feminetik.se feminetik.se

Just nu 22 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Varför finns trafficking?


Gå till senaste inlägget#1  Varför finns trafficking? najs
2009-10-17 22:22:47

Dom som tycker att prostitution ska legaliseras brukar tillägga ”Fast självklart är jag emot trafficking och sånt tvång”. Det har fått mig att fundera på varför trafficking finns?

Fyra miljoner människor utnyttjas i trafficking varje år enligt FN:s beräkningar. Det är mest kvinnor och barn. (Uppgifterna om hur många som är barn varierar mellan drygt en fjärdedel och cirka hälften.) Den vanligaste traffickingen i Europa är utnyttjande av kvinnor och barn i prostitution.

Det som de flesta anger som främsta orsak bakom trafficking är efterfrågan.

Vilka är då alla dom män som tydligen vill ha trafficking?
Varför finns trafficking öht?
Hur kan dessutom handeln för sexuellt utnyttjande vara så stor som den är, om nu ”ingen” vill ha den?

#2  Sv: Varför finns trafficking? FumikoFem
2009-10-17 22:29:12

Bra fråga och jag instämmer.

Jag tror att så länge som sådant som prostitution förspråkas så kommer sådant som trafficking att förstärkas på grund utav hur maktstrukturer fungerar idag, vilka det är som framförallt köper. Så länge som synen finns att någons kropp kan köpas i denna komersialisering och kapitalism så kommer förtrycket att återskapas.

#3  Sv: Varför finns trafficking? SGTallentyre
2009-10-18 02:27:05

Större delen av all människohandel är inte sexuell.

#4  SGTallentyre Corona
2009-10-18 02:59:19

Så det som najs skrev om att:

Den vanligaste traffickingen i Europa är utnyttjande av kvinnor och barn i prostitution.


Stämmer inte?

Och dessutom så löd väl frågan:

Vilka är då alla dom män som tydligen vill ha trafficking?
Varför finns trafficking öht?
Hur kan dessutom handeln för sexuellt utnyttjande vara så stor som den är, om nu ”ingen” vill ha den?


En OT-fråga, som inte behöver besvaras i denna tråd, är:
Vill någon ha den ickesexuella traffickingen?
Dvs, finns det någon som rakryggad kan säga, ja jag vill att trafficking ska finnas!
Jag ställer den mer ut i luften, eftersom den anknyter till SGTallentyres kommentar.

#5  Sv: Varför finns trafficking? Lilithdemonia
2009-10-18 10:53:45

Trafficking handlar väl om att det är en lukrativ bransch som det går att tjäna pengar på dels att det finns en stor efterfrågan för det och har alltid funnits.

#6  Vad FN-rapporten säger Henrik
2009-10-18 10:59:54

Internationella arbetsorganisationen ILO beräknar att den globala människohandeln omfattar cirka 10 miljoner människor.
Rapporten från UNODC slår hål på en del myter. Även om unga män generellt sett står för flest brott är förövaren ofta en kvinna när det gäller människohandel. I Östeuropa och Centralasien är kvinnor som säljer kvinnor norm. Det är inte ovanligt att förövaren själv varit utsatt för övergrepp tidigare.

Rapporten bygger på material från 155 länder, varav 125 nationer skrivit under FN:s fördrag mot trafficking. Allt fler döms för trafficking men studien visar att många länder inte arbetar för att motverka människohandeln. Två femtedelar av länderna har inte dömt någon under det senaste året. Flera länder lämnade inte ens någon statistik eller information om antalet traffickingoffer, däribland Kina, Saudiarabien, Libyen och Iran.

Sexhandeln är den vanligaste formen av trafficking och står för 79 procent medan tvångsarbete utgör 18 procent av den globala människohandeln.

Fyra av fem traffickingoffer är flickor eller kvinnor och totalt sett är en femtedel barn

#7  #1 Blindalina
2009-10-18 11:33:26

Mkt bra trad.

#8  Sv: Varför finns trafficking? najs
2009-10-18 12:49:22

Henrik sa:
I Östeuropa och Centralasien är kvinnor som säljer kvinnor norm. Det är inte ovanligt att förövaren själv varit utsatt för övergrepp tidigare.

I ett reportage från dansk tv som gick på SVT häromveckan hade de infiltrerat prostitutionsvärlden. Där framkom att det var en medveten taktik att kvinnor oftast stod som ansvariga för verksamheterna, medan huvudmännen inte fanns ”på papper”. På så sätt klarade sig de egentliga förövarna undan samtidigt som det framstod som att ”kvinnor utnyttjade kvinnor”.

