feminetik.se feminetik.se

Just nu 22 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Samband mellan våldskultur och våldsbrott?


Gå till senaste inlägget#1  Samband mellan våldskultur och våldsbrott? MartinA
2005-01-17 10:52:29

Hej,

Två av mina väldigt när vänner har blivit våldtagna inom en ganska kort tid. Det har skakat om min värld, som det säkert gör när man som lyckligt ovetande och naiv plötsligt konfronteras med en sådan brutal verklighet. Man förstår inte att två kvinnor man bryr sig så mycket om kan bli utsatta för något så fruktansvärt. En massa tankar dyker upp i huvudet:

- Vad fan är det för samhälle vi lever i som detta händer?
- Vilka är dessa männen? Hur kommer det sig att en människa kan begå en sådan sjuk handling??
- Vad är det för jävla rättssystem vi har som inte verkar kunna skydda kvinnor?
- Hur kan vi acceptera att en så försvinnande liten del av våldtäkter som sker leder till fällande dom? Varför är vi inte fler som skriker högt och länge och detta...?

Ja många arga tankar och känslor får man. Både rationella och icke-rationella...

Men något som jag verkligen funderar på är just vilka mekanismer som skapar en "våldtäktsman" (om det nu kan definieras så enkelt).

Jag är intresserad i andras tankar om detta.

Det är ju inte helt ologiskt att tro att kvinnoförnedrande porr (därmed inte all porr, men mycket av det som trots allt finns där ute), alla tv-serier om mord och våld mot kvinnor, men även de könsroller vi lär oss (mkt förenklat: "män är starka och gråter inte - kvinnor är mjuka och bra på relationer") bidrar till ett sådant beteende. (Jag inser självklart att alla dessa uttalanden är mycket förenklade och generaliserande.)

Jag menar inte alls att alla män blir skolade att bli potentiella våldsmän - jag tror att det antagandet är farligt. Men finns det mekanismer i samhället som inte bara leder till skeva könsroller men som också därmed bidrar till sjuka föreställningar om sex, makt och kvinnor, och som i sin tur kanske leder till att någon blir en "våldtäktsman"? Är detta ett fel resonemang? Om inte, vilka är då dessa mekanismer?

Jag är medveten att många säger att det inte finns något samband. "Man blir inte våldsam bara för att man som barn tittar på våld på tv." Men jag tror inte riktigt på det. Jag tror mycket handlar om hur man socialiseras i samhället, direkt, men också indirekt genom de signaler som sänds ut genom rättssystemet, media, litteratur, filmer, i skolan, i familjen osv.

Självklart är det mycket komplicerat och kan inte förklaras genom några få enkla faktorer. Men vad är era tankar om detta? Vad säger studier om vad som driver människor till något sådant fruktansvärt? (Många har blivit utsatt för våld som barn vad jag förstår.) Varierar statistiken mycket mellan olika kulturer t.ex? Var våldtäkter lika vanliga i jägar-, samlaresamhällen som idag t.ex.? Finns det kategorier av våldtäkter som inte fanns tidigare? Vad säger intervjuer med våldtäktsmän om vad som fick dem att begå ett så sjukt brott?

Jag letar inte efter enkla svar, men andras tankar såväl som fakta för att försöka på något sätt förstå.

#2  Några svar Michael Lundahl
2005-01-17 13:18:13

- Vad fan är det för samhälle vi lever i som detta händer?

Vi lever i Sverige år 2005, inte i Utopia år 3005... i vilket man förmodligen kommer att ställa exakt samma fråga då... och det var förmodligen samma fråga man ställde i Sverige år 1505.

- Vad är det för jävla rättssystem vi har som inte verkar kunna skydda kvinnor?

(Besides The Point: Vad är det för rättssystem vi har som inte kan skydda män?)

Det är ett rättsamhälle där vi inte står under konstant bevakning utan där individen har friheter att göra saker utan att någon sitter beredd med en knapp att trycka på ett fjärrstyrda elkoppel runt halsen om man är på väg att göra något olagligt.

