte hur mycket tragiskt som finns med det patriarkala helvetet och hur oerhört obehagligt det är för grannarna. Det är inte alls säkert att vi nekar en sådan här kvinna lägenhet. Det startar en process för att hjälpa henne, säger vd Lars Birve."

Men det där med "inte alls säkert" låter ju dystert...

#6  #4 EnEm
2005-01-24 15:58:19

Angrip saker från dess rätta håll.

Vad jag menar är att det först och främst är klandervärt att det finns en dylik lista. Finns ingen lista så finns det heller ingen möjlighet att "svartlista".

#7  Samhället? TKU
2005-01-24 15:58:45

All respekt för offren i den här härvan, men är det verkligen _samhällets_ fel? Vad skulle i så fall samhällets försummelser bestå i?

De omtalade handläggarna kommer med mycket hög sannolikhet bli åtalade. Om de hamnar bakom galler så har samhället gjort vad samhället kan.

#8  ... fredriktomte
2005-01-24 16:00:51

På sätt och vis håller jag med EnEm. Det som bolaget försöker uppnå är en kontroll över vissa former av problem som kan uppstå för ett hyreshusföretag. I det här fallet handlar det t.ex. åtminstone om sådant som stör hyresgästerna i ett hus. Detta kan vara misshandel inom hemmets fyra väggar. Men det kan också vara sådant som psykiskt sjuka människor får för sig att göra (borra mitt i natten, varje natt, t.ex.). Därför skapar man en lista där man noterar alla eventuella hyresgäster som företaget av en eller annan anledning har skäl att misstänka skulle kunna innebära problem. Ett sådant förfarande är, i mina ögon, i sig vidrigt (och därtill olagligt, du får inte ha register över människor hur som helst). Att de registrerar kvinnor som blir misshandlade är ju dock utifrån denna redan från början vridna logik och moral inte konstigare än att man registrerar psykiskt sjuka människor (vilka är en om inte svagare så åtminstone lika svag grupp).

Å andra sidan går de även åt andra hållet. Den juridiska chefen erkänner att företaget då och då "agerar domare". Utifrån en gissning om att en man skulle misshandla sin fru så nekas han boende (nu framgår iofs inga detaljer, så kanske bör man ta uppgiften med en nypa salt). Detta förkastliga beteende säger kanske någonting om företagets grundinställning. Att bolaget betraktar sig själv som över lagen. En organisation som har rätt att göra och bete sig hur den vill, som "tar vid" när de legitima samhälliga instutionerna "inte gör sitt jobb".

Jag är inte förvånad över att det är ett och samma företag som gör både och (dvs både upprättar hemliga listor över invandrare, misshandelsutsatta kvinnor samt psykiskt sjuka och samtidigt "agerar domare" och diskriminerar män som företaget misstänker misshandlar sina fruar/flickvänner), även om det på ytan kan framstå som två moraliskt motsatta handlingar.

#9  TKU Nettan
2005-01-24 16:00:55

Och varifrån har de som svartlistat misshandlade kvinnor fått åsikten att de misshandlade kvinnorna är ett problem som är tillåtet att svartlista?

#10  Till Nettan fredriktomte
2005-01-24 16:03:17

Tycker du att de andra grupperna som svartlistats är okej att svartlista? Man får ju överhuvudtaget inte föra register över människor hur som helst. Verkligen inte hemliga register.

#11   Hanna_B
2005-01-24 16:08:26

Varför känns det som om tjejerna här skulle lyckas vara mera nyanserade, om de inte omedelbart utsattes för denna manliga moteld?

Varför känns det som om parterna målar in varandra i respektive hörn? Inte bara i den här diskussionen, då.

För mig ser det inte ut som om någon satt sig ner för med tanken att "Nu ska vi registrera misshandlade kvinnor för att slippa ha dem i vår närhet". Man har försökt hitta ett sätt att ha kontroll på störande element - och vad gäller att misshandlade kvinnor drabbas har man försökt att i någon mån motverka detta.

#12  Men vad fan Nettan
2005-01-24 16:11:24

Fredrik, det är klart att jag inte tycker! Detta är ett forum för feministiska diskussioner det är väl därför frågan diskuteras här? Det är klart att jag tycker att det är lika fel att svartlista av andra orsaker men det har väl inte så mycket med feminetik att göra.

Min kommentar till TKU bygger på min åsikt att anledningen till att man svartlistat människor p.g.a. hudfärg eller etnicitet är densamma som anledningen till att man svartlistat misshandlade kvinnor och att man anser sig ha rätt att göra det beror på underliggande värderingar i samhällsstrukturen. De flesta här är nog redo att skriva under på att svartlistandet av icke-vita beror på en vardagsrasism som är strukturell och som frodas i samhället. Men inte lika många är redo att erkänna att det är samma "tänk" som ligger bakom den här synen på misshandlade kvinnor. Jag tycker att det är mäkta konstigt.

#13  #11 EnEm
2005-01-24 16:11:32

Utveckla ditt resonemang lite tydligare.

#14  #13 Hanna_B
2005-01-24 16:16:11

Nej.

#15  #12 EnEm
2005-01-24 16:16:21

"De flesta här är nog redo att skriva under på att svartlistandet av icke-vita beror på en vardagsrasism som är strukturell och som frodas i samhället. Men inte lika många är redo att erkänna att det är samma "tänk" som ligger bakom den här synen på misshandlade kvinnor.".

-Att rasism finns rörande vitas diskriminering av icke-vita härrör enligt mitt förmenande framför allt från "rädsla för det okända". Att detta skulle vara grunden för din refererade grund bakom synen på misshandlade kvinnor, delar jag inte.

Jag tycker snarare det förefaller som att bostadsbolaget vill undvika all möjlig kontakt med misshandlarna och därför gör denna, i sig klandervärda, registrering. Icke strukturell utan specifik registrering.

#16  Till Hanna B fredriktomte
2005-01-24 16:16:41

"Varför känns det som om tjejerna här skulle lyckas vara mera nyanserade, om de inte omedelbart utsattes för denna manliga moteld?"

En intressant fråga. Ska jag vara ärlig så tror jag inte att mer nyans skulle uppnås om de manliga feministerna skulle belägga sig själva med yppandeförbud när de hade en åsikt som gick isär med en kvinnlig feminist(för jag antar att du med moteld menar avvikande åsikt. För något elakt eller i sig provocerande har ju inte sagts. Än.). Tvärtom tror jag snarare att nyanseringen uppstår just när olika åsikter möts och bryts mot varandra. Om alla som talar är likadana, riskerar ju även tankarna att bli väldigt lika.

"Varför känns det som om parterna målar in varandra i respektive hörn? Inte bara i den här diskussionen, då."

Dock någonting jag håller med om. Konstruktiva förslag?

"Man har försökt hitta ett sätt att ha kontroll på störande element - och vad gäller att misshandlade kvinnor drabbas har man försökt att i någon mån motverka detta."

Här får jag nästan intrycket att du ändå tycker listan i sig är okej. Kanske misstolkar jag. Men tycker du det?

#17  #14 EnEm
2005-01-24 16:17:18

Ja då förstår jag bättre. Trodde först att du hade något att säga, men där bedrog jag mig.

