feminetik.se feminetik.se

Just nu 22 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Kvotering och kompetens


Gå till senaste inlägget#1  Kvotering och kompetens najs
2009-10-19 14:21:04

I Norge har lagen om kvotering av kvinnor till bolagsstyrelserna lett till slutet på den gamla informella ”kvoteringen” – alltså att mindre kompetenta män valts in i bolagsstyrelser på grund av sitt kön. Därmed har ”utbildningsnivån höjts dramatiskt” i bolagsstyrelserna i takt med att kompetenta kvinnor valts in. Det visar en undersökning som kommer i fulltext i november. http://www.aftonbladet.se/wendela/jobbet/arti…

Tre finska forskare gjorde tidigare en studie av finska företag. Den visade att ett företag som leds av en kvinna i genomsnitt är tio procent mer lönsamt än ett företag som leds av en man. Dessutom gällde att ju fler kvinnor i bolagsstyrelserna desto bättre lönsamhet för företagen. http://www.eva.fi/files/2133_Analyysi_no_003_…

I Sverige är motståndet mot kvotering stort, bl a för att det finns en myt om att kompentensen tvärtom skulle sänkas om kvinnor kvoterades in. Men varför skulle det bli så annorlunda här än i andra länder? Vad tänker ni andra?

#2  Sv: Kvotering och kompetens FumikoFem
2009-10-19 14:37:28

Ja det visar på att det funkar, precis som dom av oss som brukar tala för kvotering säger. Och jag förstår inte hur dom som varit mot lagen i Norge tänkte, som det står i artikeln: "Där framgår att kritikernas farhågor om sjunkande kompetensnivå, investerarflykt och bolagsflytt utomlands har kommit på skam i och med lagens införande 2004."
Tycker jag visar på en nedvärdering av kvinnor och fördomar om kvinnor som dessa kritiker gör.

Jag tycker att det behövs även här i Sverige, och förstår inte linjen att: "Näringsminister Maud Olofsson (C) avvisade dock i september på nytt tankar på en sådan lagstiftning och menar att jämställdhet är företagens ansvar."

#3  Sv: Kvotering och kompetens fredriktomte
2009-10-19 14:45:01

Huruvida det leder till en sänkning av kompetensnivå beror väl helt på förutsättningarna. Råder det brist på kvinnor med rätt utbildning, rätt yrkesmässiga bakgrund och rätt erfarenhet finns det en risk att ett krav på att minst 40 procent av styrelserna ska bestå av kvinnor medför en sänkt kompetensnivå.

Vad jag minns har det tidigare hävdats att norska företag rekryterat svenska kvinnor till sina styrelser för att täcka upp, vilket skulle kunna vara ett uttryck för en brist.

Råder det ingen sådan brist borde det inte leda till ett kompetensförlust, utan det kan till och med innebära en kompetensvinst, om man antar att den tidigare låga nivån av kvinnorepresentation åtminstone delvis är ett resultat av diskriminering och homosocialitet.

Personligen tycker jag att Sverige borde följa i Norges fotspår,åtminstone under en prövotid på ett par år (efter prövotiden skulle lagens effekter kunna utvärderas). Jag tror att de positiva effekterna skulle utväga de negativa konsekvenserna.

#4  Sv: Kvotering och kompetens Ephemeer
2009-10-19 18:22:57

Det allvarligaste med könskvotering är att det stärker genussystemet. Könskvotering reproducerar åtskillnaden mellan könen och den manliga överordningen (genom att kvinnor måste kvoteras men inte män).

#5  Sv: Kvotering och kompetens Niklas
2009-10-19 20:45:41

Nej, Ephemeer, man kan mycket väl ha ett system - som i Norge - där endera könet måste ha minst 40 och högst 60 procents representation. I en organisation med många kvinnor i toppen kommer då män att bli inkvoterade. Den åtskillnad mellan könen som tar sig uttryck i en könsdelad arbetsmarknad som den svenska är inget att eftersträva tycker jag. Om du å andra sidan menar föreställningen om att det bara finns två kön etc. så är inte heller det argumentet adekvat här. Man kan mycket väl ha en socialkonstruktionistisk syn på kön och samtidigt förespråka en utjämning av orättvisor mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden, i politiken etc.

#6  Niklas Ephemeer
2009-10-20 11:04:35

Om det finns vissa organisationer med många kvinnor i toppen och vissa med många män i toppen behövs inte någon kvotering.