Vi har inte resurser att förhindra att människor begår brottsliga handlingar. Hur hade du tänkt att vi skulle göra det?Vi lever som sagt i Sverige år 2005. Vi kan inte ens bota en vanlig förkylning. Hur hade du då tänkt att vi skall kunna stoppa människor från att begå brott?

- Hur kan vi acceptera att en så försvinnande liten del av våldtäkter som sker leder till fällande dom? Varför är vi inte fler som skriker högt och länge och detta...?

Därför att - återigen - så lever i ett land där vi inte har oändliga resurser och - även detta återigen - därför att vi lever i ett rättsamhälle där vi inte står under konstant övervakning.

Det som krävs är inte bara vilja... för tro mig: vilja finns det att sätta fast de svin som begår så här grova brott. Det som krävs är teknik. Ja faktiskt... teknik. Det som saknas är de tekniska möjligheterna att säkra bevis. Problemet med våldtäkt är att det lämnar sällan spår efter sig. Inte heller hjälps det av att krisreaktionen hos ett offer ofta är sådan att de få bevis som finns ofta förstörs innan rättsväsendet får möjlighet att säkra dem.

Tänk dig själv med alla de brott som vi idag löser med hjälp av DNA-spår. Tänk hur det måstre ha sett ut innan vi kunde göra sådana saker som att säkra fingeravtryck, blodgrupp och så vidare. Ta en titt på TV-serien CSI och så tänk dig sedan hur det hade blivit med den serien om det inte vore för all den teknik de använder.

---

Vi måste vara medvetna om att vi lever i ett samhälle som om 500 år kommer att betraktas så som vi idag betraktar medeltiden. Gå 100 tillbaks i tiden. 100 ynka år. Var hamnar du? 1905. Innan ens män hade allmän och lika rösträtt. Innan två världkrig. Innan nazisternas massutrotningar. Innan Sovjetunionen. Så långt har vi hunnit på 100 år. Och om ytterligare 100 år, hur långt tror du inte vi har hunnit då?

Med det perspektivet så visas på nödvändigheten att ha en beredskap inför vår egen utsatthet. Det är helt enkelt inte hållbart att ha ett tankesätt som innebär att vi tänker "Hur kunde det här hända i vårt moderna samhälle?!"... därför att det gör det. Sorgligt och sant.

---

Din fråga om kopplingen mellan våld och våldskultor är som sagt logisk... men på intet sätt bindande till hur det ser ut. Ett intressant exempel är Japan - där exempelvis pornografin som läses helt öppet på bussen och tunnelbanan - i Sverige är förbjuden. Synen på könsrollerna är också - med våra mått mätt - väldigt gammal. Ändå utmärker sig inte Japan på något sätt vad gäller våldsbrott.

Nu kan det givetvis vara så att den Japanska kulturen är sådan att det finns andra faktorer inblandade, faktorer som håller tillbaks den hypotetiska ökningen av våldbrott som teorin våldskultur <-> mer våldsbrott förutspår. Men då breddas givetvis diskussionen genast och vi måste betrakta mycket mer än bara inslaget av våld i kulturen och då försvagas hypotesen snabbt.

Vad som hände i jägar- & samlar-kulturerna har vi ingen aning om. Om någon begick en våldtäkt då, hur skulle vi kunna se spår av det idag? Vi vet faktiskt inte.

/Micke

#3  fortfarande undrande MartinA
2005-01-17 14:13:22

Mina första frågor var retoriska och inte något jag nödvändigtvis förväntade mig en diskussion kring, men ok.

"Det är ett rättsamhälle där vi inte står under konstant bevakning utan där individen har friheter att göra saker utan att någon sitter beredd med en knapp att trycka på ett fjärrstyrda elkoppel runt halsen om man är på väg att göra något olagligt."