#18   Hanna_B
2005-01-24 16:19:36

#16

Jag menar att uppsåtet nog var gott. I övrigt har jag inte satt mig in tillräckligt, antar att lagen har goda skäl att inte tillåta den typen av register men antar inte tillräckligt för att vilja uttrycka mig med emfas.

Och jo, jag tror att de flesta skulle lyckas nyansera sig mera om de inte upplevde sig i ett vi-mot-dem-debattklimat - för i ett sånt handlar det om att ha rätt.

#19  TKU elinlite
2005-01-24 16:22:57

"Angrip saker från dess rätta håll."

Tack, men jag tror inte jag tänker låta dig bestämma över vad som är rätt och fel i mina "angrepp". Jag är stor flicka, klarar mig själv utan dina beordringar.

Jag anser att det är förkastligt att ha en lista över människor som man tror kan vara till besvär. Men det är verkligen vidrigt att dessutom ha en lista över brottoffer och hålla dem ansvariga för andras eventuella brott.

#20  Sorry det var till EnEM elinlite
2005-01-24 16:24:29

Inte till TKU. Ursäkta.

#21  Till Nettan fredriktomte
2005-01-24 16:28:25

"Min kommentar till TKU bygger på min åsikt att anledningen till att man svartlistat människor p.g.a. hudfärg eller etnicitet är densamma som anledningen till att man svartlistat misshandlade kvinnor och att man anser sig ha rätt att göra det beror på underliggande värderingar i samhällsstrukturen."

Då är jag med. Men jag håller inte riktigt med. För jag skulle gissa på en svartlistning av alla med etnisk avvikande härkomst i sig är betydligt mer av en diskriminering utifrån stereotypa föreställningar än vad en diskriminering av misshandlade kvinnor är. Om jag förstår det rätt så är ju de misshandlade kvinnorna som svartlistats sådana som på ett eller annat sätt förekommit i samband med olika störningar och bråk. Kvinnor som blivit misshandlade i det tysta har väl inte svartslistats. Det är också ganska rimligt (dock knappast säkert) att anta att en kvinna som vid ett flertal tillfällen blivit misshandlad (och därmed varit inblandad i någonting som av hennes grannar upplevt som "störande") förmodligen kommer att bli det igen. Däremot är det långt ifrån lika rimligt att anta att en person kommer att bete sig på ett visst sätt bara för att denne har ett utländskt namn eller en utlänsk härkomst. Schablonbilden blir alltså större och osäkrare. (Dock, oavsett resonemang ovan så är det inte mer "okej" att föra register över misshandlade kvinnor än vad det är att föra register över invandrare).

Vilket också jag tror speglar samhällsvärderingarna i stort. Den smygrasism (är knappast smygig alla gånger heller!!!) som frodas i det svenska samhället är nog vida mer utbredd än en motsvarande "rasism" riktad mot misshandlade kvinnor. En misshandlad kvinna frambringar nog mest sympati och empati hos allmänheten. Möjligtvis ett par nypor förakt och nedlåtande också. Men knappast den fruktan, hat och vrede som t.ex. unga invandrarmän väcker hos så många.

#22  #19 EnEm
2005-01-24 16:29:14

Jag har inte talat om rätt eller fel. Jag har inte beordrat.

Tänk vad fina debatter det blir när man lägger till ord och nyanser som den andra inte hade med i sitt ursprung.

"att dessutom ha en lista över brottoffer och hålla dem ansvariga för andras eventuella brott.".

Där drar du en slutsats som jag inte ser förekommer i texten. Bostadsbolaget har väl aldrig lagt sig i någon skuldfråga?

#23  TKU Hanna_B
2005-01-24 16:35:47

Vi är flera här som uppfattar ditt tonfall som beordrande. Jämför till exempel

"Utveckla ditt resonemang lite tydligare."

med

"Det där förstod jag inte. Hur menar du?"

#24   Hanna_B
2005-01-24 16:36:24

Förbaskat, där blandade även jag ihop TKU och EnEm. Mitt misstag.

#25  EnEm elinlite
2005-01-24 16:38:08

Om du säger:
"Angrip saker från dess rätta håll."
Så säger du att jag inte angripit saken från det rätta hållet, alltså värderat huruvida jag uttrycker mig rätt eller fel.
Du använder ordet "angrip" som en uppmaning vilket betyder att det är en uppmaning eller beordring. Du ber mig inte se saken från din sida av saken eller tänka om på det från en annan synpunkt.

Jag antar att kvinnor som utsatta för misshandel är offer för brott. Jag antar att de som misshandlat begått ett brott.

#26  Till Hanna B fredriktomte
2005-01-24 16:45:36

"Jag menar att uppsåtet nog var gott."

Det tvivlar jag inte på. Men i mina ögon finns det två omständigheter som i sig gör att det ändå är svårt att i mina ögon ha ett "gott uppsåt" när man gör så som MKB gjort. Det första är metoden i sig är "ond". Inte bara dålig, utan direkt moraliskt förkastlig. Vi har demokratiskt legitima instutioner som sköter rättskipning och straffväsende i Sverige. Att ignorera detta och själv (vare sig det handlar om en individ, en folkhop eller ett företag) ta sig rätten att skipa rättvisa är ett avsevärt brott mot de demokratiska principer som samhället vilar på. Att man "ville väl" räcker då inte för att rättfärdiga metoden (okej, handlade det om att rädda människors liv eller så, fine, men det gör det ju knappast). Det andra är vad dylika register drabbar. Om vi läser och ser vilka människor som listats så har vi snudd på en komplett lista över de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället. Alkoholister, psykiskt sjuka, invandrare, misshandlade kvinnor och brottslingar. Om man valde att göra en sociologisk studie över de svartlistade är jag övertygad om att man skulle kunna konstatera att majoriteten av dessa dessutom tillhör de "lägre klasserna". Kvar finns då i princip bara uteliggare samt brottslingar och psyksjuka som är inlåsta. De du garanterat inte återfinner i dessa listor är de väletablerade, akademiska höginkomsttagarfamiljerna. Den här sortens register (och därav föranledda åtgärder) drabbar nästan alltid de svagaste i samhället.

"Och jo, jag tror att de flesta skulle lyckas nyansera sig mera om de inte upplevde sig i ett vi-mot-dem-debattklimat - för i ett sånt handlar det om att ha rätt."

Visst det tror jag också. Men svaret på ett "vi-mot-dem-debattklimat är ju inte riktigt att man slutar att diskutera eller debattera. Speciellt inte om de som skall sluta diskutera är de från ett visst kön.

För övrigt tror jag faktiskt att det är nyttigt för kvinnliga feminister att få input från manliga feminister och för manliga feminister att få input från kvinnliga feminister. Och att detta bör kunna ske utan att man måste tassa runt på tåspetsarna hela tiden. Men frågan kvarstår dock. Hur tvättar man bort "vi-mot-dem-mentaliteten"? Det är ju inte helt lätt. Kanske borde vi starta en ny tråd om detta?

#27  #23 och #25 EnEm
2005-01-24 16:49:59

Hmmmmm.

Så att jag försöker skriva kort och kärnfullt är liktydigt med att jag beordrar?

Hmmmmmm.

Jag kan inte neka till att ni verkar väldigt "fina i kanten" i vissa sammanhang.

