feminetik.se feminetik.se

Just nu 19 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Systembolaget - en kvinnofråga?


Gå till senaste inlägget#1  Systembolaget - en kvinnofråga? Niklas
2009-10-26 00:33:57

I dagens (26 okt -09) DN skriver ledarredaktionen en bra artikel om vikten av att behålla Systembolagets monopol, se http://www.dn.se/opinion/huvudledare/dar-spri….

Många anser att vi inte ska ha "paternalistiska" lagar och förordningar eller andra system, d.v.s. staten ska inte försöka "leka förmyndare"; det är individen som själv ska få bestämma och marknadens osynliga hand kommer att ställa allt tillrätta. Men de argument som framförs i ledaren tycker jag är ett bra exempel på när motsatsen gäller. Det är inte bara drickaren som drabbas av drickandet, som bekant.

Vad tycker ni? Är alkoholmonopolet en kvinnofråga? Jag anser det.

#2  Sv: Systembolaget - en kvinnofråga? fredriktomte
2009-10-26 12:48:34

Vad menar du med kvinnofråga? Jämställdhetsfråga eller en fråga som specifikt rör kvinnor?

Hursomhelst tycker jag att det är lite problematiskt om man hävdar att alkoholmonopolet är en kvinnofråga/jämställdhetsfråga med argumentet att alla frågor som på något sätt berör kvinnor, eller i vart fall kvinnor och män på olika sätt i någon bemärkelse, är en kvinnofråga/jämställdhetsfråga. Finns det i sådana fall några som helst samhälleliga frågor som inte är kvinnofrågor/jämställdhetsfrågor?

#3  Sv: Systembolaget - en kvinnofråga? Niklas
2009-10-26 16:47:03

Svaret på din sista fråga är egentligen nej. Men vissa frågor är trots allt viktigare för kvinnor än andra. Man kan säkert anlägga ett feministiskt perspektiv på frågor om renbete, tjuvfiske och bidrag till bergvärme, men jag tycker att alkoholpolitiken är ett område där genusperspektivet ofta är osynligt. Trots det är det i högsta grad aktuellt för kvinnor, eftersom en kraftigt ökad alkoholkunsumtion i samhället i stort kan misstänkas slå extra hårt mot kvinnor i form av fler sexuella övergrepp och ökad misshandel.

På den första frågan, om det handlar om jämställdhet eller en fråga som specifikt berör kvinnor blir svaret annorlunda. Självklart berörs inte bara kvinnor om alkoholen börjar flöda fritt. Även män kommer att utsättas för fler trafikolyckor och misshandel, och barn - och gamla - kommer att drabbas när föräldrar (och barn till gamla) som en gång drack måttligt på gränsen till för mycket går över denna gräns.

#4  till Niklas fredriktomte
2009-10-26 17:18:11

Men den stora majoriteten av de grava alkoholmissbrukarna är män, med allt vad det innebär i form av medicinska åkommor och jkortare förväntad livslängd. Likaså är majoriteten av offren för misshandel män/pojkar. En stor majoritet av de som förolyckas till sjöss pga berusning är män. Gissningvis är även flertalet av de som förolyckas i trafiken till följd av berusning (vare sig vi pratar de berusade förarna själva eller de medtrafikanter som drabbas) också män, om ingenting annat så av den anledningen att män kör mer bil än kvinnor.

Alltså går det även med fog att hävda att ökad alkoholkonsumtion slår extra hårt mot män. Att försöka avgöra vilket kön som drabbas värst tycker jag är ganska vanskligt med tanke på att det i viss mån rör sig om äpplen och päron (hur många våldtäkter är en drunknad på sjön värd?).

Jämställdhetsproblem kan dock någonting vara även om det inte finns ett kön som klart och tydligt drabbas hårdast av problemet.

För att undgå att hamna i situationen att alla problem är att betrakta som jämställdhetsproblem (vilket såklart skulle utvattna betydelsen) eller behöva göra någon värdering i vilka frågor som är "viktiga" (det finns ju knappast något konsensus kring detta), så skulle jag vilja definiera jämställdhetsfråga som en fråga som har direkt inverkan på jämställdheten. Att alkoholkonsumtionen slår olika mot män och kvinnor kan vi vara överens om, men i mångt och mycket handlar det om en indirekt inverkan på jämställdheten.

Exempel

Att antalet misshandlade män sannolikt ökar mer än antalet misshandlade kvinnor när alkoholkonsumtionen stiger beror inte på att alkoholkonsumtion i sig gör människor mer benägna att misshandla män, utan på att det redan finns normer som gör att män misshandlas i större utsträckning än kvinnor. Jämställdhetsfrågan här är alltså inte alkoholkonsumtionen utan normerna som gör att män och kvinnor misshandlas olika mycket (och i olika sammanhang och står olika mycket för misshandeln, om man vill utvidga frågan).