Visst, men min fråga var inte "varför har vi inte ett helt brottsfritt samhälle?". Min fråga var just vad gäller våldtäkt som ju skiljer sig på många sätt från andra brott på så sätt att forskning indikerar mycket högre mörkertal än t.ex. rån eller inbrott eller stöld. Många våldtäkter anmäls inte. I många fall pga skam eller rädsla, men också ofta för att offren inte tror att de kommer få rätt. En skrämmande liten andel av de våldtäkter som polisanmäls leder dessutom till en fällande dom så statistken uppmuntrar ju i sig inte kvinnor att föra saken vidare. Igen, det verkar vara en stor skillnad på våldtäkter och andra brott i detta avseendet baserat på de artiklar och statistik jag läst. (Även om jag inte påstår mig vara expert.)

Visst finns det problem med bevisföring i våldtäktsfall. Helt klart. Men definitionen på våldtäkt är faktiskt ganska bristfällig i Sverige när man jämför med vissa lagtexter i andra länder. Vi verkar tro att Sverige är så avancerat, så jämlikt och "modellen", men de engelska lagtexterna har exempelvis en mycket klarare och logisk definition på våldtäkt.

Men som sagt, mina första frågor var retoriska och snarare känslomässiga reaktioner på att mina nära vänner utsatts för något så fruktansvärt och inte fokusen på min frågeställning.

Min frågeställning var snarare runt hur detta kan uppstå och vilka mekanismer i samhället kan användas för att förklara våldtäkter i dagens Sverige. Och det undrar jag fortfarande.

(Vad gäller ditt exempel med Japan måste jag säga att det inte är en särskilt riktig analys. Jag har många japanska vänner och kollegor och har varit i Japan många gånger. Det här med att läsa porr öppet på tunnelbanan och att det skulle vara ett tecken på något sätt på ett öppet samhälle är en vanföreställning. Japan har i många avseenden mycket mer komplicerade könsroller med mycket tabun i interaktionen mellan könen än i Sverige.)

Och vem säger att vi inte har nån aning om vad som hände i jägar-/samlarkulturer? Det finns mycket vi vet om dessa samhällen, inklusive könsroller. Man får ju heller inte glömma att bara för att vi inte lever som jägare/samlare idag i Sverige, betyder det inte att det inte finns sådana kulturer levande idag i andra delar av världen. Jag är övertygad om att det finns många teorier och studier kring detta även om inte jag eller du har läst dem.

Du svarade inte så mycket på min egentliga frågeställning om bidragande faktorer till våldtäkt. Min avsikt med frågan var som sagt att försöka förstå ett fenomen som för mig ter sig så obegripligt. Genom andras tankar kring ämnet men också genom befintlig kunskap på området.

#4  MartinA Hanna_B
2005-01-17 15:13:44

På vilket sätt är den engelska lagstiftningen kring våldtäkt mera klar och logisk - hur ser den ut?

Som en off topic-parantes kan nämnas att grov brottslighet må vara generellt sett låg i Japan, där feodaltiden med hårda bestraffningar för den som inte uppför sig som förväntat ligger så nära i tiden. Däremot är kränkande nypningar i rumpan och män som gnider sig mot kvinnor i överfulla tunnelbanevagnar ett problem som det börjar talas mera öppet om nu. Unga japanskor tiger och lider inte på samma sätt som deras mödrar gjorde.

#5   Maria
2005-01-17 15:23:18

Jag har också hört att underrepresentationen i Japan är jättehög - dels på grund av att flickor och kvinnor sällan vågar säga något och dels på grund av att polis och myndigheter inte ser det som särskilt brottsligt.

Se bara på den här artikeln!

http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/ai…

#6  bakgrund till våld Sigrun
2005-01-17 15:26:45

Jag är lycklig morsa till en mycket trevlig och stillsam ung son som --- gärna tittar på actionfilmer och som är en överdängare på counterstrike. Men i verkliga livet idkar han inte våld. Givetvis har vi också haft en totalt våldsfri uppfostran.

Jag tror alltså inte riktigt på att *media* kan trigga något om det inte finns något annat där från början. Antingen om det nu är så att vissa personer har något slags genetisk fallenhet för våld eller om den sociala miljön vänjer barn vid våld.

..........