#28   Hanna_B
2005-01-24 16:53:47

Män kanske är från Venus och kvinnor från Mars? eller så. *duckar*

Klart är i alla fall att det diskuteras i olika tonlägen, och på olika sätt. Då och då bestämmer jag mig för att undvika diskussioner vars tonläge jag inte gillar - mest för att jag ogillar hur jag själv agerar i sådana diskussioner. Jag brukar inte lyckas hålla det, men det är min ambition...

#29  EnEm elinlite
2005-01-24 16:54:46

"Så att jag försöker skriva kort och kärnfullt är liktydigt med att jag beordrar?"

Jag skriver också kort och kärnfullt och har fått kritik för det.

"Jag kan inte neka till att ni verkar väldigt "fina i kanten" i vissa sammanhang."

Det kan du lita på.

#30  Tror alla brottslingar att de gör rätt? TKU
2005-01-24 17:40:50

Är det så säkert att handläggarna trott att deras register är vare sig juridiskt eller moraliskt tillåtna?

Tror snattare att det är moraliskt godtagbart att snatta?
Tror heroinlangare att det är okej att langa heroin?
Tror bankrånare att det är okej att råna banker?
Tror [psykiskt friska] mördare att det är okej att mörda?

En stor del av de som begår brott i vårt samhälle är medvetna om att de bryter mot både lagen och mot grundläggande etiska/moraliska värderingar. De begår brott för egen vinnings skull. Mot den typen av brottslingar hjälper inga informationskampanjer eller manifestationer, bara övervakning och straff.

#31  Till TKU fredriktomte
2005-01-24 17:49:58

Fast även om man är medveten om att man begår ett moraliskt och/eller juridiskt fel så finns det fortfarande gott om mekanismer i människan som kan användas för att rationalisera sitt eget handlande. Vidare är det ju inte säkert att personen delar just din moraliska skala (även om han/hon inser att det är moraliskt förkastligt, så kanske han/hon inte tycker det är lika mycket av en grej som du gör). Men framförallt finns det de som visserligen är medvetna om hur fel det som de gör är, men som ändå för den sakens skull behöver hjälp att ta sig ur sitt (själv)destruktiva beteende. Mot detta hjälper tyvärr inte straff (eftersom de vårdande funktionerna i våran kriminal"vård" inte riktigt når upp till målsättningen). Fast vissa svensonbrott bör nog kunna beivras genom hårdare straff, t.ex. fortkörning och skattefusk. Här finns nog mycket att vinna genom skärpta straff och större befogenheter för polis/skattemyndigheter.

Vidare tror jag att informationskampanjer och manifestationer ytterst sällan leder till någon förändring av brottsligt beteende som redan betraktas som moraliskt förkastligt av allmänheten.

#32  TKU (på riktigt denna gång) elinlite
2005-01-24 18:03:11

Dels tror jag att många som begår brott faktiskt inte tycker att de gör det, de är måhända medvetna om att de bryter mot lagen men jag tror inte att de tycker att de gör moraliskt fel.
Vet att jag själv gjort samma och med vad jag tyckte var goda skäl just då. Alltjämt skulle jag påstå att jag "inte skadade någon" eller att mina handlingar ledde till att någon annan led, men det finns säkert de som inte skulle hålla med mig och fortfarande kvarstår faktum att jag bröt mot gällande lag.

Jag skulle nog vilja påstå att informationskampanjer har en viss effekt i det att de faktiskt kan belysa en sida av vårt handlande som vi inte tänkt på.
Rökning tex har ju minskat.

#33  Ett försök att klassificera brott TKU
2005-01-24 18:28:04

Jag försöker här klassificera brott utefter brottslingens medvetenhet om brottet.

1. Personer vars förstånd är satt ur spel.
2. Personer som har förstånd nog att värdera sina handlingar.
2.1. Personer som inte vet att handlingen är brottslig.
2.2. Personer som är medvetna om att handlingen är brottslig.
2.2.1. Personer som anser att handlingen, även om den är brottslig, stämmer överens med deras moral.
2.2.2. Personer som är medvetna om att handlingen både är brottslig och strider mot deras moral
2.2.2.1. Personer som trots denna medvetnenhet trivs med att begå handlingen.
2.2.2.2. Personer som trots denna medvetenhet begår brott för att de har fastnat i ett destruktivt beteendemönster.

Kategori 1 behandlas lämpligen med psykvård/övervakning
2.1 är försumbart liten.
2.2.1 är krånglig. Om lagen är berättigad enligt majoritetens moral så ska staten försöka förklara för dem som har avvikande åsikter varför denna handling är omoralisk. Här kan ideellt organiserade manifestationer vara av nytta.
Kategori 2.2.2.1 åtgärdas lämpligen med svidande straff.
Kategori 2.2.2.2 åtgärdas lämpligen genom att ge brottslingen chans till ett lagligt liv (vilket inte är särskilt lätt).

#34  Till TKU (och Elinlite) fredriktomte
2005-01-24 19:06:47

En ganska så bra uppräkning. Även om jag tyvärr måste säga att jag är hyggligt skeptisk mot att grupp 2.2.1 verkligen kommer att ta till sig informationskampanjer. Är det så att allmänheten har en helt annan moral än denna individ finns det en hyggligt stor risk att individen inte ser sig själv som en del av resten av samhället utan förmodligen är en enstöring alternativt tillhör en subkultur av något slag.

Informationskampanjer, manifestationer och dylikt tror jag fungerar bäst när det handlar om att just ändra på allmänhetens inställning.

Elinlite:

Fast rökningen har ju inte direkt minskat till följd av att folk plötsligt börjat anse det omoraliskt att röka (kanske är det en liten delförklaring, men huvudsakligen har det ju med hälsa och image att göra). Vidare har dessa kampanjer (om rökning) också riktats just mot allmänheten.

Dock tycker inte allmänheten att det är okej med misshandel, mord eller våldtäkt. Vilket gör att dessa brott sannolikt inte kan informeras eller kampanjas bort.

#35  Det är väl klart Alvunger
2005-01-24 19:22:34

att det är klandervärt att det ens existerar en sådan lista, samt att det är lika fel och fult att svartlista en svart som en homo som en vit som en kvinna som en man, oavsett anledningar. Bland annat därför är det ju olagligt att föra sådana register.

Men vad jag tänkte på när jag läste denna artikel var hur vi i detta samhälle ständigt tycks vända ryggen åt misshandlade kvinnor, trots utdragna och långdragna haranger om hur "fel" det är. I efterdyningarna från Markströms tvserie känns den här informationen som ett slag i solar plexus. Hur fel vi än tycker det är, hur olagligt och moraliskt klandervärt det än är, hur mkt vi än föraktar de som slår de som står dem nära - så tycks det fortfarande vara så att en misshandlad kvinna står ensam i världen. Kvinnojourer läggs ned, bespottas och svartmålas. Kommunerna ställer inte upp i den utsträckning de borde. När en kvinna får för mkt problem av en misshandlade man (dvs hon blir ett för stort problem för oss) så flyttar vi på henne, byter hennes identitet och ser till så hon lever på flykt resten av livet.

Så hur skall misshandlade kvinnor då förväntas bryta upp och komma iväg? På hur många fler ställen finns listor? Och även om de inte finns i skrift, hur många har dessa listor i huvudet. "Anna Eriksson på Måsvägen 14B, där var det bråk, karln hennes slog henne, grannarna ringde, hyr inte ut till henne". Så hur skall Anna Eriksson då komma iväg? Hur kan man behandla människor så här?


