feminetik.se feminetik.se

Just nu 20 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

SLU fällda för könsdiskriminering


Gå till senaste inlägget#1  SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-03-30 16:24:24

http://www.dn.se/nyheter/sverige/slu-tvingas-…

Uppsala tingsrätt har fällt Sveriges Lantbruksuniversitet för att ha prioriterat manliga sökande före kvinnliga.

Är det i något sammanhang försvarbart att staten kvoterar eller på annat sätt särbehandlar underrepresenterat kön?

#2  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Kaiser
2009-03-30 16:32:56

"Är det i något sammanhang försvarbart att staten kvoterar eller på annat sätt särbehandlar underrepresenterat kön?"

Nej.

Särbehandling är lika med omjälikhet. En klapp på huvudet, en "det är synd om dig så du måste få förtur"-mentalitet.

Är du inte meriterad ska du inte ha jobbet eller utbildningen, oavsett kön.

Vad jag förstår gjorde SLU tvärtom - de gav utbildningsplats baserat på kön, inte meriter.

#3  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Escapist
2009-03-30 17:17:36

Det här visar att kvotering är oförsvarbart. Enligt kvoteringslogiken skulle de här kvinnorna i jämställdhetens namn accepterat sitt bidrag till samhället. Men ur ett individualistiskt istället för kollektivistiskt perspektiv är det förstås ingen tröst för den missade utbildningen, oavsett kön.

Uppenbarligen finns det behov av att göra något åt mäns situation i utbildningsvärlden, men det får göras tidigare eller mer indirekt. En satsning på pojkar i skolan skulle säkert öka antagningen. Det kan säkert anordnas med meriterande program i anslutning till högskolan för de som behöver det också. Men i slutändan måste alla bli antagna på lika meriter, inte genom specialbehandling.

#4  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Fia2
2009-03-30 18:18:07

Kaiser sa:
Är du inte meriterad ska du inte ha jobbet eller utbildningen, oavsett kön.

Se där ett uttalande som enbart utgår från teori! Det tragiska är ju att män särbehandlas ganska konsekvent idag, och mindre meriterade män får ständigt fördelar just för att de är män i ett patriarkat. Då kan könskvotering ibland vara ett effektivt sätt att snabbt få bort sånt patriarkalt gynnande av män.

POSITIV särbehandling (t ex i form av kvotering) kan mao vara bra – dvs när den förtryckta gruppen lyfts för att skapa jämlikhet.

Men i SGTallentyres exempel har män med makt istället använt kvotering för att YTTERLIGARE särbehandla män, och ge mindre meriterade män ÄNNU mer möjligheter på kvinnors bekostnad.
Genast rusar andra män till, för att använda denna ovanliga kvotering som exempel, för att gå_emot_kvotering_öht – dvs även den som skulle gynna förtryckta grupper, t ex kvinnor.

VEM GYNNAS nu av trådens alla kvoteringsfientliga män? Jo, den_rådande_ordningen; alltså den att det anses som en MERIT att vara MAN i vårt patriarkala samhälle.

Inte särskilt utvecklande. :-(

Ur FEMINISTISK synvinkel vore det väl intressantare att diskutera vad alla dessa kvoteringsnegativa män tycker att "man" ska GÖRA ÅT den normaliserade, vardagliga särbehandlingen som fortsätter, och fortsätter, och fortsätter att gynna alla mindre meriterade män...

#5  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering FumikoFem
2009-03-30 18:28:22

Ja för kvotering i exempelvis styrelser - sådant kan hjälpa till att motverka att kvinnan underordnas i samhället och världen - för att nå jämställdhet.

Men jag ser denna fråga som när det gäller kvinnoseparatism - dom som ofta inte förstår att kvinnoseparatism kan hjälpa på flera sätt kommer nog inte heller att förstå att kvotering som den jag nämnde - kommer att hjälpa.

En sådan här fråga är återigen: Struktur, grupp -tänk mot individ -tänk.

#6  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-03-30 18:39:38

Fia2 och FumikoFem: Ni är alltså för att kvotera in kvinnor, men mot att kvotera in män, om jag förstått det rätt?

#7  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Kaiser
2009-03-30 19:03:17

I konsekvensens namn borde isf kvoteringsförespråkarna också vara för kvotering av män, men in på arenor som av norm och tradition nu är kvinnodominerade, t ex lägre sjukvård, bibliotek, handel etc?

Jag är mot kvotering - _även_ om kvoteringen riktar sig mot kvinnor. Resultatet av kvotering blir nämligen inte ett avvecklat "patriarkat", utan ett ännu större motstånd mot jämställdhet bland män.

Ni tror väl inte att den som blivit bortkvoterad nickar och säger "ja, det var rättvist, ty jag har kuk". Snarare tvärtom.

Är du inte meriterad ska du inte göra jobbet - eller utbildningen. Oavsett vad du har mellan benen.

#8  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Fia2
2009-03-30 19:06:32

Jag hänger nog inte riktigt med i hur en kan tolka mitt (eller FumikoFems) inlägg som att det skulle betyda nåt så förenklat/generaliserande som "Ni är alltså för att kvotera in kvinnor, men mot att kvotera in män".

Men okej, om jag måste förtydliga: personligen kan jag i vissa sammanhang vara för kvotering som en metod för att motverka fortsatt förtryck av en grupp – eller av flera grupper. Allt beroende på situation.

Och min fråga kvarstår från #4: Vad tycker NI som är helt emot kvotering att "man" istället ska GÖRA ÅT t ex den normaliserade, vardagliga särbehandlingen som fortsätter, och fortsätter, och fortsätter att gynna alla mindre meriterade män?

#9  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-03-30 19:11:29

Det är bättre att avstå från åtgärder än att vidta kontraproduktiva åtgärder.

I början av 1800-talet var en viktig fråga i läkekonsten huruvida patienterna skulle behandlas med åderlåtning eller kräkterapi. Tyvärr noterade inte läkarna att patienterna mådde minst dåligt om de inte behandlades alls.

#10  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering FumikoFem
2009-03-30 19:22:07

Håller med Fia2 att en inte kan förenkla eller generalisera så och att det kan hjälpa med kvotering, som sagt.

Och jag undrar också vad som ska göras åt normaliserandet. För så länge som mannen är i majoritet inom det politiska och ekonomiska i världen - och på många andra delar i samhället vilket fortsätter att bygga på sådant som mannen som norm - så hjälper något som kvotering i exempelvis det jag skrev, styrelser – för att motverka.