Den åtskillnad mellan könen som tar sig uttryck i en könsdelad arbetsmarknad förstärks av könskvotering.

#7  Sv: Kvotering och kompetens Niklas
2009-10-20 17:17:17

Det var ett av de märkligaste påståenden jag har läst på länge. Eller snarare två. Du borde läsa på.

#8  Niklas Ephemeer
2009-10-20 17:25:43

Sure. Har du någon queer-, liberal- eller poststrukturalistiskt feministisk källa? Självklart skriven efter 1988.

#9  Sv: Kvotering och kompetens najs
2009-10-20 20:24:05

Ephemeer sa:
Den åtskillnad mellan könen som tar sig uttryck i en könsdelad arbetsmarknad förstärks av könskvotering.

Har du nån källa?

#10  najs Ephemeer
2009-10-20 23:01:49

Det är min åsikt, men om du vill ha bakgrunden så är Yvonne Hirdmans Genussystemet en klassiker.

#11  Sv: Kvotering och kompetens najs
2009-10-20 23:31:09

Jag har läst Yvonne Hirdman. Var i den skulle det stå att "Den åtskillnad mellan könen som tar sig uttryck i en könsdelad arbetsmarknad förstärks av könskvotering."?

#12  Sv: Kvotering och kompetens FumikoFem
2009-10-20 23:55:20

Jag undrar själv hur en kvotering som denna tråd handlar om kan öka åtskillnaden? Det handlar ju att motarbeta den informella kvoteringen som sker av män på bolagstoppar, där så görs det ju redan en åtskillnad alltså.

#13  najs Ephemeer
2009-10-21 00:41:20

Vilken del av "åsikt" fattar du inte?

#14  FumikoFem Ephemeer
2009-10-21 00:42:10

Det finns en åtskillnad redan, och den motverkar man inte med MER åtskillnad.

#15  Sv: Till Ephemeer najs
2009-10-21 09:37:42

Det var kopplingen till Hirdman jag undrade över (det var därför jag frågade om just henne...). Det låter som om du menar att hon delar din åsikt, eftersom du hänvisar till henne. Men det menade du kanske inte?

#16  Sv: Till Ephemeer najs
2009-10-21 09:38:25

Det som är svårt att förstå i din ”åsikt” är förstås hur du kan få det till att det blir ”mer åtskillnad” av att en kräver att det ska finnas BÅDE kvinnor och män överallt?

Att kräva att alla ska finnas överallt känns snarare som... ”mindre åtskillnad”...?

#17  najs Ephemeer
2009-10-21 10:10:23

Genom att kräva att det ska finnas både kvinnor och män överallt reproducerar man idéer om att det är skillnad på män och kvinnor.

"Men det ÄR skillnad på män och kvinnor, genom hur de behandlas av samhället bland annat" hör jag då repliken komma.

"Ja," är mitt svar då "och den skillnaden blir inte mindre av att fortsätta behandla dem som att de är olika."

Det är inte så att jag har något emot att alla styrelser består av 40-60% av vardera kön, det är att genom lagstiftning tvinga fram det som jag inte gillar.

#18  Sv: Kvotering och kompetens najs
2009-10-21 10:16:20

Men genom att INTE kräva det bevaras ju allt som det – dvs kvinnoförtrycket består.
Det är ju den klassiska feministiska knuten; vi måste synliggöra könuppdelningen för att kunna upplösa könens betydelse.

#19  najs Ephemeer
2009-10-21 10:29:41

Att synliggöra innebär inte nödvändigtvis att tvinga genom lagstiftning imo, men visst, den fina linjen mellan att synliggöra och att reproducera är en klassisk feministisk tvistefråga.

#20  #6 Ephemeer Corona
2009-10-21 11:58:20

Det där förstår inte jag.

Om det finns företag som ägnar sig åt äldrevård som har en majoritet av kvinnor i toppen, och företag som ägnar sig åt mobiltelefontillverkning så har vi uppnått en jämn könsfördelning enligt dig?

Då har vi en utjämnad könsfördelning?

#21  Korrigering Corona
2009-10-21 11:59:44

Om det finns företag som ägnar sig åt äldrevård som har en majoritet av kvinnor i toppen, och företag som ägnar sig åt mobiltelefontillverkning så har vi uppnått en jämn könsfördelning enligt dig?