Vi lever i ett samhälle där det går väldigt bra att säga att vi vill få slut på kvinnomisshandeln. Men det verkar som att kvinnorna får klara sig själva, eller förlita sig på att andra misshandlade kvinnor skall plåstra ihop dem. I omvärldens ögon ses de som problembarn, som mobbingoffret som får byta skola istället för att plågoandarna tas om hand.

#36  fredriktomte Ell
2005-01-24 19:25:58

jag undrar vilka de kvinnor som misshandlas i det tysta, som du skrev om, är?

Varför är de tysta? För att inte ställa till bråk så att de förlorar lägenheten?

månne du har tomtar på loftet

#37  Till Alvunger fredriktomte
2005-01-24 19:36:13

Ja, visst är det beklagligt. Om inget annat är det väldigt svåra frågor det där, hur man ska kunna hjälpa dem på ett adekvat sätt (att svartlista dem är ju i vilket fall knappast ett av sätten...). Men samtidigt. Välkommen till världen. Det är så här vi behandlar ALLA svaga grupper, vare sig det rör sig om misshandlade kvinnor, psykiskt sjuka, uteliggare, underklass (och i viss mån arbetarklass), missbrukare, kriminella (varav de misshandlande männen utgör en del!), osv.

Angående att flytta på mobbaren snarare än mobbingoffret så har vi ju diskuterat det förrut. Flytta på förövaren kan ju vara en tanke (på sätt och vis är det ju också det vi gör när vi ålägger dem med besöksförbud), men det fungerar inte om kvinnan inte själv väljer att undvika mannen (söker hon upp honom är det kört). Vidare kan man ju inte heller förbjuda mannen från att lämna en viss stad. I sådana fall kan vi lika gärna kasta in honom i fängelset och slänga bort nyckeln.

En tanke jag har är i vilket fall att ålägga kommuner och/eller landsting att ordna med sådan verksamhet som klarar av att bemöta och ta hand om offer för den här sortens övergrepp. Dvs, att kommunen eller landstinget även sköter själva vården, inte bara pumpar in en godtycklig summa i närmaste kvinnojour. Det skulle göra att mer ansvar skulle kunna utkrävas för att tillräckliga resurser finns att tillgå.

#38  Till Ell fredriktomte
2005-01-24 19:39:28

Va?

Alltså, jag syftade bara på att det sannolikt var så att de kvinnor som blev svartlistade var sådana som åtminstone någon gång varit med om ett lägenhetsbråk som slutat med t.ex. att polisen kom eller åtminstone att grannarna blev störda. Om misshandeln sker utan en massa oväsen (dvs i det tysta) så kommer sannolikt grannarna inte höra något, polisen kommer inte och klagomålen uppstår inte. Alltså hamnar inte kvinnan på listan (trots att hon kanske blir minst lika misshandlad som många andra som finns på listan).

#39   Ell
2005-01-24 19:44:30

ja och jag undrar vad du menar med den misshandel som pågår i det tysta

#40  Jag tackar för välkomnandet Alvunger
2005-01-24 19:46:03

till världen. It´s a shitty life.

Men vad skall sådana kommentarer tjäna till tycker du? Skall vi hårdra det så kan vi stänga feminetiks forum och sätta upp en fet text: Välkommen till världen. Mycket är skit. Ingen mening att diskutera det.

Ursäkta denna min passus, men jag tycker det känns så oerhört... ja vadå, detta är ett diskussionsforum och meningen är väl att vi skall försöka komma fram till lösningar, lära oss nya saker från varandra, utmanas, enas, skratta? Klart vi kan konstatera att folk behandlar folk som skit, men jag tycker att vi bör försöka se bortom det också.

Invandrare o missbrukare bemöts med fördomar och det är helt klart så att vi behandlar dem som skräp. Men om jag får lov att bli lite gammelfeministisk och referera till det dubbla förtrycket. Saken är att misshandlade kvinnor finns i dessa redan marginaliserade grupper, liksom i alla andra grupper.


Att belägga någon med besöksförbud är inte mkt mer än en pappersfråga. Självklart är det inte rimligt att förvänta sig att någon inte får lämna sin stad, men en lösning vore att flytta förövaren 50 mil bort, minst, och så får denne som enda begränsning att aldrig någonsin bege sig till offrets del av landet.

#41  Mer problem bakom Andreas
2005-01-24 20:12:59

Jag skulle gissa att det inte endast beror på att de blivit misshandlade att de hamnat på listan utan att de som hamnat på denna förmodligen tillhör en rätt utslagen grupp i samhället som saknar fast inkomst och har missbruksproblem. Att en rik dam från Öfvre östermalm skulle listas på liknande sätt är väl knappast någon som tror.

/andreas

#42   Hanna_B
2005-01-24 20:15:44

Enklare än så: de som hamnat på listan är väl de i vars lägenheter de själva eller andra vid flera tillfällen stört grannarna?

#43  Till Ell fredriktomte
2005-01-24 20:25:03

"ja och jag undrar vad du menar med den misshandel som pågår i det tysta"

Det mitt inlägg handlade om var de fall misshandeln inte ledde till att grannar eller andra blev störda av sådant som t.ex. oväsen.

#44  tror det krävs mer Andreas
2005-01-24 20:29:03

>>Hanna_B
Jag tror det krävs mer än så, min gissning är att de som hamnat på listan tillhör Malmös absoluta bottenskikt. Inte för att det blir trevligare för det men jag skulle själv absolut inte vilja bo granne med knarkare igen vilket jag gjorde en kort tid när jag flyttade till Stockholm och bodde på ett bostadshotell några månader innan jag fått tag i en bostad. Inbrott, slagsmål och fyllefster var vardag och polisen gjorde regelbundna besök. Att dessutom brandkåren gjorde regelbundan besök för att det börjat brinna var väl heller inget direkt pluss. Att avgiftningen på Sankt Göran låg brevid gjorde inte det hela trevligare kan jag berätta.

/andreas

#45  Till Alvunger fredriktomte
2005-01-24 20:35:32

"Men vad skall sådana kommentarer tjäna till tycker du? Skall vi hårdra det så kan vi stänga feminetiks forum och sätta upp en fet text: Välkommen till världen. Mycket är skit. Ingen mening att diskutera det."

Jag gjorde något som du gör och dessutom ofta lovordar; Reagerade med känslorna.

"ja vadå, detta är ett diskussionsforum och meningen är väl att vi skall försöka komma fram till lösningar, lära oss nya saker från varandra, utmanas, enas, skratta? Klart vi kan konstatera att folk behandlar folk som skit, men jag tycker att vi bör försöka se bortom det också."

Jo visst, men brukar du inte också säga att man ska få reagera? Få uttrycka sina känslor? För övrigt så diskuterar jag ju samtidigt olika idéer.

"Invandrare o missbrukare bemöts med fördomar och det är helt klart så att vi behandlar dem som skräp."

Måste fråga dig, för jag tycker du alltid tycks utelämna detta (kanske är det bara jag som är paraniod): Hur ser du på klassperspektivet? Underklass? Arbetarklass?

"Men om jag får lov att bli lite gammelfeministisk och referera till det dubbla förtrycket."