#11  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-03-30 19:40:18

FumikoFem sa:
Och jag undrar också vad som ska göras åt normaliserandet.


Du får förstås göra vad du vill åt det. Så gör jag vad jag vill åt det.

Men nu diskuterar vi i vilka konkreta fall staten bör kvotera, eller tvinga icke-statliga institutioner att kvotera.

I vilka konkreta fall tycker ni att det är lämpligt?

#12  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Fia2
2009-03-30 19:43:11

Så bekräftade SGTallentyre i #9 det jag skrev som risk – att kvoteringsmotståndarna inte bryr sig om att den rådande ordningen består. Men så är de ju oftast män...

#13  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Escapist
2009-03-30 20:52:21

Den rådande ordningen i det här fallet är att kvinnor dominerar utbildningen. Fler män på utbildningen bryter den rådande ordningen.

Eller menar ni att en generell manlig dominans i samhället betyder att män är dominerande överallt, även där de är underrepresenterade och missgynnade av könsrollerna? Jag förstår inte.

#14  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Fia2
2009-03-30 23:15:10

Män gynnas allmänt sett i samhället, manligt kön går före kompetens – det är för att bryta det mönstret som kvoteringsdiskussioner brukar komma upp. Just veterinär var tidigare ett mansyrke. Fler kompetenta kvinnor sökte sig dit. Det blev hotfullt för SLU att kvinnorna blev så många, så de ville stoppa den utvecklingen genom att kvotera in män. Fler män på utbildningen var alltså att ÅTERGÅ till "den rådande ordningen".

De som är för könskvotering är det väl oftast för att FÖRÄNDRA ett förtryckande system – inte för att bevara det.

Många män säger gärna att det är kompetens som ska gälla, men när det visar sig att kvinnor är mer kompetenta blir det inte så kul längre. Då tar vissa till sånt här.

#15  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering FumikoFem
2009-03-30 23:28:17

Ja precis, och det om kompetens brukar en ju höra ofta i olika debatter, det finns väldigt många kompetenta kvinnor - men dom släpps inte fram på grund utav förtryckade system som håller dom tillbaka.

#16  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Escapist
2009-03-30 23:51:25

Fia2 sa:
Det blev hotfullt för SLU att kvinnorna blev så många...

Är en könsobalans åt andra hållet är inte dålig alls?

Fia2 sa:
Många män säger gärna att det är kompetens som ska gälla, men när det visar sig att kvinnor är mer kompetenta blir det inte så kul längre. Då tar vissa till sånt här.

Det här är så bakvänt det kan bli.

Vi försvarar domen mot universitetet och vi försvarar att kvinnorna får platserna. Vi applåderar att kompetenta kvinnor får platserna för att de är kompetenta, inte för att de är kvinnor.

Men i jämlikhetens namn måste det gälla åt andra hållet också. Det är djupt orättvist att de här kvinnorna kan få sin förtjänade plats som kvoterats bort, men inte män i samma situation.

Det uppfyller antifeministernas värsta fördomar om att kvinnor ska ha specialbehandling där de får alla fördelar men inga nackdelar.

Du kan väl förresten inte på allvar mena att den här kvoteringen är ett resultat av konspirerande män? Kvotering till utbildningar är ju precis det ni vill ha. Det är helt i linje med "den öppna högskolan" som förespråkats från regeringen och som "syftar till att främja en breddad rekrytering till högskolan, vilket i sin tur ökar mångfalden och minskar den sociala snedrekryteringen": http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1647

Att prata strukturer fungerar inte efter det inte är strukturer som blir antagna eller avvisade. Vad har en man med fattig arbetar- och invandrarbakgrund komma med i förtryckarväg mot en kvinna med rik, svensk akademikerbakgrund? Och även om vi pratar om vilken man som helst är det lika orättvist att hålla honom som representant för sin grupptillhörighet och sortera bort honom som när kvinnor sorterades bort på grund av sin grupptillhörighet.

#17  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Fia2
2009-03-31 00:24:00

Escapist sa:
Kvotering till utbildningar är ju precis det ni vill ha.

Eh, "ni"..., som i vadå? och vad grundar du alls såna antaganden på? här i tråden har vi, som framgår, skrivit i helt andra banor. du verkar lite upprörd av sånt som mest tycks pågå i din egen föreställningsvärld.

#18  Det är inte kvotering och det är ett bra system! Henrik
2009-03-31 00:48:16

Sned könsfördelning bland studenterna är till nackdel för studierna och för samhället. Högskolorna utformar broschyrer för att locka till sej det underrepresenterade könet och ingen klagar på det. Tekniska högskolor gör rekryteringskurser för flickor och ingen klagar på det. Om det vid intagningen visar sej att en kille och en tjej har exakt samma poäng och man bara har plats för den ena tycker jag det är självklart att man ska få ta den i andra avseenden lämpligaste i stället för att lotta. Att då välja det underrepresenterade könet gynnar utbildningen och samhället.

Varför tycker så många att den största rättvisan är att bara se på betyget och inte på något annat? Jag har själv lyckats få in en student på KTH som inte kunde komma in på betyget. Han fick visst gå första året som fristående kurser och sen kunde vi ta in honom direkt i tvåan, för den antagningen är inte det formalistiska HSV inblandad i. En skandal skulle Expressen ha skrivit och många skulle väl idag ha kunnat kräva skadestånd för att dom blivit förbigångna. Men vi visste att denna student var bäst i matteolypiaden och fysikolympiaden men att han inte hade religionskunskapsbetyg och därför inte fick ihop full poäng.

Får jag möjlighet idag att ta in fler tjejer på datateknik så gör jag det även om jag får juristerna på mej. Varför ska dom få sabba bästa tänkbara utbildning?

#19  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Escapist
2009-03-31 01:12:21

Fia2 sa:
Eh, "ni"..., som i vadå?

Ni som förespråkar kvotering.

#20  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-03-31 02:34:48

Henrik sa:
Men vi visste att denna student var bäst i matteolypiaden och fysikolympiaden men att han inte hade religionskunskapsbetyg och därför inte fick ihop full poäng.


Henrik sa:

Får jag möjlighet idag att ta in fler tjejer på datateknik så gör jag det även om jag får juristerna på mej. Varför ska dom få sabba bästa tänkbara utbildning?


Nu hänger jag inte med riktigt.

Förespråkar du könskvotering, eller intagning på särskilda meriter?

#21  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-03-31 02:47:44

Fia2 sa:
Det blev hotfullt för SLU att kvinnorna blev så många, så de ville stoppa den utvecklingen genom att kvotera in män.