Man kan ju fråga sig hur man hanterade våldtäkter förr i tiden. Ett exempel jag hört var att bland Cherokee indianerna (tror jag det var) så fick kvinnorna i stammen hand om eventuella våldtäktsmän och fick göra vad de ville med dem ...

Jag tror inte att det var så vanligt med våldtäkter där.

#7   Hanna_B
2005-01-17 15:43:17

Vad är drivkrafterna till brott av andra slag? Till mobbning? Till kränkningar av diverse typer?

Jag tror människan har mera skit i sig än vi gärna vill medge.

Rent historiskt har vi ju myten om mannens obetvingliga sexualitet som måste få sitt utlopp, liksom mannens rätt till samliv med sin hustru. Jag misstänker att en del av det där släpar kvar, i vår syn på våldtäkt.

Ska vi titta på den enskilde våldtäktsmannen och vad som gör honom till en sådan, måste vi nog först definiera vilken typ av våldtäkter vi pratar om. En människa vid namn Groth delade in våldtäkter ungefär så här:


--------


Maktvåldtäkt:

Den vanligaste typen av våldtäkt, ofta planerad. Orsaken är starkt kontroll behov över en annan människa. Sexualiteten kompenserar en stark känsla av otillräcklighet. Därför förnekar han ofta att det gällde våldtäkt, och hävdar att kvinnan istället frivilligt gått med på sex. Han vill dominera och erövra henne sexuellt. Han kan hota med vapen men använder bara den lilla mängd våld som behövs.Vredesvåldtäkt:

Han vill få utlopp för sin vrede och sitt raseri. Är mycket våldsammare än vad som behövs. Han vill skada både psykiskt och fysiskt. Oftast får han ingen sexuell njutning av det.Sadistvåldtäkt:

Han vill verkligen skada. Offrets känslor som uppstår är vad som tillfredställer honom. Det är inte alltid han använder könsorganet utan istället flaskor, pinnar och liknande. Dåden är oftast noga planerade. Sadisten får sexuell tillfredställelse av våldet i sig och offrets lidande. Våldet sker ofta på ett rituellt sätt. Det ovanligaste brottet.

#8  MartinA Michael Lundahl
2005-01-17 16:03:13

"Min fråga var just vad gäller våldtäkt som ju skiljer sig på många sätt från andra brott på så sätt att forskning indikerar mycket högre mörkertal än t.ex. rån eller inbrott eller stöld."

Tja, för det första är det per defintition omöjligt att veta exakt hur stort mörkertalet är eftersom mörkertal är de brott vi inte vet något om.

Skit i det dock... det går att skapa sig en uppfattning om hur stort det är. Kan vi för den sakens skull skylla på rättsväsendet att det (påstådda) mörkertalet är större? Tja, återigen: mörkertal är de brott vi inte vet något om. Och om rättsväsendet inte får veta något om brottet, hur skall de då kunna gör något åt det?

Och sedan är frågan om ditt påstående stämmer: är det verkligen så att mörkertalet är så väldigt mycket större?

Uppklarningsprocenten för stöld är häpnadsväckande låg. För de vanligaste brotten i Sverige (cyckelstöld och stöld ur bil) är uppklarningsprocenten ½ till 1 procent. För sexbrott är redan åtalsfrekvensen högre. Förvisso bara ynka 5% men ändå betydligt högre än för stölder.

Sexövergrepp är sådana att offret ofta tvekar att anmäla. Sexövergrepp skiljer sg på det viset från rån och andra brott du nämner att där finns det inte spärrar som hindrar offret från att anmäla. Även detta är en del av krisreaktionen hos offret som gör det svårt att harntera denna typ av brott.

Och som sagt: anledningen till att så få sexbrottsanmälningar går vidare till domstol är oftast brist på bevis. Det räcker med ordet "Nej" för att ett helt vanligt samlag förvandlas till ett brott som ger mångårigt fängelsestraff. Men hur skall vi bevisa det? Resten av bevisen gör inte att de två går att skilja åt för domstolen. Det är där som tekniken behövs. Det är där vi är svaga. Att kunna säkra bevis.