Ska vara:

Om det finns företag som ägnar sig åt äldrevård som har en majoritet av kvinnor i toppen, och företag som ägnar sig åt mobiltelefontillverkning med en majoritet av män i toppen så har vi uppnått en jämn könsfördelning enligt dig?

#22  Sv: Kvotering och kompetens Corona
2009-10-21 12:06:50

Under 1800-talet ägnade man sig åt könskvotering.

100% av alla platser på alla högskolor var vikta åt män.

I större delen av världen.

Idag har man samma form av könskvotering på många arbetsplatser.

Vissa väljer kvinnor om och om igen, medan andra väljer män om och om igen.
Inte för att de har den bästa kompetensen, utan för deras köns skull.

Hur många Guldfynd har ni varit inne i, och blivit expiderade av män?

Jag har varit inne i många, å yrkets vägnar, och mött en enda man, under alla dessa år.

Hur många Kjell & Co har kvinnliga expediter?
Några fler. Jag tror jag sett två, i två olika butiker.

Man säger inte öppet att man söker en man eller en kvinna, men man väljer efter kön.

Bättre att synliggöra detta.
Fundera på om det är ett problem.
Och om man ska göra något åt det.
Tex genom könskvotering.

#23  Corona Ephemeer
2009-10-21 12:11:34

Nej. Jag menar att om könsfördelningen i toppen speglar könsfördelningen i organisationen så behövs inte könskvotering till toppen.

#24  Ephemeer Corona
2009-10-21 12:32:34

Men om det är toppen som tillsätter nyanställda, och toppen omedvetet väljer ur de egna leden:
Män väljer män, kvinnor väljer kvinnor tex, så skulle en könskvotering bryta ovanan.

#25  Corona Ephemeer
2009-10-21 13:05:25

Det är väl sällan bolagsstyrelser som tillsätter nyanställda, och jag tror att det är osannolikt att en inkvoterad styrelse skulle bryta mot könsnormer i någon större grad än de vanliga styrelserna. Styrelseledamöter tenderar tyvärr till att vara konservativa oavsett vad de har mellan benen.

#26  Sv: Ephemeer #14 FumikoFem
2009-10-21 16:49:16

Som andra här har varit inne på redan så att kvotera förändrar denna åtskillnad som finns och jämnar ut det. Det motverkar ju en konservativ syn.

#27  FumikoFem Ephemeer
2009-10-21 16:57:56

Jag tror inte det. Jag tror att den förstärker åtskillnaden. Kvotering utgår från en konservativ syn ("det är skillnad på män och kvinnor och kvinnor måste ha hjälp") och förstärker den genom att legitimisera den.

Mest för att jag är nyfiken. Vad är kvoteringsförespråkarnas "exit strategy"? I vilket läge kommer den tänkta kvoteringslagen att plockas bort? (alla är välkomna att svara)

#28  Sv: Kvotering och kompetens Niklas
2009-10-21 20:36:12

Tala om ett antifeministiskt synsätt - vill man utjämna orättvisor så gör man det för att man tycker att "kvinnor måste ha hjälp". Du kanske skulle fråga dig vilka som stoppade förslaget om yrkesförbud för gifta kvinnor under 30-talet, vilka som drev igenom fri abort, föräldraförsäkringen etc. Var det några som tyckte att "kvinnor behövde hjälp"? Nej, det var - tro det eller ej - kvinnorna själva. Och det var kvinnorna som satte fart på könskvoteringen hos våra politiska partier, särskilt efter 1991 då antalet kvinnor i riksdagen sjönk för första gången på många decennier. Men jag antar att du tycker att det är fel med varvade listor också, eller att till och med Moderaterna kvoterade inför Europaparlamentsvalet 2009. Så hur långt tillbaka vill du vrida klockan, Ephemeer?

#29  Niklas Ephemeer
2009-10-21 23:56:24

Det du gör kallas för halmgubbe och är ett argumentationsfel. Gör om, gör rätt.

#30  till Ephemeer fredriktomte
2009-10-22 00:05:14

Ephemeer sa:
Mest för att jag är nyfiken. Vad är kvoteringsförespråkarnas "exit strategy"? I vilket läge kommer den tänkta kvoteringslagen att plockas bort? (alla är välkomna att svara)


Jag kan se två bra möjliga stopptidpunkter.

1. när andelen kvinnor i styrelserna överstiger 45 procent eller någon annan liknande nivå som gör att det rimligt att anta att andelen kvinnor inte skulle sjunka drastiskt om lagen avskaffades.