Nu försvarar jag inte SLU:s kvotering, men det kan vara värt att beakta detta:

SLU:s rektor är kvinna.
Studierektorn för veterinärprogrammet är kvinna.
En majoritet av SLU:s styrelse är kvinnor.
Under den tid då kvoteringen pågick var universitetskanslern (som hade kunnat sätta ner foten för att stoppa kvoteringen, men uppenbarligen har låtit bli att göra det) kvinna.
Justitiekanslerns föredragande i rättegången är kvinna.

Det finns alltså inget gubbvälde på SLU.

#22  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering aufhebung
2009-03-31 08:21:13

Något köttben måste politiskt aktiva feminister trots allt få i det gravt patriarkala samhälle vi lever i, där kvinnors ställning dessutom på många sätt försämrats de senaste åren, genom neddragning i offentlig sektor osv. Då har s k positiv särbehandling med inspiration från USA kommit väl till pass, med största säkerhet för att det inte kostar något. S k positiv särbehandling är enligt min mening en i grunden liberal metod att fördela saftiga bitar från köttgrytan något mera jämnt mellan redan privilegierade. Den stora tragedin med den svenska feminismen är att den i så hög grad har ko-opterats till en utslätad och harmlös officiell, statssanktionerad typ av radikalfeminism, där borgerligheten går hand i hand med vänstersidan i partipolitiken, att även vänsterfeminister många gånger nöjt sig med att driva exempelvis just en fråga som s k positiv särbehandling fast den nästan uteslutande berör redan privilegierade. Jag är i och för sig inte mot positiv särbehandling eftersom jag ser det som det minst dåliga realistiska handlingsalternativet i nuläget men jag ser det som en stor tragedi och i längden ohållbart för den svenska feminismen att stanna där. Den riskerar att förvandlas från folkrörelse till exklusiv damklubb, en resa motsvarande den socialdemokratin redan gjort.

Det är för övrigt helt orealistiskt att förorda positiv särbehandling bara för ett kön, det strider helt mot etablerade likabehandlingsprinciper i svensk/liberal rättstradition; realistiskt sett får man ta det ena med det andra, alltså positiv särbehandling för det underrepresenterade könet, om man är för positiv särbehandling.

#23  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Fia2
2009-03-31 09:46:27

Fia2 sa:
Men okej, om jag måste förtydliga: personligen kan jag i vissa sammanhang vara för kvotering som en metod för att motverka fortsatt förtryck av en grupp – eller av flera grupper. Allt beroende på situation.

Uppenbarligen är kvoteringsfrågan så provocerande för vissa här att de har svårt att se vad andra skriver. Ovanstående betyder INTE att en ”förespråkar könskvotering” så där i största allmänhet, och INTE att en per automatik vill ha nån slags allmän könskvotering i skolor.

Precis som förmodligen de flesta andra som inte omedelbart bara avfärdar all form av könskvotering, ser jag inte könskvotering som någon lösning på kvinnoförtrycket, utan som en åtgärd en kan ta till i vissa sammanhang, för att få fart på en utveckling som huvudsakligen, men alltför långsamt, drivs fram på andra sätt.

#24  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-03-31 11:14:30

Fia2 sa:
INTE att en per automatik vill ha nån slags allmän könskvotering i skolor.

Men det är svårt att tro något annat om det skrivs i en forumtråd som handlar just om allmän könskvotering i skolor.

En måste ändå bestämma sig för om kvotering i ett visst sammanhang är rätt eller fel, inte bara vifta bort frågan.

#25  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Lilithdemonia
2009-03-31 11:42:26

Kvotering är okej om två sökanden har samma betyg eller samma meriter, oavsett vilket kön man har eller vilken etnicitet man har.

#26  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Kaiser
2009-03-31 15:41:30

Kvotering är aldrig okej, eftersom själva konceptet - att det skapas en "gräddfil" för vissa oavsett kön på bekostnad av andra - enbart leder till antipati och avund.

Om vi har två extremt likvärdiga kandidater för en position - vara städare eller biomekanikprofessor! - så är det i slutänden enbart upp till hur ens intervju går som gäller.

Mumlar du i skägget (bildligt talat) så är chansen liten att du får positionen.

Alltså - social kompetens, ett modeord förvisso, är ändå vad som i slutänden är viktigast. För det handlar nämligen inte bara om att likt en robot utföra uppgifter, det handlar om att interagera med andra människor.

Är du trevlig och har rätt kompetens och goda referenser så är sannolikheten stor att du får jobbet. Vad gäller utbildning är det svårare, eftersom det mesta är automatiserat utifrån VHS-standarder et al.

Känrfrågan kanske inte _alls_ är vad för kön vi har, utan hur trevliga vi är? I så fall - är social kompetens också en feministisk fråga?

#27  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-03-31 17:52:42

Lilithdemonia sa:
Kvotering är okej om två sökanden har samma betyg eller samma meriter, oavsett vilket kön man har eller vilken etnicitet man har.


I det här fallet stod urvalet mellan sökande som alla hade högsta betyg från folkhögskola. SLU tog bara in manliga sökande i den kvoten. Tycker du det var rätt?

#28  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Fia2
2009-03-31 18:35:27

Jag kan inte låta bli att lägga märke till, att de som är kategoriska motståndare mot kvotering verkar undvika att diskutera vad en i annat fall ska göra åt det förtryck, som är själva GRUNDEN för att folk alls brukar föreslå kvotering.

Eller anser ni alla att det inte finns nåt strukturellt förtryck? Kaisers inlägg #26 osynliggör helt ev könsförtryck, och individualiserar situationen totalt. Ser ni andra det som han?

Ni som eventuellt TYCKER att det – åtminstone ibland – finns ett kvinnoförtryck, men förkastar könskvotering, kan inte ni berätta vad ni anser att man istället ska göra för att det lite SNABBARE ska hända nåt?

#29  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-03-31 18:57:05

Att kvotera för att skapa jämställdhet är som sagt som att åderlåta en sjuk - kontraproduktivt.

Icke-kvotering löser inga problem. Kvotering löser inte heller problem, men det skapar nya.

Den som vill föreslå andra åtgärder får jättegärna starta en ny tråd. Den här tråden handlar om kvotering.

#30  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Escapist
2009-03-31 19:06:58

Fia2 sa:
Jag kan inte låta bli att lägga märke till, att de som är kategoriska motståndare mot kvotering verkar undvika att diskutera vad en i annat fall ska göra åt det förtryck, som är själva GRUNDEN för att folk alls brukar föreslå kvotering.

Jag föreslog flera saker i #3.