"Men definitionen på våldtäkt är faktiskt ganska bristfällig i Sverige när man jämför med vissa lagtexter i andra länder."

Jaså? Hur då?

"1 § Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd."

Vad är det i detta som brister? Resten av kapitel 6 kan du gärna också få kommentera.

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19620700.HTM

Nu sker förvisso en revisering av sexbrottslagen men såvitt jag har kunnat utläsa än så länge så den stora förändringen är att vissa av de brott som redan finns där flyttas om till nya paragrafer, d.v.s. byter namn och får lite hårdare straff. Så rätt mycket är sig fortfarande likt vilket gör att du kan använda nuvarande text och kommentera den.

"Du svarade inte så mycket på min egentliga frågeställning om bidragande faktorer till våldtäkt. Min avsikt med frågan var som sagt att försöka förstå ett fenomen som för mig ter sig så obegripligt. Genom andras tankar kring ämnet men också genom befintlig kunskap på området."

Jo det gjorde jag... fast indirekt. Min mening är att detta är en oerhört komplex fråga och att det är svårt att sätta fingret på något eller några få fenomen. Bara en sådan sak som att ny forskning viar att våldtäkt även för våldtäktare är ett svårt och avskyvärt brott (vilket gör att de "ursäktar"/bortförklarar sitt brott med att det de gjorde inte var våldtäkt) ger en aning om att detta är en minst sagt trasslig fråga.

Varför begår vissa sexövergrepp? Tja, varför begår folk brott överhuvudtaget? Alla vet att det är förbjudet och socialt oacceptablet. De vet att gränsern är dragen och vart den är dragen. Ändå gör de det. Varför? Jag vet då inte. De du ska fråga är nog de som gör sådant här, inte vi som likt du som (tills nyligen) sitter i skyddade verkstaden och aldrig haft en brottslings sinnelag.

/Micke

#9  Jag tycker nog Kerstin
2005-01-17 16:21:23

att MartinA kan få ställa frågan här. Jag är inte heller säker på att alla här sitter i en skyddad verkstad. Till exempel de av oss som varit med om en våldtäkt eller som personligen känt en förövare.

Dessutom tolkar jag en stor del av MartinA:s inlägg som ett rop i förtvivlan. Det är möjligen en felaktig tolkning i och för sig. Och det är klart, vi som sitter här kan väl aldrig svara på det - ingen kan väl svara på det, men man kanske kan spåna och spekulera.

#10   Hanna_B
2005-01-17 16:29:27

Röster från folk som personligen känt en förövare vore onekligen intressanta. Sånt hör man inte mycket om.

#11  Kerstin MartinA
2005-01-17 23:30:26

Jag tror att du förstått vad jag ville med inlägget. "rop i förtvivlan"? ja kanske delvis. Men också ett försök att försöka förstå på ett mer rationellt plan efter känslorna lugnat sig lite.

Några frågade om engelsk och svensk lag vad gäller våldtäkt. Ska försöka utveckla.

#12  #4 - hur definierar man en våldtäkt? MartinA
2005-01-17 23:41:46

Ok, det blir lite långt det här - hoppas ni har tålamodet att läsa hela resonemanget.

Enligt den svenska lagtexten så är våldtäkt om den ena partern tvingar den andra till sex med våld. Ok, det låter ju ok. Men hur kan man då bevisa ett tvång? Jo, om det finns tecken på våld, om kvinnan gör motstånd eller om hon befinner sig i ett "hjälplöst tillstånd". (Jag är medveten om att jag generaliserar när jag använder "kvinnan" om offret och "mannen" om förövaren, men gör det för att förenkla och för att det ändå representerar könsförhållandena i de flesta våldtäkter.)

En våldtäkt enligt engelsk (och austrliensisk) lag är då inget uttryckligt medgivande har givits av den andre parten. Vid första anblick verkar det mycket likt den svenska lagen. Inget medgivande = tvång. Men skillnaden är alltså att man i bevisföringen koncentrerar sig på huruvida offret gav sitt medgivande. Det betyder inte att man måste skriva under ett kontrakt sm säger "ja jag vill ha sex med dig". Men den stora skillnaden är att lagen ser sex människor som något som två parter frivilligt och *aktivt* går in i.