#9  Sv: najs #8 FumikoFem
2009-10-18 12:54:30

Har läst om något liknande tidigare, då gällde det flera olika länder där denna taktik användes som ett sätt för huvudmännen att slippa undan problem.

#10  Sv: Varför finns trafficking? najs
2009-10-18 13:21:09

Jag tycker öht att det är lite betänkligt att lägga fram uppgifterna så bestämt som Henrik gör. I ILO:s rapport http://www.unodc.org/documents/Global_Report_… skriver de själva om begränsningar i datainsamlingen och en sån begränsning är just att en stor del av handeln aldrig upptäcks. I två av fem undersökta länder hade ingen dömts för trafficking – vad vet vi om förövarna där? I de andra utgår de ofta från domar. Därför måste det till såna undersökningar som danskt tv:s för att vi ska se mer.

En annan sån begränsning är att ILO delvis klumpar ihop siffror om den femtedel av global trafficking som rör trafficking för arbete, med de fyra femtedelar som handlar om trafficking för prostitution. Andelen barn kanske ser olika ut beroende på vilken sorts trafficking vi pratar om?

Därför ska en nog vara försiktig med vad en påstår så bestämt.

Och jag skulle fortfarande vilja veta var dom finns, och vilka de är, alla de ”efterfrågande” män som köper sig tillgång till dessa traffickade kvinnors och barns kroppar att tömma sig i. Och varför vill de göra det?

#11  Amnestys sammanfattning av FN-rapporten Henrik
2009-10-18 13:49:12

Beklagar om det såg ut som min egen text. Det var Amnestys.
http://www2.amnesty.se/andranyheter.nsf/apnot…

#12  Sv: Varför finns trafficking? najs
2009-10-18 20:45:52

Ja, då är det ännu värre – att Amnesty uttrycker sig så slarvigt.

#13  Påpeka för Amnesty Henrik
2009-10-18 22:37:48

Jag tror att Amnesty tacksamt tar emot kompletteringar och rättelser. Något måste ju vara fel när dom anger 10 miljoner och najs 4 miljoner.

#14  Sv: Varför finns trafficking? najs
2009-10-19 01:25:17

Fyra miljoner var en gammal siffra, så det är inget konstigt med det.

Men den här formuleringen: ”Även om unga män generellt sett står för flest brott är förövaren ofta en kvinna när det gäller människohandel. I Östeuropa och Centralasien är kvinnor som säljer kvinnor norm. Det är inte ovanligt att förövaren själv varit utsatt för övergrepp tidigare.” får det att låta som om det är (nästan) lika många kvinnor som män som är förövare i trafficking. ”Ofta”, direkt följt av att det i vissa länder är norm, ger intrycket att det rör sig om väldigt många kvinnor.

Den som går till källan http://www.unodc.org/documents/Global_Report_… ser att det inte stämmer. I mindre än en tredjedel av länderna är det fler kvinnor än män som DÖMTS för traffickingbrott. Dvs i 70% av länderna är det flest män. Som framkommer även av annan information är det inte ovanligt att en tidigare prostituerad/traffickad kvinna sätts som ansvarig för olika verksamheter. (Därav Amnestys kommentar om att de kvinnorna ”själva varit utsatta för övergrepp”.) Det är inget nytt. Dessutom är det vanligast att ingen alls döms – det gäller den mesta traffickingen, vilket också framkommer av rapporten.

Amnesty har alltså lyft det faktum att även kvinnor straffats för såna brott och fått det att låta som om det det är vanligare än det är. Och DET är sorgligt, eftersom denna feltolkning sen sprids vidare av exempelvis debattörer på nätforum, som inte brytt sig om att ta reda på mer.

#15  Kvinnliga förövare Henrik
2009-10-19 11:57:11

Alla som vill förstå vad människohandel är bör läsa rapporten som skakar om en rejält. Uppgiften om kvinnliga förövare skakade om mej och jag förstår att Amnesty tyckte att den skulle vara med i sammanfattningen. I rapporten skriver man att
" women play a key role as perpetrators of human trafficking. In Europe, for example, women make up a larger share of those convicted for human trafficking offenses than for most other forms of crime." Det gäller alla länder men det är bara i östeuropa som dom flesta dömda är kvinnor.

Att unga män dominerar nästan alla slag av brott är välbekant. Det omskakande är att just människohandeln har störst andel kvinnliga förövare. För mej kom den uppgiften som en otrevlig överraskning. Kände ni andra till det?

#16  Sv: Varför finns trafficking? najs
2009-10-19 13:58:59

Henrik sa:
Det omskakande är att just människohandeln har störst andel kvinnliga förövare. För mej kom den uppgiften som en otrevlig överraskning. Kände ni andra till det?