Fia2 sa:
Eller anser ni alla att det inte finns nåt strukturellt förtryck? Kaisers inlägg #26 osynliggör helt ev könsförtryck, och individualiserar situationen totalt. Ser ni andra det som han?

Jag kan bara tala för mig själv, men när den här kvoteringen helt följer regeringens mångfaldslinje och har utförts av en styrelse som domineras av kvinnor, då har jag verkligen svårt att se hur det här är ett utslag av förtryck mot kvinnor.

Situationen är individuell till sin grund, så jag tycker inte att vi individualiserar den alls. Problemet som kvinnor har mött har varit att de kollektiviserats och uteslutits på grund av sin grupptillhörighet. Varför är MER kollektivisering och grupptillhörighetsutelsutning plötsligt bra? För att det utförs med goda intentioner? För att andra grupper drabbas?

Jag ser alltså inte hur kvotering principiellt skiljer sig i andra fall vad det gäller utbildning, jobb och liknande. Kanske kan diskussionen föras annorlunda nrä det gäller demokratiska processer som val, men då handlar det nödvändigtvis inte om individuella privatpersoner som drabbas. Ett parti som har ett tydligt program för mångfald kvoterar på ett sätt, men alla är fria att rösta på dem eller inte.

Fia2 sa:
Ni som eventuellt TYCKER att det – åtminstone ibland – finns ett kvinnoförtryck, men förkastar könskvotering, kan inte ni berätta vad ni anser att man istället ska göra för att det lite SNABBARE ska hända nåt?

Kvinnorna med toppbetyg som sökte till SLU verkar inte ha behövt kvotering för att få de meriter som krävs.

Tycker du förresten att det finns något som håller män tillbaka som grupp i studier, med tanke på kvinnordominansen? Vad ska göras för dem, om inte kvotering på kvinnors bekostnad?

#31  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-03-31 19:34:30

Jag kan också ge några exempel på önskvärda jämställdhetsåtgärder för högskolan.

* Riktade rekryteringskampanjer. Jag har aldrig ens hört talas om någon enda kampanj för att få män att söka till kvinnodominerad utbildning.

* Förbättrad föräldraförsäkring för forskarstudenter. En betydande flaskhals för kvinnors karriär på högskolan verkar vara kombinationen doktorsavhandling och föräldraskap.

* Fortbildning av SYO-konsulenter. Ingen av dem verkar ha en susning om vad högskoleutbildningar handlar om. Kvinnliga bekanta till mig har blivit avrådda från att söka till tekniska högskolor eftersom det "är så grabbig stämning där".

Ingen av dem kommer lösa problemet över en natt. Men de är ofarliga.

#32  Bra åtgärder Henrik
2009-03-31 21:58:33

Dom tre föreslagna åtgärderna är bra. Kvotering kan sällan användas eftersom lagen säger att en sökande med bättre meriter inte får förbigås. Men SLU har inte använt kvotering!!! Ingen med bättre betyg har förbigåtts. När två sökande har samma betyg tycks mej lottning vara en idiotisk metod. Och orättvis! Samma betyg betyder inte att dom sökande är lika lämpliga i andra avseenden. Det är väl klart att ett omdömesgillt val är bättre än lottning. Jag har aldrig hört att man lottar när man ska anställa någon.

Det finns en massa omständigheter som gör en sökande mer lämplig än en annan. Jag nämnde ett exempel där jag trixat in en person som jag visste var lämpligare än betyget visade. Men könet kan också göra en sökande lämpligare. KTH vill ha fler tjejer, SLU och Danshögskolan vill ha fler killar.

Varför SLUs omdömesgilla val anses könsdiskriminerande medan dyra riktade rekryteringskampanjer skulle vara okej har ingen kunnat förklara.

#33  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-03-31 22:29:59

Om väldigt många sökande har samma betyg så vittnar det snarast om att betygssystemet är bristfälligt.

Ett betyg är per definition ett jämförelsetal, och om det inte kan användas för jämförelser så förlorar det mycket av sitt syfte.

#34  Betyg Henrik
2009-03-31 23:25:21

Betyg har många syften och det viktigaste är att förbättra inlärningen. För val av sökande till utbildningar och anställningar ger betyg bara en del av allt som är intressant. Tänk om intagning till Dramatens elevskola gjordes efter betyg...

#35  Henrik Ephemeer
2009-04-01 00:41:20

Varför SLUs omdömesgilla val anses könsdiskriminerande medan dyra riktade rekryteringskampanjer skulle vara okej har ingen kunnat förklara.


För att SLUs omdömesgilla val grundade sig enbart på de sökandes kön. Det är inte bara könsdiskriminerande utan också olagligt. Med dyra riktade rekryteringskampanjer så kan fortfarande kvinnor med högsta betyg komma in på SLUs veterinärutbildning.

#36  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-04-01 00:56:52

Självklart säger betyg inte hela sanningen om en sökandes kompetens. Särskilt inte när de är konstruerade så att det finns fler sökande med högsta betyg än det finns platser.

Men det betyder inte att andra urvalsmetoder är bättre.

Intagningsprov kan också ha brister. En sökande kan ha en dålig dag. En annan sökande kan vara nära vän med den som bedömer provet (inte ovanligt om det handlar om den svenska kultursfären, som är något av en ankdamm). En tredje kan vara ovän med samma beslutsfattare, etc...

Som jag förstod det så hade den student som du "trixat in" på utbildningen särskilda meriter. Det är rimligt att ge statliga högskolor en antagningskvot för sökande med talanger - idrott, språk, företagande, programmering etc - som på något sätt kan vara relevant för studierna.

Men vad har allt det här med könskvotering att göra?

Inget.

Kön är ingen merit.

Henrik sa:
Men könet kan också göra en sökande lämpligare.


Nästan alla akademiska ledare tyckte så för hundra år sedan. De flesta tyckte så för femtio år sedan. Idag är åsikten mindre vanlig.

#37  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Kaiser
2009-04-01 07:21:14

För vilka utbildningar är könet lämpligare?

Polisutbildning?
Civilingenjör?
Veterinär?
Lärare?

#38  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Peggy
2009-04-01 11:15:11

När vi snackar t ex läkarlinjen, har vi ju en situation idag där det finns fler sökande än platser ÄVEN om man bara räknar de sökande som har 20,0 i snitt och 2,0 pa högskoleprovet.

Och här använder olika orter lite olika system, t ex intevjuer och lottningar för att kunna välja ut vilka som ska fa plats.