2. när andelen kvinnor i styrande positioner (inte specifikt styrelserna utan i chefsleden i största allmänhet) i näringslivet nått en sådan nivå att kvoteringen inte längre fyller någon funktion.

#31  fredriktomte Ephemeer
2009-10-22 08:17:40

Hade det funnits en sådan slutstrategi inbakat i förslaget hade jag inte varit lika negativ i alla fall.

#32  Sv: Ephemeer #27 FumikoFem
2009-10-22 11:04:04

Men problemet är att vill en motverka informell kvotering så tycker jag att det funkar med kvotering mot det eftersom det då blir jämnare. För det finns redan en konservativ syn vilket ju är anledningen till sådant som informell kvotering av män. Kvotering handlar ju också om att förändra denna syn.

#33  Sv: Kvotering och kompetens Ephemeer
2009-10-22 11:55:46

Jag tror som sagt inte att kvotering förändrar den synen. Då tror jag att tex. någon form av könsneutral rekryteringsprocess fungerar bättre.

#34  Sv: Kvotering och kompetens najs
2009-10-22 12:43:52

Jag startade den här tråden med lite länkar till verkligheten – hur det faktiskt sett ut med kvotering av fler kvinnor i bolagsstyrelserna. Men den slutar, som vanligt, med ett individualistiskt upprepat ”jag tror” – utan ens en minsta koppling till konkret verklighet.

Trist. :-(

#35  najs Ephemeer
2009-10-22 12:56:21

Klagar du seriöst på att jag har åsikter?

#36  Sv: Till Ephemeer najs
2009-10-22 13:39:08

Självklart inte. Men vi är olika. För mig räcker det inte med teoretiska resonemang, jag vill också få ihop teorierna med verkligheten. Därför kollar jag även på konkreta resultat, och det händer ibland att jag ändrar uppfattning... ;-)

#37  Sv: Kvotering och kompetens Ephemeer
2009-10-22 14:45:07

Konkreta resultat bland folks åsikter tror jag inte går att fastställa förrän en generation eller två senare. Siffror är en sak, men internaliserade normer är en annan.

#38  Sv: Ephemeer #35 FumikoFem
2009-10-22 15:26:10

Problemet som jag ser med att inte även ha kvotering är att det tar längre tid och andra får betala för det. Det är alltså bättre att ha flera åtgärder för att jämna ut bland styrelsetoppar samt motverka den konservativa och sexistiska synen på kvinnor.

#39  FumikoFem Ephemeer
2009-10-22 16:05:20

Jag håller med om målet. Jag tycker bara att det föreslagna medlet är kontraproduktivt.

#40  Sv: Kvotering och kompetens Niklas
2009-10-22 23:24:57

Ephemeer skulle må bra av en snabbkurs i feministisk diskussionsteknik, tror jag. Men jag tänker inte hålla den. Och inte tänker jag komma med några litteraturtips heller - sorry!

Detta får bli mitt sista inlägg till Ephemeer. Det är faktiskt poänglöst att försöka resonera med någon som inte vill diskutera sakfrågor. Ajöss med sig och lycka till på färden. Livet är ett äventyr som man kan lära sig mycket av om man bara vill.

#41  Thamprofessorerna Henrik
2009-10-23 00:25:32

I mitten av nittitalet inrättades trettioen professurer inom ämnen med stark kvinnlig underrepresentation. Dom sökande bedömdes på vanligt sätt men i annonsen stod att kompetent sökande av kvinnligt kön skulle ges företräde. En sökande man överklagade till EU och fick då den professur han sökte, övriga trettio tillsattes av kvinnor. EU har alltså satt stopp för liknande utjämnande insatser vid anställning och antagning och det tycker jag är synd. Thamprofessorerna fungerade bra och ryckte i ett slag upp andelen kvinnliga professorer till hela arton procent, tror jag. Olyckskorparna som försäkrade att dom trettio aldrig skulle accepteras som riktiga professorer fick fel.
Jag tror inte att högskolelagens regler för tjänsteförslagsnämnder (dom som rangordnar sökande) skulle få vara kvar om EU fick nys om dom. Där står att om det är sökande av båda könen så ska båda könen finnas i nämnden. Centrum för rättvisa och dess utlöpare här i feminetik torde inte gilla detta. Men om idel män (and they are all honourable men) tillsätter idel män så är allt frid och fröjd.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?