Jag kan dock hålla med om att en sådan utgångspunkt kanske inte fungerar i de mer extrema frågorna, ibland måste man tänka mer pragmatiskt (är sekundärkonsekvenserna i form av ökad ojämställdhet pga en viss företeelse väldigt stora kanske företeelsen ändå bör bedömas som ett jämställdhetsproblem, även om roten till ojämställdheten ligger någon annanstans). Men i detta fall håller jag inte med om att så skulle vara fallet. Dessutom finns det så många goda skäl att motverka alkoholkonsumtionen utan att behöva hävda att det är en jämställdhetsfråga att behovet, åtminstone i mina ögon, framstår som något överflödigt.

#5  Sv: Systembolaget - en kvinnofråga? feman
2009-10-26 17:59:51

Även om jag i stort kan hålla med Fredriktomte i #4 att alkoholfrågan inte är en kvinnofråga, i princip, så menar jag att i praktisk politik kan den bli det.

Jag menar: på samma sätt som fredsfrågan är en stor kvinnofråga kan alkoholfrågan bli en kvinnofråga därför att maskulinitetens vidmakthållande gör att mansrollens normer för hur man beter sig inom dessa områden gör det svårare för män att se de problem som samhället skulle må bra av att lösa.

#6  Rökningen - fråga för ickerökare? Henrik
2009-10-26 18:54:09

För inte så länge sen röktes det överallt, i flygplan, vid matbord osv. Rökförbud är en fråga som drivits av ickerökare fastän rökarna har drabbats värre av rökningen. Jag vet inte om analogin håller men den är tänkvärd.

#7  Sv: Systembolaget - en kvinnofråga? Niklas
2009-10-26 19:20:24

För mig är feminism framför allt ett perspektiv. Ur detta perspektiv kan man t.ex. granska frågor om lagstiftning, ett exempel är det jag anför ovan. Det går alltså att analysera en politisk fråga som den om alkoholmonopolets vara eller inte vara ur ett feministiskt perspektiv, eller om man så vill, ett kvinnoperspektiv, ett gynocentriskt perspektiv. Då kan man, som jag gjorde, se hur kvinnor drabbas av en ökad alkoholkonsumtion. Men det utesluter inte att frågan kan studeras ur fler perspektiv - såklart. Det står heller inte i motsättning till att exempelvis fler män än kvinnor kommer att skadas eller dö i trafikolyckor, men just här ligger alltså fokus på kvinnornas situation. Kvinnor kan t.ex. säga: "Vi motsätter oss ett slopande av monopolet eftersom vi kommer att drabbas av det."

Om man alltså i stället hävdar att det i själva verket är män som drabbas hårdast så är det måhända korrekt, men inte ett feministiskt perspektiv. Att säga att män drabbas av ett ökat supande är ett giltigt argument mot att alkohol ska få säljas i livsmedelsbutiker. Det ena utesluter inte det andra, och visst vore det bra med en mansrörelse som t.ex. kunde utgå från mansforskning. En sådan kunde t.ex. studera genusmönster i drickande, hur olika maskuliniteter förhåller sig till alkohol, risktagande, våld etc. Jag skulle välkomna en sån rörelse. Men att nöja sig med att säga att "visst, kvinnor drabbas men män drabbas ännu värre" känns ofruktbart. Det är att så att säga ta udden av det feministiska argumentet mot ett ökat supande, att osynliggöra det.

#8  Sv: Systembolaget - en kvinnofråga? Ephemeer
2009-10-26 19:55:10

Är det nödvändigt att bestämma om systembolaget är en kvinnofråga med en slags dikotomi -kvinnofråga/inte kvinnofråga- i bakgrunden?

Jag tror att det är mer produktivt att enas om att det finns ett kvinnoperspektiv på frågan om systembolaget (eller jämställdhets- eller genusperspektiv).

#9  Henrik #6, Niklas MarianneK
2009-10-31 00:33:58

Exakt. Den som super "drabbas" visserligen själv, men har ändå en viss möjlighet att välja att inte dricka. De som inte super, men drabbas av supandet, kommer att vara mer negativa till att underlätta supandet, än de som själva super.

Det feministiska perspektivet på den här frågan är helt klart intressant. Skulle ett slopande av monopolet leda till ett sämre samhälle, ur feministisk synvinkel? Ja, det tror jag. Och det är ett skäl att att kvar monopolet. (Men det finns fler skäl.)

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?