Jag kan tycka att när det ända handlar om lottning, mellan personer som alla har extremt bra meriter, varför inte se till att fa en jämn fördelning av t ex kön ocksa?

Det handlar inte om att nagon som är, iaf vad man kan avgöra utifran betyg etc, sämre gar före nagon som är bättre, utan att man maste välja bland en grupp mycket mycket högpresterande människor.

#39  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Ephemeer
2009-04-01 18:26:24

Jag kan tycka att när det ända handlar om lottning, mellan personer som alla har extremt bra meriter, varför inte se till att fa en jämn fördelning av t ex kön ocksa?


För att det då finns individer som inte har någon chans att komma in på en utbildning, trots att de har meriterna för det, endast på grund av sitt kön.

#40  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Peggy
2009-04-01 18:59:56

Jo, de har ju en viss chans, men chansen för dem som har ett visst annat kön är större, om man väljer att ta in 50/50 men inte har 50/50 sökande.

#41  Jämn könsfördelning är värt mycket Henrik
2009-04-01 22:06:00

Att högskolorna ska eftersträva jämn könsfördelning står i högskolelagen. Att viktad lottning vid lika meriter är förbjudet står inte i någon lag.

Att en högskola bara låter ena könet delta i rekryteringsjippon är naturligtvis könsdiskriminering. Men lagen tillåter könsdiskriminering i vällovliga syften. Till exempel får operans balettskola kvotera in killar som har sämre meriter än vissa tjejer som blir utslagna. Jag har inte SLU-siffrorna i huvudet men nog var det ungefär så att 30 tjejer med maxad fölkhögskolepoäng blev utslagna. Utan den viktade lottningen hade 28 tjejer blivit utslagna. Den lilla lilla orättvisan måste väl kunna vägas upp av fördelen med jämnare könsfördelning?

#42  #41 Kaiser
2009-04-01 22:30:50

Nu ska jag bli lite Jäif:ig här, men ... som Feminetiks självutnämnda advocatus diaboli, så ...

"Den lilla lilla orättvisan måste väl kunna vägas upp av fördelen med jämnare könsfördelning?"

En god fråga. Vad trro du Feminetiks många olika medlemmar skulle säga om det, om det blev allmänt känt, att kvinnor _diskrimineras_ på Baletthögskolan?

För visst är det diskriminering, att bli bortvald till förmån för en ny Baryshnikov?

#43  Kvinnor diskrimineras på balettskolan Henrik
2009-04-01 22:39:33

Balettflickor känner till det och är positiva till det eftersom klassisk balett har både manliga och kvinnliga roller. Vi feminister kan nog verka överdrivet engagerade i jämställdhetskampen, men jag har inte någon feminist vara kritisk mot kvoteringen till balettskolan.

#44  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-04-03 10:11:32

Henrik sa:
Balettflickor känner till det och är positiva till det eftersom klassisk balett har både manliga och kvinnliga roller.


Just därför kan kvotering tänkas vara berättigad till balettskolor. Men några sådana roller finns inte (eller borde åtminstone inte finnas) i vanliga yrken, som veterinärmedicin eller programmering.

#45  Kvinnor på KTH Henrik
2009-04-03 12:03:59

Det är ont om kvinnor på KTH, både bland teknologerna och bland lärarna. Hur allvarligt är det? Könet på programmeraren har väl ingen betydelse, kan man tro. Eftersom jag är gift med en datalektor vet jag att det faktiskt har en direkt betydelse. Min stackars fru måste jämt och ständigt sitta med i tjänsteförslagsnämnder och uttagningskommittéer - obetalda uppdrag som läggs ovanpå vanliga åligganden. Lagen säger nämligen att båda könen måste vara representerade i dessa nämnder.

Om några dagar går världsmästerskapet i programmering här på KTH - ett jättearrangemang med ett hundratal studentlag från hela världen. När jag ser hur få tjejer som deltar blir jag ledsen och vill ändra på det. Men varje insats för att få jämnare könsfördelning bland datateknologerna kan uppfattas som diskriminering! Visst, men det stör mej inte - jag vet att alla gynnas av en rimligare andel kvinnor på KTH.

#46  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-04-04 15:29:15

Henrik sa:
Min stackars fru måste jämt och ständigt sitta med i tjänsteförslagsnämnder och uttagningskommittéer - obetalda uppdrag som läggs ovanpå vanliga åligganden.


Ett fall för facket kanske? I många yrken är det rimligt att få avtalsenlig ersättning för extrauppdrag.

Nåväl, i det sammanhanget är det tydligt att könskvotering av dessa kommittéer ställer till med problem för din fru.

Grundproblemet är förstås skev könsfördelning. Det blir inte bättre av att fördelningen är påtaglig på alla nivåer från studenter till professorer.

Skillnaden är att jag är ytterst skeptisk till att kvotering skulle hjälpa. Det enda vi vet säkert är att det har etiska och praktiska nackdelar.

#47  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-04-04 15:31:20

För att inte tala om juridiska nackdelar.

#48  Etiska, praktiska och juridiska fördelar Henrik
2009-04-05 15:36:26

SGTallentyre talar om etiska, praktiska och juridiska nackdelar med kvoterad intagning. SLU-fallet gällde ju inte kvotering utan viktad lottning och jag ser bara fördelar.

* Etiska, eftersom det är oetiskt att låta någon från överrepresenterat kön slå ut en lika meriterad sökande från underrepresenterat kön.

* Praktiska, eftersom det är den enklaste av alla åtgärder för att åstadkomma jämn könsfördelning.

* Juridiska, eftersom riksdagen direkt kan besluta att förfarande är lagligt varefter allt juridiskt krångel faller bort.

#49  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Ephemeer
2009-04-06 12:15:47

Sedan när är det "juridiskt krångel" att könsdiskriminering vid antagning till högskolor är olaglig?

#50  Juridiskt krångel Henrik
2009-04-06 16:57:43

Skadeståndsprocesser är juridiskt krångel som tar tid och pengar från högskolans uppdrag.

#51  Henrik Ephemeer
2009-04-06 18:23:47

Menar du att regeringen borde lagstifta så att det inte går att stämma högskolan för diskriminering?

#52  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Ephemeer
2009-04-06 18:24:11

Förlåt, riksdagen är det som lagstiftar, inte regeringen.

#53  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-04-07 00:07:05

Antag att det skulle vara okej att könskvotera i en urvalsklass där betygsnivån är densamma.

Borde inte problemet lösas genom en gymnasiebetygsreform där alla med godkänt i alla gymnasieämnen får (låt oss säga) 100,0 (eller vad som helst) i jämförelsetal?