En väldigt vanlig reaktion bland våldtäktsoffer (den vanligaste?) är att faktiskt inte kämpa emot. Många blir skräckslagna och gör eller säger inget. Enligt den svenska lagen så är det i dessa fall väldigt svårt att bevisa att det är våldtäkt. Om hon inte är "hjälplös" och inte kämpar emot - hur vet man då att hon inte ville?

Men frågan är den motsatta i den engelska lagtolkningen. Om hon inte visade att hon ville ha sex, hur kan man då påstå att hon ville? Detta är en mycket mer logisk och tydlig definition, men också modern i sitt synsätt i min mening.

Det som är lite oroväckande med den svenska lagtolkningen är att den indirekt sänder signalen att "alla kvinnor är allmänt tillgängliga för sex, alltid - ja såvida de inte tydligt visar att de inte är det eller om de är hjälplösa".

I en del av de fall som uppmärksammats i media nyligen diskuteras just detta och i vissa fall har förövare gått fria just för att de "trodde att hon ville" eller "inte fattade att hon inte ville". Men den engelska lagen ställer alltså högre krav än så. Om det kan visas att offret inte uttryckte nåt medgivande - jag då ses det alltså som våldtäkt. Det är en stor skillnad.

Jag tycker det är absurdt att svensk lag inte är mer modern i det här avseendet.

#13  MartinA Maria
2005-01-17 23:51:17

Tycker att dina tankar verkar väldigt vettiga.

#14   MartinA
2005-01-17 23:59:18

Är det fler som tycker detta är logiskt? Isåfall - hur ändrar vi lagen?? Helst nu! ;-)

Det är intressant att läsa de olika typer av våldtäkt du beskriver Hanna_B. Det får en också att undra om det har skett en ökning eller minskning i endera av de här typerna.

Det finns ju böcker om intervjuer med våldtäktsmän. Men jag har inte läst några. Har någon annan gjort det?

#15  MartinA Doolittle
2005-01-18 00:05:32

Det låter bra som du beskriver, men det känns samtidigt lite kymigt att veta att jag i lagens definition varit med om (både som offer och förövare) ett otal våldtäkter. Eller har jag missförstått?

#16  Doolittle Maria
2005-01-18 00:18:22

Du har haft sex med någon utan att denna visat sig intresserad eller villig?

#17  Doolittle MartinA
2005-01-18 00:23:01

Alltså, definitionen enligt det engelska rättssystemet kräver ju inte att man måste säga "ja, jag vill ha samlag med dig nu!".

Det finns väl många som har "tråkig" sex där det inte händer så mycket eller man inte säger så mycket eller där den ena parten tar all initiativ. Men det betyder ju inte att det är våldtäkt. (Bara dåligt sex... ;-)

Medgivande kan ju uttryckas på många sätt. Självklart är det inte alltid solklart och lätt att bevisa det heller. Jag menar inte att allt är fixat i det engelska och australiensiska systemet. Men jag tycker den svenska definitionen är förlegad.

#18  Jag har läst Alvunger
2005-01-18 00:23:27

"En riktig våldtäktsman" av Katarina Wennstam. Den rekommenderas, är väl den enda i sitt slag vad jag vet.

#19  Alvunger MartinA
2005-01-18 00:26:06

Dela gärna med dig av det du läst! (Handlar det om en våldtäktsman?) Vad har du lärt dig? Vad säger den boken?

#20  MartinA, Maria, Doolittle Michael Lundahl
2005-01-18 00:52:38

I och med reviseringen av sexbrottslagen så diskuterades möjligheten att ändra så att tystnad är lika med ett nej. Dock kom man fram till att detta var kontraproduktivt därför att detta satte ännu större fokus på brottsoffret. Det blev alltså inte bättre... det blir *sämre*. Av 66 remissinstanser sade 65 nej till förslaget om att göra som britterna. Den 66:e sade att mer utredning behövs. Samtliga partier sade nej till förslaget.

http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw/?${BASE}…

"Anf. 68 Justitieminister THOMAS
BODSTRÖM (s):
Fru talman! Den princip som Johan Linander här nämner var en av de saker som Sexualbrottskommittén diskuterade. Den bygger på att man ska sätta större fokus på kvinnans samtycke eller eventuella samtycke.