Jo, absolut. Det finns. Dock finns det mer en dubbelförtryck. Trippelförtryck. Fyrdubbelförtryck. Osv. Du kan ju t.ex. vara en handikappad, invandrad, underklasskvinna. Många lager av förtryck där (även om jag inte skulle använda ordet förtryck. Sverige förtrycker inte invandrare, kvinnor, underklass, handikappade, homosexuella eller någon annan grupp. Möjligtvis zigenare då.). Men de allra viktigaste är klassförtrycket. Liksom droger och kriminalitet. En medelklasskvinna hamnar alltid över en arbetarklassman eller underklassman. En icke drogande kvinna hamnar alltid över en drogberoende (om vi pratar om ett utspårat beroende). Men visst tillhör de misshandlade kvinnorna ofta en särskilt marginaliserad grupp i samhället. En av de allra svagaste grupperna. Absolut. Det riktigt tragiska är dock att man måste kämpa med olika radikalfeministiska element för att nå ut med detta. Eftersom dessa är så inbitna på att precis vilken kvinna som helst minsann kan drabbas och råka illa ut (vilket varje kvinna kan, det är bara det att dessa kvinnor råkar illa ut så mycket oftare) så att deras matris om hur patriarkatet är förklaringen till allt våld som drabbar kvinnor och att vanliga män vinner på de misshandlande männens behandling av kvinnor (patriarkatets stormtrupper eller vad de nu brukar kallas). Det är därför det kommer utredningar, sponsrade av ROKS, som slår fast att det överhuvudtaget inte finns några som helst gemensamma nämnare för de kvinnor som blir misshandlade.

"Att belägga någon med besöksförbud är inte mkt mer än en pappersfråga."

Visst. Ibland är det dock svårt att hitta en bra balansgång mellan ett effektivt straff och ett straff som inte kränker ganska grundläggande mänskliga rättigheter.

"Självklart är det inte rimligt att förvänta sig att någon inte får lämna sin stad, men en lösning vore att flytta förövaren 50 mil bort, minst, och så får denne som enda begränsning att aldrig någonsin bege sig till offrets del av landet."

Alright. Hur stor del skall offrets del av landet begränsas till? Hur skall detta sedan implementeras i sammanhang med resten av straffet? För det är svårt att inte se en sådan livstidsutvisning från ett område som mycket väl kan vara förövarens hemtrakter där hans familj och vänner bor som ett ganska så kraftigt straff. Kortare fängelseperiod?

#46  Vad kunde MKB istället ha gjort FÖR de utsatta kvinnorna? Bengt Eurenius
2005-01-24 23:50:56

Äh, vad skulle MKB istället kunnat ha gjort för de utsatta kvinnorna istället för att bara registrera dem eventuella problemobjekt?

För övrigt, så fick jag känslan att den sista delen av artikeln var ett tillrättaläggande för att tona ner affären så gott det går, vd:n för MKB talar plötsligt om "det patriarkala helvetet" (brukar han göra det annars?).

#47  Bengt Eurenius elinlite
2005-01-25 00:00:46

Javisst. MKB har ju endast tillgång till lägenheter.
Men vad skulle en utsatt kvinna med en lägenhet till...?
(obs! ironi!)

Jag håller med om att den sista delen av artikeln är mycket märklig, svårt att förstå vad denna kommentar ska tjäna till när skadan är skedd.

#48  Som hyresvärd... Rolle
2005-01-25 00:11:44

Så är man intresserad av vilka hyresgäster som kan orsaka problem i form av skador, försenad hyra, och störande oljud.
Att ett bolag för ett register över sådana är inte alls ovanligt eller konstigt. Bankerna för ju listor över vilka de inte bör låna ut pengar till. Det handlar bara om att försöka sköta ett företag och skydda sin egendom.

Att de däremot markerar att en kvinna som får klagomål på sej blir misshandlad är positivt, deå det framgår att det inte är kvinnan som själv ställer till så att grannarna klagar.

Lindesbergsbostäder vräkte en kvinna pga att hon fick stryk i sin portuppgång, det störde nämligen grannarna, och de var även motvilliga att hyra ut till henne senare, just för att hennes grannar hade klagat på henne.

#49  Det var ju en elinlite
2005-01-25 00:21:03

intressant vinkel.

Men då borde de ju definitivt hyra till dessa kvinnor?

#50  Rolle Fredrik
2005-01-25 08:56:27

Det spelar ingen roll om banker gör det, företag har inte rätt att föra register över människor utan tillstånd, vilket MHB garanterat inte hade. Så förutom det moraliskt klandervärda i att lista människor som *misshandlas* som icke önskvärda, så har de begått ett klart lagbrott.

#51  fredriktomte Alvunger
2005-01-25 11:03:35

Sorry, jag missade ditt känslouttryck. Jag tolkade ditt "Välkommen till världen" ungefär på samma sätt som "Gilla läget"; så här är det o det är jobbigt men det är bara att acceptera. Jag insåg inte att det var ditt uttryck av sorg över detta elände. Ledsen för det.


Klassförtryck. Jag visste inte att du ansåg att klassförtrycket var det fundamentala förtrycket. (Läst Beverly Skeggs som återinför klassperspektivet i feministiska resonemang?) Huruvida något är det "värsta förtrycket"... Det är oerhört svårt att säga. Klass, ras och etnicitet går ju över i alla kulturer, men jag tror att kön (kvinnligt) är det enda som medför den sexuella bestraffningen och kuvningen. Vilket innebär att oavsett vilken klass och etnicitet du tillhör (samt vilka missbruk du har eller om du är hemlös) så måste du alltid om kvinna anpassa dig till vad det innebär att vara i en kvinnlig kropp, något som män oavsett samhällsposition aldrig behöver fundera över. Jag tycker det är svårt att resonera kring vem som alltid är under någon annan. Jag tror inte att det är ett statiskt system.Ja, det är ett grymt straff att beskära någon ifrån sin hemmiljö. Men då undrar jag en sak; du rekommenderade ju själv i en tråd att en kvinna skulle få skyddat boende och identitet. Har du nu svängt i den frågan, eftersom det skyddade boendet självklart är precis samma straff som du nu tycker är lite väl hårt för förövaren?


Saken är att även om förövaren flyttas så är skillnaden att dennes bostad inte kommer vara hemlig, vilket ju möjliggör att familjen hälsar på. Inte heller kommer han vara på flykt och måst gömma sig av den anledningen. Därav blir situationen en helt annan än den skulle ha blivit för kvinnan med skyddad identitet. Om mannen är en fara för kvinnans liv och upprepade ggr uppsöker hennes bostad och skadar henne; då tycker jag nog inte att det är ett för hårt straff att han får byta stad. Det är ju dessutom också möjligt att kvinnan flyttar senare av andra skäl, eller aldrig haft byn som sin hemstad o flyttar hem direkt, då går det självklart bra att han bor kvar, dock då inte får tillträde till kvinnans nya ort med omnejd. Poängen med detta system är ju bara att undvika att det blir kvinnan som blir problemet och som måst lägga om hela sitt liv för att mannen söker upp henne.