I så fall kommer det finnas ett överflöd av både kvinnliga och manliga sökande med högsta betyg, och högskolan kan ta in lika många av varje.

Skulle detta lösa problemet? Eller har hela idén med betygsantagning gått förlorad, när betygen inte längre kan användas för att rangordna sökande?

#54  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Peggy
2009-04-07 08:04:59

Kom igen nu. Diskriminering är något annat. Missbruka inte det ordet.

Diskriminering är INTE när man i en situation där alla sökande är så bra att man måste lotta, dvs en extrem situation, väljer att förutom slumpen nvända sig av ett rationellt kriterium också, för att uppnå jämställdhet.

#55  Ett radikalt förslag Henrik
2009-04-07 13:38:41

Jag vet inte om SGTallentyres förslag om att avskaffa alla graderade betyg är allvarligt menat. För mej låter det mycket konstigt att låta lotten avgöra all intagning.

Jag skrev förut att riksdagen kunde besluta om viktad lottning vid lika betyg och Ephemeer undrar om jag menar att det borde stiftas en lag om att man inte ska kunna stämma högskolor för diskriminering. Menar jag det? Eller menar jag det jag skrev? Det kanske bör avgöras med viktad lottning...

#56  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Ephemeer
2009-04-07 15:02:35

Henrik sa:
Jag skrev förut att riksdagen kunde besluta om viktad lottning vid lika betyg och Ephemeer undrar om jag menar att det borde stiftas en lag om att man inte ska kunna stämma högskolor för diskriminering. Menar jag det? Eller menar jag det jag skrev?


Nja. Det du skrev var att det är en juridisk fördel att "riksdagen direkt kan besluta att förfarande är lagligt varefter allt juridiskt krångel faller bort". Det juridiska krångel du talar om är att skadeståndsprocesser "tar tid och pengar från högskolans uppdrag".

Skadeståndsprocesserna gäller alltså olaglig könsdiskriminering, och det du har skrivit att du vill att riksdagen ska lagstifta så att högskolan slipper skadeståndsprocesser om könsdiskriminering.

Peggy sa:
Diskriminering är INTE när man i en situation där alla sökande är så bra att man måste lotta, dvs en extrem situation, väljer att förutom slumpen nvända sig av ett rationellt kriterium också, för att uppnå jämställdhet.


Kön är inte ett rationellt kriterium för en utbildningsplats som veterinär.

#57  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-04-07 15:32:55

Henrik sa:
Jag vet inte om SGTallentyres förslag om att avskaffa alla graderade betyg är allvarligt menat. För mej låter det mycket konstigt att låta lotten avgöra all intagning.


Det var inget förslag från min sida, utan ett sätt att visa problemet med kvotering i SLU-fallet.

Det ligger i allas intresse att en högskola tar in de bästa sökande. Men om ett överflöd av sökande i en kvot har högsta betyg, så kan inte högskolan med betyg avgöra vilka som är bäst.

Den uppenbara lösningen skulle vara att reformera betygsskalan så att de sökande kan rangordnas med betyg.

Men eftersom detta inte sker, väljer de flesta högskolor att tillämpa lottning, medan SLU i det här fallet valde att ta in enbart manliga sökande på folkhögskolekvoen.

Ingen av dessa metoder ger de bästa studenterna. Lottning har åtminstone fördelen att ge alla sökande lika stor chans, och är därför en mindre dålig metod.

#58  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-04-07 17:02:36

Idén att kvotering kan vara lämplig vid lika meriter bygger på det felaktiga antagandet att två personers meriter kan vara exakt lika.

#59  Lika meriter, kvotering och skadestånd Henrik
2009-04-08 22:44:08

Idén att lottning kan vara lämplig vid lika betyg bygger på det felaktiga antagandet att två personers meriter kan vara exakt lika. Det är bara slöhet eller fantasilöshet att inte leta efter någon skillnad som gör den ena personen lämpligare.

Nyfiken fråga: Varför använder ni andra ordet kvotering i det här sammanhanget? Kvotering är ju när en viss andel av platserna avsätts för sökande av en viss kategori.

Ephemeer tror fortfarande att jag vill att riksdagen ska lagstifta så att högskolan slipper skadeståndsprocesser om olaglig könsdiskriminering. NEJ, jag vill att högskolor som ägnar sej åt olaglig könsdiskriminering ska sättas dit ordentligt, betala skadestånd och skämmas ut!!!

#60  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-04-13 17:26:29

Jovisst, jag tycker också att det är fel på betygsskalan när den inte kan skilja studenterna åt, utan högskolan i stället tvingas tillämpa lottning eller kvotering.

Men lottning har åtminstone fördelen att vara rättvist.

Och en anledning till att jag använder ordet kvotering är att denna tråd handlar om en situation där SLU kvoterade in studenter.

Henrik sa:
NEJ, jag vill att högskolor som ägnar sej åt olaglig könsdiskriminering ska sättas dit ordentligt, betala skadestånd och skämmas ut!!!


Bra, då har vi hittat ytterligare något att vara överens om.

#61  Lottning är inte rättvisa Henrik
2009-04-13 22:01:56

Med lottning struntar man ju helt i rättvisan. Att lotta fram nobelpristagare är väl inte höjden av rättvisa?

Kvotering är när man avsätter en viss andel av platserna till en viss grupp. SLU kvoterade inte in män.

#62  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-04-14 07:37:07

Givetvis skulle det vara orimligt att välja nobelpristagare genom att dra lott bland samtliga sökande. Men det är förhoppningsvis inte det du tror att jag tror.

Om någon av Nobelkommittéerna hade två kandidater med lika många röster, och det inte finns någon ledamot med stadgad utslagsröst, så förefaller inte lottning orimligt för att skilja kandidaterna åt. Men det är en annan fråga.

Du har faktiskt rätt i att SLU inte har ägnat sig åt någon könskvotering i betydelsen att ett antal platser skulle reserverats åt män.

SLU har dragit lott - en metod som du har ägnat de senaste inläggen åt att döma ut som "orättvis".

Men i den här lottningen hade männen 85% chans att vinna lottningen. Parametern ser ganska godtycklig ut - men någon kanske kan förklara varför just 85% är den optimala graden av könsdiskriminering?

#63  Att lotta ut nobelpris och högskoleplatser Henrik
2009-04-14 11:18:19

Jag kan tänka mej att det ibland uppstår situationen att flera kandidater till litteraturpriset får lika många röster av akademiledamöterna. Då "förefaller inte lottning orimligt" för SGTallentyre. Men mej förefaller det orimligt. Idén att lottning kan vara lämplig vid lika betyg bygger på det felaktiga antagandet att två personers meriter kan vara exakt lika. Det är bara slöhet eller fantasilöshet att inte leta efter någon skillnad som gör den ena personen lämpligare.