Nu gör Henrik det igen, slarvar – ordentligt! – med formuleringarna.

- Nej, jag kände inte till att ”människohandeln har störst andel kvinnliga förövare” – i betydelse att de flesta förövare i människohandeln är kvinnor. Ingen känner till det, eftersom det inte alls är så.

- Ja, jag visste att trafficking är ett brott som även kvinnor begår, även om det till största delen är män som begår dessa brott. Eftersom det nästan enbart är män som begår de direkta fysiska/sexuella övergreppen mot dessa miljontals kvinnor och barn (och ibland andra män), är det inte så konstigt att det brott som INTE handlar om de direkta fysiska/sexuella övergreppen har ”störst andel kvinnliga förövare” i meningen: jämfört med de andra brotten.

Det är inte heller särskilt konstigt att några av alla de miljoner kvinnor som utnyttjas ser en möjlighet att för personlig del slippa undan genom att utnyttja andra. Det är tragiskt, men inte på något sätt förvånande, tycker jag.

#17  Visste ni andra det? Henrik
2009-10-20 00:56:16

Statistiken över kvinnliga förövare är i alla fall chockerande för mej, för FN-utredarna och för Amnesty. Men den är inte på något sätt förvånande för najs. Visste ni andra detta?

När jag citerade amnesty fick jag veta att jag var slarvig. Nu citerar jag direkt ur FN-rapporten och då heter det att jag slarvar jag ordentligt. Kan man inte diskutera sakfrågan i stället för att ideligen döma ut sina medfeminister? Jag blir ledsen av detta hackande.

#18  Sv: Varför finns trafficking? najs
2009-10-20 11:46:36

Det skulle aldrig falla mig in att ”hacka” på nån, och exakt var skulle jag ha ”dömt ut” Henrik? Däremot kommer jag att fortsätta att rakt och tydligt påtala sakfel och tvetydiga formuleringar – vare sig de görs av Henrik, Amnesty eller nån annan. Själv föredrar jag sån rak kritik framför taskiga insinuationer mot mig à la Henriks #13 och #17.

Vill du Henrik ha ett bättre debattklimat, kanske du skulle sluta spela martyr och komma med tjuvnyp. Jag tycker att vi ska lämna ”debatten om debatten”. Det går ju att faktiskt diskutera frågan om andel kvinnliga förövare i trafficking, även om det i mina ögon är ett betydligt mindre problem än att mångmiljontals män världen över tar sig rätten att utnyttja miljontals kvinnor och barn sexuellt att tömma sig i.

#19  Sv: Varför finns trafficking? najs
2009-10-20 21:48:44

I Rikskriminalpolisens senaste lägesrapport (det ska komma en ny nu i höst) om trafficking i Sverige konstaterar de att kriminella organisationer som ägnar sig åt människohandel placerar ut ”platschefer” i städer i Sverige. Såna kan – ibland – vara kvinnor.
”Dessa kvinnor har i de allra flesta fall själva utnyttjats i prostitution eller varit offer för människohandel.”
”Huvudmännen, dvs. de som befinner sig högre upp i de kriminella nätverken, visar sig över huvud taget inte i Sverige utan skickar hit s.k. 'platschefer'.”

Så döms kvinnorna, men inte männen som organiserar alltihop. Sen kan de som inte känner till hur det fungerar bli ”chockerade” över att ”så många kvinnor” är förövare vid traffickingbrott. Lite sorgligt, tycker jag.

#20  Sv: Varför finns trafficking? najs
2009-10-20 22:02:06

Fler citat från Rikskriminalpolisens lägesrapport:

”Kvinnorna har ibland ställts inför det omöjliga valet att antingen fortsätta att utnyttjas i prostitution eller att överta vissa funktioner från hallicken eller människohandlaren.”

”Rikskriminalpolisen är bekymrad över att utländska kvinnor som prostitueras i Sverige ibland framställs av aktörer inom rättsväsendet som om de bedriver verksamheten i egen regi. Denna föreställning leder till att utredningarna ofta begränsas till den brottsverksamhet som förekommer i Sverige och att de verkliga huvudmännen i de organiserade nätverken inte lagförs. Dessutom finns det en uppenbar risk för att kvinnornas faktiska situation inte uppmärksammas. De får därmed inte det stöd och skydd som de har behov av och rätt till. Denna begränsade förståelse för människohandelns organisering och nätverkens strukturer leder också ofta till att myndigheter inte prioriterar arbetet för att förebygga och bekämpa människohandel för sexuella ändamål.”

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?