feminetik.se feminetik.se

Just nu 36 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Sexuell människohandel – rapport från Brå


Gå till senaste inlägget



#1  Sexuell människohandel – rapport från Brå Fia2
2008-12-17 16:24:06

I diskussioner om prostitution här på Feminetik, brukar prostitutionsförespråkarna säga att ”frivillig” prostitution och trafficking är helt olika saker. Men enligt en ny rapport http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_… från Brå (Brottsförebyggande rådet) fungerar det inte så. Sexköpande män påstår att de bara köper kvinnor som själva ”vill” vara prostituerade, och att de aldrig skulle utnyttja en kvinna i trafficking, men det stämmer inte med hur de agerar i verkligheten:

”En viktig kunskap är att de kvinnor som är utsatta för människohandel kan vara välklädda och ha alla yttre tecken på ett framgångsrikt liv. Den stereotypa bilden av 'traffickingoffret' gör att många inte tänker i termer av människohandel och koppleri.”...

...”Svenska kunder i studien skiljer på prostitution och människohandel och menar att prostitution är frivilligt medan människohandel utförs av tvång. Enligt dem själva väljer de bort traffickerade kvinnor. Men uppenbarligen har de ingen direkt kännedom om vilka uttryck människohandel tar sig. Männens bedömningar grundas ofta på ytterst uppenbara och synliga tecken hos kvinnorna. I själva verket är de ”blinda” inför vad som egentligen pågår. Som nyss nämnts är det svårt att identifiera offer för människohandel eftersom de inte överensstämmer med köparnas föreställningar.”...

...”Det faktum att det bland svenska kunder finns en framträdande efterfrågan på utländska
kvinnor – inte minst på grund av priset – innebär att kriminella grupper etablerar verksamheter i Sverige som tillgodoser männens önskemål. Man kan säga att kunderna lämnar dörren öppen för människohandel in i Sverige.”

#2  Till Fia2 fredriktomte
2008-12-17 17:25:15

Hur kommer du till slutsatsen att det inte är någon skillnad på frivillig prositution och sexuell människohandel? Det framgår inte av ditt inlägg ovan.

Vidare: Att sexköparna har svårt att se skillnad på vem som är ett människohandelsoffer och vem som inte är det är väl snarare någonting som bekräftar att de flesta sexköpare faktiskt föredrar att köpa sex av någon som är frivillig snarare än av någon som är tvingad. Hade de flesta sexköpare varit likgiltiga inför detta hade det inte funnits något behov av att maskera människohandeln för sexköparen.

Brå uttrycker det på följande sätt:

"För att skapa en tillgång som lönar sig måste organisatörerna ta hänsyn till vad kunderna eftertraktar. Organiseringen av handeln är därför i stora delar utformade efter deras önskemål. Medvetenheten om att kunder inte vill köpa sex av kvinnor som är utsatta för människohandel medför att man i största möjliga mån försöker minska sin egen aktiva och synliga roll i sammanhanget för att dölja organisationen bakom verksamheten. En sådan anpassning sker i större utsträckning i större nätverk. Dock bidrar det till att köparna kan ha svårt att känna igen människohandel."

Brå uttrycker också något luddigt att det därför behövs mer kunskap om sexsäljarnas utsatthet:

"Brå bedömer att det är nödvändigt med en ökad kunskap om kvinnors utsatthet inom människohandeln. En sådan information kan exempelvis förmedlas via sociala och rättsliga aktörer som kommer i kontakt med sexköpare. Som tidigare nämnts bör sådan information också spridas till de yrkesgrupper som kommer i kontakt med människohandel och koppleri."

Vad de glömmer, eller snarare underlåter, att ta upp är att sexköpslagen inte direkt förenklar kontakten mellan myndigheterna och sexköparna. Detta fungerar på två plan. Dels vill sexköpare inte ha med myndigheterna att göra eftersom de då riskerar att åtalas för brott. Dels blir sexköparna allt obenägnare att vara öppna med sina aktiviteter ju mer stigmatiserat sexköp blir i samhället. Nu kan det kanske diskuteras hur effektiv sexköpslagen varit på just denna punkt, men normbildning är helt klart ett av (om inte *det*) huvudsakliga syftet med sexköpslagen. Ju effektivare sexköpslagen är i sitt syfte, desto svårare blir det alltså att komma åt traffickingen.

Men sådana slutsatser får nog inte BRÅ, av politiska skäl, uttrycka...

#3  Sv: Sexuell människohandel – rapport från Brå HardCandy
2008-12-17 17:59:20

Jag tror att sexköpare hittar på massa olika anledningar till varför just deras sexköp är ok. En torsk rättfärdigar det kanske med att han är så snäll mot sexsäljarna, en annan med att han betalar bra, en tredje med att han bara går till prostituerade som verkar "glada", en fjärde med att han minsann håller sig borta från traffickingoffer. Vare sig det är traffickingoffer eller frivilliga prostituerade så lär de sig att ljuga och le för att torsken ska slippa känna sig hemsk. Vem som helst som har lite empati förstår det. Förstår att det kan finnas utnyttjande eller trauman bakom den finputsade och sexiga fasaden. En sexköpare som hävdar att han handlar rätt när han bara köper sex av frivilliga prostituerade gör det nog bara för att förtränga sin egen skuld som han nog innerst inne vet existerar. Oavsett om han köper av frivilliga eller tvingade prostituerade. Antingen det eller så har han för lite empati och intelligens för att förstå sig på hur andra människor kan känna och handla självdestruktivt.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?