Metoden med viktad lottning som SLU har tillämpat är givetvis korkad och det tycker man från SLUs sida också. Men man tvingades till den av tidigare domstolsutslag som förbjöd kvotering.

#64  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-04-14 19:07:16

Nåväl, jag ska erkänna att jag inte har någon större insikt i Nobelkommittéernas arbete. Men jag gissar att deras procedurer inte är särskilt mycket mer relevanta än praxis svenskt föreningsliv.

Om lottning nu är så hemskt - vad borde högskolor göra för att slippa lotta in studenter till utbildningar med någorlunda jämn könsfördelning? Hitta andra godtyckliga kategorier av studenter, såsom etnicitet?

Och "tvingades" verkligen SLU att tillgripa lottning?

En domstol beslutade att SLU inte fick ge män 100% chans att slå ut en kvinna med lika höga betyg. Då ändrade de kvoten till 85%. Ungefär som att ersätta slaveri med Jim Crow-lagar.

Vilka katastrofer skulle ha inträffat om de i stället hade valt att lägga ner kvoteringen helt?

#65  I stället för lottning Henrik
2009-04-16 00:08:18

Vad kan man göra i stället för att lotta? Ja, hur gör man när folk söker en anställning? Test, intervjuer, referenser osv.

Vilka katastrofer skulle ha inträffat om man inte viktat lottningen på SLU? Enkönade utbildningar är kanske ingen katastrof men anses med rätta vara något som bör undvikas.

#66  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-04-16 20:20:43

Henrik sa:
Vad kan man göra i stället för att lotta? Ja, hur gör man när folk söker en anställning? Test, intervjuer, referenser osv.


Inte omöjligt. Men även dessa metoder har uppenbara brister, se #36.

Henrik sa:
Enkönade utbildningar är kanske ingen katastrof men anses med rätta vara något som bör undvikas.


Vi är överens igen. Frågan är bara hur många mänskliga rättigheter staten ska kunna offra för att nå ett behjärtansvärt mål.

#67  Mänskliga rättigheter = två procent större chans Henrik
2009-04-16 21:34:15

Den grupp på 44 kvinnor som fick 35000 var för att SLU använt viktad lottning hade fått sin chans att bli antagen minskad med (tror jag) två procent. Det känns överdrivet att beskriva det som att "mänskliga rättigheter har offrats av staten". Det är ingen mänsklig rättighet att bli antagen på veterinärutbildningen när det är fler sökande än platser.

Jag hade missat att den lagändring jag propagerat för tydligen nu har genomförts, så att lagen nu tydligt tillåter intagningsregler som gynnar underrepresenterat kön. Gäller vad jag förstår sen 1 jan 2009.

#68  Sv Henrik remerb
2009-04-16 22:22:33

Rättighetesinskränkningen består inte i att inte bli antagen, utan i att inte få sin ansökan prövad på lika villkor.

#69  Åldersdiskriminering Henrik
2009-04-16 23:59:58

Sedan nyår är åldersdiskriminering förbjudet på samma sätt som när det gäller kön, härkomst, religion och sexuell läggning. Hur skulle ni reagera om det kom fram att SLU behandlat tjugoåriga och sextioåriga sökande olika?

#70  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Ephemeer
2009-04-17 12:24:17

Henrik sa:
Det är ingen mänsklig rättighet att bli antagen på veterinärutbildningen när det är fler sökande än platser.


Det är däremot en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad på grund av sitt kön vid antagning till utbildning.

Mänskliga_rättigheterna sa:
Artikel 26
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.


Det står "med hänsyn till deras förmåga", inte "med hänsyn till underrepresenterat kön".

#71  Mänskliga rättigheter Henrik
2009-04-18 00:48:20

Men om det när all hänsyn har tagits till förmågan ändå måste göras ett urval så står det inget om hur det ska ske. Oviktad lottning är ingen mänsklig rättighet.

#72  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering PerEdman
2009-04-18 01:22:06

#69, Hur jag skulle reagera före eller efter jag eldat upp byggnaden?

Vilka är SLU egentligen?

#73  Henrik Ephemeer
2009-04-18 20:02:02

Jodå, åtskillnad får inte göras på grund av "ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt" (Artikel 2)

Vidare får staten inte lagstifta om diskriminering (Artikel 7).

Om all hänsyn har tagits till förmåga ska utbildningen vara "öppen för alla" (Artikel 26).

#74  Viktad lottning kränker ingen mänsklig rättighet Henrik
2009-04-19 00:47:48

Högre utbildning ska vara öppen för alla oavsett kön. Hur går det ihop med att endast kvinnor tas in på veterinärutbildning? Inte så bra, väl?

Jag tror inte att FN-deklarationens paragraf två någonsin varit tänkt att förbjuda viktad lottning vid lika meriter. Den tycks förbjuda krav på svenska och engelska också men den är inte tänkt för det heller. Att man med viktad lottning eller kvotering ser till att båda könen blir representerade i högre utbildningar är just i deklarationens anda.

#75  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Ephemeer
2009-04-19 17:29:02

Inte om det innebär att någon blir utan utbildning på grund av sitt kön.

#76  Vem blev utan utbildning? Henrik
2009-04-19 22:49:18

Men ingen blev utan utbildning på grund av sitt kön!

#77  utan rätt att prövas på lika villkor för att antas till den remerb
2009-04-19 23:36:15

blev dem

#78  Henrik Ephemeer
2009-04-22 11:44:24

Dessa 44 till att börja med.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har fällts för olaglig könsdiskriminering av Uppsala tingsrätt. Domen innebär att 44 kvinnor som nekats utbildningsplats på veterinärutbildningen får 35.000 kronor i skadestånd vardera.


Kanske är det fler.

Centrum för rättvisa har granskat underlag från Verket för högskoleservice, VHS, och menar att närmare 8.000 sökande har diskriminerats på grund av kön i antagningen till högskolan i stort de senaste tre åren.

#79  Dom blev inte utan utbildning på grund av sitt kön! Henrik
2009-04-22 19:44:53

Veterinärutbildningen är så översökt att bara en mindre del av dom sökande kan antas. Könsbyte hade inte hjälpt dom 44 kvinnorna att komma in eftersom det bara fanns ett par tre platser att dela på. När inte betygen skiljer är det förnuftigt att gynna underrepresenterat kön. Lotten har inget förnuft.