Låt mig redan från början säga att det är självklart i dagens lagstiftning och i den kommande att ett nej alltid är ett nej. Det ska inte råda någon tvekan om det.

Däremot diskuterades den princip som det talades om här - att allt skulle fokuseras på kvinnan. Samtliga sju partier, från Vänsterpartiet till Moderaterna, ansåg att detta inte var bra. Man hade då kunnat granska hur det fungerade i de länder som har detta, och sett att det blir ett ökat tryck på kvinnan. När det hela gick ut till remissinstanserna var det 65 av 66 som sade blankt nej. En tyckte att man skulle utreda det vidare.

Det har alltså funnits en total enighet, från Centern och alla andra, om att det här inte är ett bra system eftersom det blir en ökad press på kvinnan, och flera frågor till henne. Vi försöker gå åt andra hållet och se till att man inte ska behöva utsättas för det när man är målsägande i rättegångar. Den uppfattning som man har kommit fram till i Sexualbrottskommittén och som samtliga remissinstanser, med undantag av en, ställer sig bakom är naturligtvis den som också ska ligga som underlag för den kommande sexualbrottslagstiftningen."

/Micke

#21  intressant MartinA
2005-01-18 02:13:42

Det var ju ett intressant tillägg.
Men jag är inte alls övertygad att ändringen jag föreslår skulle öka trycket på kvinnan. Istället för att ställa frågor om vad hon hade på sig eller huruvida männen fattade att hon var stupfull och inte kapabel att göra motstånd, tror jag det kunde leda till ett skifte mot att fråga förövaren på vilket sätt han kan säga att han uppfattade att kvinnan var med på noterna. Var det tydligt för vittnena att kvinnar visade sig intresserad och villig?

Jag säger inte alls att situationen är mycket bättre i England och Australien. Detta är naturligtvis bara en liten del i frågan och jag vet att kvinnor blir våldtagna där också.

Men med tanke på vilka signaler lagar och förordningar sänder ut i samhället, tycker jag det är en viktig fråga. Det är ett ställningstagande från samhället och en syn på gränsen mellan villig sex och våldtäkt som är viktig att dra.

Men vad tror du själv Micke? Hur tycker du att det engelska rättssystemets definition står sig jämfört med den svenska?

#22   Tiriq
2005-01-18 03:05:31

"En riktig våldtäktsman" handlar om vilka det är som begår våldtäkter, vad de själva tycker om våldtäkter och var folk i allmänhet anser om våldtäktsmän och våldtäkter. En rätt stor del av boken består av samtal med folk som har dömts för våldtäkt.

#23  Michael Lundahl Michael Lundahl Eva
2005-01-18 09:16:24

"Sexövergrepp är sådana att offret ofta tvekar att anmäla. Sexövergrepp skiljer sg på det viset från rån och andra brott du nämner att där finns det inte spärrar som hindrar offret från att anmäla. Även detta är en del av krisreaktionen hos offret som gör det svårt att harntera denna typ av brott."

Ja, men just det e väl ett problem i sig? Måste vi inte försöka fixa det problemet som gör att offren ofta inte anmäler?

Om nån snor din laptop då tvekar du ju inte att berätta det och dessutom göra en polisanmälan. Men om nån våldtar dig då berättar många inte det. Och ännu färre polisanmäler.

Om det e så vanligt att skamkänslor, rädsla, reaktioner från omgivningen & annat gör att offren inte anmäler, då betyder det ju i sig att nåt e skevt i samhället.

#24  skevhet i samhället MartinA
2005-01-18 13:53:42

Ja det är väl delvis det jag är ute efter.