#52  Fredrik Rolle
2005-01-25 14:33:40

Register får man ha, däremot är det lite petigt om du har registret lagrat på en dator, men i pärmar/kartotek så gäller inte datalagen.
Iaf var det så förr.
Och dessutom är de inte registrerade som icke önskvärda för att de misshandlas, de är icke önskvärda för att de drar på sej klagomål från grannarna.
Att det sedan registreras varför de väsnas är troligen bra eftersom det framgår att de inte själva är helt ansvariga för det, och således är det en förmildrande omständighet i hyresgästens fall. För i grund och botten handlar det om kontraktsbrott från hyresgästens sida, och generellt så skall man undvika att göra affärer med folk som inte håller avtal.

#53  Ursäkta mig Rolle Alvunger
2005-01-25 14:37:10

men nu får du förklara dig. Hyresgästen, om misshandlad kvinna, kan ju knappast anklagas för kontraktsbrott. Om jag knatar in i din lägenhet och håller fast dig och sedan vrider upp din volym kl tre på natten, inte är det då du som begår kontraktsbrott? Du blir utsatt för ett brott som innebär att grannarna störs. Men det är ju inte du som är ansvarig för oväsendet.

#54  #53 EnEm
2005-01-25 14:49:47

Vi kan ju anta ett hypotetiskt resonemang. Om jag är hyresvärd för ett fastighetsbestånd som drivs med ekonomiskt intresse så vill jag självfallet ha bästa tänkbara hyresgäster. Detta kommer naturligtvis att leda till att jag alltid försöker säkra referenser angående och kännedom om mina potentiella hyresgäster.

I egenskap av hyresvärd har jag skyldighet att följa hyreslagen, men jag har inget socialt ansvar för mina hyresgäster privata liv så länge de inte stör övriga hyresgäster.

Om jag av en eller annan orsak konstaterar att en tänkt hyresgäst är ett potentiellt problem så kommer jag oavlåtligen att välja bort denna hyresgäst för att slippa problemet. Att det sedan finns tusenfalt av orsaker som kan förklara att det inte är den tänkta hyresgästen som bär ansvaret för problemet, så är det ointressant i sammanhanget. Det kan ju inte åvila mig som hyresgäst att utreda (eller ens bry mig i) skuldfrågan. Jag hyr ut och vill säkra en bra ostörd boendemiljö för samtliga mina hyresgäster. Jag skulle aldrig ikläda mig rollen som social inrättning.

#55  EnEm Alvunger
2005-01-25 15:00:43

Det där var ju ett talande exempel på nonchalansen gentemot mäns våld mot kvinnor. I ett annat samhälle, med andra värderingar, skulle det där resonemanget aldrig uppstå.


Kan någon se följande framför sig:

"Det är alltid liv i NNs lägenhet, då NN slår sina barn som skriker nätterna igenom. Många klagomål från grannar."

För egen del kan jag inte det. Men mäns våld mot kvinnor är uppenbarligen något som väldigt många kan vända ryggen åt och hänvisa till vinstintresse.

#56  #55 EnEm
2005-01-25 15:06:58

Tycker du att det var nonchalant? Du menar således att jag skulle ha börjat utreda vad som dolde sig bakom detta?

Dessutom vet vi ju inte om de personer som blivit misshandlade blivit det av en man eller kvinna?


"Men mäns våld mot kvinnor är uppenbarligen något som väldigt många kan vända ryggen åt och hänvisa till vinstintresse.".

-Var går gränsen för vårt ansvar gentemot andra?

-Tycker du att "vinstintresset" (som kanske är min överlevnad och ett bra bidrag till ortens totalekonomi) är något illasinnat?

-Får man leva på en privat verksamhet?

#57  Jag hade en gång elinlite
2005-01-25 15:07:33

en kille som kunde uppföra sig lite störigt, till och med borderline våldsam mot mig. Jag bodde i en hyreslägenhet.
Det är snart 15 år sedan (oj va gammal jag blev plötsligt) så underbart trevligt att jag inte kan hyra en lägenhet för att nån idiot tyckte jag agerar magnet för högljudda bråkstakar.
(obs! ironi)

#58  #57 EnEm
2005-01-25 15:09:32

Hur skulle du göra om du drev en fastighetsrörelse?

#59  #58 elinlite
2005-01-25 15:12:50

I varje fall inte bestraffa våldsoffer.

#60  #59 EnEm
2005-01-25 15:15:29

-Du skulle inte bli långlivad på den marknaden hör jag.

Vi kan nog konstatera att man inte bör göra kategoriserande uttalanden om sådant man inte har någon insikt i.

I utopin är alla snälla, glada och naivt oförstört hjälpsamma. I verkligheten försöker de flesta överleva.

#61  #60 Hanna_B
2005-01-25 15:17:26

Gott råd.

Själv tror jag att det finns bostadsbolag som överlever utan den här typen av register, men det är ju förstås bara vad jag tror.

#62  #61 EnEm
2005-01-25 15:23:08

Du kan vara säker på att alla fastighetsägare på ett eller annat sätt underhåller sitt informationssystem (inte nödvändigtvis elektroniskt baserat) på det sättet jag angav under #54.

Dvs....

"Detta kommer naturligtvis att leda till att jag alltid försöker säkra referenser angående och kännedom om mina potentiella hyresgäster."

#63  Elinlite #57 Eric
2005-01-25 15:30:35

Grejen med kvinnan som blev misshandlad var väl att hon inte verkade kunna bryta förhållandet? Om hon aktivt hade sökt hjälp, t ex knallat upp på bostadsbolaget och sagt Nu vill jag ha en egen lägenhet, för jag måste komma ifrån det där svinet som slår mig! tror du hon blivit nekad då?

Likadant med kvinnan som var "svart och talar franska", var det inte nåt om att hon satt eld på lägenheten med? Men det är klart, det gäller ju att kunna klippa rätt i citaten om man ska piska upp stämningen bland folk.

#64   Ell
2005-01-25 15:33:12

ja hon blir nog nekad när det händer för fjärde gången. fast det är väl olika hur folk reagerar.

#65  Um elinlite
2005-01-25 15:42:31

poängen vore ju dock att det inte är offret som ska belastas för misshandlarens beteende, ska man ha en lista vore det ju bra mycket smartare att ta reda på förövarens namn.
Eller hur?
Se där så bra jag skulle klara mig.
Dessutom har jag om och om igen fått bevisat för mig att karma funkar. Som nu när detta bolag hamnat i blåsväder för sitt vedervärdiga agerande, det kan ju inte vara speciellt bra för bisnissen?

#66  EnEm Alvunger
2005-01-25 15:51:58

Nej, ett vinstintresse är inte illasinnat och jag har heller inte ålagt hyresvärdar något särskilt ansvar för mäns våld mot kvinnor.

Vill du svara på detta?

Kan du se följande framför dig:

"Det är alltid liv i NNs lägenhet, då NN slår sina barn som skriker nätterna igenom. Många klagomål från grannar."

#67  #65 (om det var till mig?) Eric
2005-01-25 15:59:56

"ska man ha en lista vore det ju bra mycket smartare att ta reda på förövarens namn.
Eller hur?"
Javisst, men hade de inte det också i registret? Det trodde jag. Hade jag fel så ber jag om ursäkt för att jag lade mig i.

#68  #65 EnEm
2005-01-25 16:03:46

"bolag hamnat i blåsväder för sitt vedervärdiga agerande, det kan ju inte vara speciellt bra för bisnissen?".

