feminetik.se feminetik.se

Just nu 23 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Var finns de vetenskapliga forskningsresultaten?


Gå till senaste inlägget#1  Var finns de vetenskapliga forskningsresultaten? dudute
2008-11-02 09:20:04

Jag är hobbyfeminist och har aldrig studerat genusvetenskap eller något liknande. Jag börjar tröttna på alla som säger att det inte är vetenskapligt belagt att kvinnor är underordnade män utan att det bara är personliga åsikter.

Något annat man ofta hör är att genusvetenskapliga studier är ovetenskapliga och otillförlitliga. Jag efterlyser tips på var man kan hitta genusforskningsrapporter med hög vetenskaplig kvalité. Finns de tillgängliga på nätet?

#2  Sv: Var finns de vetenskapliga forskningsresultaten? Niklas
2008-11-02 12:00:59

När det gäller det där med kvinnors underordning så kan man bara hänvisa till Statistiska Centralbyrån, t.ex. deras lathund om jämställdhet som finns att hämta här: http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/…

Att genusvetenskap är "ovetenskapligt" är ett vanligt argument. Men det bygger på en positivistisk syn på vetenskaplighet, där allting ska gå att mäta med kvantitativa data. Alltså kan en undersökning om kvinnor i chefsposition på ett statligt verk bara mäta antalet. Att t.ex. undersöka hur kvinnliga chefer upplever sin situation blir därmed ointressant.

Men även kvalitativa metoder är vetenskapliga. Djupintervjuer med kvinnliga chefer går inte att utföra hur som helst. Frågeställning, metod, analys och slutsats ska följa vedertagna krav på vetenskaplighet och uppsatsen ska dels bygga på tidigare kunskaper, dels tillföra något nytt. Det finns gott om såna uppsatser. Några kan du hitta här: http://www.erg.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=1…

#3  Genusvetenskap och positivism Henrik
2008-11-02 20:01:20

Niklas ställer genusvetenskap i motsats till positivism och då måste jag försynt protestera. Positivism är att söka kunskap genom att observera verkligheten snarare än genom att läsa heliga skrifter, få uppenbarelser eller bara spekulera. Och som jag uppfattar det är den bästa genusforskningen i landet positivistisk. Observationer av verkligheten kan förstås mycket väl vara kvalitativa.

#4  Henrik Niklas
2008-11-02 20:16:57

Du har rätt. Och fel. Det finns givetvis positivistisk/kvantitativ forskning även inom genusvetenskapen. Det jag syftade på var snarare en positivitism-fundementalistisk ståndpunkt.

Positivism inom de sociala vetenskaperna definieras inledningsvis av Alan Bryman ("Samhällsvetenskapliga metoder" 2002) som ”en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten och alla dess aspekter” (s. 24).

Bengt Starrin (1994) beskriver i antologin "Kvalitativ metod och vetenskapsteori" positivismens framväxt och hur den närmast var en doktrin under början av 50-talet, ”som den i stort sett enda legitima formen för vetenskapliga undersökningar inom framförallt akademisk psykologi” (s. 14). Senare skulle kvalitativa metoder få allt större utrymme, men motsättningen kvantitativ-kvalitativ kvarstår. Starrin påpekar dock att man inte ska blanda ihop ”rent filosofiska frågor med rent tekniska frågor” (s. 20): att hävda att samhället bäst undersöks med den ena eller andra metoden är inte samma sak som att ta ställning till vilken metod som är bäst lämpad vid en enskild studie.

Man kan säga att kvalitativa metoder framförallt undersöker innebörd medan kvantitativa frågar efter utbredning och samband. Vilken ansats man väljer beror alltså på vad man vill undersöka. Även inom naturvetenskapen finns kvantitativ och kvalitativ forskning. Det som genusvetenskap och då särskilt queerteori brukar kritiseras för är att den är "ovetenskaplig" eftersom den inte bara observerar verkligheten. Men det gör t.ex. inte heller historia eller litteraturvetenskap. Där "spekuleras" det också friskt, men det brukar inte leda till någon kritik från positivisthåll, vad jag vet.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?