Det vore roligt att få någon kommentar till följande:
Sedan nyår är åldersdiskriminering förbjudet på samma sätt som när det gäller kön, härkomst, religion och sexuell läggning. Hur skulle ni reagera om det kom fram att SLU behandlat tjugoåriga och sextioåriga sökande olika?

#80  Henrik Ephemeer
2009-04-23 10:36:52

Läste du överhuvudtaget artikeln i trådstarten? SLU blev fällda i tingsrätten för att de 44 kvinnorna inte kom in på utbildningen på grund av sitt kön. Du tycker att det är förnuftigt att gynna ett kön. Sure, det får stå för dig, men jag är jävligt glad att det är olagligt.

#81  Fakta i målet Henrik
2009-04-23 11:47:20

Jag rekommenderar Ephemeer och andra intresserade som bara läst en tidningsnotis att läsa domen. Den innehåller alla fakta och finns på
http://www.grupptalanmotslu.se/grupptalan/Sta…

Den lottning som användes för alla fylla dom sista tre platserna gynnade underrepresenterat kön, efter vad jag förstår helt i enlighet med lagen. Men hur lottningen än hade gjorts skulle högst tre av de 44 kvinnorna ha kommit in. Sannolikheten för en viss kvinna att bli intagen minskade alltså bara med ett par procent genom viktningen.

En kul analogi är att sifferkulorna i lottodragningen skulle visa sej inte ha exakt samma chans. Den miljon lottköpare som inte vann högsta vinsten skulle då av domstol tilldelas 35000 i skadestånd var för att dom allihop berövats toppvinsten!

#82  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Ephemeer
2009-04-23 12:33:45

Från domen

Olivia Rozum:
Hon gick på mediaprogrammet på gymnasiet och tog studenten 2002.
Hon insåg att hon inte ville arbeta med media utan att hon var intresserad av veterinäryrket.

För att få behörighet var hon tvungen att läsa naturvetenskapliga ämnen i två år på en folkhögskola. Hon såg det som en möjlig väg att komma in på veterinärprogrammet. Hon jobbade och tog studielån för att ha råd med studierna på folkhögskolan.

Hon fick bästa omdöme och sökte veterinärprogrammet i första hand under åren 2006-2008. Hon kom in på veterinärprogrammet i Polen år 2006. Under tiden i Polen praktiserade hon på en veterinärklinik. Hennes avsikt var att söka vidare till utbildningen
i Sverige.


Sammantaget finner tingsrätten att den viktade lottningen i praktiken inneburit att de få platserna i folkhögskolekvoten helt förbehållits män. Förfarandet har haft mycket liten
inverkan på jämställdheten såväl inom utbildningen som på arbetsmarknaden och har utgjort en avsevärt ingripande åtgärd mot de diskriminerade personerna.

#83  Lagen är ändrad Henrik
2009-04-23 15:43:15

Som jag påpekat har man rättat till den olyckliga bestämmelsen. Sedan nyår är det tillåtet för högskolor att ta jämställdhetshänsyn vid lika betyg. Så här ser paragrafen nu ut i diskrimineringslagens andra kapitel, 6 §:

Förbudet i 5 § hindrar inte
1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor
och män vid tillträde till annan utbildning än sådan som avses i skollagen
(1985:1100),

#84  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering Ephemeer
2009-04-23 17:31:24

Då måste alltså en domstol ta ställning till om könsdiskriminering främjar jämställdhet mellan män och kvinnor nästa gång stämningsansökan kommer in. Det ser jag fram emot.

Notera att en liknande paragraf fanns med även i den gamla likabehandlingslagen:

"Förbudet gäller inte, om behandlingen är berättigad av hänsyn till ett särskilt intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering i högskolan."

Tingsrätten dömde alltså att behandlingen (könsdiskriminering) inte var berättigad, och hänvisade till att lagen måste tolkas i enlighet med EU-rätten. Även den nya lagen kommer att tolkas i enlighet med EU-rätten, vilket gör att jag hoppas att högskolor kommer att fortsätta fällas om de sysslar med könsdiskriminering.

#85  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering SGTallentyre
2009-11-02 08:07:26

Nu finns ett liknande kejs, på psykologprogrammet vid Lunds universitet.

http://www.kvp.se/nyheter/1.1741774/31-kvinno…

Centrum för rättvisa har JO-anmält Diskrimineringsombudsmannen för att de vägrar driva dessa fall.

http://www.dn.se/opinion/debatt/do-struntar-i…

Finns det fortfarande användare kvar här som förespråkar kvotering? Vad vill ni i så fall hälsa de 31 kvinnorna?

#86  Hälsning till trettioen kvinnor Henrik
2009-11-02 14:11:44

Hej allihop! Ni sökte ju tillsammans med tusen andra det populära psykologprogrammet men eftersom vi bara har trettio platser blev ni inte antagna. Nu undrar ni förstås om ni blivit utsatta för någon orättvisa. Har universitetet använt kvotering? Svaret är ja - kvotering av platser görs där 25 platser går till sökande på gymnasiebetyg, 3 platser till sökande på högskoleprov och 2 platser till sökande från folkhögskola.

I tidningarna och i forumet feminetik kan man se påståendet att det även inom den största gruppen - sökande på gymnasiebetyg - skulle förekomma kvotering. Så är det inte! Alla sökande med 20 i snitt togs in, sedan alla med 19,9 osv. När vi kommit ner till 19,5 fanns trettiofem med denna snittpoäng men bara två platser kvar. Hur skulle vi välja två av trettiofem? Om vi inte kunde hitta någon annan grund fick vi väl ta till lottning, men det måste vara den sämsta metoden. Ett problem för utbildningens kvalitet är att inga killar tas in, eftersom dom inte har toppbetyg. Av dom trettiofem var tre killar med utmärkta betyg och det vore bra för kursen om någon av dom kom in. Därför bestämde vi att ta in en kille och en tjej på dom två sista platserna. Vi lottade om vilka det blev och ni hade inte turen med er.

Förfarandet minskade era chanser att komma in med två och en halv procent. Advokaterna i centrum för rättvisa kommer nog att se till att ni får hundratusen var för dessa två och en halv procent. Grattis!

#87  Sv: SLU fällda för könsdiskriminering fredriktomte
2009-11-02 15:17:00

Centrum för rättvisa = Centrum för de priviligierades kamp för att bevara sina privilegier.

Fast å andra sidan, vilken Svenskt Näringslivs-finansierad verksamhet handlar inte om detta eviga tema?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?