Jag har aldrig sagt att de gjort rätt i detta fall. De har systematiserat värdeomdömen om personer vilket är straffbart och klantigt.

Däremot anser jag det självklart att man håller sig informerad om det klintel som finns i och söker sig till fastighetsbeståndet. Det gör alla fastighetsägare.

#69  #66 EnEm
2005-01-25 16:08:02

"Det är alltid liv i NNs lägenhet, då NN slår sina barn som skriker nätterna igenom. Många klagomål från grannar.".

Observera att du i detta fall förutsätter att de i det refererade fallet redan finns i fastighetsbeståndet.

-Anmälan till Sociala myndigheten för misstänkt övergrepp mot barn.

-Vore jag fastighetsägare skulle jag självklart försöka bli av med "problemet" eftersom mina andra hyresgäster sannolikt annars skulle säga upp sina lägenheter och jag därmed skulle gå mot ekonomisk ruin varvid den refererade familjen slutligen ändå skulle stå utan denna bostad.

#70  Få spö och bli vräkt... Lemur
2005-01-25 17:58:10

...snacka om dubbelbestraffning. Och dessutom finnas svartlistad för att hyresvärden tror det ska hända igen - alltså att grannarna blir störda av att hyresgästen blir misshandlad.

Man frågar sig vad det är för fel på grannarna...

#71  EnEm Alvunger
2005-01-25 18:10:48

Så du anser att en polisanmälan ingår i ditt ansvar som hyresvärd?

#72  Eller sorry Alvunger
2005-01-25 18:11:02

En anmälan till de sociala myndigheterna menar jag.

#73  har inte läst alla tidigare inlägg Galapagos
2005-01-25 20:08:40

Om MKB svartlistar misshandlade kvinnor eller knarkare eller andra så blir det ett jävla liv. Om MKB svartlistar män just för att de är män så vore det helt lagligt och tror inte någon skulle bry sig (man kan ju motivera det med att män oftare är knarkare eller våldsamma eller what ever). Så rådet är väl att registrera män för dom är så mycket bråkiga istället för att registrera bråkiga för det är olagligt eller iaf kontroversiellt.

#74  Till Alvunger fredriktomte
2005-01-26 01:46:39

Jo, jag anser att klassfrågan är den utan tvekan största och viktigaste jämställdhetsfrågan. Det trodde jag faktiskt hade framgått vid en del tidigare inlägg jag gjort. Fast det är klart, du har säkert inte läst alla mina inlägg. Hursomhelst så anser jag inte heller att det alltid är så lätt att mäta vem som råkar mest illa ut. Speciellt inte om man ska bryta ner det på ett individuellt plan (ja visst, en överklasskvinna som blir rånmördad har det ju självklart sämre än en arbetarklassman som tittar på tv just i det ögonblicket hon blir mördad och han tittar på tv). Men väljer man att faktiskt betrakta saker och ting utifrån kollektiv (vilket de allra flesta feminister gör) så har jag det väldigt svårt att se hur man skulle kunna påstå att klass inte utgör en viktigare skiljelinje i det svenska samhället för en individs välbefinnande än kön. Oavsett vilka statistiska parametrar du väljer att titta på så kommer den genomsnittliga överklasskvinnan i princip alltid att hamna över under- eller arbetarklassmannen. Dock blir det självklart svårare om vi ska bedöma subjektiva och mer individuella förutsättningar. Men detta är ju exakt samma för män och kvinnor. Tittar vi på de subjektiva faktorerna och svårmätna, svårkvantifierade värderna så blir det svårt att fastställa vilket kön som förlorar mest. Det är ju främst genom att titta på de lättmätna värdena som t.ex. inkomst, ägande, procentuell andel av maktpositioner i samhället osv som vi kan konstatera att kvinnor ligger efter män. Men som sagt, tittar vi på samma värden (även hälsa, medellivslängd, utbildning, utsatthet för brott, osv) så kommer man lätt fram till att gruppen underklass samt gruppen arbetarklass är betydligt mer förfördelad än gruppen kvinnor.

"Men då undrar jag en sak; du rekommenderade ju själv i en tråd att en kvinna skulle få skyddat boende och identitet. Har du nu svängt i den frågan, eftersom det skyddade boendet självklart är precis samma straff som du nu tycker är lite väl hårt för förövaren?"

Nej, varför skulle jag gjort det? Jag har aldrig varit av åsikten att brottsoffret skall TVINGAS till ett skyddat boende och en skyddad identitet. Detta är möjliga skydd som skall ERBJUDAS offret om han/hon så önskar. Jag har också antagit att det är så lagen fungerar. Det vore absurt att tvinga ett brottsoffer till någonting (vare sig det är terapi eller skyddad identitet), eftersom det vore som att även straffa offret för brottets genomförande.

Jag har för övrigt inte sagt att jag tycker det är lite väl hårt för förövaren. Jag har faktiskt inte bestämt mig i frågan. Men det VORE ett mycket hårt straff om det tillämpades.

"Saken är att även om förövaren flyttas så är skillnaden att dennes bostad inte kommer vara hemlig, vilket ju möjliggör att familjen hälsar på. Inte heller kommer han vara på flykt och måst gömma sig av den anledningen."

Jo visst. Fast frågan är om det är så mycket roligare för offret att förövaren inte får komma till dennes bostad. För detta kräver ju i sin tur att förövaren faktiskt får veta i vilken stad offret bor. Vilket möjliggör att han/hon (jag vet att du skriver mannen, men jag vill påminna om att det inte enbart är män som kan göra sig skyldiga till sådana här brott) håller koll på offret genom t.ex. vänner och bekanta. Skulle offret bestämma sig för att lämna den stad eller by som ingår i det skyddade området så befinner han/hon sig i en betydligt mer utsatt position än om han/hon hade haft en skyddad identitet. Vidare kan ju förövaren faktiskt också helt enkelt välja att bara ge sig in det "förbjudna" området ändå. Eller skicka någon annan som gör det åt honom/henne. Min poäng är alltså att ett dylikt system inte skulle vara så värst säkert för offret. Dessutom skulle även det sannolikt leda till ett väldigt beskuret liv för offret. Om offret inte ges en skyddad identitet och ett skyddat boende finns det inget som hindrar förövaren från att hålla koll på vart offret befinner sig. Tänk om offret bestämmer sig för att flytta? Skall då den nya bostadsorten för offret bli förbjudet område för förövaren? Detta vore ju helt orimligt (skulle också kunna nyttjas av offret för att förfölja förövaren och tvinga denne att konstant flytta runt i landet). Och om det förbjudna området enbart blir bostadsorten för offret vid själva brottets tidpunkt så betyder det att man effektivt har stängt in offret i den orten (vilket man inte gör med en skyddad identitet på samma sätt).

"Om mannen är en fara för kvinnans liv och upprepade ggr uppsöker hennes bostad och skadar henne; då tycker jag nog inte att det är ett för hårt straff att han får byta stad."

Nej, det kan man ju möjligtvis tycka. Men som jag sa, det blir lite konstigt om det bara läggs till övriga straff som redan ålagts förövaren. Iofs skulle man kunna mena att straffen för just den här sortens brott är för lindriga. Personligen vet jag inte riktigt vad jag tycker här. Men jag undrar också hur du ställer dig till annan kriminalitet. Kan du tänka dig liknande straff i andra sammanhang? Snattare tillåts inte nyttja vissa affärer, organiserade brottslingar som sysslar med knark förbjuds från att besöka andra delar av landet utöver Norrland, Bankrånare tillåts inte längre besöka post- och bankkontor, osv?