Hittade lite informationen om "En riktig våldtäktsman" på nätet. Mina funderingar är väl lite i samma linje som det som tas upp här: http://www.dagensbok.com/index.asp?id=1228

"Det finns inga enkla schabloner för vilka våldtäktsmännen är. Ändå finns det förstås vissa faktorer som många av våldtäktsmännen har gemensamt. I ett ord sammanfattar Wennstam mycket av det i "utanförskap" – att man har dålig social förankring av olika anledningar (etnicitet, missbruk, mentala problem). En annan faktor är en extremt förvriden kvinnosyn, vilket många fått inte minst från porrfilmer. I många fall verkar det uppenbart hur de unga våldtäktsmännen hämtar sina berättelser från dåliga porrmanus."

- vad är era tankar om detta?

Artikeln som Maria tar upp säger liknande tankegångar men mer generellt om hur de könsroller vi lär oss bidrar:

"Professor Yasuko Muramatsu, a women's studies teacher at Tokyo Gakugei University, says gender roles remain starkly separate and defined by tradition. "Boys are constantly told to work harder and be strong," she says, "whereas girls are nurtured to be gentle and caring. This translates to sexuality as well.""

Vad är era tankar? Finns det "bevis", forskning eller åtminstone starka teorier som påvisar detta?

#25  hmm bubblan
2005-01-19 08:20:01

oj stor fråga. jag tror helt klart det finns kopplingar mellan de två. jag tror inte man blir våldtäktsman bara för att man tittar på våld eller porr. men om man bara kollar på sånt och dessutom inte har nåra bra kvinnliga förebilder och dessutom e lite knäpp kanske... det är säkert en bidragande faktor.

#26  MartinA Michael Lundahl
2005-01-19 12:50:18

Jag tycker det är tämligen ineffektivt att sitta och skärskåda lagens defintitioner därför att det är inte där problemet ligger. Problemet med den låga åtals- och fällningsprocenten ligger i att bevisa brottet. Redan idag får sexualbrotten "bevisrabatt" med tanke på att beviskraven är *lägre* jämfört mot många andra brott av samma kaliber. Sexbrott är några av de få brott där det är möjligt att i en ord-mot-ord situation utan övrig bevisning faktiskt fälla någon. Hade vi tillämpat lika hårda beviskrav på sexualbrotten som vi gör på övriga brott så hade vi fått ännu färre fällda.

Så vad gäller att få upp antalet åtal och fällningar så tror jag inte särskilt mycket på att vrida och vända på lagarna. Det som behövs är teknik och nya metoder. En ny metod som testas och som visat sig framgångsrik är att låta kvinnor som drabbats av våld få skadorna dokumenterade utan att anmälan tas upp just då utan det görs istället senare då kvinnan har återfått en del styrka.

Sedan handlar mycket om bemötande. Inom alla service-yrken eller liknande där de som arbeter interagerar med människor som söker sig till dem så är bemötandet oerhört viktigt. Där finns det brister. Det gäller polis, vård, rättsväsende, utbildning med mera. Där finns stora förbättringar att göra.

/Micke

#27  mer komplicerat MartinA
2005-01-19 13:09:11

Jag tycker allt att du förenklar. Problemet är tyvärr mer komplicerat och svårare än så.

Ok, låt oss anta att det är som du säger. Problemet ligger bara i bevisföringen. Om vi kan fixa det, då är problemet fixat.

Men hur förklarar du då fallet med 13-åringen som uppmärksammades nyligen (och som diskuterats i tråden "domen som sänktes"? Hon var underårig. Hon blev våldtagen av två män. Bevisföringen var tydlig. De hade våldtagit henne. Men ändå fick männen bara 8 månaders fängelse, respektive 1 månads ungdomsvård. För ett förstört liv.

Bevisföringen var inte ifrågasatt i det här fallet. Så i din mening då Michael, var fallen rättvis? Problemet är ju inte lagen säger du. Och tolkningen av lagen i det här fallet var korrekt. Menar du då att domarna var rättvisa? Representerar de vad vi som medborgare vill att lagen gör?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?