Jag vet inte riktigt. Om jag skulle vara för den här sortens straff så ska de i sådana fall verkligen ha en bevislig (och stor) effekt.

"Poängen med detta system är ju bara att undvika att det blir kvinnan som blir problemet och som måst lägga om hela sitt liv för att mannen söker upp henne."

Om poängen enbart är ett symbolvärde så anser jag inte systemets nackdelar (varav en är det mycket grova straff det innebär att rycka någon från dess rötter (arbete, vänner, bostad, hem, familj, osv)) vara uppvägda. Frågan är då, finns det verkligen fördelar tillräckligt för offret? Jag är tveksam.

#75  Till Alvunger 2 fredriktomte
2005-01-26 02:00:56

"Sorry, jag missade ditt känslouttryck."

Inga problem. Forgive and forgett.

Och nej, jag har inte läst Beverly Skeggs.

Angående vinstintresset vill jag bara säga detta:

Ett vinstintresse ÄR illasinnat, på det viset att det inte tar hänsyn till hur människor drabbas. Det är därför vi har en mängd lagar som reglerar hur företag får bete sig. För man kan inte förvänta sig att ett vinstdrivande bolag kommer att bete sig på ett "moraliskt" sätt när moralen på något sätt begränsar vinstmaximeringen (däremot kan ju ett företag ändå vara bete sig moraliskt om det tror att det t.ex. ger kred hos konsumenterna vilket i sin tur leder till en högre försäljning och därmed högre vinster). Vill man vara cynisk så kan man dock konstatera att många företag gör kalkyler där de beräknar hur mycket de kan vinna på att bryta mot lagen (eller allmän moral) och väger de mot risken för påkomst och vad de potentiella förlusterna av en förlorad rättsprocess och public badwill kan komma att innebära. Vem vet, kanske ligger det en sådan kalkyl bakom i detta fall?

Hursomhelst, därmed inte sagt att företag MÅSTE agera omoraliskt även om det skulle vara det vinstmaximerande alternativet. Även företag består av människor, och människorna (vare sig det är aktieägare eller anställda) kan ju utifrån sin egna moral välja att inte handla på ett i deras ögon klandervärt sätt. Men om det innebär att företaget gör mindre vinst så betyder det då att det gjorts avsteg från vinstintresset och vinstmaximeringen till förmån för andra värden.

#76  #72 EnEm
2005-01-26 09:23:35

"Så du anser att en polisanmälan ingår i ditt ansvar som hyresvärd?" -> "En anmälan till de sociala myndigheterna menar jag.".

-Nej inte i mitt ansvar som hyresvärd, men i mitt intresse som medmänniska och barnälskande att inte barn far illa.

-För övrigt anser jag att de lika gärna skulle kunna vara någon av mina övriga hyresgäster som gjorde denna anmälan.".

#77  #71 EnEm
2005-01-26 09:29:08

"Ett vinstintresse ÄR illasinnat, på det viset att det inte tar hänsyn till hur människor drabbas."

och

"Men om det innebär att företaget gör mindre vinst så betyder det då att det gjorts avsteg från vinstintresset och vinstmaximeringen till förmån för andra värden.".

-Ett vinstintresse är INTE illasinnat. Det är en förutsättning för att kunna driva framgångsrik företagsamhet som samhället är betjänt av.

-Avsteg från vinstintresset och vinstmaximering till förmån för andra värden är ju en fråga om vilken betydelse du lägger i "andra värden". Dessa "andra värden" kan ju exempelvis innebära att företaget tvingas skära ner på sin personal. Vinstintresse handlar absolut inte om att lägga pengar på hög.

#78  Alvunger (#53) Rolle
2005-01-26 14:07:20

Jag bryter mot kontraktet på det viset att jag inte tillser att mina grannar slipper bli störda, vad det beror på spelar ingen roll.

Som granne skiter jag oftast i varför det väsnas, jag blir bara förbannad och klagar hos hyresvärden.

Däremot så kan vissa hyresvärdar ha avtal med Securitate om störningsjour, då kan det eventuellt hjälpa i vissa fall. Fast troligen säger de bara åt en att hålla käften, delar de bara ut sitt inbetalningskort och drar, det är minst jobb så.

#79  Alvunger (#55) Rolle
2005-01-26 14:20:04

I det fallet så är hyresvärden skyldig att varna lägenhetsinnehavaren, om det inte hjälper så skall den vräkas för att han stör grannarna. Om hyresvärden inte gör det så kan de övriga hyresgästerna kräva nedsatt hyra hos hyresnämnden.

Och den som man möjligen kan begära någon annan form av åtgärd av är grannen.

#80  elinlite (#57, #65) Rolle
2005-01-26 14:35:42

(#57)
I det fallet där din kille väsnas och är störig, är det då inte bättre att det förs upp i registret att du har en störig kille, istället för att det bara står att du har fått klagomål från grannar?

(#65)
Om hyresvärden börjar kartlägga folks bekantskapskretsar och sådant så bryter de den personliga integriteten. Det är dessutom svårt, på gränsen till omöjligt, att genomföra på ett någotsånär ekonomiskt sätt.

Bra/dåligt för affärerna...
Jag skulle tro att det är bra för affärerna, de visar nämligen att:
De vill ha lugnt i sina områden, jag vill bo i ett lugnt område.
Att de är rädda om sina investeringar, då kan man troligen våga låna ut pengar till dem.

Fast om inte jag fattat allting helt fel så är det ett kommunalt bolag, och de brukar skita fullständigt i hur det går. De kan ju alltid klå skattebetalarna på det som fattas. Är det förresten de som har Rosengård?

#81  Rolle Eric
2005-01-26 14:49:46

"Fast om inte jag fattat allting helt fel så är det ett kommunalt bolag, och de brukar skita fullständigt i hur det går. De kan ju alltid klå skattebetalarna på det som fattas. Är det förresten de som har Rosengård?"

Kommunala (bostads)bolag kan sällan klå skattebetalarna på pengar numera. Tvärtom har de oftast avkastningskrav från kommunen på sig, vilket är orsaken (en av?) just till att såna här problem med registrering och liknande uppstår. Eftersom bolaget inte kan drivas med invånarnas/hyresgästernas bästa för ögonen, utan måste drivas som vilket vinstdrivande bolag som helst.

#82  Rolle #80 elinlite
2005-01-26 15:06:17

Mjae. Jag menade att de helt enkelt skulle ta reda på vad det var för en knäppgök som förde oljud och registrera hans namn helt utan att registrera mitt namn. Om man nu överhuvudtaget ska föra ett register. Vilket jag inte tycker att man ska.

Men däremot borde det kanske vara lättare att polisanmäla störiga typer och kanske lättare att kicka ut folk som inte respekterar sina grannar? Jag tycker att folk tar sig alldeles för mycket friheter med andra människors nattsömn. Kan man låta bli att vara högljudd efter 11 på kvällen (dvs om man inte är ett småbarn som skriker) så ska man väl göra det?
Våra grannar brukar komma hem och spela piano vid 4-tiden. På natten. Tur bevars spelar de bra.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?